düzenli

listen to the pronunciation of düzenli
Türkçe - İngilizce
neat

She always keeps her room neat and tidy. - Odasını her zaman temiz ve düzenli tutar.

Tom is always neat and tidy. - Tom her zaman temiz ve düzenli.

regular

Washing your hands regularly is a good way to prevent catching some diseases. - Ellerinizi düzenli olarak yıkama bazı hastalıklara yakalanmayı önlemek için iyi bir yoldur.

There is no regular boat service to the island. - Adaya düzenli bir tekne servisi yoktur.

tidy

The cottage was clean and tidy. - Yazlık temiz ve düzenliydi.

She always keeps her room neat and tidy. - Odasını her zaman temiz ve düzenli tutar.

steady

But for your steady support, my mission would have resulted in failure. - Eğer senin düzenli desteğin olmasa, benim misyonum başarısızlıkla sonuçlanırdı.

coordinated

Tom isn't very coordinated. - Tom çok düzenli değil.

orderly, tidy, trim, neat; ordered, well-arranged; systematic, methodical; regular
settled
measure
arranged
(Ticaret) businesslike
(Askeri) monochromatic waves
measured
elegant
trim
co-ordinate
taut
massively
(Askeri) monochromatic wave
shipshape
periodic

Your software needs to be updated periodically. - Yazılımınızın düzenli aralıklarla güncellenmesi gerek.

even

Tom is organizing a fundraising event. - Tom bir bağış toplama etkinliği düzenliyor.

Tom has been calling me regularly every evening. - Tom her akşam düzenli olarak beni arıyor.

ordinate
equable
well-arranged
(Konuşma Dili) like clockwork
well-ordered
clean-cut
systematic
organized

Tom isn't very organized. - Tom çok düzenli değil.

Tom is quite organized, isn't he? - Tom oldukça düzenli, değil mi?

clean cut
in order, orderly, tidy
snug
harmonious
methodical

Tom is methodical, isn't he? - Tom düzenli, değil mi?

Tom works methodically. - Tom düzenli olarak çalışır.

equal
in good trim
orderly
ordered
right

He's not eating right. I think he's sick. - O düzenli yemek yemiyor. Ben onun hasta olduğunu düşünüyorum.

in order

Line up and walk to the door in order. - Sıraya gir ve kapıya doğru düzenli olarak yürü.

Tom thought everything was in order. - Tom her şeyin düzenli olduğunu düşündü.

systematical
dainty
stated
coordinate

Tom isn't very coordinated. - Tom çok düzenli değil.

uniform

The firm provides its workers with their uniforms, but they are expected to have them regularly cleaned. - Firma, işçilerine üniformalarını sağlıyor ama onların düzenli olarak temizlenmesini bekliyor.

straight

She's now straightening up her room. - O, şimdi odasındaki şeyleri düzenliyor.

together

We made a habit of getting together regularly. - Biz düzenli olarak bir araya gelme alışkanlığını edindik.

under control
düzen
{i} layout

I've changed my website's layout. - Ben web sitemin düzenini değiştirdim.

The instrument panel has a very ergonomic layout. - Enstrüman paneli, çok ergonomik bir düzene sahip.

düzen
order

Tom thought everything was in order. - Tom her şeyin düzenli olduğunu düşündü.

Social order does not come from nature. It is founded on customs. - Toplumsal düzen doğadan gelmez. Gelenekler üzerine kurulmuştur.

düzen
array
düzenli olarak
on a regular basis
düzenli aralıklarla
at regular intervals
düzenli aralıklarla
periodically
düzenli ifade
(Bilgisayar) regular expression
düzenli kestirici
regular estimator
düzenli nokta
regular point
düzenli olarak
crisply
düzenli olarak
(on a) regular basis
düzenli olarak
measuredly
düzenli olma
apple-pie order
düzenli olmak
be in order
düzenli rapor
(Politika, Siyaset) regular report
düzenli sefer
(Turizm) regular service
düzenli sıra ile yolunda
in order
düzenli yığmak
stack up
düzenli bir şekilde
on a regular basis
düzenli, derli toplu, yerli yerinde
orderly, neat, in place
düzenli adlanım
(Matematik) regular representation
düzenli aralarla
at regular intervals
düzenli bakım
systematic maintenance
düzenli bakım programları
(Tıp) managed care programs
düzenli bakımını yapmak
keep in repair
düzenli bakımını yapmak
keep in good repair
düzenli bir işe girmek
get a regular job
düzenli biçimde
straight
düzenli biçimde düşmek
(fiyat) spiral down
düzenli biçimde çıkmak
(fiyat) spiral up
düzenli dalgalar
(Askeri) regular waves
düzenli dil
(Bilgisayar) regular language
düzenli dizey
(Matematik) regular matrix
düzenli durdurma
(Bilgisayar) orderly closedown
düzenli dörtyüzlü
(Matematik) regular tetrahedron
düzenli dışkılamak
have open bowels
düzenli eylem
(Dilbilim) weak verb
düzenli eylem
(Dilbilim) regular verb
düzenli eğitim
(Askeri) regular drill
düzenli fonksiyon
(Matematik) regular function
düzenli hale getirmek
make regular
düzenli hat koşulları
lines terms
düzenli içicilik
regular smoking
düzenli işlerge
(Denizbilim) ordered mechanism
düzenli işlev
(Matematik) regular function
düzenli katkı payı
(Sigorta,Ticaret) regular contributions
düzenli katı çözelti
(İnşaat) ordered solid solution
düzenli kentleşme
orderly urbanisation
düzenli kentleşme
orderly urbanization
düzenli kentleşme
planned urbanisation
düzenli kentleşme
planned urbanization
düzenli kesim
(Çevre) periodical cutting
düzenli konuşma
(Dilbilim) articulate speech
düzenli matris
(Matematik) regular matrix
düzenli mekanizma
(Biyokimya) ordered mechanism
düzenli olarak
in good order
düzenli olarak
methodically

Tom works methodically. - Tom düzenli olarak çalışır.

düzenli olarak yapmak
regularize
düzenli olma
regularity
düzenli sinema izleyicisi
cinemagoer
düzenli sulama
regularly watered
düzenli sürüklenme
(Çevre) steady creep
düzenli toplam
tidy sum
düzenli transit servis
(Ticaret) regular transit service
düzenli tutmak
keep (somewhere) tidy
düzenli tutmak
keep (something) orderly
düzenli tutmak
keep (something) in order
düzenli uğranılan liman
(Askeri) port of regular calling
düzenli yansıma
(Fizik) regular reflection
düzenli yayınlanan
periodical
düzenli yayınlanan
periodic
düzenli yerleşme
(Askeri) regular placing
düzenli yerleştirmek
place orderly
düzenli yerleştirmek
set (down) orderly
düzenli yerleştirmek
place well-ordered
düzenli yirmiyüzlü
(Matematik) regular icosahedron
düzenli çaba
(Politika, Siyaset) concerted effort
düzenli çalışmak
study systematically
düzenli çalışmak
work systematically
düzenli çalışmak
study methodically
düzenli çalışmak
work methodically
düzenli çokgen
(Matematik) regular polygon
düzenli çokyüzlü
(Matematik) regular polyhedron
düzenli ödeme
regular payment
düzenli ödeme emri
(Ticaret) direct debit mandate
düzenli şehirleşme
orderly urbanization
düzenli şehirleşme
orderly urbanisation
düzenli şehirleşme
planned urbanization
düzenli şehirleşme
planned urbanisation
düzen
system

We need to change the system. - Düzeni değiştirmemiz gerekiyor.

We're not abusing the system. - Biz düzeni kötüye kullanmıyoruz.

düzen
pattern
düzen
trim

I don't think Tom would like it very much if I used his electric beard trimmer without his permission. - İzni olmadan onun elektrikli sakal düzenleyicisini kullanırsam Tom'un bundan çok hoşlanacağını sanmıyorum.

düzen
(İnşaat) configuration
düzen
arrangement

Thanks to the arrangements made by Ken'ichi, the women found various places to work around town. - Ken'ichi tarafından yapılan düzenlemeler sayesinde, kadınlar kasaba civarında çalışmak için değişik yerler buldu.

Thank you for making the arrangements. - Düzenlemeleri yaptığınız için teşekkür ederiz.

düzen
{i} scheme

Tom took part in a scheme set by the police to capture the serial murderer. - Tom seri katili yakalamak için polis tarafından düzenlenen bir entrikaya katıldı.

Tom warned the police about a scheme to assassinate the mayor. - Tom belediye başkanına suikast düzenlemek için bir plan hakkında polisi uyardı.

düzen
{i} regulation

The regulation was abolished, but then it was reenacted. - Düzenleme kaldırıldı ama sonra yeniden yürürlüğe kondu.

Import regulations have been relaxed recently. - İthalat düzenlemeleri son zamanlarda gevşetilmiştir.

düzen
regular

Washing your hands regularly is a good way to prevent catching some diseases. - Ellerinizi düzenli olarak yıkama bazı hastalıklara yakalanmayı önlemek için iyi bir yoldur.

There is no regular boat service to the island. - Adaya düzenli bir tekne servisi yoktur.

düzen
composition
düzen
range
düzen
(Muzik) tuning
düzen
(Askeri) intrigue
düzen
(Kanun) deceit

Tom is being deceitful, isn't he? - Tom düzenbaz oluyor, değil mi?

Tom is deceitful, isn't he? - Tom düzenbaz, değil mi?

düzen
get-up
düzen
(Bilgisayar) schema
düzen
{i} harmony
düzen
arrange

Tom hangs his clothes, then arranges them by color. - Tom elbiselerini asar, sonra onları rengine göre düzenler.

Yuriko arranges flowers in her spare time. - Yuriko boş zamanında çiçekleri düzenler.

düzen
(Denizbilim) arrencement
düzen
(Ticaret) lay out
düzen
cheat
düzen
invention
düzen
(Bilgisayar) edit

How often do you edit your profile? - Ne sıklıkta profil düzenlersin?

What's your favorite image editing software? - En sevdiğiniz resim düzenleme yazılımı hangisi?

düzen
establishment
düzen
organisation
düzen
shine

Rain or shine, the athletic meet will be held. - Her durumda, atletik karşılaşma düzenlenecek.

düzen
combination
düzen
set up

Tom wants to set up a meeting. - Tom bir buluşma düzenlemek istiyor.

I've set up a meeting. - Bir toplantı düzenledim.

düzen
(Ticaret) law and order

The police are responsible for the maintenance of law and order. - Polis, kanun ve düzenin korunmasından sorumludur.

The British have a lot of respect for law and order. - İngilizlerin kanuna ve düzene çok saygıları var.

düzen
make-up
düzen
accommodation
düzen
install
düzen
trick
düzen
(İnşaat) schedule

Tom scheduled a last-minute meeting. - Tom bir son dakika toplantısı düzenledi.

I have to organize my schedule before the end of the month. - Ayın sonundan önce programımı düzenlemek zorundayım.

düzen
regulate

The Angkar regulated every moment of our lives. - Yaşamımızın her anını düzenleyen Angkar'dı.

Traffic lights are used to regulate traffic. - Trafik ışıkları trafiği düzenlemek için kullanılır.

düzen
programme
düzen
{i} regime
kadar düzenli
as regular as
yıllık düzenli gelir
(Ticaret) annuity
çok düzenli
precisely
çok düzenli
like clockwork
çok düzenli
smoothly
çok düzenli bir şekilde
in apple-pie order
düzen
sequence
düzen
method

Tom works methodically. - Tom düzenli olarak çalışır.

Tom is methodical, isn't he? - Tom düzenli, değil mi?

düzen
orderliness
düzen
regularity
düzen
chicanery
düzen
trickery
düzen
ordinance
düzenli olarak
routinely
düzenli ordu
regular army
düzenli olarak
regularly

Washing your hands regularly is a good way to prevent catching some diseases. - Ellerinizi düzenli olarak yıkama bazı hastalıklara yakalanmayı önlemek için iyi bir yoldur.

You have to eat regularly. - Düzenli olarak yemek zorundasın.

düzen
sort out
düzen
disposal
düzenli olarak
on regular base
aşırı düzenli
prim
bozuk düzenli olarak
uncoordinatedly
doğada düzenli olarak görülmeyen
(bitki) casual
düzen
setup
düzen
coordination
düzen
{i} contexture
düzen
{i} disposition
düzen
(Hukuk) co-ordination
düzen
arch. order
düzen
formation
düzen
mus. tuning
düzen
get up

They will get up a party for Tom's birthday. - Onlar Tom'un doğum günü için parti düzenleyecekler.

Let's get up a party for Tom's birthday. - Tom'un doğum günü için bir parti düzenleyelim.

düzen
{i} Right

He's not eating right. I think he's sick. - O düzenli yemek yemiyor. Ben onun hasta olduğunu düşünüyorum.

Cheer up! Everything will soon be all right. - Neşelen! Her şey yakında düzene girecek.

düzen
order, regularity; regime; tuning; trick, lie, invention
düzen
convention
düzen
make up
düzen
regime, seasonal flow pattern of a river
düzen
(Konuşma Dili) trick
düzen
order, orderliness; arrangement
düzen
the social order, the system
düzen
rhythm
düzen
{i} cosmos

Cosmos is the antithesis of chaos. - Kaosun antitezi düzendir.

düzen
ordonnance
düzen
adjust

I didn't make any adjustments. - Herhangi bir düzenleme yapmadım.

düzen
program

The telethon is a French TV program organized every year to collect funds in order to finance medical research. - Teleton tıbbi araştırmaları finanse etmek amacıyla para toplamak için her yıl düzenlenen bir Fransız televizyon programıdır.

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

düzenli olarak
equably
kademe düzenli
echeloned
optik düzenli lamba
(Aydınlatma) pressed glass lamp
Türkçe - Türkçe
Sistemli, nizamlı
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam: "Hele, düzenli giyim diye bir dertleri hiç yoktur."- S. Ayverdi
SiSTEMLi
düzenli ordu
En küçük birimden en büyük birliğe kadar her türlü donanıma sahip askerî güç
Düzen
sistem
Düzen
nizam
Düzen
sıra
Düzenli olarak
muntazaman
düzen
Bez dokuma tezgâhı
düzen
Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu
düzen
Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim
düzen
Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması
düzen
Müzik aletlerinde ses ayarı, akort
düzen
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin
düzen
Dolap, hile
düzen
Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin biribirlerine göre ilişkileri
düzen
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
düzen
Alet edevat takımı
düzen
Yerleştirme, tertip
düzenli