flying

listen to the pronunciation of flying
Englisch - Türkisch
{i} uçma

Karanlıkta araba sürmek uçmak gibidir. - Driving in the dark feels like flying!

Uçmak seyahat etmek için en hızlı yoldur. - Flying is the quickest way to travel.

uçuş

Tom binlerce saatlik uçuş zamanı olan uzman bir pilottur. - Tom is an expert pilot with thousands of hours of flying time.

Etrafta uçuşan bir sürü can sıkıcı böcekler vardı. - There were a lot of annoying insects flying around.

uçan

Bir ağacın üzerinde uçan bir kuş gördüm. - I saw a bird flying over a tree.

UFO ne demek? Sanırsam, tanımlanamayan uçan nesne demek. - What does U.F.O. stand for? It means Unidentified Flying Object, I guess.

kısa süreli
havacılık
{f}

Havada uçan bir kuş sürüsü gördüm. - I saw a flock of birds flying aloft.

Lindbergh'in şansı ve uçuş bilgisi olmasaydı, Atlantiği geçmeyi asla başaramazdı. - If it hadn't been for Lindbergh's luck and his knowledge of flying, he could never have succeeded in crossing the Atlantic.

{s} hızla geçen
{i} uçak kullanma
{i} uçma, uçuş; uçurma
{s} havacılıkla ilgili
flying buttress duvar dirseği
{s} savrulan
{s} dalgalanan
{s} kısa
istinat kemeri
{s} geçici
payanda
tayyarecilik
{s} acele
{i} havacılık; pilotaj; pilotluk
flying boat deniz uçağı
with flying colors parlak bir başarıFlying Dutchman fırtınalı havalarda Ü
uçar
fly
sinek

Tavanda bir sinek gördüm. - I saw a fly on the ceiling.

Bir sinek tavanda yürüyebilir. - A fly can walk on the ceiling.

flying fox
yarasa
flying fox
meyve yiyen yarasa
flying squad
çevik kuvvet
flying boat
deniz uçağı
flying bridge
geçici köprü
flying bridge
tombaz köprüsü
flying buttress
kemerli payanda
flying buttress
payanda
flying buttress
duvar dirseği
flying corridor
uçuş koridoru
flying field
uçuş alanı
flying field
küçük havaalanı
flying fish
uçar balık
flying fortress
uçan kale(uçak)
flying fox
büyük yarasa
flying helmet
uçuş başlığı
flying mammals
uçan memeliler
flying personnel
uçuş personeli
flying safety
uçuş emniyeti
flying saucer
uçandaire
flying speed
uçuş hızı
flying time
uçuş zamanı
flying weight
uçuş ağırlığı
flying wing
uçar kanat
flying wing
kanat biçiminde uçak
flying at low altitude
alçak irtifada uçan
flying baloon
uçan balon
flying by
uçmakta
flying colors
renkleri uçan
flying doctor
doktor uçan
flying dutchman
Hollandalı uçan
flying into
içine uçan
flying jip
kontra flok
flying kick
Uçan tekme
flying of flags
bayrakları uçan
flying out
dışarı uçan
flying over
üzerinde uçan
flying to
uçan
flying-fish
uçan balık
flying boat
(Askeri) DENİZ UÇAĞI: Bak. "seaplane"
flying boom
(Askeri) HAVADAN YAKIT İKMAL HORTUMU
flying bridge
(Askeri) ASMA VARAGELE: Bak. "flying ferry"
flying bridge
{i} güverte köprüsü
flying buttress
mim. dayanma kemeri
flying cadet
(Askeri) HAVA SUBAY ADAYI: Bak. "aviation cadet"
flying deck
uçuş güvertesi
flying exhibition
gezici sergi
flying ferry
(Askeri) ASMA VARAGELE: Karşılıklı iki kıyı arasındaki nakliyatta kullanılan ve akıntı tarafından tespit edilmiş bir kablo vasıtasıyla idare edilen sal. Buna "flying bridge" de denir
flying levels
(Askeri) SERİ NİVELMAN: Yüzölçümü fenninde, bir fitin yüzde veya ondası cinsinden ortalama yükseklikleri tespit etmek üzere kullanılan nivelman hattı
flying model
maket uçak (uçan)
flying object
uçan cisim
flying off
fırlama
flying officer
(Askeri) UÇUCU SUBAYI: A. B. D. Hava Kuvvetlerinde ve A. B. D. Kara Ordusunda, pilot, rasıt, veya bir askeri uçağın diğer mürettebatına ait bir derece sahibi subay. Harp zamanında, hava sınıfından tabipler (flight surgeons) ve uçuş eğitimi gören subay ve gedikli subaylar (warrant officers) uçucu subay sınıfına girerler
flying officer
hava üsteğmeni
flying pay
(Askeri) UÇUŞ ZAMMI: Bak. "aviation pay"
flying range
uçuş menzili
flying saucer
uçan daire
flying school
(Askeri) UÇUŞ OKULU: Uçuş dersi gösteren Hava Kuvvetleri okulu. Bu okulun dört çeşidi vardır. Başlangıç uçuş okulu (elementary flying school), temel uçuş okulu (basıc flying school), tekamül uçuş okulu (advanced f lying school) ve ihtisas uçuş okulu (specialized flying school)
flying speed
(Askeri) UÇUŞ SÜRATİ, HIZI: Standart tipteki bir uçağın sürat kaybı haddinin üstünde ve normal sürat sınırı dahilindeki herhangi bir hava sürati
flying spot
ucan nokta
flying squad
motorlu polis birliği
flying squirrel
uçan sincap
flying start
iyi başlangıç
flying start
hızlı start
flying status
(Askeri) UÇUŞ DURUMU: Uçak ile sık ve muntazam uçuşlar yapmakla görevlendirilen Hava Kuvvetlerine mensup bir şahsın durumu. Ayrıca bakınız: "aircraft crew member", "aircraft noncrew member"
flying training
(Askeri) UÇUŞ EĞİTİMİ (HV.): Her kapasitedeki uçakları kullanma, çalıştırma sanat ve melekesini kazandırmak üzere öğrencilere gösterilen eğitim ve öğretim
flying training command
(Askeri) UÇUŞ EĞİTİM KOMUTANLIĞI: Bak. "training command"
flying unit
uçak birliği
flying unit
filo
flying visit
ayaküstü uğrama
flying visit
(deyim) soyle bir ugramak
flying visit
uğrayıverme
flying visit
kısa ziyaret
fly
uçmak

Ben bulutların üzerinde uçmak istiyorum. - I want to fly above the clouds.

Karanlıkta araba sürmek uçmak gibidir. - Driving in the dark feels like flying!

fly
{i} uçuş

Lindbergh'in şansı ve uçuş bilgisi olmasaydı, Atlantiği geçmeyi asla başaramazdı. - If it hadn't been for Lindbergh's luck and his knowledge of flying, he could never have succeeded in crossing the Atlantic.

Elektrik prizinden uçuşan kıvılcımlar var. - There are sparks flying out of the electric socket.

fly
{i} olta sineği
fly
{f}

Yarasalar genelde karanlıkta uçar. - Bats usually fly in the dark.

Söz uçar, yazı kalır. - Words fly away, the written remains.

fly
{f} (zaman) akıp gitmek
unidentified flying object
ufo
unidentified flying objects
ufo
fly
(Tekstil) uçuntu
fly
fermuar veya düğme ile kapatılabilen kısım
fly
{i} erkek pantolonunun önündeki fermuar veya düğmelerle açılıp kapanan bölüm: Your fly's open. Pantolonunun önü açık
actual flying time
(Turizm) uçuş süresi
actual flying time
(Havacılık) gerçek uçuş zamanı
advanced flying school
(Askeri) tekamül uçuş okulu
fly
(Argo) çekici
fly
dalgalanmak (bayrak)
fly
jet gibi gitmek
blind flying
kör uçuş
blind flying instrument
kör uçuş aleti
blind flying landing
kör uçuş inişi
blind flying panel
kör uçuş borda levhası
continue flying
uçmaya devam et
fly
uçurmak

Uçurtmalar uçurmak tehlikeli olabilir. - Flying kites can be dangerous.

Bir helikopteri uçurmak kolay değildir. - Flying a helicopter isn't easy.

fly
tüymek
fly
-den kaçmak
fly
uçup gitmek
fly
çok hızlı hareket etmek
fly
uçakla gitmek
fly
geçip gitmek
instrument flying
aletli uçuş
low flying
alçak uçuş
two wing flying fish
iki kanatlı uçan balık
Fly
ucman
distinguished flying cross
seçkin çapraz uçan
extinct flying reptile
soyu tükenmiş uçan sürüngen
fear of flying
uçuş fobisi
fly
uçma

Uçmak için kanatlarım olsaydı, onu kurtarmaya giderdim. - If I had wings to fly, I would have gone to save her.

Zürih'ten Boston'a uçmak sekiz saat sürer, ancak dönüş için sadece altı. - It takes eight hours to fly from Zurich to Boston, but only six for the return trip.

flying fox
uçan tilki
high flying
uçan yüksek
minimum flying speed
minimum uçuş hızı
pass with flying colors
(deyim) Bir imtihan ve sairede kolayca başarmak
unidentified flying
UFO
acrobatic flying
akrobatik uçuş
advanced flying school
(Askeri) TEKAMÜL UÇUŞ OKULU: Bak. "flying school"
combat readiness proficiency flying
(Askeri) ANTRENMAN UÇUŞU; MUHAREBE HAZIRLIK EHLİYETİ UÇUŞU: Bknz. "proficiency flying"
contour flying
(Askeri) araziye uyarak uçuş
distinguished flying cross
(Askeri) üstün uçuş madalyası
dual flying
(Askeri) çift kumand uçuş
duty not involving flying
(Askeri) uçuş içermeyen görev
elementary flying school
(Askeri) BAŞLANGIÇ UÇUŞ OKULU: Bak. "flying school"
elementary flying school
(Askeri) başlangıç uçuş okulu
fly
beysbol vurulup havaya kaldırılan top
fly
{f} kaçmak
fly
{i} açıkgöz
fly
{f} atlayarak aşmak
fly
{f} çok çabuk gitmek
fly
{f} atılmak
fly
(Tıp) İki kanatlı küçük böcek, sinek
fly
sürat regülatorü
fly
{f} firar etmek
fly
tiyatro sahnenin yukarısındaki kısım ve dekor değis
fly
{f} savrulmak
fly
{f} saçılmak
fly
{i} pantolonun ön yırtmacı
fly
{f} (bayrak) dalgalanmak
fly
{f} (flew, flown)
fly
{f} havalanmak
fly
çadırda kapı yerine geçen perde
fly
{i} çadır perdesi
fly
{i} ayar dişlisi (saat)
fly
çok hı

Bu kuşun büyük kanatları onun çok hızlı uçmasını sağlar. - This bird's large wings enable it to fly very fast.

fly
{i} kiralık araba
fly
{i} uyanık
fly
{f} üzerinden atlamak
fly
{f} dalgalanmak
fly
{f} uçuşmak
fly
bayrak veya sancağın ucu
high flying
kendini beğenmiş
high flying
hırslı
high flying
gözü yükseklerde
instrument flying
(Askeri) kör uçuş
kite flying
ağız arama
kite flying
sahte bono düzenleme
kite flying
(Kanun) sahte bonoyla para gönderme
kite flying
karşılıksız çek verme
proficiency flying
(Askeri) ANTRENMAN UÇUŞU: Pilotluk melekesini muhafaza için bir Kara Ordusu pilotunun yapması gerekli uçuş. Buna "combat readiness proficiency flying" de denir
proficiency flying
(Askeri) antrenman uçuşu
reverse flying
ters uçuş
send smb. flying
yere sermek
send smb. flying
deli etmek
send things flying
ortalığı birbirine katmak
special operations forces; supervisor of flying
(Askeri) özel harekat kuvvetleri; uçuş subayı
specialized flying school
(Askeri) İHTİSAS UÇUŞ OKULU: Bak. "flying school"
stunt flying
akrobatik uçuş
stunt flying
gösteri uçuşu
suspension of flying
(Askeri) UÇUŞTAN MAHRUMİYET, UÇUŞTAN ALI KOYMA: Bir şahısın uçuşlara katılma yetkisinin alınması
suspension of flying
(Askeri) uçuştan mahrumiyet
unidentified flying object
uçan daire
unidentified flying object
tanımlanamayan uçan cisim
unknown flying object
bilinmeyen uçan cisim
with flying colors
çok başarılı bir şekilde
Englisch - Englisch
Not secured by yards
brief, hurried

flying visit.

That can fly

flying fox.

Present participle of fly
{n} the act of moving upon wings
designed for swift movement or action; "a flying police squad is trained for quick action anywhere in the city"
A flying animal has wings and is able to fly. species of flying insects
The skill is used for all aerial travel, whether gyrocopter or dirigible As well as normal travel, the skill is used to cover evasive manoeuvres, "trick" manoeuvres and so on For more information about the use of the flying skills, see Skill Use and Attribute Rolls It is a Technical skill
capable of or engaged in flight; "the bat is a flying animal
{i} traveling through the air; flight
If someone or something gets off to a flying start, or makes a flying start, they start very well, for example in a race or a new job. Advertising revenue in the new financial year has got off to a flying start. the activity of travelling by plane
Freedom! Life is too fantastic to be looking down all the time! Reach for the stars, we're all perfect in our own way :
done swiftly in or as if in the air; used e
A creature with this ability cannot be blocked by non-flying creatures
The activity of suspending equipment from truss or scaffolding Usually done with motorized chain hoists or traditional flying bars in a theatre Submitted by Karl Kuenning RFL from Roadie Net
Only flying creatures can attack or block flying creatures
of a racing start in which runners are already in motion as they cross the starting line; "a flying start"; "crossed the goal line with a flying leap"
{s} traveling through the air on wings; carried in the wind; quick, swift; passing; escaping
of or relating to passage through the air especially aviation; "a flying time of three hours between cities"; "unidentified flying objects"
Moving in the air with, or as with, wings; moving lightly or rapidly; intended for rapid movement
streaming or flapping or spreading wide as if in a current of air; "ran quickly, her flaring coat behind her"; "flying banners"; "flags waving in the breeze"
capable of or engaged in flight; "the bat is a flying animal"
an instance of traveling by air; "flying was still an exciting adventure for him"
moving swiftly; "fast-flying planes"; "played the difficult passage with flying fingers"
done swiftly in or as if in the air; used e g of a racing start in which runners are already in motion as they cross the starting line; "a flying start"; "crossed the goal line with a flying leap"
The act of raising and lowering scenery or lighting Can also refer to hanging scenery or lights
hurried and brief; "paid a flying visit"; "took a flying glance at the book"; "a quick inspection"; "a fast visit"
Changing avatar's altitude with numberpad +/- keys
volant
Flying Dutchman
a Dutch-flagged clipper that is very fast sailing, and never makes it to port, seen on the high seas, where upon being hailed, occupants request information on persons long dead, or leave messages for said people. It is considered bad luck to meet said ship
Flying Dutchman
a ghost ship
Flying Dutchman
a ship of similar qualities to the Flying Dutchman
Flying Fortress
The nickname of the US WWII heavy bomber Boeing B-17
Flying Spaghetti Monster
A deity consisting of spaghetti and meatballs said to be creator of the universe
Flying V
A wooden electric guitar with a futuristic shape
flying ace
a military aviator who had shot down many enemy aircraft
flying bishop
an itinerant bishop of the Church of England appointed to administer within another's diocese to those who refuse to accept the ordination of women
flying bomb
any early guided missile, but especially the V-1
flying brick
an aircraft which is too heavy and lacks sufficient power to be maneuvered easily
flying bridge
A (usually open) area on top of, or at the side of, a ship's pilothouse, serving as an operating station for the officers in good weather or when manoeuvring in port
flying buttress
a buttress that stands apart from the structure that it supports, and is connected to it by an arch (flyer)
flying buttresses
plural form of flying buttress
flying circus
A WWI German fighter wing

Jagdgeschwader 1 (JG 1), the Red Baron's Flying Circus.

flying circus
A barnstorming troop

Monty Python's Flying Circus.

flying coffin
An aircraft with an unacceptably high accident rate
flying column
A mobile band of IRA rebels during the Irish War of Independence 1919 - 1922, operating against the British military using guerilla tactics
flying fish
A tropical marine fish of the family Exocoetidae, having enlarged winglike pectoral fins enabling it to escape predators by taking short gliding flights through the air
flying fox
A device consisting of a chair suspended on a pulley, and running along a length of cable, used for transporting across ravines etc
flying fox
A large Australasian bat, of the genus Pteropus, having a fox-like face
flying foxes
plural form of flying fox
flying frog
Any type of frog with the ability to glide
flying gurnard
Any tropical marine fish of the family of Dactylopteridae having immense wing-like pectoral fins used to glide through the water
flying gurnards
plural form of flying gurnard
flying jib
The foremost of the jibs of a square-rigged sailing vessel
flying jib boom
A jib boom with an additional outboard jib boom attached
flying jib booms
plural form of flying jib boom
flying jibs
plural form of flying jib
flying kiss
A symbolic kiss given by kissing one's own hand, then blowing on the hand in a direction towards the recipient
flying kisses
plural form of flying kiss
flying lemurs
plural form of flying lemur
flying meet
The carefully-timed situation in which two opposing trains on a nominally single-track line meet at a siding and are able to pass each other without stopping, because they have reached the siding simultaneously
flying meets
plural form of flying meet
flying mice
plural form of flying mouse
flying monkeys
winged monkeys
flying mouse
Any species of rodent in the family Idiurus, which have the ability to glide
flying mouse
An input device like a mouse that can be lifted from a surface and moved in three dimensions
flying purple people eater
A fanciful monster
flying purple people eaters
plural form of flying purple people eater
flying rat
a rock pigeon living in an urban environment
flying rats
plural form of flying rat
flying saucer
An unidentified flying object; UFO; usually with disc-like properties

Some connect the recent spate of flying saucer sightings with a rumored top-secret military aviation project.

flying saucer
In fiction, an alien interplanetary vessel with a disc-like shape and generally metallic appearance
flying saucers
plural form of flying saucer
flying sport
An activity involving aviation for recreation and competition. Flying sports include air racing, homebuilt aircraft, ultralight aviation, and hot-air ballooning
flying sports
plural form of flying sport
flying squad
A rapid-response unit of a police force
flying squirrel
Any of 43 species of squirrels from the Pteromyinae subfamily; they cannot fly, but glide from tree to tree
flying squirrels
plural form of flying squirrel
flying the nest
Present participle of fly the nest
flying toilet
The use of a plastic bag for defecation which is subsequently thrown away
flying toilets
plural form of flying toilet
flying visit
A very short visit

Toni Morrison was on a flying visit to London last week, for a book signing.

flying fuck
Care
flying mouse
The feathertail glider (Acrobates pygmaeus), also known as the pygmy gliding possum, pygmy glider, pygmy phalanger, flying phalanger and flying mouse, is the world's smallest gliding possum and is named for its long feather-shaped tail
flying phalanger
The feathertail glider (Acrobates pygmaeus), also known as the pygmy gliding possum, pygmy glider, pygmy phalanger, flying phalanger and flying mouse, is the world's smallest gliding possum and is named for its long feather-shaped tail
flying fish
{n} a small fish which uses its pectoral fins for flight
Flying Spaghetti Monster
The Flying Spaghetti Monster (also known as the Spaghedeity) is the deity of a parody religion called The Church of the Flying Spaghetti Monster and its system of beliefs, "Pastafarianism". The religion was founded in 2005 by Oregon State University physics graduate Bobby Henderson to protest against the decision by the Kansas State Board of Education to require the teaching of intelligent design as an alternative to biological evolution. In an open letter sent to the education board, Henderson professes belief in a supernatural Creator called the Flying Spaghetti Monster which resembles spaghetti and meatballs. He furthermore calls for the "Pastafarian" theory of creation to be taught in science classrooms
flying colors
(deyim) Başarı
flying colors
(deyim) Success, successfulness
flying fox
(Spor) A zip-line (also known as a flying fox, foefie slide, zip wire, aerial runway, aerial ropeslide, death slide or tyrolean crossing) consists of a pulley suspended on a cable mounted on an incline. It is designed to enable a user propelled by gravity to travel from the top to the bottom of the inclined cable, usually made of stainless steel, by holding on or attaching to the freely moving pulley. Zip-lines come in many forms, most often used as a means of entertainment. They may be short and low, intended for child's play and found on some playgrounds. Longer and higher rides are often used as a means of accessing remote areas, such as a rainforest canopy. Zip-line tours are becoming popular vacation activities, found at outdoor adventure camps or upscale resorts, where they may be an element on a larger challenge or ropes course
Flying Dutchman
legendary Dutch ghost ship (considered by sailors to be a bad omen); captain of the ghost ship who was condemned to sail the seas until Judgement Day
Flying Scotsman
a fast train that runs between London and Edinburgh
Flying Squad
The Flying Squad is a group of police officers who are always ready to travel quickly to the scene of a serious crime. A small mobile unit, especially of motorized police, capable of moving quickly into action, as during an emergency. a special group of police officers in Britain whose job is to travel quickly to the place where there has been a serious crime
Flying Tigers
v. or American Volunteer Group Group of U.S. civilian volunteer pilots recruited by Col. Claire Chennault to fight the Japanese in Burma (Myanmar) and China in 1941-42. Surprise, mobility, precision flying, and unorthodox tactics enabled the Tigers to outwit the Japanese and inflict considerable damage on their air and ground forces
flying boat
A compact form of hydro-aëroplane having one central body, or hull
flying boat
seaplane with a hull adapted for floating
flying boat
a large seaplane that floats on the full rather than on pontoons
flying boat
A large seaplane that floats on its hull rather than on pontoons
flying bomb
{i} robot bomb, small pilotless jet propelled aircraft laden with explosives which descends as an aerial bomb
flying bridge
{i} highest navigational bridge on a ship
flying bridge
the highest navigational bridge on a ship; a small (often open) deck above the pilot house
flying bridge
A small, usually open platform located above the main bridge, as on a powerboat, equipped with a secondary set of navigational controls. Also called fly bridge
flying buttress
a buttress that stands apart from the main structure and connected to it by an arch
flying buttress
An arched masonry support serving to bear thrust, as from a roof or vault, away from a main structure to an outer pier or buttress. Also called arc-boutant. a curved line of stones or bricks that are joined to the outside wall of a large building such as a church, and help to support it. Masonry structure typically consisting of an inclined bar carried on a half arch that extends ("flies") from the upper part of a wall to a pier some distance away and carries the thrust of a roof or vault. A pinnacle (vertical ornament of pyramidal or conical shape) often crowns the pier, adding weight and enhancing stability. The flying buttress evolved in the Gothic era from earlier simpler, hidden supports. The design increased the supporting power of the buttress and allowed for the creation of the high-ceilinged churches typical of Gothic architecture
flying carpet
(Asian folktale) an imaginary carpet that will fly people anywhere they wish to go
flying colors
complete success; "they passed inspection with flying colors
flying control
automatic control system which guards various parameters of flight (as in speed and altitude)
flying doctor
A flying doctor is a doctor, especially in Australia, who travels by aircraft to visit patients who live in distant or isolated areas. a doctor, especially in Australia, who goes by plane to visit sick people who live a long way from the nearest town
flying dutchman
a spectral ship said to be seen in storms, especially off the Cape of Good Hope a phantom ship that is said to appear in storms near the Cape of Good Hope the captain of a phantom ship (the Flying Dutchman) who was condemned to sail against the wind until Judgment Day
flying field
A graded field on which airplanes may land and take off
flying field
flat and open area of land where aircraft can take off and land (smaller than an airport)
flying fish
A fish which is able to leap from the water, and fly a considerable distance by means of its large and long pectoral fins
flying fish
These fishes belong to several species of the genus Exocœtus, and are found in the warmer parts of all the oceans
flying fish
tropical marine fishes having enlarged winglike fins used for brief gliding flight
flying fish
Flying fish are a type of fish that live in warm seas. They have large fins that enable them to move forward in the air when they jump out of the water. Any of various marine fishes of the family Exocoetidae, having enlarged, winglike pectoral fins capable of sustaining them in brief, gliding flight over the water. a type of sea fish that can jump out of the water and move along in the air for a short way. Any of about 40 species of oceanic fishes (family Exocoetidae). They are found worldwide in warm waters and are noted for their ability to "fly." All species are less than 18 in. (45 cm) long and have winglike, rigid fins and an unevenly forked tail. Two-winged species have only the pectoral fins enlarged; four-winged species have both the pectoral and the pelvic fins enlarged. Rather than flying, they actually glide after jumping from the water. They can make several consecutive glides; the strongest fliers can travel as much as 600 ft (180 m) in a single glide, and compound glides may cover 1,300 ft (400 m). The behaviour is primarily a means of escaping predators
flying fish
{i} type of fish found in warm or tropical seas that leaps from the water to the air
flying fortress
{i} heavy bomber (B-17) of the US Air Force that was used over Europe and the Mediterranean in World War II
flying fox
Any of various fruit-eating bats of the suborder Megachiroptera, chiefly inhabiting tropical Africa, Asia, and Australia and having a foxlike muzzle and small, pointed ears. a type of bat that lives in hot countries and eats fruit
flying fox
large bat with a head that resembles the head of a fox
flying frog
Either of two arboreal frogs (Rhacophorus reinwardtii or R. nigropalmatus) of southeast Asia, having toes connected by broad webbing and capable of making long, gliding leaps
flying gecko
having membranous expansions along sides of body and limbs and tail
flying gecko
Any of various small lizards of the genus Ptychozoon of southeast Asia, having extensions of skin along each side of the body that enable it to glide short distances
flying gurnard
Any of various chiefly tropical marine fishes of the family Dactylopteridae, having greatly enlarged, winglike pectoral fins that facilitate gliding through the water
flying gurnard
tropical fish with huge fanlike pectoral fins for underwater gliding; unrelated to searobins
flying head
A device that is designed to read and write information on a moving magnetic surface, as on a disk or drum, while being supported above the surface by a thin cushion of air
flying into a rage
suddenly becoming extremely angry, losing one's temper
flying jib
the outermost of two or more jibs
flying jib
A light sail that extends beyond the jib and is attached to an extension of the jib boom
flying lemur
Either of two arboreal mammals, Cynocephalus volans of the Philippines or C. variegatus of southeast Asia, that are sustained in gliding leaps by a wide, fur-covered membrane extending from each side of the body. Also called colugo
flying lemur
arboreal nocturnal mammal of southeast Asia and the Philippines resembling a lemur and having a fold of skin on each side from neck to tail that is used for long gliding leaps
flying license
permit to operate an airplane
flying lizard
Any of various small tropical Asian lizards of the genus Draco, having winglike membranes on each side that may be spread to enable it to glide through the air. Also called flying dragon
flying machine
A machine designed for flight, especially an early experimental type of aircraft
flying mare
A wrestling throw in which one grabs one's opponent's wrist, turns one's back to the opponent, and flips the opponent over one's shoulder onto the ground
flying mare
a wrestling maneuver
flying model
model plane
flying mouse
tiny flying phalanger
flying officer
an officer in the British airforce
flying phalanger
nocturnal phalangers that move with gliding leaps using parachute-like folds of skin along the sides of the body
flying phalanger
Any of several small marsupials of the family Petauridae, especially one of the genus Petaurus, native to Australia, New Guinea, and Tasmania and having large folds of skin between the forelegs and hind legs that enable it to glide through the air
flying picket
someone who travels to different factories during a strike and tries to persuade workers to stop working
flying range
maximum distance that an aircraft can fly under given conditions
flying saucer
A flying saucer is a round, flat object which some people say they have seen in the sky and which they believe to be a spacecraft from another planet. Any of various unidentified flying objects of presumed extraterrestrial origin, typically described as luminous moving disks. a large round spacecraft from somewhere else in space, that some people believe they have seen in the sky UFO
flying saucer
an (apparently) flying object whose nature is unknown; especially those considered to have extraterrestrial origins
flying saucer
flying disk-shaped object alleged to be extraterrestrial, unidentified flying object, UFO
flying school
a school for teaching students to fly airplanes
flying school
{i} school for teaching to fly airplanes
flying shuttle
Machine that represented an important step toward automatic weaving. It was invented by John Kay in 1733. In previous looms, the shuttle was thrown, or passed, through the threads by hand, and wide fabrics required two weavers seated side by side passing the shuttle between them. Kay mounted his shuttle on wheels in a track and used paddles to shoot the shuttle from side to side when the weaver jerked a cord. Using the flying shuttle, one weaver could weave fabrics of any width more quickly than two could before
flying speed
velocity of an aircraft, speed at which an aircraft flies
flying squad
a mobile group of trained people (police or executives or officials) able to move quickly in the case of emergencies
flying squirrel
Any of various nocturnal squirrels of the genera Pteromys, Petaurista, Glaucomys, and related genera, having membranes along each side of the body between the forelegs and hind legs that enable it to glide between trees. Any member of two distinct groups of rodents that are able to make gliding leaps by means of parachute-like membranes connecting their forelegs and hind legs on each side. North American and Eurasian flying squirrels, in the squirrel family (Sciuridae), are slender, long-limbed forest dwellers with soft fur and large eyes. They are 3-24 in. (8-60 cm) long, excluding the often-flattened tail, and feed on nuts, fruit, other plant material, and insects. They seldom descend to the ground. They can glide 200 ft (about 60 m) or more from one tree to another. The scaly-tailed flying squirrels of Africa (family Anomaluridae) have rows of scales on the underside of their tufted tail that help them climb and cling to trees. They are similar in appearance and feeding preferences to the sciurids and are about 4-16 in. (10-40 cm) long without the tail
flying squirrel
squirrel that can glide through the air due to winglike folds of skin between its front and hind legs
flying squirrel
One of a group of squirrels, of the genera Pteromus and Sciuropterus, having parachute-like folds of skin extending from the fore to the hind legs, which enable them to make very long leaps
flying start
a quick and auspicious beginning a racing start in which the contestants are already in full motion when they pass the starting line
flying tackle
a way of stopping someone from running by putting your arms around their legs and making them fall over
flying ticket
airline ticket, flight ticket
flying visit
A flying visit is a visit that only lasts a very short time
flying wedge
A compact, wedge-shaped formation, as of police or guards, moving as a body and used especially for penetrating crowds
Malabar flying frog
A species of frog in the Rhacophoridae family, found in western India, scientific name Rhacophorus malabaricus, who have the ability to glide due to their webbing between the toes
Siberian flying squirrel
A species of flying squirrel, Pteromys volans, common in Siberia and North-Eastern Europe
Siberian flying squirrels
plural form of Siberian flying squirrel
fly
Any insect of the order Diptera; characterized by having two wings, also called true flies
fly
A lightweight fishing lure resembling an insect
fly
To cause to move through the air, to transport by air

Each day the post flies thousands of letters around the globe.

fly
Any similar, but unrelated insect such as dragonfly or butterfly
fly
To be accepted, come about or work out

You know, I just don't think that's going to fly. Why don't you spend your time on something better?.

fly
Quick-witted, alert, mentally sharp, smart (in a mental sense)

be assured, O man of sin—pilferer of small wares and petty larcener—that there is an eye within keenly glancing from some loophole contrived between accordions and tin breastplates that watches your every movement, and is fly,— to use a term peculiarly comprehensible to dishonest minds—to the slightest gesture of illegal conveyancing. (Charles Dickens, Arcadia; Household Words ).

fly
To travel through the air

The little fairy flew home on the back of her friend, the giant eagle.

fly
A type of small, fast carriage

As we left the house in my fly, which had been waiting, Van Helsing said:— ‘Tonight I can sleep in peace .’.

fly
An act of flying

We had a quick half-hour fly back into the city.

fly
Beautiful; displaying physical beauty
fly
The horizontal length of a flag
fly
A chest exercise performed by moving extended arms from the sides to in front of the chest. (also flye)
fly
The action of flying; flight
give a flying fuck
to care whatsoever (mostly used in the negative)

I don't give a flying fuck about how many laps I can run in 20 minutes, I'm more interested in something over there.

unidentified flying object
An alien spacecraft. More commonly called a UFO
unidentified flying object
Anything not readily explainable appearing to move through or be suspended in the air, primarily used to refer to objects that seem to be at least of small familiar aircraft size. Abbreviated UFO

The lights seen over the city last night, originally termed unidentified flying objects, turned out to be spotlights from a car dealership reflecting on low clouds.

unidentified flying objects
plural form of unidentified flying object
with flying colors
Extremely well; in an exceptional, noteworthy, or extraordinary manner

He passed the test with flying colors, as everyone expected.

with flying colours
Alternative spelling of with flying colors
fly
{v} to move with wings run away, shun, burst
fly
{n} a kind of insect, the upper part of a jack
fly
Butterfly
pass with flying colors
Success on a test etc. easily
pass with flying colors
(deyim) Succeed at easily
wingsuit flying
(Spor) Wingsuit flying is the art of flying the human body through the air using a special jumpsuit, called a wingsuit, that shapes the human body into an airfoil which can create lift. The wingsuit creates the airfoil shape with fabric sewn between the legs and under the arms. It is also called a birdman suit
with flying colors
(deyim) With complete or eminent success
american flying squirrel
New World flying squirrels
asiatic flying squirrel
nocturnal rodent of Asia having furry folds of skin between forelegs and hind legs enabling it to move by gliding leaps
biplane flying fish
having both pectoral and pelvic fins enlarged
blind flying
using only instruments for flying an aircraft because you cannot see through clouds or mists etc
contour flying
low flying, flying of an aircraft close to ground level in order to escape radar detection
distinguished flying cross
a United States Air Force decoration for heroism while participating in an aerial flight
don't give a flying fuck
(Slang) don't care
feathers will be flying
there will be trouble, trouble is on the way
fly
(adj) Attractive, beautiful "Put on the Bally shoes and the fly green socks " --Slick Rick and Doug E Fresh, "Ladidadi"
fly
Of a proposal: to be accepted
fly
A shuttle driven through the shed by a blow or jerk
fly
A piece of canvas that covers the opening at the front of a tent
fly
Especially, any of the insects of the family Muscidae, such as the common housefly (other families of Diptera include mosquitoes and midges)
fly
to conceal a row of buttons
fly
A heavy wheel, or cross arms with weights at the ends on a revolving axis, to regulate or equalize the motion of machinery by means of its inertia, where the power communicated, or the resistance to be overcome, is variable, as in the steam engine or the coining press
fly
be dispersed or disseminated; "Rumors and accusations are flying"
fly
To fly or flee from; to shun; to avoid
fly
To fly someone or something somewhere means to take or send them there in an aircraft. The relief supplies are being flown from a warehouse in Pisa
fly
flap consisting of a piece of canvas that can be drawn back to provide entrance to a tent
fly
To move suddenly, or with violence; to do an act suddenly or swiftly; usually with a qualifying word; as, a door flies open; a bomb flies apart
fly
to pass or be driven rapidly through the air by any impulse
fly
A fly ball
fly
travel over (an area of land or sea) in an aircraft; "Lindbergh was the first to fly the Atlantic"
fly
{s} quick, clever, cunning (Slang)
fly
The free edge of a flag
fly
The act of lifting scenery, lights, and curtains
fly
The outer canvas of a tent with double top, usually drawn over the ridgepole, but so extended as to touch the roof of the tent at no other place
fly
fly a plane
fly
A batted ball that flies to a considerable distance, usually high in the air, also called a fly ball; also, the flight of a ball so struck; as, it was caught on the fly
fly
The almost weightless, artificial lure tied to the end of the line in fly fishing Flies are designed to imitate what a fish eats
fly
To cause to fly or to float in the air, as a bird, a kite, a flag, etc
fly
decrease rapidly and disappear; "the money vanished in las Vegas"; "all my stock assets have vaporized"
fly
Waste cotton
flying
Favoriten