rastlamak

listen to the pronunciation of rastlamak
Türkçe - İngilizce
run across
encounter
stumble
come across
meet

The reason I came to Boston is to meet the woman I hope to marry. - Boston'a gelmemin nedeni, evlenmeyi umduğum kadına rastlamaktır.

It's rare to meet nice people like you. - Sizin gibi hoş insanlara rastlamak enderdir.

(Dilbilim) fall upon
happen on
happen across
fall
ran into
strike
happen at the same time
run into

I don't want to run into her. - Ona rastlamak istemiyorum.

I don't want to run into them. - Onlara rastlamak istemiyorum.

stumble upon
discover
bump into
chance on
attain
rub shoulders with
come by
happen to meet
chance upon
find by chance
run upon
happen upon
fall with
(for something) to hit (a target)
to coincide with, occur at the same time as
hap
to meet by chance, chance upon (someone)
alight on
alight
meet by chance
(for something) to be at the same level as (something else), be on a line with (something else): Atın ağzı ense köküme rastlıyordu. The horse's mouth was right at the nape of my neck
coincide
light upon
find
run against
stumble on
come on
fall on
blunder on
stumble across
concur
to come across, meet with, encounter, find
happen
light
come upon
run up against smb
fall in with
to meet, to come across sb/sth, to run across sb/sth, to run into sb, to encounter, to bump into sb, to rub up against sb, to come on/upon sb/sth, to stumble across/on sb/sth, to chance on sb/sth to coincide, to happen at the same time
forgather
rastlama
{i} encounter
rastla
fell in with
rastla
fall in with
rastla
fallen in with
rastla
come across

Where did you come across the rare stamps? - Nadir pullara nerede rastladın?

If you come across an unfamiliar word, look it up in your dictionary. - Bilinmeyen bir kelimeye rastlarsanız, o kelimeye sözlükte bakın.

rastla
meet
rastla
bump into
rastla
bump#into
aynı zamana rastlamak
to coincide
pazartesi gününe rastlamak
come to monday
pazartesi gününe rastlamak
coincide with monday
pazartesi gününe rastlamak
come at monday
rastlama
rencontre
rastlama
rencounter
Türkçe - Türkçe
Bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, rast gelmek, tesadüf etmek: "Eskicizade'ye indiğim otelin kıraathanesinde rastladım."- S. F. Abasıyanık
Atılan şey hedefi bulmak, rast gelmek
Bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, rast gelmek, tesadüf etmek
Hedefi bulmak, rast gelmek
(Hukuk) TESADÜF ETMEK
rastlama
Rastlamak işi
rastlamak