sakinleşmek

listen to the pronunciation of sakinleşmek
Türkçe - İngilizce
calm down
smooth
simmer down
still
subside
to calm, to calm down, to cool down, to quiet down, to simmer down
cool down
quieten
hush
let up
quiet
resettle
quiet down
to become calm
slacken
smooth down
compose oneself
become tranquilized
settle down
quiescent
die down
rage
let one's hair down
chillaxing
calm

Sami has to calm down. - Sami sakinleşmek zorunda.

You've got to calm down. - Sakinleşmek zorundasın.

sakin
tranquil

I guess I have some tranquilizers in my bag. - Sanırım çantamda biraz sakinleştirici var.

Would you like a tranquilizer? - Bir sakinleştirici ister misiniz?

sakin
habitant
sakin
{s} quiet

The two sisters lived very quietly. - İki kız kardeş çok sakince yaşadılar.

The mother was quieting her crying baby. - Anne ağlayan bebeğini sakinleştiriyordu.

sakin
resident

For the residents of Edo, the first bonito of the year was something that had to be bought, even if it meant borrowing money. - Edo sakinleri için yılın ilk palamudu borç para almak anlamına gelse bile alınması gereken bir şeydi.

Local residents are in a state of shock. - Yerel sakinler şok içinde.

sakin
calm

In situations like these, it's best to remain calm. - Bu gibi durumlarda sakin kalmak en iyisidir.

He remains calm in the face of danger. - O, tehlike karşısında sakin kalır.

sakin
cool

Calm down and be cool. - Sakin ol ve rahat ol.

I was as cool as a cucumber. - Ben son derece sakindim.

sakin
{i} inhabitant

The inhabitants of the island are friendly. - Adanın sakinleri cana yakındır.

Yesterday my brother went to Fukushima to help the inhabitants. I'm afraid that the radiation will increase. - Dün, kardeşim sakinlere yardım etmek için Fukushima'ya gitti. Korkarım ki radyasyon artacak.

sakin
{s} composed

Tom tried to stay composed. - Tom sakin kalmaya çalıştı.

sakin
leisurely

Sami was enjoying a leisurely life. - Sami sakin bir hayattan zevk alıyordu.

sakin
emotionless
sakin
{s} steady
sakin
{s} halcyon
sakin
even-tempered
sakin
citizen

I am also a citizen of Tokyo. - Ben de bir Tokyo sakiniyim.

I am a citizen of Chiba, but work in Tokyo. - Ben Chiba sakiniyim ama Tokyo'da çalışıyorum.

sakin
{i} local

She married a local boy. - O, yöre sakini bir çocukla evlendi.

Local residents are in a state of shock. - Yerel sakinler şok içinde.

sakin
douce
sakin
collected

Tom was calm and collected. - Tom sakin ve aklı başındaydı.

Tom's cool, calm, and collected, even under pressure. - Tom, baskı altındayken bile soğukkanlı, sakin ve aklı başında.

sakin
denizen
sakin
ataraxic
sakin
statical
sakin
shacker
sakin
canny
sakin
tranquilizing
sakin
unperturbed
sakin
taciturn

Mary's partner is a taciturn person. - Mary'nin ortağı sakin bir kişidir.

sakin
occupier
sakin
meek
sakin
arcadia
sakin
stilly
sakin
phlegmatic
sakin
occupant

The police vehicle's armor plating saved the lives of its occupants. - Polis aracının zırh kaplaması apartman sakinlerinin hayatlarını kurtardı.

sakin
unhurried
sakin
matter-of-fact
sakin
balmy
sakin
self-possessed
sakin
sedated

They have him sedated. - Onlar onu sakinleştirdiler.

I was heavily sedated. - Ağır şekilde sakinleşmiştim.

sakin
(deyim) as calm as a millpond
sakin
sedentary
sakin
phlegmatical
sakin
unmoved
sakin
static
sakin
{s} cold

He jumped into the cold and calm waters of the gulf, and started to swim through the darkness. - O, körfezin soğuk ve sakin sularına atladı ve karanlığın içinden yüzmeye başladı.

sakin
(Askeri) clam
sakin
uneventful
sakin
inhabiter
sakin
esay
sakin
restrained
sakin
philosophical
sakin
coolheaded
sakin
soft
sakin
(Meteoroloji) lull
sakin
equable
sakin
easeful
sakin
imperturbate
sakin
residentiary
sakin
equanimity
sakin
untroubled
sakin
unruffled
sakin
{s} even

The wind calmed down in the evening. - Rüzgar akşam sakinleşti.

Even a worm will turn. - En sakin bir insan bile bir noktada sinirlenir.

sakin
sleepy
sakin
private
sakin
unflappable
sakin
undisturbed
sakin
on an even keel
sakin
imperturbable
sakin
orderly
sakin
off-peak
sakin
placid

Now that he's retired, Yves can look forward to a contented and placid life. - O şimdi emekli, Yves memnun ve sakin bir yaşam için sabırsızlanabilir.

This is a placid and cozy place. - Burası sakin ve sıcak bir yer.

sakin
dweller

For some dwellers of ancient China, antlers were probably among the most mysterious and beautiful things in the world. - Antik Çin'in bazı sakinleri için, boynuzlar muhtemelen dünyanın en gizemli ve güzel şeyleri arasındaydı.

sakin
restful
sakin
easy

Take it easy! Don't be so nervous. - Sakin ol! O kadar gergin olma!

Take it easy. I can assure you that everything will turn out fine. - Sakin olun. Ben her şeyin güzel olacağına sizi temin edebilirim.

sakin
level-headed
sakinleşme
{i} simmering
sakin
calmest
sakin
beware of
sakin
beware
yatışmak, sakinleşmek, teskin olmak¡
To soothe, calm, to soothe ¡
sakin
indweller
sakin
{s} smooth

The sea looks calm and smooth. - Deniz sakin ve yumuşak görünüyor.

sakin
{s} airless
sakin
{s} comfortable

He observed this calmly, from a comfortable distance. - Bunu uygun bir uzaklıktan sakince gözlemledi.

sakin
domicilled
sakin
{s} equal
sakin
calm, cool, placid, self-possessed, serene, imperturbate; quiet, taciturn; tranquil, peaceful, esay; inhabitant, dweller, resident, occupier, occupant sekene
sakin
inmate
sakin
noiseless
sakin
dispassionate
sakin
philosophic
sakin
calm, tranquil, serene; still
sakin
(a) resident; (an) inhabitant
sakin
laidback
sakin
(someone) who resides in or inhabits (a place)
sakin
nerveless
sakin
peaceful

This forest is quiet and peaceful. - Bu orman sakin ve huzurlu.

At night, this street is very peaceful. - Geceleyin bu sokak çok sakindir.

sakin
tenant
sakin
Pacific
sakin
hushed
sakin
even tempered
sakin
in repose
sakin
{s} reposeful
sakin
composedly
sakin
{s} peaceable
sakin
contained
sakin
calmative
sakin
{s} quiescent
sakin
still

The stadium was quite still. - Stadyum oldukça sakindi.

Please remain perfectly still. - Lütfen tamamen sakin kal.

sakin
{s} sedate

They have Tom sedated. - Onlar Tom'u sakinleştirdiler.

They have him sedated. - Onlar onu sakinleştirdiler.

sakin
together

Tom and Mary enjoyed a quiet moment together. - Tom ve Mary birlikte sakin bir anın tadını çıkardı.

sakin
{s} serene
sakin
{s} idyllic
Türkçe - Türkçe
Yatışmak, durgun duruma gelmek, durgunlaşmak: "Bazı dalgalı gecelerin sabahları, metle yükselmiş ve şimdi sakinleşmiş suyun kenarında kedi leşleri bulurdum."- S. F. Abasıyanık
Yatışmak, durgun duruma gelmek, durgunlaşmak
Sıkıntısı veya heyecanı geçmek
rahatlamak
sakinlemek
sakin
Hareket etmeyen, kımıldamayan, durgun, dingin
SAKİN
(Osmanlı Dönemi) Hareketsiz, kendi hâlinde. Bir yerde oturan. Kararlı
SAKİN
(Osmanlı Dönemi) Gr: Harekesi olmayıp cezimli (sakin okunan) harf
Sâkin
(Osmanlı Dönemi) İSKÂN
sakin
Hindu'ların çok korktuğu dişi şeytanlara verilen ad
sakin
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
sakin
Bir yerde oturan, sekene
sakin
Sessiz
sakin
Bir yerde oturanlar, sakinler
sakin
Sessiz: "Dinlenmek için otelimizden daha sakinini bulacağınızı ummam."- S. F. Abasıyanık
sakin
Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen
sakin
Huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış veya geçmiş: "Sesi dinlediği müddetçe sakin ve uslu duruyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu
sakin
Bir yerde oturan: "Sakinleri Müslümanlardan ibaret olan semtte, bakkal dükkânı, günün her saatinde dolup boşalır."- S. Ayverdi
sakin
Huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış veya geçmiş
sakinleşme
Sakinleşmek işi
sâkin
(Osmanlı Dönemi) bir yerde oturan
sakinleşmek