yüksek

listen to the pronunciation of yüksek
Türkisch - Englisch
high

The quality of higher education must answer to the highest international standards. - Daha yüksek eğitim kalitesi, en yüksek uluslararası standartlara cevap vermelidir.

Mount Everest is the world's highest peak. - Everest dağı dünyanın en yüksek tepesidir.

elevated

An elevated seaside bike path collapsed in Rio. - Rio'da bir yüksek sahil bisiklet yolu çöktü.

Two persons were killed when an elevated bike path collapsed in Rio. - Rio'da bir yüksek bisiklet yolu çöktüğünde iki kişi öldü.

high altitude

I don't feel well at such a high altitude. - Böyle yüksek bir irtifada iyi hissetmiyorum.

crucible
inflated
higher

No other mountain in Japan is higher than Mt. Fuji. - Japonya'daki hiçbir dağ Fuji dağından daha yüksek değildir.

The quality of higher education must answer to the highest international standards. - Daha yüksek eğitim kalitesi, en yüksek uluslararası standartlara cevap vermelidir.

up
superordinate
buoyant
precipitous
stiff

Sami has paid a stiff price for his service. - Sami hizmeti için yüksek bir fiyat ödedi.

advanced
supreme

Judges on the Supreme Court interpret the laws. - Yüksek mahkeme yargıçları kanunları yorumlarlar.

Tom G. Roberts is the Chief Justice of the U.S. Supreme Court. - Tom G. Roberts, ABD Yüksek Mahkemesi Başyargıcıdır.

loud

They are talking loudly when they know they are disturbing others. - Başkalarını rahatsız ettiklerini öğrendiklerinde yüksek sesle konuşuyorlardı..

Speak louder so everyone can hear you. - Daha yüksek sesle konuşun böylece herkes sizi duyabilir.

clarion
lofty

We have lofty expectations. - Yüksek beklentilerimiz var.

This mountain isn't a lofty one. - Bu dağ yüksek değildir.

superior
spheric
high; great; intense; big: yüksek basınç high pressure. yüksek frekans high frequency. yüksek bir fiyat a high price. yüksek bir meblağ a big sum
high, superior in status: yüksek okul institution of higher education
stately
tall; buoyant
high place; height
exalted
high, superior (quality)
acro

Driving across desert landscapes can be dangerous when the summer temperatures are high. - Yaz sıcaklıkları yüksek olduğunda çöl manzaraları karşısında sürüş tehlikeli olabilir.

That tall building across the street is where Tom works. - Caddenin karşısındaki o yüksek bina Tom'un çalıştığı yerdir.

over

You see that tall building over there, don't you? - Şuradaki yüksek binayı görüyorsun değil mi?

From the tall dune I could see over the whole island. - Yüksek bir kum tepeciğinden bütün adayı görebildim.

(sea) marked by high waves, high
raised high
highrise
(playing a game) for high stakes
high; (yapı) high-rise; precipitous; loud; exalted, lofty; advanced; high altitude
hyper
high; lofty
above

The mountain is 2000 meters above sea level. - Dağ, deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliktedir.

She spoke above her breath. - O yüksek sesle konuştu.

lofty, noble
penetrative
loud or raised (voice)
penetrating
{s} tall

Mt. Fuji is Japan's tallest mountain. - Fuji Dağı Japonya'nın en yüksek dağıdır.

Tom tried climbing the tall tree. - Tom yüksek ağaca tırmanmaya çalıştı.

eminent
high-rise

This high-rise building has five lifts. - Bu yüksek katlı binanın beş asansörü var.

noble
rarefied
grand

Speak louder. Your grandfather's hearing isn't so good. - Daha yüksek sesle konuş. Büyükbaban pek de iyi duymuyor.

Grandmaster is the highest achievable title in chess. - Büyükusta satrançta en yüksek ulaşılabilir ünvandır.

high on

That is not high on my list of priorities. - O benim öncelikler listemde yüksek değil.

At that time, tariffs were high on many products. - O zaman, tarifeler birçok üründe yüksekti.

supernal
grandiose
steep
towering
upperbracket
dominant
upland
yüksek sesle
loud

You don't have to talk so loud. - Çok yüksek sesle konuşmak zorunda değilsiniz.

Someone is knocking loudly at the door. - Birisi yüksek sesle kapıyı çalıyor.

yüksek sesle
aloud

Please read it aloud so that everyone can hear. - Herkes işitebilsin diye lütfen yüksek sesle oku.

I could not stop myself from crying aloud. - Yüksek sesle ağlamaktan kendimi alamadım.

yüksek ses
loud

I spoke loudly so that everyone could hear me. - Herkes beni duyabilsin diye yüksek sesle konuştum.

They are talking loudly when they know they are disturbing others. - Başkalarını rahatsız ettiklerini öğrendiklerinde yüksek sesle konuşuyorlardı..

yüksek ses
blare
Yüksek Mühendislik Okulu
High Engineering School
yüksek fırın
blast furnace
yüksek olmak
be high
yüksek rütbeli
eminent
yüksek sesle
out loud

Tom nearly laughed out loud. - Tom neredeyse yüksek sesle kahkaha atacaktı.

I felt an impulse to cry out loud. - Yüksek sesle bağırmak için bir dürtü hissettim.

yüksek yer
high

It must be nice to have friends in high places. - Yüksek yerlerde arkadaşlara sahip olmak güzel olmalı.

I still have friends in high places. - Hala yüksek yerlerde arkadaşlarım var.

yüksek (bina)
high-rise
yüksek ateş
(Tıp) feverishness
yüksek ateş
(Tıp) fever
yüksek açı
high angle
yüksek bina
(Eğitim) high rise building
yüksek bina
tower block
yüksek dilekçe kurulu
(Politika, Siyaset) ombudsman
yüksek düzey
haute
yüksek düzey
high level
yüksek engel
high hurdles
yüksek enlem
(Coğrafya) high latitude
yüksek fırın
(Kimya) blast-furnace
yüksek gemi
(Askeri) tall ship
yüksek geçen süreç
(Bilgisayar) highpass process
yüksek geçen süreç
(Bilgisayar,Teknik) high pass process
yüksek güvenlik
(Bilgisayar) high safety
yüksek güvenlik
(Bilgisayar) high security
yüksek hakim
justiciar
yüksek hata
(Bilgisayar) high err
yüksek hız
(Otomotiv) high speed
yüksek hızlı
(Bilgisayar) high speed
yüksek kar
(Ticaret) high profit
yüksek kira
(Ticaret) rack-rent
yüksek memur
constable
yüksek memur
(Askeri) dignitary
yüksek mevki
dignity
yüksek mod
(Çevre) higher mode
yüksek nokta
spot height
yüksek okul
college
yüksek oran
high rate
yüksek post
(Spor) high post
yüksek puan
high score
yüksek renk
(Bilgisayar) high color
yüksek risk
high risk
yüksek ses
load sound
yüksek ses
clarion
yüksek ses
(Otomotiv) high sounds
yüksek ses
elevated noise
yüksek sesle
declaim
yüksek sesli
loud-voiced
yüksek sesli
loud

Tom doesn't like loud music. - Tom yüksek sesli müziği sevmez.

When Fred hears loud music, he gets annoyed. - Fred yüksek sesli müzik duyduğunda, rahatsız olur.

yüksek skor
high score
yüksek tavan
(Otomotiv) high roof
yüksek yer
upland
yüksek yöre
(Coğrafya) highlands
yüksek zümre
vanity fair
yüksek öncelik
(Bilgisayar) high priority
yüksek önem
(Bilgisayar) high importance
yüksek ısı
(Ticaret) high temperature
yüksek-düşük
(Bilgisayar) hi-lo
yüksek boylu mavi yemiş
(Botanik, Bitkibilim) Highbush blueberry
yüksek lisans
graduate

He continued his studies at graduate school. - Yüksek lisans okulunda çalışmalarını sürdürdü.

Isn't he the graduate student of the University of Rome? - O, Roma Üniversitesinin yüksek lisans öğrencisi değil mi?

yüksek lisans
graduate degree
yüksek lisans derecesi
(Eğitim) Master's degree
yüksek maaş
high salary
yüksek oğretim
Higher education
yüksek seçim kurulu
higher election committee
yüksek tansiyon
high blood pressure
yüksek tepe, dağ
high hills, mountains
yüksek topluklu ayakkabı
High heels
yüksek öğretim
Higher education
yüksek sesle
loudly

You don't have to speak so loudly. I can hear you very clearly. - Yüksek sesle konuşmak zorunda değilsin. Seni çok net şekilde duyabiliyorum.

They are talking loudly when they know they are disturbing others. - Başkalarını rahatsız ettiklerini öğrendiklerinde yüksek sesle konuşuyorlardı..

yüksek gerilim
high voltage
yüksek derecede
climax
yüksek gerilim
super voltage
yüksek mühendis
senior engineer
yüksek derece
high

Norwegian, Swedish and Danish are mutually intelligible to a high degree. - Norveççe, İsveççe ve Danimarkaca karşılıklı olarak yüksek derecede anlaşılabilirdir.

The university conferred its highest degree on him. - Üniversite ona en yüksek dereceyi bahşetti.

yüksek derecede
highly

Heroin is highly addictive. - Eroin yüksek derecede bağımlılık yapar.

yüksek gerilim
high tension
yüksek lisans
master

Master's degrees in Britain are not very common. - İngiltere'de yüksek lisans dereceleri çok yaygın değildir.

Tom got his master's degree three years ago. - Tom yüksek lisansını üç yıl önce aldı.

yüksek mühendis
certificated engineer
yüksek rütbeli
high grade
yüksek ses
cry

I could not stop myself from crying aloud. - Yüksek sesle ağlamaktan kendimi alamadım.

Tom began to cry loudly. - Tom yüksek sesle ağlamaya başladı.

yüksek ses
storm
yüksek sesle
boisterously
yüksek sınıf
higher rank
yüksek sınıf
high class
yüksek sınıf
gentry
yüksek sınıf
upper class
yüksek vites
high gear
yüksek öğrenim
higher education
Yüksek Lisans
m.sc
Yüksek rütbeli
high-ranking

A general is a high-ranking military officer. - Bir general yüksek rütbeli bir subaydır.

yüksek lisans
graduate studies
yüksek lisans
post graduate
yüksek mühendis
certified engineer
yüksek fırın
forge
yüksek gerilim
heavy current
yüksek gerilim
excess voltage
yüksek gerilim
high voltage, high tension
yüksek okul
academy
yüksek rütbeli
highranking
yüksek rütbeli
big time
yüksek rütbeli
high ranking
yüksek rütbeli
of high degree
yüksek ses
falsetto
yüksek sesle
{s} declamatory
yüksek sesle
out

Tom nearly laughed out loud. - Tom neredeyse yüksek sesle kahkaha atacaktı.

You must speak out against injustice. - Haksızlığa karşı yüksek sesle konuşmalısın.

yüksek sesle
(reading, speaking) aloud
yüksek sesli
(Biyoloji) sonorous
yüksek sesli
high tone
yüksek sesli
loud voiced
yüksek teknoloji
high tech

Today's modern tractors and combines are equipped with high technology. - Bugünün modern traktörleri ve biçerdöverleri yüksek teknoloji ile donatılmıştır.

yüksek teknoloji
high technology
yüksek topuk
high heel

Tom's foot was once crushed by a woman wearing high heels in the train. - Bir zamanlar Tom'un ayağı trende yüksek topuklu giyen bir kadın tarafından ezildi.

She wears high heels to make herself look taller. - O kendini daha uzun göstermek için yüksek topuklu ayakkabılar giyiyor.

yüksek öğrenim
advanced studies
Türkisch - Türkisch
Erdemli, faziletli
Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan: "... mekik dokuduğu yüksek bez tezgâhından kalktı."- Ö. Seyfettin
Yukarıda, üst tarafta olan yer
Yukarıda, üst tarafta olan yer: "Yüksekten avluya açılmış iki pencereden aydınlık alıyordu."- M. Ş. Esendal
Büyük para ile
Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan: "İri kanatları ile bir kaşıkçı kuşu çok yükseklerde tur atıyor."- H. Taner
Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan
Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan
Normal değerlerin üstünde olan, çok: "Türk milletinin karakteri yüksektir."- Atatürk
Derece veya makamı bakımından üstün
Normal değerlerin üstünde olan, çok
Güçlü, etkili, şiddetli
Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan
koca
(Osmanlı Dönemi) KALUS
(Osmanlı Dönemi) bülend
yüksek lisans
Lisans öğretiminden sonra yapılan üst düzeydeki öğretim
yüksek okul
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
yüksek lisans
Üst yetkinlik, yüksek lisans veya lisans üstü, üniversitelerde 4 yıllık yetkinlik (lisans) eğitiminin ardından yapılan 2 yıllık ek eğitim ile elde edilir. Akademik derecelerde yetkinliğin üzerinde, doktoranın ise altında yer alır. Yapılabilmesi için ALES sınavından asgari 45 puan alınmalıdır. Lisansüstü eğitimi tezli veya tezsiz olabilir. Tezli lisanasüstü eğitiminde, 2 yıllık süre içerisinde, fakülte tarafından belirlenen dersler tamamlanmalı ve 3 veya 5 adet öğretim görevlisinden oluşan jüriye, öğrenci tez çalışmalarını sunmalıdır. Burada birincil amaç doktora tezinde olduğu gibi bilime katkı değildir. Birincil amaç öğrencinin bir tez çalışmasını yürütmeyi öğrenmesidir. Bu nedenle mevcut bilgilerin farklı bir alanda tekrar uygulanması, kuramsal çalışmaların uygulamaya dökülmesi gibi çalışmalar yeterlidir
Yüksek derece
(Osmanlı Dönemi) MU'LAT
Yüksek derece
(Osmanlı Dönemi) GURFE
Yüksek lisans
aspilantura
Yüksek lisans
ms
Yüksek okul
akademi
Yüksek sesle
hızlı
yüksek fırın
Sanayide kullanılan, ham demir madeninin eritildiği, ısı derecesi yüksek olan fırın
yüksek gerilim
Otuz üç bin kilovattan elli dört bin kilovata kadar olan gerilime verilen ad
yüksek ses
İnce ses
yüksek ses
Uzaktan işitilecek nitelikte ses
yüksek öğrenim
Orta öğretim düzeyi üstündeki öğrenim
yüksek öğretim
Orta öğretimin üstünde, üniversite, akademi ve yüksek okullar ile bu eğitim kurumlarını yönetmek görevini ve sorumluluğunu taşıyan birimlerden oluşan kuruluş
yüksek öğretim
Orta öğretimden geçenlere, üniversite, akademi, teknik ve yüksek meslek okulları gibi türlü eğitim kurumlarınca planlanıp uygulanan öğretim