kanıtlamak

listen to the pronunciation of kanıtlamak
Türkisch - Englisch
prove

We have new evidence to prove Tom's innocence. - Tom'un masumiyetini kanıtlamak için yeni delilimiz var.

It is difficult to prove that ghosts exist. - Hayaletlerin var olduğunu kanıtlamak zordur.

demonstrate
establish
to prove, to demonstrate, to attest, to establish, to substantiate ispat etmek
stand
document
substantiate

Prosecutors in court have to substantiate their claims in order to prove a suspect is guilty. - Bir şüphelinin suçlu olduğunu ispatlamak için mahkemedeki savcılar iddialarını kanıtlamak zorundadır.

stamp
attest to
shore
evidence

We have new evidence to prove Tom's innocence. - Tom'un masumiyetini kanıtlamak için yeni delilimiz var.

I still think it's unlikely that we'll find any evidence to prove Tom's guilt. - Tom'un suçsuzluğunu kanıtlamak için herhangi bir kanıt bulmamızın hala olası olmadığını düşünüyorum.

be contented with
show

Now, we show how this lemma can be used to prove our main theorem. - Şimdi, bu yardımcı önermenin nasıl ana önermemizi kanıtlamak için kullanılabileceğini gösteriyoruz.

attest
to prove

We don't have to prove anything to Tom. - Tom'a hiçbir şey kanıtlamak zorunda değiliz.

Prosecutors in court have to substantiate their claims in order to prove a suspect is guilty. - Bir şüphelinin suçlu olduğunu ispatlamak için mahkemedeki savcılar iddialarını kanıtlamak zorundadır.

make smth. stick
aver
verify
certify
support
testify to
testify
witness
bear witness to
{f} vindicate
yanlışlığını kanıtlamak
refute
kanıtlama
{i} demonstration
kanıtlama
(Kanun) verification
kanıtla
attest

I can attest to everything she just said. - Onun şimdi söylediği her şeyi kanıtlayabilirim.

I will attest that I did not hear that. - Bunu duymadığımı kanıtlayacağım.

kanıtla
prove

Prove that P is a poset. - P'nin Poşet olduğunu kanıtlayın.

I can prove that I am right. - Ben haklı olduğumu kanıtlayabilirim.

kanıtlama
attestation
kanıtlama
{i} proof
aksini kanıtlamak
to disprove
aksini kanıtlamak
disprove
doğruluğunu kanıtlamak
authenticate
gayri meşru olduğunu kanıtlamak
bastardize
kanıtlama
{i} proving

An attorney's job is proving that his client is innocent. - Bir avukatın işi müvekkilinin suçsuz olduğunu kanıtlamaktadır.

With these stupid attitudes, Maria doesn't do more than proving her own arrogance. - Bu aptalca tavırlarıyla Maria kendi kibrini kanıtlamaktan daha fazlasını yapmaz.

kanıtlama
proof, proving
kanıtlama
substantiation
kanıtlama
{i} vindication
kendini kanıtlamak
prove oneself
suç anında başka yerde olduğunu kanıtlamak
establish one's alibi
Türkisch - Türkisch
Bir şeyin gerçek yönünü kanıtla ortaya koymak, ispat etmek
ispatlamak
ispat etmek
Kanıtlama
ispatlama
kanıtlama
Kanıtlamak işi
kanıtlamak
Favoriten