rastla

listen to the pronunciation of rastla
Türkçe - İngilizce
meet
fallen in with
come across

If you come across an unfamiliar word, look it up in your dictionary. - Bilinmeyen bir kelimeye rastlarsanız, o kelimeye sözlükte bakın.

We rarely come across big names. - Biz büyük isimlere nadiren rastlarız.

fall in with
fell in with
bump into
bump#into
rastlamak
run across
rastlamak
{f} encounter
rastlamak
stumble
rastlamak
{f} concur
rastlamak
come on
rastlamak
meet

Pleased to meet you. I am an anteater. - Sana rastlamak ne güzel. Ben bir karıncayiyenim.

The reason I came to Boston is to meet the woman I hope to marry. - Boston'a gelmemin nedeni, evlenmeyi umduğum kadına rastlamaktır.

rastlamak
come across
rastlamak
(Dilbilim) fall upon
rastlamak
{f} hap
rastlamak
discover
rastlamak
bump into
rastlamak
chance on
rastlamak
happen on
rastlamak
attain
rastlamak
rub shoulders with
rastlamak
run into

I don't want to run into Tom. - Tom'a rastlamak istemiyorum.

I don't want to run into her. - Ona rastlamak istemiyorum.

rastlamak
happen to meet
rastlamak
chance upon
rastlamak
find by chance
rastlamak
run upon
rastlamak
stumble upon
rastlamak
come by
rastlamak
ran into
rastlamak
happen across
rastlamak
happen at the same time
rastlamak
fall
rastlamak
strike
rastlamak
happen upon
rastlamak
stumble across
rastlamak
light upon
rastlamak
come upon
rastlamak
coincide
rastlamak
blunder on
rastlamak
run up against smb
rastlamak
fall on
rastlamak
fall in with
rastlamak
fall with
rastlamak
alight on
rastlamak
find
rastlamak
run against
rastlamak
meet by chance
rastlamak
forgather
rastlamak
(for something) to hit (a target)
rastlamak
to coincide with, occur at the same time as
rastlamak
alight
rastlamak
happen
rastlamak
to meet by chance, chance upon (someone)
rastlamak
to come across, meet with, encounter, find
rastlamak
to meet, to come across sb/sth, to run across sb/sth, to run into sb, to encounter, to bump into sb, to rub up against sb, to come on/upon sb/sth, to stumble across/on sb/sth, to chance on sb/sth to coincide, to happen at the same time
rastlamak
light
rastlamak
stumble on
rastlamak
(for something) to be at the same level as (something else), be on a line with (something else): Atın ağzı ense köküme rastlıyordu. The horse's mouth was right at the nape of my neck
Türkçe - Türkçe

rastla teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

rastlamak
Bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, rast gelmek, tesadüf etmek: "Eskicizade'ye indiğim otelin kıraathanesinde rastladım."- S. F. Abasıyanık
Rastlamak
(Hukuk) TESADÜF ETMEK
rastlamak
Atılan şey hedefi bulmak, rast gelmek
rastlamak
Bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, rast gelmek, tesadüf etmek
rastlamak
Hedefi bulmak, rast gelmek
rastla