çöküş

listen to the pronunciation of çöküş
Türkçe - İngilizce
downfall

Arrogance leads to a person's downfall. - Kibir bir kişinin çöküşüne yol açar.

His arrogance led to his downfall. - Küstahlığı onun çöküşüne yol açtı.

collapse

The news was all about the collapse of the Soviet Union. - Haber tamamen Rusya'nın çöküşü hakkında idi.

MIT has predicted global economic collapse by 2030. - MİT, 2030 yılına kadar küresel ekonomik çöküş öngördü.

sunset
decline
descent
kneeling and sitting down (of a camel, cow, etc.)
smash up
collapse, collapsing, falling down
decay
fall

What led to the fall of the Roman Empire? - Ne Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne yol açtı?

The cold war ended along with the fall of the USSR. - Soğuk savaş, SSCB'nin çöküşü ile birlikte sona erdi.

(Hukuk) slump

Many people will lose their jobs due to the slump in the auto industry. - Otomobil sektöründeki çöküşten dolayı çoğu insan işsiz kalacak.

He seems to be in a slump. - O bir çöküş içinde görünüyor.

ruins
collapse or fall (of a country, regime, etc.)
collapse; decline, decadence, decay, fall, downfall
breakup
decadence
squatting down
twilight
caving in, sinking in, falling in, giving way
debacle
(Dilbilim) declension
disaster
ruin
fail
subsidence
çök
{f} settling
çök
cave in
çök
gravitate
duygusal çöküş
emotional breakdown
çök
collapsed

The house collapsed in an earthquake. - Ev bir depremde çöktü.

The bank collapsed during the recession. - Banka ekonomik durgunluk sırasında çöktü.

çök
collapse

Tom collapsed because of the heat. - Tom ısıdan dolayı çöktü.

The news was all about the collapse of the Soviet Union. - Haber tamamen Rusya'nın çöküşü hakkında idi.

Türkçe - Türkçe
çöküş