call the shots

listen to the pronunciation of call the shots
İngilizce - Türkçe
sözü geçmek
{k} borusu ötmek, sözü geçmek, (bir yerin) amiri olmak: He calls the shots around here. Buranın şefi o
{k} (deyim) durumu kontrolü altına almak,başkalarına neyi nasıl yapacaklarını söylemek
call the shot
shot çağrı
call the shot
(Askeri) ÇIKIŞ NOKTASINI SÖYLEMEK: Hedefli atış eğitiminde (target practice) vuruş noktasını bildirmeden önce, bir atımın vurduğu yer hakkında tahmini bir fikir vermek
İngilizce - İngilizce
To make the decisions; to be in charge; to give orders

You may know all about glassblowing, but here in the gym I call the shots.

exercise authority or be in charge; "Who is calling the shots in this house?
call the shots