high

listen to the pronunciation of high
Englisch - Türkisch
yüksek

Everest dağı dünyanın en yüksek tepesidir. - Mount Everest is the world's highest peak.

Firma, yüksek kaliteli ürünleriyle bilinmektedir. - The firm is known for its high-quality products.

{i} zirve

Hisse senetleri yeni bir zirve yaptı. - Stocks hit a new high.

Fiyatlar yeni bir zirveye ulaştı. - Prices have reached a new high.

{i} yüksek yer

Kar, ülkenin yüksek yerlerinde ulaşımı engelledi. - Snow prevented the transport in high places of the country.

Tom'un kesinlikle yüksek yerlerde çok sayıda arkadaşları var. - Tom certainly has a lot of friends in high places.

{s} coğr. kutuplara
{i} yüksek basınçlı bölge
yüksek nokta

Kansas'taki en yüksek nokta nedir? - What is the highest point in Kansas ?

Stok geçen temmuz ayında yüksek noktaya ulaştı. - The stock reached its high point last July.

{i} büyük vites
semada
{s} ileri
yükseğe/yüksekte
{i} lise

Babam, bir lisede İngilizce öğretiyor. - My father teaches English at a high school.

Cuma gecesi lisede bir dans olacak. - There will be a dance Friday night at the high school.

yüksek derece

Eroin yüksek derecede bağımlılık yapar. - Heroin is highly addictive.

Norveççe, İsveççe ve Danimarkaca karşılıklı olarak yüksek derecede anlaşılabilirdir. - Norwegian, Swedish and Danish are mutually intelligible to a high degree.

argo esrar tesiri altında olma
bayat
tam/bayat/yüksek
{s} önemli

İsrail, dünyadaki en önemli yüksek teknoloji merkezlerinden biri haline gelmiştir. - Israel has become one of the most important high-tech centers in the world.

Bu, günümün önemli olayıydı. - This was the highlight of my day.

on high gökte
uyuşturucu etkisi altında
{s} sarhoş
yükseğe

Siz ne kadar yükseğe sıçrayabilirsiniz? - How high can you jump?

Fare çok yükseğe sıçrasa da, kedi tarafından yakalanır. - If jumps too high the rat - it's captured by the cat.

kabarmak
fahiş (fiyat)
taşkın (neşe)
ulu

Daha yüksek eğitim kalitesi, en yüksek uluslararası standartlara cevap vermelidir. - The quality of higher education must answer to the highest international standards.

Ben, ulusal hükümetten herhangi bir yardım almamızın çok olası olmadığını düşünüyorum. - I think it's highly unlikely that we'll ever get any help from the national government.

barometrenin yüksek olduğu bölge
öfkelenmek
azgın (deniz)
pikap
sert (rüzgar)
(Havacılık) antisiklon
(Ticaret) en yüksek değer
esrik
uçuşta
hayranlık uyandırıcı
(zaman) tam
yüce
uçmuş
doruk

Everest dağının doruk noktası dünyada en yüksek noktadır. - The peak of mount Everest is the highest spot in the world.

Fiyatlar on üç yılın doruk noktasına çıktı. - Prices have reached a 13-year high.

(yiyecek) bayat
yüksekte

Tom haberi duyduktan sonra yüksekten uçuyordu. - Tom was flying high after he heard the news.

Atmosferde ne kadar yüksekte seyahat edersen o kadar az hava vardır. - The higher in the atmosphere you travel, the less air there is.

mutluluk
coşku
yüksek çekit
büyük heyecan
{s} büyük

Siparişinize en büyük önceliği verdik. - We have given your order highest priority.

Büyük bir unvan mutlaka yüksek bir görev anlamına gelmez. - A big title does not necessarily mean a high position.

{s} aşırı
{s} üstün

Bu tekne üstün kaliteli alüminyum ve yüksek güçlü demir ile yapılır. - This boat is made with high grade aluminum and high strength iron.

Egzosfer atmosferin en üst tabakasıdır. 10.000 kilometreye kadar termosferin üstünden uzanır. - The exosphere is the highest layer of the atmosphere. It extends from the top of the thermosphere up to 10,000 kilometers.

{s} lüks (yaşantı)
{s} kibirli, kendini beğenmiş
{i} uçma

Hiçbir kuş gereğinden çok yükseğe uçmaz, eğer ki kendi kanatlarıyla uçuyorsa. - No bird soars too high if he soars with his own wings.

{i} rekor

Yüksek atlamada dünya rekoru kırdı. - She set the world record for the high jump.

İngiltere'de istihdam oranı rekor düzeyde. - The UK employment rate is at a record high.

{s} neşeli
{s} soylu
(Askeri) YÜKSEK: 25.000-50.000 (kol-kadem) arasındaki yükseklik
{s} şiddetli

Şiddetli rüzgarlar yüksek profilli araçlar için seyahati tehlikeli yapıyorlar. - Gusty winds are making travel hazardous for high profile vehicles.

adv.yükseğe: adj.yüksek,yüksek
lüks içinde

Milli piyangoyu kazanırsam, lüks içinde yaşayabilirim. - If I win the lottery, I'll be able to live high on the hog.

Onlar lüks içinde yaşıyorlar. - They're eating high on the hog.

{s} yukarı

Caddenin yukarısındaki lisede Fransızca öğretirim. - I teach French at the high school up the street.

Zürafa yüzemez çünkü ağırlık merkezi çok yukarıda olduğundan baş aşağı döner. - The giraffe cannot swim because its centre of gravity is so high that it would topple over.

{s} üst

Tom ve Mary yüksek verimli üstten yüklemeli bir çamaşır makinesi aldı. - Tom and Mary bought a high-efficiency top-loading washer.

Sizin için açık bırakılmış birkaç üst düzey pozisyon var. - There are few high-ranking positions left open for you.

{s} esrarın etkisinde
{s} müz. tiz, yüksek perdeden
{s} kokmuş (et)
{s} uyuşturucu almış
necip
(Argo) kafası güzel
çok

Saç tıraşı olmanın zamanı çoktan geldi. - It's high time you had a haircut.

Bu arabanın fiyatı çok yüksek. - The price of this car is very high.

dolgun (ücret)
direnmek
(Muzik) ince

Ne kadar yükseğe gidersek hava o kadar incelir. - The higher we go up, thinner the air becomes.

Biz yukarıya giderken hava incelir. - As we go up higher, the air becomes thinner.

high school
lise

Babam, bir lisede İngilizce öğretiyor. - My father teaches English at a high school.

Ben liseden beri seni görmedim. - I haven't seen you since high school.

high and mighty
tepeden bakan
high heeled
topuklu
high heeled
yüksek topuklu
high price
yüksek fiyat

Nick Tokyo'daki yüksek fiyatlar hakkında bana şikâyette bulundu. - Nick complained to me about the high prices in Tokyo.

Yüksek fiyatlardan şikayetçi olan bir sürü ev kadını vardır. - There are many housewives who complain about high prices.

high roller
savurgan
high speed
verimli
high voltage
yüksek gerilim
high beam
yüksek huzme
high birth
asillik
high cost
yüksek maliyet
high court
yüce mahkeme
high definition television
yüksek tanımlı televizyon
high dose
yüksek dozajlı
high fidelity
yüksek doğruluk
high heels
yüksek topuklar

Benim yeni çizmelerim gerçek deriden yapılmış ve nispeten yüksek topuklara sahiptir. - My new boots are made of real leather and have relatively high heels.

high level
(Teknik,Ticaret) yüksek seviye

Tom'un mükemmel top becerileri var, o yüksek seviyede basketbol oynayamayacak kadar çok kısa. - Tom has excellent ball skills, but is too short to play basketball at a high level.

high level language
(Bilgisayar) üst düzey dil
high level protocol
(Bilgisayar) yüksek düzeyli protokol
high level protocol
üst düzey protokol
high noon
tam öğle vakti
high resolution
yüksek çözünürlü
high road
anayol
high school
yüksekokul
high seas
enginler
high spot
(Bilgisayar) üstten görünüm
high tide
modası geçmiş
high time
tam zamanı

Baklayı ağzından çıkarmanın tam zamanı. - It is high time you spilled the beans.

high up
yüksek bir konuma sahip olmak
High Court
Yüce Divan
high algebra
yüksek cebir
high alloy steel
yüksek alaşım çeliği
high altitude bombing
yüksek irtifadan bombardıman
high altitude engine
yüksek irtifa motoru
high altitude flight
yüksek irtifa uçuşu
high and dry
dımdızlak ortada kalmış
high and low
her yerde

Biz hepimiz eksik belgeleri her yerde aradık ama onlar asla bulunmadı. - We all searched high and low for the missing documents, but they were never found.

Çakmağımı her yerde aradım ama bulamadım. - I searched high and low for my lighter but couldn't find it.

high and mighty
kibirli
high beam
uzun huzme
high beam headlamp
uzun huzmeli far
high boiling
yüksek derecede kaynatma
high colour
koyu renk
high command
baş kumandanlık
high day
yortu günü
high day
bayram
high definition
yüksek netlik
high dudgeon
kin hiddeti
high efficiency engine
yüksek verimli motor
high efficiency machine
yüksek verimli makine
high energy fuel
yüksek verimli yakıt
high explosive
güçlü patlayıcı
high fidelity
sesi aslına yakın derecede verme
high flux reactor
yoğun akı reaktörü
high flyer
yüksekten uçan
high forest
koru ormanı
high frequency capacitance microphone
yüksek frekans kapasite mikrofonu
high frequency circuit
yüksek frekans devresi
high frequency discharge
yüksek frekanslı deşarj
high frequency induction furnace
yüksek frekanslı indükleme fırını
high frequency induction heating
yüksek frekanslı indükleme ile ısıtma
high frequency resistance
yüksek frekans direnci
high frequency resistance hardening
yüksek frekanslı dirençle sertleştirme
high gear
yüksek vites
high green syrup
beyaz şurup
high handed
despot
high level
yüksek düzeyli
high life
kibar sınıf
high life
sosyete hayatı
high minded
yüce gönüllü
high noon
öğle vakti
high performance equipment
yüksek performanslı ekipman
high power
yüksek güç
high pressure
yüksek basınç
high pressure cylinder
yüksek basınç silindiri
high pressure engine
yüksek basınçlı makine
high pressure steam
yüksek basınçlı buhar
high pressure suit
yüksek basınç elbisesi
high priced
yüksek fiyatlı
high quality steel
yüksek nitelikli çelik
high resistance voltmeter
yüksek dirençli voltmetre
high risk
yüksek riskli
high school graduate
lise mezunu
high sign
uyarı niteliğinde bakış
high society
sosyete

Sami, Kuzey Carolina yüksek sosyetesinde büyüdü. - Sami grew up in North Carolina high society.

high society
yüksek sosyete

Sami, Kuzey Carolina yüksek sosyetesinde büyüdü. - Sami grew up in North Carolina high society.

high speed
hızlı

Yüksek hızlı trenler Avrupa'da yaygındır. - High speed trains are common in Europe.

Pervaneler, yüksek hızlı uçaklarda kullanılmaz. - Propellers are not used on high speed aircraft.

high speed camera
yüksek hızlı kamera
high speed knock
yüksek hız vuruntusu
high speed reader
yüksek hızlı okuyucu
high speed steam engine
yüksek hızlı buhar makinesi
high speed tool steel
yüksek hız takım çeliği
high spirits
yüksek moral
high sulphur steel
yüksek kükürtlü çelik
high tea
erken akşam yemeği
high tea
ikindi kahvaltısı
high temperature reactor
yüksek sıcaklık reaktörü
high temperature steel
yüksek sıcaklık çeliği
high tension
yüksek gerilim
high tension ignition
yüksek gerilimli ateşleme
high tide
met
high tide
kabarma
high treason
ağır ihanet
high vacuum
yüksek vakum
high voltage cable
yüksek gerilim kablosu
high voltage probe
yüksek gerilim probu
high water level
yüksek su seviyesi
high water mark
yüksek su izi
high wind
kuvvetli rüzgar
high-altitude
yüksek irtifa
high-boiling
yüksek derecede kaynar
high-class
birinci sınıf
high-density
yüksek yoğunluklu
high-flown
ağdalı
high-grade
üstün kaliteli
high-handed
despot
high-level
zirve
high-minded
yüce gönüllü
high-minded
prensip sahibi
high-pitched
dik meyilli
high-powered
kuvvetli
high-quality
yüksek kaliteli

Bu cihazlar özellikle yüksek kaliteli işçilikle ayırt edilir. - These devices are distinguished by particularly high-quality workmanship.

Firma, yüksek kaliteli ürünleriyle bilinmektedir. - The firm is known for its high-quality products.

high-resistance
yüksek dirençli
high-rise
yüksek (yapı)
high-rise
yüksek

Bu yüksek katlı binanın beş asansörü var. - This high-rise building has five lifts.

high-sounding
şatafatlı
high-speed
yüksek hızlı

Uzun bir yolculuk için yüksek hızlı bir trene binin. - Take a high-speed train for a long trip.

Onlar yüksek hızlı bir kamera kullandılar. - They used a high-speed camera.

high-strung
sinirleri gergin
higher
higher education yuksek öğrenim
high jinks
eğlence
be high
yüksek olmak
higher
daha yukarı

Daha yukarıya giderken hava incelir. - As you go up higher, the air becomes thinner.

higher
higher criticism Kitabı Mukaddes yazılarının tarih
highest
en fazla
highly
gayetle
highness
yükseklik
high level
yüksek düzey
high school
düz lise
high speed
(Otomotiv) yüksek hız
high speed
(Bilgisayar) yüksek hızlı
high temperature
(Ticaret) yüksek ısı
high tide
met zamanı
high tide
met hali
high tide
met hareketi
higher
yüksek

Öğretmen Tom'a ona bir C 'den daha yüksek bir şey veremediğini söyledi. - The teacher told Tom that he couldn't give him anything higher than a C.

Japonya'daki hiçbir dağ Fuji dağından daha yüksek değildir. - No other mountain in Japan is higher than Mt. Fuji.

highest
en üstün
highly
pek çok
High Court
yüksek mahkeme
high blood pressure
yüksek tansiyon
high fidelity
yüksek duyarlılık
high jinks
çılgınlık
high jinks
gürültülü eğlence
Englisch - Englisch
The maximum atmospheric temperature recorded at a particular location, especially during one 24-hour period
In or at a great value

Costs have grown higher this year again.

A period of euphoria, from excitement or from an intake of drugs

That pill gave me a high for a few hours, before I had a comedown.

Of greater frequency, or with more rapid wave oscillations

The note was too high for her to sing.

A large area of elevated atmospheric pressure; an anticyclone
To be under the influence of a mood affecting drug; stoned
In or to an elevated position

How high above land did you fly?.

In a pitch of great frequency

I certainly can't sing that high.

Tall, lofty, at a great distance above the ground (at high altitude)
Being elevated in position or status, a state of being above many things
Of a quantity or value, great or large

My bank charges me a high interest rate.

{n} a high place
{a} tall, lofty, loud, dear
how much up -- "An elevator nine feet high, six feet deep, and five feet wide " (260)
(values etc) refers to values usually higher (larger) than the median in the distribution Often we will also say upper or use the abreviation HI, eg HI adjacent value, upper hinges etc See also low(er)
If someone has a high reputation, or people have a high opinion of them, people think they are very good in some way, for example at their work. She has always had a high reputation for her excellent short stories People have such high expectations of you. low
A high sound or voice is close to the top of a particular range of notes. Her high voice really irritated Maria. low
If something reaches a high of a particular amount or degree, that is the greatest it has ever been. Traffic from Jordan to Iraq is down to a dozen loaded lorries a day, compared with a high of 200 a day Sales of Russian vodka have reached an all-time high. low
complete) pleasure; high (i
You can use high to describe something that is advanced or complex. Neither Anna nor I are interested in high finance
An area of high barometric pressure, with its attendant system of winds; an anticyclone
a lofty level or position or degree; "summer temperatures reached an all-time high" a high place; "they stood on high and observed the coutryside"; "he doesn't like heights" a state of altered consciousness induced by alcohol or narcotics; "they took drugs to get a high on" a state of sustained elation; "I'm on a permanent high these days" an air mass of higher than normal pressure; "the east coast benefits from a Bermuda high" happy and excited and energetic slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug (especially marijuana) (literal meanings) being at or having a relatively great or specific elevation or upward extension (sometimes used in combinations like `knee-high'); "a high mountain"; "high ceilings"; "high buildings"; "a high forehead"; "a high incline"; "a foot high" greater than normal in degree or intensity or amount; "a high temperature"; "a high price"; "the high point of his career"; "high risks"; "has high hopes"; "the river is high"; "he has a high opinion of himself" used of sounds and voices; high in pitch or frequency at a great altitude; "he climbed high on the ladder" far up toward the source; "he lives high up the river" in or to a high position, amount, or degree; "prices have gone up far too high" in a rich manner; "he lives high
If the quality or standard of something is high, it is very good indeed. His team were of the highest calibre
An elevated place; a superior region; a height; the sky; heaven
This is the highest cash sale for a given period This value is adjusted after capital structure changes
a high place; "they stood on high and observed the coutryside"; "he doesn't like heights"
Very abstract; difficult to comprehend or surmount; grand; noble
a public secondary school usually including grades 9 through 12; "he goes to the neighborhood highschool"
Arrogant; lofty; boastful; proud; ostentatious; used in a bad sense
If you say that something came from on high, you mean that it came from a person or place of great authority. Orders had come from on high that extra care was to be taken during this week
Acute or sharp; opposed to grave or low; as, a high note
An area of high pressure, usually accompanied by anticyclonic and outward wind flow Also known as an anticyclone
The highest price that was paid for a stock during a certain period For example, the high for the day was $80, but the high for the year was $120
When a river is high, it contains much more water than usual. The waters of the Yangtze River are dangerously high for the time of year. low
If something is high, it is a long way above the ground, above sea level, or above a person or thing. I looked down from the high window In Castel Molo, high above Taormina, you can sample the famous almond wine made there. low High is also an adverb. being able to run faster or jump higher than other people. If something is high up, it is a long way above the ground, above sea level, or above a person or thing. We saw three birds circling very high up
adj [{referring to numbers} big (Taxes are ~ in Canada )] tinggi 2 adj [tall (There are many ~ buildings in the city )] tinggi 3 adv [above/up in the air (The airplane flew ~ over the mountains )] timggi
If someone has high principles, they are morally good. He was a man of the highest principles
happy and excited and energetic
a lofty level or position or degree; "summer temperatures reached an all-time high"
an air mass of higher than normal pressure; "the east coast benefits from a Bermuda high"
standing above others in quality or position; "people in high places"; "the high priest"; "eminent members of the community"
Usually the high price for a security over a 52 week period
The high hand is simply the best hand
a state of sustained elation; "I'm on a permanent high these days"
Of great strength, force, importance, and the like; strong; mighty; powerful; violent; sometimes, triumphant; victorious; majestic, etc
The highest execution price of a trade that day, or on the last trading day
Possessing a characteristic quality in a supreme or superior degree; as, high i
low
Of noble birth; illustrious; as, of high family
{s} tall, lofty, elevated; expensive, costly; excited, elated; high-pitched; strong, powerful; important, serious; exalted, superior; under the influence of drugs, intoxicated (Slang)
Costly; dear in price; extravagant; as, to hold goods at a high price
as, a high wind; high passions
To rise; as, the sun higheth
To hie
The highest price of the day for a particular futures contract
in a rich manner; "he lives high"
in high dudgeon: see dudgeon come hell or high water: see hell to be high time: see time. High Plateau high blood pressure Aswan High Dam High Commission Court of High Court of Admiralty high jump high place high school high seas high definition television high rise building high speed steel high energy physics United Nations High Commissioner for Refugees Office of the
full or quite) noon; high (i
The highest price of the day of trading for a particular stock or commodity
emphasis If you say that you were left high and dry, you are emphasizing that you were left in a difficult situation and were unable to do anything about it. Schools with better reputations will be flooded with applications while poorer schools will be left high and dry
The highest card dealt or drawn
If you say that something is a high priority or is high on your list, you mean that you consider it to be one of the most important things you have to do or deal with. The Labour Party has not made the issue a high priority Economic reform is high on the agenda. low
(literal meanings) being at or having a relatively great or specific elevation or upward extension (sometimes used in combinations like `knee-high'); "a high mountain"; "high ceilings"; "high buildings"; "a high forehead"; "a high incline"; "a foot high"
A ball that hits more to the center of the headpin, often leaving a split Same as "heavy"
If a food or other substance is high in a particular ingredient, it contains a large amount of that ingredient. Don't indulge in rich sauces, fried food and thick pastry as these are high in fat. low
slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug (especially marijuana)
greater than normal in degree or intensity or amount; "a high temperature"; "a high price"; "the high point of his career"; "high risks"; "has high hopes"; "the river is high"; "he has a high opinion of himself"
emphasis If you say that you looked high and low for something, you are emphasizing that you looked for it in every place that you could think of
The high hand is simply the best hand When playing a high-low split game, one is said to "win the high" when one has the best hand, while another player wins the low In seven card stud, the player with the strongest up cards is said to be high, and is usually first to act on fourth and subsequent streets
If you refer to the highs and lows of someone's life or career, you are referring to both the successful or happy times, and the unsuccessful or bad times
High German
The form of the German language spoken in most of Germany, Austria and part of Switzerland, where it is also an official language
High Mass
A Missa Cantata or sung Mass
High Mass
A Roman Catholic Mass celebrated in full ceremonial form, in which the celebrant is assisted by a deacon and a subdeacon and accompanied by acolytes, a thurifer, and a choir
High Middle Ages
The period of European history, between the Early Middle Ages and the Late Middle Ages, that saw great social and political change
High Street
Alternative capitalization of high street
high C
the C note exactly two octaves above middle C
high altar
The main altar in a church, situated on the main axis at the east of the chancel or choir
high and dry
Abandoned, helpless
high and mighty
Overbearingly arrogant; ostentatiously self-important or self-aggrandizing

Ever since she was placed in the gifted program, she's become so high and mighty that no one wants to be near her.

high and mighty
A social or economic group wielding undue power, influence or economic clout

The high and mighty are to be found at the Fairlawn Country Club on pleasant afternoons.

high as a kite
Very much under the influence of drugs, extremely high
high bar
A horizontal bar
high bit
The most significant bit in the binary representation of a number, sometimes used to record the sign of the number
high card
A hand which has no pairs and is not a straight or a flush. The lowest possible winning hand in poker
high concept
An appealing idea for a work that can be understandably summarized in a few sentences or less

Spielberg's opinion relates well to the vision of high concept expressed by other Hollywood representatives: a striking, easily reducible narrative which also offers a high degree of marketability.

high cotton
the best of times; a time of well being

You're in high cotton.

high court
A supreme court; a court to which final appeals may be taken
high courts
plural form of high court
high crime
A major crime, notably one suject to high justice, i.e. trial before the highest courts, which may impose the gravest punishments

Lese majesty used to be a high crime, for which royal or imperial courts often put offenders to death.

high dependency unit
An area for patients who require more intensive observation, treatment and nursing care than would be usually provided on a general ward. A standard of care between the general ward and full intensive care
high end
Alternative spelling of high-end (the best and generally most expensive of a class.)
high explosive
Any powerful chemical explosive that, upon detonation, produces gas at a very high rate, thereby producing a very violent effect
high fashion
haute couture
high fidelity
An electronic system that reproduces a given sound or image with relatively high accuracy
high fidelity
Characterized by minimal distortion
high five
To slap high fives
high five
A gesture of celebration or victory in which two people slap their right hands together at shoulder height or higher
high fived
Simple past tense and past participle of high five
high fives
Third-person singular simple present indicative form of high five
high fives
plural form of high five
high fiving
Present participle of high five
high frequency gravitational wave
Alternative spelling of high-frequency gravitational wave
high ground
A position of advantage or superiority in a conflict or competition

President George W. Bush had once again outmaneuvered them by taking the national-security high ground in an election year.

high heels
a pair of (women's or men's) high-heeled shoes

I look sexier in high heels.

high hopes
An aim or goal that is unattainable

Did you see that ant trying to move the tree? He's got high hopes all right. High in the sky hopes.

high horse
An appearance or sense of smug superiority
high jinks
Tricky and/or humorous behavior
high jump
An athletics event where a competitor must jump over a bar placed gradually higher and higher
high jumper
An athlete who competes in the high jump
high jumpers
plural form of high jumper
high level language
Common misspelling of high-level language
high level languages
Common misspelling of high-level languages
high line
The target area above the opponent's midriff
high nelly
any old bike
high nelly
a particular style of old bicycle with a very strong frame and rod-operated handbrakes
high noon
Exactly noon; midday; the middle of the day

whereas, ten years since, there were thousands who could not endure my lightest word of rebuke to the South, they can now easily swollow John Brown whole, and his rifle into the bargain. In firing his gun, he has merely told us what time of day it is. It is high noon, thank God!.

high occupancy vehicle
Alternative spelling of high-occupancy vehicle
high off the hog
Alternative form of high on the hog
high on the hog
Well off; living comfortably or extravagantly

The synthetic belle wins the prize and her creators are eating high off the hog until the nation’s Press demands a look at the original.

high point
A climax; the best time in a given period

This has been the high point of my life.

high points
plural form of high point
high priest
The second-lowest office in the Melchizedek priesthood

Jake was ordained a high priest when he was called to be a counselor in a bishopric.

high priest
In the history of the Hebrew Testament (Tanakh), the male person who was responsible for making the annual sacrifice on the Day of Atonement (Yom Kippur). Always a descendant of Aaron the older brother of Moses
high priest
A clergyman with a higher function than a normal priest
high priest
Jesus Christ
high priests
plural form of high priest
high probability trade
In investment banking, any deal or transaction with a high degree of likelihood of success
high profile
Common misspelling of high-profile
high profile
a conspicuous position, intentionally attracting attention
high profiles
plural form of high profile
high road
A course of action which is honorable, dignified, or respectable

The high road of public service and the low road of political advantage seem inextricably intertwined.

high road
A main road or highway

There, a few yards before them, was the high road from Risingham to Shoreby, lying, at this point, between two even walls of forest.

high roller
a gambler who wagers large amounts of money, usually in a casino
high school
secondary school
high school
An institution which provides all or part of secondary education
high schoolers
plural form of high schooler
high schools
plural form of high school
high score
A score that is the highest or among the highest for a particular game, often recorded in a high-score table

To make the game more interesting, let's create a personal score display that matches the global high score display.

high score table
Alternative spelling of high-score table
high score tables
plural form of high score table
high scores
plural form of high score
high sea
The sea when it is very rough due to strong winds and storms, such that the sea encroaches much further inland than is normal, often causing damage

The ship eventually broke in half in high sea and winds.

high seas
International waters; parts of the ocean that are not considered to belong to any specific country
high seas
Parts of the ocean surface that are far from shore
high season
In the tourist industry, the period of highest demand. In a sun and sand resort this means the hottest months, whereas in a ski resort, this means the coldest months
high side
a type of motorcycle crash where the motorcycle tire loses, then rapidly regains traction, thus throwing the rider violently up, over, and off the motorcycle as the motorcycle spins off on its own trajectory
high society
The socially interacting wealthy fashionable elite of a society, especially in Western societies
high speed steel
Abbreviated HSS. A kind of tool steel, invented in the early 20th century, which retains its hardness and temper at high temperatures (at which previous kinds of tool steel would soften), thus allowing cutters made from it to be employed at higher cutting speeds than were previously practical
high spirits
joyous elation
high street
Mainstream shops, banks, etc. that can be found on such a street, in contrast to more specialist shops and services

Woolworths has had a presence on the UK High Street for almost a century.

high street
Physical, bricks and mortar shops, in contrast to Internet shops
high street
The main street of any town
high streets
plural form of high street
high tackles
plural form of high tackle
high tea
suppertime
high tea
Formal afternoon tea
high tea
A late afternoon or early evening meal, also known as "meat tea"
high teas
plural form of high tea
high tech
high technology; the most advanced technology available
high technology
Any highly technical or specialized technological application or equipment, especially one that involves complex electronics or computing
high tension
having a relatively high voltage
high tide
The time of day when the sea has risen to its highest level
high tide
The natural tide at its highest level for a particular tidal cycle at a certain place
high tide
climax, culminating point or phase
high tides
plural form of high tide
high touch
Human interaction
high touch
Having a high awareness of human complexity, having empathy
high touch
Dealing with or interacting with a human being as opposed to transacting with computers or through high tech
high touches
plural form of high touch
high treason
Criminal disloyalty to one's country
high water
The location of high tide on a coastal area
high water
The highest stage of a river
high water
The maximum level attained
high waters
high tides
high yaller
a light-skinned black person
high-beam
The setting of an automobile's headlights adjusted to brighten a longer distance in front of the car, than when on the normal (low-beam) setting

Turn off your high-beams - you're blinding the oncoming traffic.

high-class
Describing something recognized for its quality

She's nothing but a high-class prostitute, but she is earning $2000 a night.

high-definition
Having enhanced picture quality on a TV or any other display
high-definition television
A television set that employs such a system
high-definition television
Any or all of several formats of television system having a higher resolution than traditional ones
high-definition televisions
Television sets that employ one or more of the formats for high-definition television
high-definition televisions
plural form of high-definition television
high-density lipoprotein
a class of lipoprotein that transports cholesterol to the liver from other tissue; high levels may decrease the risk of coronary heart disease
high-density lipoproteins
plural form of high-density lipoprotein
high-end
Most sophisticated or expensive

I wouldn't put a high-end stereo in your car in this neighborhood.

high-end
Appealing to sophisticated or discerning tastes

She shops at discount department stores, but looks as if she patronized high-end boutiques.

high-energy
vigorous, energetic or dynamic
high-energy
producing a large amount of energy (when reacting)
high-energy
of an elementary particle, or the equivalent electromagnetic radiation, having an energy greater than a hundred thousand electron volts
high-flown
pretentiously eloquent; highly figurative

Red River Settlement is, to use a high-flown expression, an oasis in the desert, and may be likened to a spot upon the moon or a solitary ship upon the ocean. In plain English, it is an isolated settlement on the borders of one of the vast prairies of North America. — R.M. Ballantyne, Hudson Bay, 1850.

high-flown
lofty, extravagant, refined

It seems to me he makes troubles, by expecting every one else to be as quixotic as himself. He is not likely to find high-flown notions among ordinary business men! — Mrs George de Horne Vaizey, A Houseful of Girls, 1905.

high-frequency
Of or pertaining to high frequency sound or other radiation
high-frequency gravitational wave
gravitational radiation, in the megahertz to gigahertz region, which is proposed to have been produced by the Big Bang or by the collision of massive astronomical objects or artificially in the laboratory. Gravitational waves having frequencies higher than 100 kHz
high-frequency gravitational waves
plural form of high-frequency gravitational wave
high-handed
Using power or authority without proper consideration for the feelings or rights of others
high-hanging fruit
Fruit that, because of its height from the ground, is more difficult to harvest
high-hanging fruit
Anything that is difficult to achieve, and which is put off while simpler alternatives are still available

The smaller research-based centers will tackle the much more difficult to express, high-hanging fruit, in particular, represented by membrane and posttransationally modified proteins.

high-hat
To snub or treat condescendingly

I don't high-hat technical words, because I know there a lot of things that can't be said any other way, but the doctor's lengthy explanation simply boiled down to this, that .

high-hat
disdainful; haughty
high-hat
A person claiming to be superior
high-heeled
Having tall heels

Her high-heeled shoes made a horrible clicking as she walked down the hall...and then twisted her ankle.

high-heeled
Wearing high heels
high-heeled shoe
Shoe which raise the heel of the wearer's foot significantly higher than the toes
high-jump
Alternative spelling of high jump
high-jumper
Alternative spelling of high jumper
high-level
At a high level, altitude or elevation
high-level
Of or pertaining to a person of a high social position or high rank within a hierarchy or organization
high-level
Computer instructions in a high-level language, consisting of relatively English-like commands and mathematical notations which, after compilation or interpretation, become a set of machine language instructions
high-level language
A programming language, requiring a compiler to translate into a form a particular machine understands, focusing on user-friendly code development by automating core tasks such as accessing memory
high-level languages
plural form of high-level language
high-maintenance
Describes a system which requires a high degree of maintenance to ensure proper functioning and without which it is likely to break down
high-maintenance
Who requires a lot of attention

He has this incredibly high-maintenance girlfriend; if he doesn't tell her that he loves her every five minutes, she tends to break down into hysterical depressive weepy fits.

high-marking
An activity specific to snowmobiling, where a snomobile attempts to ride as far as possible up a steep slope, then turn and come down without rolling or stalling on the hill
high-minded
Refined, cultured, particularly civilized
high-minded
Given to idealism
high-occupancy vehicle
More specifically, a vehicle carrying passengers who number over a certain threshold (for instance, at least two passengers)
high-occupancy vehicle
A vehicle with a large number of persons in it
high-octane
high powered, energetic, forceful or dynamic
high-octane
having a high octane number, good anti-knock characteristics; used in high performance vehicles
high-performance
Having the quality of performing exceptionally well

The new high-performance computer can run all the new software and games.

Türkisch - Englisch

Definition von high im Türkisch Englisch wörterbuch

high frequency
(Havacılık) hf
high pressure yüksek basınç
pressure
high tide
denizin kabarması
high-five
çak bir beşlik
high
Favoriten