düşüş

listen to the pronunciation of düşüş
Türkçe - İngilizce
fall

She was watching the dead leaves fall. - Ölü yaprakların düşüşünü izliyordu.

An awning broke his fall and saved his life. - Bir tente onun düşüşünü kırdı ve onun hayatını kurtardı.

decline

The stock market declines were bigger than I expected. - Borsa düşüşleri beklediğimden daha büyük.

There was a rapid decline in stock prices. - Hisse senedi fiyatlarında hızlı bir düşüş vardı.

decrease
drop

There was a drop in temperature after the rain. - Yağmurdan sonra sıcaklıkta bir düşüş oldu.

You could hear a pin drop in the room. - Odada bir iğne düşüşünü duyabilirdin.

downfall
tumble
comedown
fall, falling; drop; decrease; downfall
sinking
fall, falling
eclipse
(fiyat) recession
scale down
spill
downgrade
ebb
purler
ebb tide
collapse
recessional
falling

Tom looked at the snow falling inside the snow globe. - Tom karın kar küresi içine düşüşüne baktı.

The falling of the Berlin Wall was truly a momentous occasion. - Berlin duvarının düşüşü gerçekten önemli bir fırsattı.

reduction

Survival analysis showed a significant reduction. - Yaşam analizi önemli bir düşüş gösterdi.

cutback
ignominy
slump
precipitation
toppling
(Meteoroloji) lapse
droop
fail
downturn
low ebb
{i} decay
recession
{i} slide
düş
dream

You can use a dreamcatcher to catch your nightmares. - Kabuslarınızı yakalamak için bir düş kapanı kullanabilirsiniz.

I never dreamed I would meet you here. - Seninle burada karşılaşacağımı asla düşünmedim.

düşüş hızı
rate of fall
düşüş rüzgârı
fall wind
ani düşüş
slump
düş
{f} fall

Newton saw an apple fall off a tree. - Newton bir elmanın ağaçtan düştüğünü gördü.

All the expenses will fall on the sponsor. - Tüm masraflar sponsora düşecektir.

dikey düşüş
vertical drop
düş
daydream

Daydreaming is the moonlight of thought. - Hayal kurmak düşüncenin mehtabıdır.

düş
vision
erkin düşüş
(Fizik) free fall
düş
pie in the sky
düş
plummet

The share price is plummeting – get out while you can. - Hisse fiyatı düşüyor - yapabiliyorken ayrılın.

Home prices are plummeting. - Ev fiyatları hızla düşüyor.

düş
{f} slumped

The man slumped to the floor. - Adam aniden yere düştü.

düş
fell

The horse broke its neck when it fell. - Düşen at boynunu kırdı.

He approached and fell on his knees. - O yaklaştı ve dizlerinin üzerine düştü.

düş
{f} drop

It's getting dark early around here. The sun seems to drop like a rock when autumn rolls around. - Buralarda hava erken kararıyor.Sonbahar zamanı geldiğinde güneş bir kaya gibi düşüyor gibi görünüyor.

Since the mid-20th century, the number of hutongs in Beijing has dropped dramatically as they are demolished to make way for new roads and buildings. - 20. yüzyılın ortalarından beri Pekin'de su kuyusu sayısı önemli ölçüde düşmüş ve yeni yol ve binalar için bir yol yapmak için yıkılmışlardır.

düş
illusion

Here's an optical illusion: you think you are looking at a cube, but in fact you are looking at the screen. - Burada bir görsel yanılsama var. Küpe baktığını düşünüyorsun ama gerçekte ekrana bakıyorsun.

Your enemies are just an illusion. - Senin düşmanların sadece bir yanılsama.

düş
plump down
düş
fantasy

Living in poverty is some women's fantasy. They think it's somewhat romantic. - Yoksulluk içinde yaşamak, bazı kadınların fantezisidir. Onlar bunun biraz romantik olduğunu düşünüyorlar.

düş
plunk
düş
{f} decay
düş
fiction

He's very fond of science fiction. - O, bilim kurguya çok düşkündür.

düş
{f} falling

Tom broke his neck falling down a flight of stairs. - Tom merdivenlerden düşerek boynunu kırdı.

She came close to falling off the platform. - Neredeyse platformdan düşüyordu.

düş
{f} fallen

My holiday plan has fallen through. - Benim tatil planı suya düştü.

The garden was covered with fallen leaves. - Bahçe düşmüş yapraklarla kaplıydı.

düş
romance

I thought you didn't like romance movies. - Macera filmlerini sevmediğini düşündüm.

At first, I thought I had an advantage because I spoke a Romance language. - İlk başta, bir Romen dili konuştuğum için bir avantajım olduğunu düşündüm.

düş
imagination

Productive thinking and creativity are unthinkable without imagination. - Üretken düşünce ve yaratıcılık; hayal gücü olmadan düşünülemez.

diklemesine düşüş
sharp drop

TL had a sharp drop against USD - TL dolara karşı dik bir düşüş yaşadı.

düş
decayed
ani düşüş
trough
ani yükseliş ve düşüş
boom and bust
ağır düşüş
mucker
düş
dream, daydream, fantasy
düş
{i} delusion

Tom suffered from the delusion that strangers could hear his thoughts. Of course that's nonsense. - Tom, yabancıların onun düşüncelerini duyabileceği sanrısından muzdaripti. Bu tabii ki saçmalık.

When I was a kid, I thought that if I died the world would just disappear. What a childish delusion! I just couldn't accept that the world could continue to exist without me. - Çocukken ,ölürsem dünyanın hemen ortadan kaybolacağını düşündüm.Ne çocukça bir aldanma!Ben sadece dünyanın bensiz devam edip var olacağını kabullenemiyordum.

düş
hope, aspiration, dream
düş
pink elephant
düş
{i} reverie
hedef düşüş hızı
(Askeri) velocity of target drift
keskin düşüş
sharp drop
maaşlarda düşüş
reduction of wages
maaşlarda düşüş
reduction in wages
nihai düşüş
(Pisikoloji, Ruhbilim) terminal drop
serbest düşüş
free fall
Türkçe - Türkçe
Düşme işi veya biçimi
DÜŞ
(Osmanlı Dönemi) f. Bak: Dû
Düş
rüya
düş
Gerçek olmayan şey, imge, hayal
düş
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
düş
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya: "Dadaloğlu'm, sevdası var başımda / Gündüz hayalimde, gece düşümde."- Dadaloğlu
düş
Gerçekleşmesi istenen şey, umut
düşüş