çökmüş

listen to the pronunciation of çökmüş
Türkçe - İngilizce
decadent
collapsed

Tom suffered from a collapsed lung. - Tom çökmüş bir akciğerden muzdaripti.

broken down
crooked
down and out
shrunken
depressed

The depressed economy showed signs of improving. - Çökmüş ekonomi iyileşme belirtileri gösterdi.

broken

After seven years of wartime captivity, Tom was a broken man. - Yedi yıllık savaş esaretinden sonra Tom çökmüş bir adamdı.

They were weak and broken in spirit. - Onlar zayıftı ve ruhen çökmüştü.

shrunk
decrepit
down

She seems down lately. - O son zamanlarda çökmüş görünüyor.

hollow
decadence
settled
sunken
down in the dumps
çök
gravitate
çök
{f} settling
çök
cave in
avurtları çökmüş
hollow cheeked
avurtları çökmüş
with sunken cheeks
çök
collapse

A lot of buildings collapsed in Japan due to the earthquake yesterday. - Dün depremden dolayı, Japonya'da çok sayıda bina çöktü.

The house collapsed in an earthquake. - Ev bir depremde çöktü.

çök
collapsed

Tom collapsed because of the heat. - Tom ısıdan dolayı çöktü.

The bank collapsed during the recession. - Banka ekonomik durgunluk sırasında çöktü.

çökmüş