the part of the rope of a tackle to which the power is applied in hoisting

listen to the pronunciation of the part of the rope of a tackle to which the power is applied in hoisting
İngilizce - Türkçe

the part of the rope of a tackle to which the power is applied in hoisting teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fall
{i} dökülme

Saçınız dökülmeye başlayacaktır. - Your hair will start to fall out.

fall
{i} yağış
fall
sıyrılmak
fall
vurmak (piyango)
fall
aşağıya düşmek
fall
karanlık basmak
fall
yıkılmak
fall
düşüş göstermek
fall
düşme

O, bir düşmede yaralandı. - She was injured in a fall.

Kötü alışkanlıklara düşmek kolaydır. - It's easy to fall into bad habits.

fall
sonbahar

Biz geçen sonbaharda New York'a taşındık. - We moved to New York last fall.

Sonbaharda Paris'e gidiyorum. - I'm going to Paris in the fall.

fall
{f} oturmak (lâf)
fall
{f} ucuzlamak
fall
aza

Bay Jones ders esnasında uyuduğum için beni azarladı. - Mr. Jones reprimanded me for falling asleep during class.

Anadili olarak konuşan kişi sayısı 10'dan aza düştüğünde bir dil ölü olarak kabul edilir. - A language is considered dead when the number of native speakers falls to less than 10.

fall
{f} çökmek
fall
eksilmek
fall
{i} ucuzlama
fall
tesadüf etm
fall
{i} eğim
fall
{f} kötü yola düşmek
fall
{i} tuş
İngilizce - İngilizce
fall
the part of the rope of a tackle to which the power is applied in hoisting

  Heceleme

  the part of the rope of a tack·le to which the po·wer I·s ap·plied in hoisting

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi pärt ıv dhi rōp ıv ı täkıl tı hwîç dhi pauır îz ıplayd în hoystîng

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈpärt əv ᴛʜē ˈrōp əv ə ˈtakəl tə ˈhwəʧ ᴛʜē ˈpouər əz əˈplīd ən ˈhoistəɴɢ/ /ðiː ˈpɑːrt əv ðiː ˈroʊp əv ə ˈtækəl tə ˈhwɪʧ ðiː ˈpaʊɜr ɪz əˈplaɪd ɪn ˈhɔɪstɪŋ/

  Günün kelimesi

  hemidemisemiquaver