show

listen to the pronunciation of show
Englisch - Türkisch
gösteri

Gösteri akşam saat yedide yayında olacak. - The show will be on the air at 7 p.m.

Bana bankaya giden yolu gösterir misiniz? - Will you show me the way to the bank?

göstermek

Bu onun ne kadar dürüst olduğunu göstermek için hizmet vermektedir. - This serves to show how honest she is.

Tom sınıfa göstermek için bazı resimler getirdi. - Tom brought some pictures to show the class.

{f} göster

Bana resmi gösterir misin? - Will you show me the picture?

Ah! Onu bana göster lütfen. - Oh! Show it to me please.

{i} sergi

Çiçek sergisinde güllerini sergileyeceğim. - I'm going to exhibit my roses at the flower show.

Sergi salonumuz genç bayanlarca çok sevildi. - Our showroom made a hit with young ladies.

{i} numara

Bana bir sihir numarası daha gösterebilir misin? - Can you show me another magic trick?

Tom bana bir sihirbazlık numarası gösterdi. - Tom showed me a magic trick.

{i} revü
{i} sonuç

Onun sağlık taraması olumsuz sonuçlar göstermedi. - Her health screening showed no negative results.

Tom'un biyopsi sonuçlarına göre, tümör iyi huyludur. - The results of Tom's biopsy show that the tumor is benign.

{i} şov

İşi insanları eğlendirmek olan ve şovlara katılan kişi bir eğlendiren kimsedir. - The man whose work it is to amuse people who attend a show is an entertainer.

Bay Tsuji'nin TV şovunda söylediği şarkıya ne deniliyor? - What is that song called that Mr. Tsuji was singing in the TV show?

{i} girişim
{i} fırsat

Ne yapabileceğini göstermen için bu büyük bir fırsat. - This is a big opportunity for you to show what you can do.

Bunun yeteneklerini göstermek için iyi bir fırsat olduğunu düşünmüyor musunuz? - Don't you think this is a good opportunity to show off your talents?

{i} şans
{i} gösteriş

O sadece kızların önünde gösteriş yapıyor. - He's just showing off in front of the girls.

Bu gösterişli elbise benim için uygun değil. - This showy dress isn't appropriate for me.

{i}

İşe geri dönmeden önce sıcak bir duş istiyorum. - I want a hot shower before I go back to work.

Bir araştırma birçok iş adamının öğle yemeğini atladığını göstermektedir. - A survey shows that many businessmen skip lunch.

azamet
tv program

Hangi TV programı en çok seversiniz? - Which TV show do you like the most?

Bu TV programı çocuklara yöneliktir. - This TV show is aimed at children.

delalet etmek
(Bilgisayar) gösterilecekler
radyo
(Sinema) görmelik
oynatmak
alayiş
açıklamak
dışarı vurmak
temaşa
dışavurmak
sahte davranış
{f} sahnelemek
görünüş
teşhir

O, teşhir vitrinine göz attı. - She looked in at the show window.

Teşhir vitrine bakmaktan vazgeçti. - She stopped looking at the show window.

temsil
olanak
oyun

Oyun programlarından hoşlanıyor musun? - Do you like game shows?

Arkadaşlarımdan biri yurt dışında aldığı bütün oyuncak bebekleri bana gösterdi. - A friend of mine showed me all the dolls he had bought abroad.

{f} belli etmek
içeriye götürmek
{f} kendini göstermek
göz önüne koymak
{f} öğretmek
{f} belirtmek
{f} açıklamak delâlet etmek
eski veya shew göstermek
{f} belli olmak
{f} gösterilmek

Pasif içiciliğin çok zararlı olduğu Johnson'ın araştırmasında açıkça gösterilmektedir. - It is clearly shown in Johnson's investigation that passive smoking is very harmful.

arzetmek
{f} meydana çıkarmak
(Tıp) Doğum veya adette öncü olarak gelen kan, işaret
yarışmaya katılmak
{f} renk vermek
{f} görünmek
{i} sükse
(to) Göstermek
{f} kanıtlamak

Şimdi, bu yardımcı önermenin nasıl ana önermemizi kanıtlamak için kullanılabileceğini gösteriyoruz. - Now, we show how this lemma can be used to prove our main theorem.

{i} yapma

Üç gün içinde duş yapmadım. - I haven't taken a shower in three days.

O, muhtemelen insanların gerçekten protesto yapmak yerine sadece boy göstermek için gösterilere gittiklerini kastediyordu. - He probably meant that people go to demonstrations just to show up instead of actually protesting.

yarışta
ispat etmek
{f} dışa vurmak
{f} ibraz etmek
{f} gösterimde olmak
(İnşaat) gösterme

Sizin için yeni olan birçok şeyi göstermeme izin verin. - Let me show you many things which will be novel to you.

Pasaportunuzu göstermelisiniz. - You must show your passport.

{i} başarı

O ders sırasında akıllılığını göstermek istedi ama o başarısız oldu. - She wanted to show off her cleverness during class, but she failed.

Gösteri bir başarıydı. - The show was a success.

{f} sergilemek
{i} gösteri: air show uçuş
gözükmek
izlence
söylemek

Duşta şarkı söylemek onun yapacağı en sevdiği şeylerden biridir. - Singing in the shower is one of his favorite things to do.

Tom Mary'nin söylemek zorunda olduğu şeyi herhangi bir heyecan göstermeden dinledi. - Tom listened to what Mary had to say without showing any emotion.

afişe
numara yapma
müsamere
delâlet etmek
show respect
saygı göstermek
show up
çıkagelmek
show up
ortaya çıkmak
her
ona

Muhabir: Ona bir kedi yavrusu aldınız mı? - Reporter: Did you buy her a kitten?

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent her 500 dollars.

him
ona

Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I've got nothing to say to him.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

that
şu

Bu bir ev, şu ise camidir. - This is a house and that is a mosque.

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

you
sen

Artık seni sevmiyorum. - I don't love you anymore.

Artık seni sevmiyorum. - I don't like you anymore.

it
ona
our
bizim

Bizim restoran en iyisidir. - Our restaurant is the best.

Tatoeba Projesi bizim sanal evimizdir. - Tatoeba Project is our virtual home.

somebody
birisi

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

Onun bir gün birisi olacağından eminim. - I'm sure he's going to be somebody someday.

showing
gösterme

Bazen duyguları göstermemek elimde değil. - Sometimes I can't help showing emotions.

Bilet göstermeden kapıdan geçen bir bayan gördüm. - I saw a lady go through the gate without showing the ticket.

somebody
biri

Birinin bağırdığını duyduk. - We heard somebody shout.

Olabildiğince tuhaf, o ölü olduğu söylenilen biriyle karşılaştı. - As strange as it may be, he met with somebody who is said to be dead.

us
biz
someone
birisi

Birisinin kapıyı çaldığını duydum. - I heard someone knock on the door.

Birisi onun kolundan tuttuğunda o korkudan çığlık attı. - She screamed with horror as someone took hold of her arm.

show off
gösteriş

O gösteriş yapmayı sever. - She likes to show off.

Tom gösteriş budalasının tekidir. - Tom is such a show off.

show parallelism
Paralellik göstermek
show off
tribünlere oynamak
show off
caka satmak
show off
hava atmak

Tom sadece hava atmak istedi. - Tom just wanted to show off.

Tom sadece hava atmak istiyor. - Tom just wants to show off.

show up
(deyim) gelmek,çıkagelmek,görünmek. show someone up utandırmak,mahcup etmek
show up
(Fiili Deyim ) 1- ortaya koymak , gün ışığına çıkarmak 2- ortaya çıkmak , belli olmak
show up
görünmek
show biz
artistlik
show clock
(Bilgisayar) saati göster
show files
(Bilgisayar) dosyaları göster
show grid
(Bilgisayar) kılavuzu göster
show help
(Bilgisayar) yardımı göster
show in
içeri almak
show interest
alakalanmak
show log
(Bilgisayar) günlüğü göster
show me
(Bilgisayar) göster

Lütfen bana resmini göster. - Please show me your picture.

Bana bu haritada gösterirmisiniz, lütfen? - Will you show me on this map, please?

show mercy
insafa gelmek
show of hands
oylama

Önerge açık oylamayla kabul edildi. - The motion was carried by a show of hands.

show off
çalım satmak
show off
şov yapmak
show off
racon kesmek
show off
fiyaka satmak
show picture
(Bilgisayar) resmi göster
show somebody up
utandırmak
show someone up
birini utandırmak
show something up
bir şeyi açıkça göstermek
show tabs
(Bilgisayar) sekmeleri göster
show tips
(Bilgisayar) ipuçlarını göster
show up
yanlışlığı kanıtlamak
show up
yüze çıkmak
show up
sırıtmak
show up
açığa çıkarmak
show a clean pair of heels
tabanları yağlamak
show biz
eğlence sanayii
show business
eğlence sanayii
show off
{f} gösteriş yap

Tom gösteriş yapmayı sever. - Tom loves to show off.

O gösteriş yapmayı sever. - She likes to show off.

show off
gösteriş yapmak

Leyla gösteriş yapmaktan hoşlanmadı. - Layla didn't like to show off.

show one the door
kovmak
show one the door
kapı dışarı etmek
show one's face
insan içine çıkmak
show one's hand
niyetini açığa vurmak
show one's hand
kozunu oynamak
show one's teeth
diş göstermek
show one's true colours
açığa vurmak
show out
kapıya kadar geçirmek
show room
sergi salonu
show the white feather
gözü korkmak
show to be irresponsible
sorumsuz görün
show up
meydana çık
show up
gözükmek
show up
meydana çıkmak
show up
göstermek

O, muhtemelen insanların gerçekten protesto yapmak yerine sadece boy göstermek için gösterilere gittiklerini kastediyordu. - He probably meant that people go to demonstrations just to show up instead of actually protesting.

show window
sergi
show window
vitrin

Mary'nin bir vitrine baktığını gördüm. - I saw Mary looking into a show window.

Teşhir vitrine bakmaktan vazgeçti. - She stopped looking at the show window.

Show me the hows and the whys of it
Bana işin nedenlerini anlatın
show a respect
bir saygı gösterisi
show band
gösteri grubu
show details
ayrıntıları
show down
aşağı göster
show for appointment
randevuya gelmek
show goodwill
iyi niyet göstermek
show guides
rehberlerin görünmesini sağlar
show his face
yüzünü göster
show house
show ev
show house
(İnşaat) Örnek daire, gösterimlik daire
show in
gösterisinde
show manship
göstermek Manship
show of defiance
meydan okuma
show of force
(Askeri) Askerî güç gösterisi
show one´s hand
niyetini açığa vurmak
show over
(satılık yer, vb.) gezdirmek, göstermek
show restraint
Kendini tutmak
show s.o. the way to do s.t
birine bir şeyin nasıl yapıldığını göstermek
show so. the ropes
göstermek çok. halatlar
show so.'s horns
göstermek çok. 's boynuzları
show so.'s teeth
göstermek çok. 's dişleri
show someone the rope
(deyim) bir işin nasıl yapıldığını göstermek
show the identity card
kimlik kartı göstermek
show to be irresponsible
sorumsuz görün(mek)
show tooltips
göstermek tooltips
show up at
at sırıtmak
show up ready to work
kadar çalışmaya hazır göstermek
show-and-tell
(Eğitim) Öğrencilerin sınıfa bir nesne getirip sunumunu yaptıkları öğretim metodu
show-stopper
show-tıpa
this
bu
his
onun

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

Bu John'dur ve o da onun biraderidir. - This is John and that is his brother.

that
o
them
onlara

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

Onlara karşı çıkmak hiçbir şeye yaramaz. - It'll be useless to stand against them.

me
bana
us
bizi
them
onlar

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

my
benim
it
o
show up
gözler önüne sermek
ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
her
o
him
o
him
kendine

O kendi kendineHAYIRdedi.Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

their
onların

Onların erkek çocuğunun adı John. - Their son's name is John.

Onların konuşmaları devam etti. - Their conversation went on.

her
onun

Onun ailesi ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. - I don't know anything about her family.

Onun görünümünü çekici bulurum. - I find her appearance attractive.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

O, daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. - She'd never been this frightened before.

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

her
kendine

Jane'nin hayali kendine yaşlı ve zengin bir sevgili bulmaktı. - Jane's dream was to find herself a sugar daddy.

O kendi kendine mırıldanıyor. - She is muttering to herself.

her
onu

Onu sevip sevmediğini bilmiyorum. - I don't know whether you like her or not.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

her
dişil onun
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
kendisi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

Yeni bir araba satın alması için babasına baskı yaptığında Catherine'nin bir art niyeti vardı; O, arabayı kendisinin sürebileceğini umuyordu. - Catherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car. She hoped that she'd be able to drive it herself.

her
ondan

Bu eski madeni paraları ondan aldım. - I got these old coins from her.

Siz ondan daha uzun boylusunuz. - You are taller than her.

her
dişil onu
him
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

him
kendi

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

my
vay!
my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
showing
gösteri

Sence bizi film gösterimine davet edecekler mi? - Do you think they will invite us to the film showing?

K -9 film gösterimde. - The movie K-9 is showing.

showing
belirtme
that
için

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for man, one giant leap for mankind.

that
diye

Ailesinin dengeli bir diyet yaptığından emin. - She makes sure that her family eats a balanced diet.

Herkes işitebilsin diye lütfen yüksek sesle oku. - Please read it aloud so that everyone can hear.

that
bu kadar

Bugünlük bu kadar yeter. - That's enough for today!

İki yaşındaki bir çocuk bu kadar hızlı koşabilir mi? - Can a two-year-old boy run that fast?

them
onları

Onların hepsi sadece kızları götürmek için buradalar. - All of them are just here to pick up girls.

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

you
sana

Sana satranç oynamayı öğreteceğim. - I will teach you to play chess.

Bu kitabı sana vereceğim. - I will give you this book.

his
zam onunki
my
ünl
my
vay be!
my
million years
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
vay canına!
my
hayret
my
vay be
that
böyle

Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin? - How dare you speak to me like that?

Tom'un şimdiye kadar böyle küçük bir araba sürmeyi düşüneceğinden şüpheliyim. - I doubt that Tom would ever consider driving such a small car.

us
amerika birleşik devletleri
her
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

his
eril onunki
it
ebe (oyunda)
it
(Bilgisayar) bilişim
Türkisch - Türkisch
çene yarıştırma
HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
his
Duygu
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Bina temeli
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
Englisch - Englisch
To display, to have somebody see something
A project or presentation

It was Apple's usual dog and pony show.

A play, dance, or other entertainment
A movie

Let's catch a show.

To have an enlarged belly and thus be recognizable as pregnant
To indicate (a fact) to be true; to demonstrate
A broadcast program/programme

television show.

An exhibition of items

dog show.

A demonstration

show of force.

Mere display with no substance

The dog sounds ferocious but it's all show.

The major leagues

He played AA ball for years, but never made it to the show.

To be visible, be seen, make an appearance

Your bald patch is starting to show.

{v} to exhibit to view, appear, prove, tell, teach
{n} a sight, exhibition, appearance, promp
To exhibit to the mental view; to tell; to disclose; to reveal; to make known; as, to show one's designs
If you show someone something, you give it to them, take them to it, or point to it, so that they can see it or know what you are referring to. Cut out this article and show it to your bank manager He showed me the flat he shares with Esther I showed them where the gun was
show or demonstrate something to an interested audience; "She shows her dogs frequently"; "We will demo the new software in Washington"
The matches, the interviews and the angle work for one presentation
To make apparent or clear, as by evidence, testimony, or reasoning; to prove; to explain; also, to manifest; to evince; as, to show the truth of a statement; to show the causes of an event
give expression to; "She showed her disappointment"
A show home, house, or flat is one of a group of new homes. The building company decorates it and puts furniture in it, and people who want to buy one of the homes come and look round it
If someone shows a film or television programme, it is broadcast or appears on television or in the cinema. The BBC World Service Television news showed the same film clip American films are showing at Moscow's cinemas. + showing showings show·ing I gave him a private showing of the film
make visible or noticeable; "She showed her talent for cooking"; "Show me your etchings, please"
If a question is decided by a show of hands, people vote on it by raising their hands to indicate whether they vote yes or no. Parliamentary leaders agreed to take all such decisions by a show of hands Russell then asked for a show of hands concerning each of the targets
If you say that someone steals the show, you mean that they get a lot of attention or praise because they perform better than anyone else in a show or other event. Brad Pitt steals the show as the young man doomed by his zest for life
That which os shown, or brought to view; that which is arranged to be seen; a spectacle; an exhibition; as, a traveling show; a cattle show
To bestow; to confer; to afford; as, to show favor
make clear and visible; "The article revealed the policies of the government"
establish the validity of something, as by an example, explanation or experiment; "The experiment demonstrated the instability of the compound"; "The mathematician showed the validity of the conjecture"
something intended to communicate a particular impression; "made a display of strength"; "a show of impatience"; "a good show of looking interested"
If you show someone how to do something, you do it yourself so that they can watch you and learn how to do it. Claire showed us how to make a chocolate roulade Dr. Reichert has shown us a new way to look at those behavior problems
show in, or as in, a picture; "This scene depicts country life"; "the face of the child is rendered with much tenderness in this painting"
To exhibit or manifest one's self or itself; to appear; to look; to be in appearance; to seem
show (someone) to their seats, as in theaters or auditoriums; "The usher showed us to our seats"
A show of a feeling or quality is an attempt by someone to make it clear that they have that feeling or quality. Miners gathered in the centre of Bucharest in a show of support for the government
Show is used when an algebraic deduction has to be made to prove a given equation It is important that the terms being used by candidates are stated explicitly
show or demonstrate something to an interested audience; "She shows her dogs frequently"; "We will demo the new software in Washington
To exhibit or present to view; to place in sight; to display; the thing exhibited being the object, and often with an indirect object denoting the person or thing seeing or beholding; as, to show a house; show your colors; shopkeepers show customers goods (show goods to customers)
If a picture, chart, film, or piece of writing shows something, it represents it or gives information about it. Figure 4.1 shows the respiratory system The cushions, shown left, measure 20 x 12 inches and cost $39.95 Much of the film shows the painter simply going about his task Our photograph shows how the plants will turn out
The act of showing, or bringing to view; exposure to sight; exhibition
pretending that something is the case in order to make a good impression; "they try to keep up appearances"; "that ceremony is just for show"
When selected with the Left Mouse Button, will show any polygons hidden with the Hide button It does not display polygons that are hidden by the Quick Move function When selected with the Right Mouse Button, all hidden polygons will be shown, and any previously showing polygons will be hidden
{i} performance; display; demonstration; spectacle; radio or television program; film, movie; exhibition; disclosure; pretense; appearance, impression; venture, undertaking
To show things such as works of art means to put them in an exhibition where they can be seen by the public. 50 dealers will show oils, watercolours, drawings and prints from 1900 to 1992
{f} exhibit, display; reveal, disclose; explain; prove, demonstrate; guide, instruct; present; appear, be seen
Any unit of operation in the woods associated with timber harvesting (22)
If something shows or if you show it, it is visible or noticeable. His beard was just beginning to show signs of grey Faint glimmers of daylight were showing through the treetops
a public exhibition or entertainment; "they wanted to see some of the shows on Broadway"
The act of showing the disc to the defending player once you have out skied them WARNING - to players you don't know this can be very offensive and extremely against the spirit In a tight game against US team, DON'T show someone the disc In a friendly game against a very good friend show it as much as you like!
To have a certain appearance, as well or ill, fit or unfit; to become or suit; to appear
a public exhibition of entertainment; "a remarkable show of skill" a public exhibition or entertainment; "they wanted to see some of the shows on Broadway" give evidence of, as of records; "The diary shows his distress that evening" finish third or better in a horse or dog race; "he bet $2 on number six to show" make visible or noticeable; "She showed her talent for cooking"; "Show me your etchings, please" be or become visible or noticeable; "His good upbringing really shows"; "The dirty side will show" show or demonstrate something to an interested audience; "She shows her dogs frequently"; "We will demo the new software in Washington
give evidence of, as of records; "The diary shows his distress that evening"
Specifically, to make known the way to (a person); hence, to direct; to guide; to asher; to conduct; as, to show a person into a parlor; to show one to the door
5 10 25 50 100 results with without summaries
If a person you are expecting to meet does not show, they do not arrive at the place where you expect to meet them. There was always a chance he wouldn't show. = turn up Show up means the same as show. We waited until five o'clock, but he did not show up
If you have something to show for your efforts, you have achieved something as a result of what you have done. I'm nearly 31 and it's about time I had something to show for my time in my job
If you say that something is for show, you mean that it has no real purpose and is done just to give a good impression. The change in government is more for show than for real
If you show someone to a room or seat, you lead them there. Let me show you to my study I'll show you the way
A television or radio show is a programme on television or radio. I had my own TV show This is the show in which Loyd Grossman visits the houses of the famous. a popular talk show on a Cuban radio station = programme
5102550100 results withwithout summaries
If something shows that a state of affairs exists, it gives information that proves it or makes it clear to people. Research shows that a high-fibre diet may protect you from bowel cancer These figures show an increase of over one million in unemployment It was only later that the drug was shown to be addictive You'll be given regular blood tests to show whether you have been infected
to show someone the door: see door to show your face: see face. Armory Show burlesque show game show quiz show minstrel show show jumping talk show trade show Wild West Show
If a company shows a profit or a loss, its accounts indicate that it has made a profit or a loss. It is the only one of the three companies expected to show a profit for the quarter
a public exhibition of entertainment; "a remarkable show of skill"
be or become visible or noticeable; "His good upbringing really shows"; "The dirty side will show"
False semblance; deceitful appearance; pretense
Proud or ostentatious display; parade; pomp
A show is a public exhibition of things, such as works of art, fashionable clothes, or things that have been entered in a competition. The venue for the show is Birmingham's National Exhibition Centre Hall Two complementary exhibitions are on show at the Africa Centre
If you say it just goes to show or it just shows that something is the case, you mean that what you have just said or experienced demonstrates that it is the case. This just goes to show that getting good grades in school doesn't mean you're clever
A discharge, from the vagina, of mucus streaked with blood, occuring a short time before labor
show a clean pair of heels
to run away quickly; to make an escape quickly; to outpace
show a leg
To wake up and get out of bed. (Used mostly in the imperative)

Show a leg or you're going to be late.

show a little ginger
an 1800s baseball term meaning to play harder or smarter
show and tell
A school activity in which each student brings an item to school and gives a talk on it to the class
show barn
A building for exhibiting cattle and other domestic animals, as at a county fairgrounds

The Okmulgee County Commissioners voted to award Bid #5 for a new show barn at the Okmulgee CountyFairgrounds. .10-19-04.

show barns
plural form of show barn
show globe
A glass vessel containing coloured liquid, formerly (from the 17th century) displayed outside pharmacies
show globes
plural form of show globe
show jumper
A (human or horse) participant in show jumping
show jumpers
plural form of show jumper
show jumping
An equestrian event in which a rider's horse is jumped over an array of obstacles
show of force
An open demonstration of power by display of a great numbers of people and / or resources

The military parade was an opportunity for the new government to give a notable show of force to the neighbouring countries.

show of hands
A vote in which people raise a hand in order to state their agreement with something
show off
one who shows off
show off
To exhibit; to demonstrate one's skill, talent, etc. for its own sake

She loves to show off her new car and her driving prowess.

show offs
plural form of show off
show one's cards
To reveal something previously concealed
show one's true colors
To reveal how one really is, as opposed to how one has been portrayed
show somebody the door
To dismiss or reject; to exclude someone who was formerly included

In Maryland, Rep. Connie Morella, a skillful, conscientious politician, was ousted. . . . The always-charming Morella . . . provided great constituent service. . . . Still, voters showed her the door.

show somebody the door
To escort someone to the exit of the premises; to expel someone from a room, gathering, etc

o man shall laugh at me now that I'm down. Show him the door, Dig..

show stoppers
plural form of show stopper
show the flag
To display the flag of one's country, especially as an expression of patriotic pride
show the flag
Of a naval vessel or military force, to identify itself by displaying the flag of its country of origin, especially in order to establish an authoritative presence and to exert diplomatic or political influence

On a routine cruise to show the flag, the British warships Amphion and Contest steamed into the harbor of Santa Ana Island in the southern Solomons (which are under a British protectorate).

show the flag
To represent one's country or some other group in a manner intended to suggest the authority or importance of that country or group

The Bush-Cheney re-election campaign will send a high-profile team of surrogates to both Iowa and New Hampshire in the coming days to train and motivate Republican activists and to show the flag in states in which the Democratic presidential race has dominated political debate.

show trial
A trial held for appearance's sake, but for which the verdict is predetermined
show up
To make visible; to expose

I bet the Jayhawk fast break could show up the Nimrod's lack of speed.

show up
To outperform or one-up, often in an arrogant manner

I finished in five minutes and she showed me up by finishing in three.

show up
To appear, arrive, or attend, especially suddenly or erratically

No matter how many I throw away, more copies always show up.

show window
A windowed, street-facing compartment in which a selection of a store's merchandise is displayed
show-off
A person who attracts attention by frequently demonstrating their talents. The tone of the word varies depending on the speaker's relationship with the subject, although it is most usually employed in a mildly mocking manner
show-off
One who shows off

Quit being such a show-off, before someone gets hurt.

show gratitude
Minnettarlık göstermek
show of force
(Askeri) Show of force is a military term for an operation intended to warn or intimidate an opponent and to showcase one's own capability or will to act if provoked. Shows of force may also be executed by police forces and other armed, non-military groups
show someone the rope
(deyim) to explain to someone how to do a job or activity
show-and-tell
(Eğitim) A teaching method in which pupils bring items to class and describe them to their classmates
show-stopper
A performance or item receiving prolonged applause
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Middle English
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
season best (this season's personal best)
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
sideband
her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
Belonging to him

This is his book.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
Italian
it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
Italy
it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As a reflexive direct object of a verb
me
As the subject of a verb, used without and
me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

one's
belonging to one
our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

s.o.
significant other
s.o.
someone
shew
To prove
shew
A show
shew
(East Anglia dialect) Simple past of show

As I travelled the signposts shew me the way.

her
High Efficiency Red
her
adv: here 32
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
pron. specific female; possessive form of she
her
Of them; their
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
our
pron. belonging to us
our
Our is the first person plural possessive determiner
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
show off
swash
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
our
See - or
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
our
{p} pertaining or relating to us
it
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
A show
shew
Him
Pronoun when referring to God
Him
tis
His
Belonging to God
ME
region located between the eastern Mediterranean and India
ME
ME is a long-lasting illness that is thought to be caused by a virus. Its symptoms include feeling tired all the time and muscle pain. ME is an abbreviation for `myalgic encephalomyelitis'. = chronic fatigue syndrome, CFS. me WEAK STRONG A speaker or writer uses me to refer to himself or herself. Me is a first person singular pronoun. Me is used as the object of a verb or a preposition. He asked me to go to Cambridge with him She looked up at me, smiling. the written abbreviation for Maine. pron. Me Nam River forget me not Messerschmitt 109 Me 109 touch me not
ME
form of the English language which was used from c.1100 to c.1500, language of Chaucer
ME
state in the eastern United States
Their
tin
US
uk
her
Her is sometimes used to refer to a country or nation. Her is also a possessive determiner. Our reporter looks at reactions to Britain's apparently deep-rooted distrust of her EU partner
her
adj [{referring to something that belongs to a female} (This is ~ book )] punya dia (dia) 2 pron [{object pron referring to a female} (Please give ~ this letter )] dia
her
Herpa 1: 43 resin Germany
her
In written English, her is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. Talk to your baby, play games, and show her how much you enjoy her company. Her is also a possessive determiner. The non-drinking, non smoking model should do nothing to risk her reputation
her
The form of the objective and the possessive case of the personal pronoun she; as, I saw her with her purse out
her
le
him
The objective case of he
him
Him is a third person singular pronoun. Him is used as the object of a verb or a preposition
him
pron [{object pron referring to a male} (Please give ~ this letter )] dia
him
You use him to refer to a man, boy, or male animal. John's aunt died suddenly and left him a surprisingly large sum Is Sam there? Let me talk to him My brother had a lovely dog. I looked after him for about a week
him
pron. specific male; to a specific male
him
he, her
him
pron: him, it 45
him
Health Information Management
him
In written English, him is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. If the child sees the word `hear', we should show him that this is the base word in `hearing' and `hears'. Her (or His) Imperial Majesty
his
poss pron 3 sg masc /neut his; its [OE his]
his
The possessive of he; as, the book is his
his
Belonging or pertaining to him; used as a pronominal adjective or adjective pronoun; as, tell John his papers are ready; formerly used also for its, but this use is now obsolete
his
{Hospital Information Services}- A committee and support staff found at the Watchtower Bible and Tract Society This committee oversees the HLC function worldwide
his
pron. belonging to a specific male
his
You use his to indicate that something belongs or relates to a man, boy, or male animal. Brian splashed water on his face, then brushed his teeth He spent a large part of his career in Hollywood The dog let his head thump on the floor again. His is also a possessive pronoun. Anna reached out her hand to him and clasped his
his
Hospital information system A system that provides the information management features that hospitals need for daily business Typically includes patient tracking, billing and administrative programs and also may include clinical features
his
pron: his 46
his
Honeywell Information Services, an EDP division (later subsidiary) of Honeywell
his
Hospital Information System The introduction of systems to integrate and communicate computer-held information for patient care and the management of a hospital
his
Hospital Information System
his
Hospital information system Typically used to describe hospital computer systems with functions like patient admission and discharge, order entry for laboratory tests or medications, and billing functions See also: Electronic medical record
his
his His is a third person singular possessive determiner. His is also a possessive pronoun
his
Mah'english | adronato
his
– Refer to Human Interface Station
his
Implemented to reduce cost, increase information availability, improve medical research, and reduce waste
his
In written English, his is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `his or her' or `their'. Formerly, the relations between a teacher and his pupils were dominated by fear on the part of the pupils His is also a possessive pronoun. The student going to art or drama school will be very enthusiastic about further education. His is not a narrow mind, but one eager to grasp every facet of anything he studies. Used to indicate the one or ones belonging to him: If you can't find your hat, take his
it
Information Technology Computer-aided information processing
it
information technology TI
it
Information Technology
it
As a demonstrative, especially at the beginning of a sentence, pointing to that which is about to be stated, named, or mentioned, or referring to that which apparent or well known; as, I saw it was John
it
Information Technology Sometimes used as a synonym for the computer professionals in an organization Also sometimes known as IS (Information Systems) or DP (Data Processing)
it
Information Technology Former name of Information and Educational Technology
Türkisch - Englisch

Definition von show im Türkisch Englisch wörterbuch

her
every

She goes running every morning. - O her sabah koşmaya gider.

These are on sale everywhere. - Bunlar her yerde satılıyor.

his
feeling

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

Music that doesn't transmit feelings, images, thoughts, or memories is just background noise. - Hisleri, görüntüleri, düşünceleri ya da anıları iletmeyen müzik sadece arka fon gürültüsüdür.

it
dog
his
sensation

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

his
sense

I sense that something is wrong. - Bir şeyin yanlış olduğunu hissediyorum.

She must have sensed something odd. - Garip bir şey hissetmiş olmalı.

his
{i} feel

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

her
any

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

her
(Askeri) each

How many times does the bus run each day? - Otobüs her gün kaç kez çalışır?

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

her
all

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

All that glitters is not gold. - Parlayan her şey altın değildir.

her
pan

Pandas spend at least 12 hours each day eating bamboo. - Pandalar her gün en az 12 saati bambu yiyerek geçirirler.

Above all, don't panic! - Her şeyden önce, panik yok!

her
omni

Only God can safely be omnipotent. - Sadece Tanrı güvenle her şeye gücü yeter olabilir.

Some humans believe that there exists a god who is omniscient, omnipotent and omnipresent. - Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar.

his
emotion

If we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time. - Muhakeme gücümüzün hislerimiz tarafından gölgelenmesine izin verirsek her zaman yanlış ağaca havluyor oluruz.

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
every single

Tom comes here every single day. - Tom her tek günde buraya gelir.

Tom does this every single time. - Tom bunu her zaman yapar.

her
soever
her
(Bilgisayar) recur every
her
(Bilgisayar) refresh every
her
(Bilgisayar) for all

His story may sound false, but it is true for all that. - Onun hikayesi düzmece görünebilir fakat her şeye rağmen gerçektir.

The law is equal for all. - Kanun herkes için aynıdır.

her
(Bilgisayar) start every
her
either

Either way will lead you to the station. - Her iki yol da seni istasyona götürecektir.

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

it
lower
it
scoundrel
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whatever

You can eat whatever you like. - Her ne istiyorsanız yiyebilirsiniz.

Whatever has a beginning also has an end. - Her yokuşun bir de inişi vardır.

her
whoever

Sam helps whoever asks him to. - Sam yardım isteyen herkese yardım eder.

Whoever finds the bag must bring it here. - Her kim çantayı bulursa onu buraya getirmelidir.

his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

his
cutaneous sensation
it
{f} jog
it
dig into
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
pooch
it
bastard
it
push
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
chord
his
(a) feeling; (an) emotion
his
sensation, feeling
his
consciousness
it
mutt
it
cur
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
us
{i} senses
show
Favoriten