sarhoş

listen to the pronunciation of sarhoş
Türkisch - Englisch
drunk

It was bad enough that he usually came to work late, but coming in drunk was the last straw, and I'm going to have to let him go. - Onun işe genellikle geç gelmesi yeterince kötüydü fakat sarhoş gelmesi bardağı taşıran son damlaydı ve ben onun işine son verdireceğim.

Larry Ewing is drunk. - Larry Ewing sarhoştur.

intoxicated

Tom seemed intoxicated. - Tom sarhoş görünüyordu.

Tom looks intoxicated. - Tom sarhoş görünüyor.

drunken

Tom was arrested for drunken driving. - Tom sarhoşken araba sürmekten tutuklandı.

It didn't surprise me at all that Tom got arrested from drunken driving. - Tom'un sarhoşken araba sürmekten tutuklanması beni hiç şaşırtmadı.

boozed

My friends were so boozed up that I had to drive them home. - Arkadaşlarım sarhoş olana kadar içmişti ki onları eve götürmek zorunda kaldım.

boozy
canned
high
groggy

He was groggy from too much wine. - Çok fazla şarap nedeniyle sarhoştu.

Tom was too groggy to speak. - Tom konuşamayacak kadar çok sarhoştu.

nappy
lit

I guess I'm a little drunk. - Sanırım biraz sarhoşum.

Tom has had several large glasses of wine and has gotten a little drunk. - Tom birkaç büyük bardak şarap içti ve biraz sarhoş oldu.

under the influence

He was driving under the influence of alcohol. - Sarhoşken araba sürüyordu.

loaded
bacchant
corked
under the influence of drink
stoned

Tom seemed to be stoned. - Tom sarhoş görünüyordu.

fried
pie eyed
drunkard

Drunkards drink non stop. - Sarhoşlar durmadan içiyorlar.

They saw a drunkard lying in the road. - Onlar yerde yatan bir sarhoş gördüler.

drunk, drunken, blind, boozy, canned, inebriated, pickled, smashed, pissed; drunk, drunkard, boozer, tippler
boozer
besotted
bombed
cockeyed
blind drunk
jagged
sot
lit up
drunk, tipsy, inebriated, intoxicated; high
oiled
drunk with joy, happiness, or pleasure
beery
blotto
{s} tight
{s} pissed
drinker
{s} soused
(Argo) potty
(Argo) rotten
(Argo) full
(Argo) soaked
(Argo) tiddly
(Argo) he's got the wobbly boot on
(Argo) wet
blinded
crocked
fuddled
punch drunk
muzzy
plastered

You looked like you were plastered. - Sen sarhoş gibi görünüyordun.

Tom seemed to be plastered. - Tom sarhoş görünüyordu.

pickled
{i} inebriate

Tom appeared to be inebriated. - Tom sarhoş gibi görünüyordu.

screwed
light-headed
smashed

Tom is extremely smashed. - Tom son derece sarhoş.

inebriated

Tom appeared to be inebriated. - Tom sarhoş gibi görünüyordu.

tipsy
sottish
half-seas over
liquored
got drunk
{s} stiff
{s} woozy

I'm still a little woozy. - Ben hâlâ biraz sarhoşum.

Tom felt a little woozy. - Tom biraz sarhoş hissetti.

{s} sozzled
{s} sodden
under the weather
{s} stinking
{s} tanked
{s} winy
{s} zonked
sarhoş olmak
get drunk

Tom didn't want to get drunk. - Tom sarhoş olmak istemedi.

Tom wants to get drunk. - Tom sarhoş olmak istiyor.

sarhoş eden içki
jag
sarhoş edici
intoxicant
sarhoş edici içki
intoxicant
sarhoş edip gemiye tayfa almak
shanghai
sarhoş etmek
turn smb.'s head
sarhoş etmek
to intoxicate, to make drunk
sarhoş kadın
bacchante
sarhoş kimse
inebriate
sarhoş olma
getting drunk
sarhoş olma
inebriety
sarhoş olma
intoxication
sarhoş olma
drunkenness
sarhoş olmak
be drunk
sarhoş olmak
soak
sarhoş olmak
be intoxicated
sarhoş olmak
to get drunk

Let's drink enough to get drunk. - Sarhoş olmak için yeterince içelim.

Tom didn't want to get drunk. - Tom sarhoş olmak istemedi.

sarhoş olmak
have a jag on
sarhoş olmak
be loaded
sarhoş olmak
be the worse for drink
sarhoş olmak
get liquored up
sarhoş olmamak
be none the worse for drink
sarhoş ve duygulanmış
maudlin
sarhoş ve kendini bilmez
drunk and incapable
körkütük sarhoş olmak
Get hammered
içirip sarhoş etmek
prime
sarhoş olmak
drunk

Do you want to get drunk? - Sarhoş olmak istiyor musun?

Getting drunk won't make things better. - Sarhoş olmak işleri daha iyi yapmayacak.

bulut gibi sarhoş
dead drunk
fitil gibi sarhoş
(deyim) as drunk as a lord
sarhoş olmak
get well oiled
sarhoş olmak
(Konuşma Dili) hang one on
soymak (sarhoş)
roll
sarhoş olmak
see pink elephants
sarhoş olmak
get pissed
sarhoş olmak
to be stoned
çok sarhoş
very drunk
(alkol) sarhoş edici
heady
bira ile sarhoş olmuş
beery
biraz sarhoş oldum
I'm feeling a little drunk
fitil gibi sarhoş
sodden
fitil gibi sarhoş
smashed
fitil gibi sarhoş
drunk as a lord
hancı sarhoş, yolcu sarhoş
(Konuşma Dili) Nobody can tell which end is up
kör kütük sarhoş
dead drunk
kör kütük sarhoş
blind drunk, paralytic
kör kütük sarhoş olmak
to get paralytic
körkütük sarhoş
drunk as a lord
sarhoş olmak
see double
sarhoş olmak
{k} be soused
sarhoş olmak
be up the pole
sarhoş olmak
fuddle
zilzurna sarhoş
dead drunk
zilzurna sarhoş
(Konuşma Dili) blind drunk, plowed, higher than a kite, drunk as a lord
zilzurna sarhoş
blind drunk, stoned
zilzurna sarhoş olmak
to feel no pain
Türkisch - Türkisch
Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan (kimse), esrik, esri, mest, sermest
Hoşa giden bir etki ile kendinden geçmiş olarak
Hoşa giden bir etki ile kendinden geçmiş olan
Bir şeyden çok fazla mutluluk duyan
Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan kimse, esrik, esri, mest, sermest
kafası bulutlu
matiz
kafası dumanlı
tütsülü
küp
sarhoş etmek
sarhoş olmasına yol açmak
sarhoş olmak
Sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
Sarhoş olmak
(Osmanlı Dönemi) TESAKÜR
Sarhoş olmak
esrimek
Sarhoş olmak
dumanlanmak
Sarhoş olmak
esirmek
Sarhoş olmak
olmak
Sarhoşlar
mestan
sarhoş
Favoriten