to become; to change into the state described by the adjective that follows

listen to the pronunciation of to become; to change into the state described by the adjective that follows
İngilizce - Türkçe

to become; to change into the state described by the adjective that follows teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fall
{i} dökülme

Saçınız dökülmeye başlayacaktır. - Your hair will start to fall out.

fall
{i} yağış
fall
sıyrılmak
fall
vurmak (piyango)
fall
aşağıya düşmek
fall
karanlık basmak
fall
yıkılmak
fall
düşüş göstermek
fall
düşme

Yapraklar ekimde düşmeye başlar. - Leaves begin to fall in October.

Gökkubbe onun üzerine düşmesin. - May the firmament not fall upon him.

fall
sonbahar

Sonbaharda Paris'e gidiyorum. - I'm going to Paris in the fall.

Ağaçların yaprakları sonbaharda sarıya döner. - The leaves of the trees turn yellow in fall.

fall
{f} oturmak (lâf)
fall
{f} ucuzlamak
fall
aza

Bay Jones ders esnasında uyuduğum için beni azarladı. - Mr. Jones reprimanded me for falling asleep during class.

Anadili olarak konuşan kişi sayısı 10'dan aza düştüğünde bir dil ölü olarak kabul edilir. - A language is considered dead when the number of native speakers falls to less than 10.

fall
{f} çökmek
fall
eksilmek
fall
{i} ucuzlama
fall
tesadüf etm
fall
{i} eğim
fall
{f} kötü yola düşmek
fall
{i} tuş
İngilizce - İngilizce
fall
to become; to change into the state described by the adjective that follows