to come down, to drop or descend

listen to the pronunciation of to come down, to drop or descend
İngilizce - Türkçe

to come down, to drop or descend teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fall
{i} dökülme

Saçınız dökülmeye başlayacaktır. - Your hair will start to fall out.

fall
{i} yağış
fall
sıyrılmak
fall
vurmak (piyango)
fall
karanlık basmak
fall
aşağıya düşmek
fall
sonbahar

Sonbaharda Paris'e gidiyorum. - I'm going to Paris in the fall.

Biz geçen sonbaharda New York'a taşındık. - We moved to New York last fall.

fall
düşüş göstermek
fall
düşme

Gökkubbe onun üzerine düşmesin. - May the firmament not fall upon him.

Kötü alışkanlıklara düşmek kolaydır. - It's easy to fall into bad habits.

fall
yıkılmak
fall
{i} tuş
fall
{f} oturmak (lâf)
fall
{f} ucuzlamak
fall
{f} çökmek
fall
{i} ucuzlama
fall
eksilmek
fall
tesadüf etm
fall
{i} eğim
fall
{f} kötü yola düşmek
fall
aza

Bay Jones ders esnasında uyuduğum için beni azarladı. - Mr. Jones reprimanded me for falling asleep during class.

Anadili olarak konuşan kişi sayısı 10'dan aza düştüğünde bir dil ölü olarak kabul edilir. - A language is considered dead when the number of native speakers falls to less than 10.

to come to
gelmek

Yarın gelmek zorunda kalacaksın. - You'll have to come tomorrow.

Evime gelmek için zahmet etmeyin. - Don't bother to come to my house.

to come to
gelinmek
İngilizce - İngilizce
fall
to come down, to drop or descend