high

listen to the pronunciation of high
İngilizce - Türkçe
yüksek

Daha yüksek eğitim kalitesi, en yüksek uluslararası standartlara cevap vermelidir. - The quality of higher education must answer to the highest international standards.

Everest dağı dünyanın en yüksek tepesidir. - Mount Everest is the world's highest peak.

{i} zirve

Hisse senetleri yeni bir zirve yaptı. - Stocks hit a new high.

Guadalupe Zirvesi ne kadar yüksek? - How high is Guadalupe Peak ?

{i} yüksek yer

Tom'un kesinlikle yüksek yerlerde çok sayıda arkadaşları var. - Tom certainly has a lot of friends in high places.

Yüksek yerlerde arkadaşlara sahip olmak güzel olmalı. - It must be nice to have friends in high places.

{s} önemli

O lisede, spor, derslerden daha önemlidir. - At that high school, sports is more important than academics.

Bu, günümün önemli olayıydı. - This was the highlight of my day.

uyuşturucu etkisi altında
{s} sarhoş
on high gökte
{i} yüksek basınçlı bölge
{i} büyük vites
yüksek nokta

Stok geçen temmuz ayında yüksek noktaya ulaştı. - The stock reached its high point last July.

Kansas'taki en yüksek nokta nedir? - What is the highest point in Kansas ?

{s} ileri
{i} lise

Ben liseden beri seni görmedim. - I haven't seen you since high school.

Japon lise öğrencileri yılda 35 hafta okula gider. - Japanese high school students go to school 35 weeks a year.

{s} coğr. kutuplara
tam/bayat/yüksek
bayat
argo esrar tesiri altında olma
yükseğe/yüksekte
semada
yüksek derece

Bu iş yüksek derecede yetenek gerektiriyor. - This work calls for a high degree of skill.

Norveççe, İsveççe ve Danimarkaca karşılıklı olarak yüksek derecede anlaşılabilirdir. - Norwegian, Swedish and Danish are mutually intelligible to a high degree.

yükseğe

Hiçbir kuş gereğinden çok yükseğe uçmaz, eğer ki kendi kanatlarıyla uçuyorsa. - No bird soars too high if he soars with his own wings.

Fare çok yükseğe sıçrasa da, kedi tarafından yakalanır. - If jumps too high the rat - it's captured by the cat.

taşkın (neşe)
barometrenin yüksek olduğu bölge
öfkelenmek
fahiş (fiyat)
(Havacılık) antisiklon
pikap
ulu

Daha yüksek eğitim kalitesi, en yüksek uluslararası standartlara cevap vermelidir. - The quality of higher education must answer to the highest international standards.

O, ulusal lise boks şampiyonası yarışmasına girdi. - He entered the national high school boxing championship competition.

sert (rüzgar)
(Ticaret) en yüksek değer
azgın (deniz)
kabarmak
doruk

Everest dağının doruk noktası dünyada en yüksek noktadır. - The peak of mount Everest is the highest spot in the world.

Fiyatlar on üç yılın doruk noktasına çıktı. - Prices have reached a 13-year high.

mutluluk
coşku
büyük heyecan
yüksek çekit
yüksekte

Tom haberi duyduktan sonra yüksekten uçuyordu. - Tom was flying high after he heard the news.

Atmosferde ne kadar yüksekte seyahat edersen o kadar az hava vardır. - The higher in the atmosphere you travel, the less air there is.

(yiyecek) bayat
uçmuş
hayranlık uyandırıcı
esrik
(zaman) tam
uçuşta
yüce
{s} aşırı
{s} üstün

Egzosfer atmosferin en üst tabakasıdır. 10.000 kilometreye kadar termosferin üstünden uzanır. - The exosphere is the highest layer of the atmosphere. It extends from the top of the thermosphere up to 10,000 kilometers.

Bu tekne üstün kaliteli alüminyum ve yüksek güçlü demir ile yapılır. - This boat is made with high grade aluminum and high strength iron.

{s} kibirli, kendini beğenmiş
{i} uçma

Hiçbir kuş gereğinden çok yükseğe uçmaz, eğer ki kendi kanatlarıyla uçuyorsa. - No bird soars too high if he soars with his own wings.

{i} rekor

İngiltere'de istihdam oranı rekor düzeyde. - The UK employment rate is at a record high.

Tuna'nın su seviyesi rekor yüksekliğe ulaştı. - The Danube's water level has reached a record high.

{s} kokmuş (et)
{s} yukarı

Biz yukarı çıkarken hava soğur. - As we go up higher, the air becomes cooler.

Biz yukarıya giderken hava incelir. - As we go up higher, the air becomes thinner.

adv.yükseğe: adj.yüksek,yüksek
{s} büyük

Siparişinize en büyük önceliği verdik. - We have given your order highest priority.

Onun denemesi, sorunun sadece yüzeysel bir analizini yaptı, bu yüzden sınıfta en yüksek notu aldığında ona gerçekten büyük bir sürpriz olmuştu. - His essay gave only a superficial analysis of the problem, so it was a real surprise to him when he got the highest grade in the class.

{s} şiddetli

Şiddetli rüzgarlar yüksek profilli araçlar için seyahati tehlikeli yapıyorlar. - Gusty winds are making travel hazardous for high profile vehicles.

lüks içinde

Milli piyangoyu kazanırsam, lüks içinde yaşayabilirim. - If I win the lottery, I'll be able to live high on the hog.

Onlar lüks içinde yaşıyorlar. - They're eating high on the hog.

{s} esrarın etkisinde
{s} müz. tiz, yüksek perdeden
{s} uyuşturucu almış
{s} üst

Birçok üst düzey yetkili toplantıya katıldı. - Many high-level officials attended the meeting.

Sizin için açık bırakılmış birkaç üst düzey pozisyon var. - There are few high-ranking positions left open for you.

(Askeri) YÜKSEK: 25.000-50.000 (kol-kadem) arasındaki yükseklik
{s} soylu
{s} neşeli
{s} lüks (yaşantı)
necip
direnmek
çok

Kangurular çok yüksek sıçrarlar. - The kangaroo jumps very high.

Saç tıraşı olmanın zamanı çoktan geldi. - It's high time you had a haircut.

(Argo) kafası güzel
dolgun (ücret)
(Muzik) ince

Yükseğe tırmandıkça atmosfer incelir. - The atmosphere becomes thinner as you climb higher.

Yüksek dağın tepesinde hava incedir. - The air is thin at the top of a high mountain.

high school
lise

Japon lise öğrencileri yılda 35 hafta okula gider. - Japanese high school students go to school 35 weeks a year.

Ben liseden beri seni görmedim. - I haven't seen you since high school.

high and mighty
tepeden bakan
high heeled
yüksek topuklu
high heeled
topuklu
high price
yüksek fiyat

Birçok hanım yüksek fiyatlardan şikayetçi. - Many wives complain about high prices.

Yüksek fiyatlardan şikayetçi olan bir sürü ev kadını vardır. - There are many housewives who complain about high prices.

high roller
savurgan
high speed
verimli
high voltage
yüksek gerilim
high beam
yüksek huzme
high birth
asillik
high cost
yüksek maliyet
high court
yüce mahkeme
high definition television
yüksek tanımlı televizyon
high dose
yüksek dozajlı
high fidelity
yüksek doğruluk
high heels
yüksek topuklar

Benim yeni çizmelerim gerçek deriden yapılmış ve nispeten yüksek topuklara sahiptir. - My new boots are made of real leather and have relatively high heels.

high level
(Teknik,Ticaret) yüksek seviye

Tom'un mükemmel top becerileri var, o yüksek seviyede basketbol oynayamayacak kadar çok kısa. - Tom has excellent ball skills, but is too short to play basketball at a high level.

high level language
(Bilgisayar) üst düzey dil
high level protocol
üst düzey protokol
high level protocol
(Bilgisayar) yüksek düzeyli protokol
high noon
tam öğle vakti
high resolution
yüksek çözünürlü
high road
anayol
high school
yüksekokul
high seas
enginler
high spot
(Bilgisayar) üstten görünüm
high tide
modası geçmiş
high time
tam zamanı

Baklayı ağzından çıkarmanın tam zamanı. - It is high time you spilled the beans.

high up
yüksek bir konuma sahip olmak
high altitude aircraft
yüksek irtifa uçağı
high altitude thunderstorm
yüksek irtifa fırtınası
high and dry
çaresiz
high and mighty
gururlu
high and mighty
mağrur
high blood pressure
yüksek tansiyon
high boiling
yüksek derecede kaynatma
high bulk yarn
hacimli ipilk
high carbon steel
yüksek karbonlu çelik
high ceilinged
yüksek tavanlı
high chair
yüksek sandalye
high class
yüksek sınıf
high coast
yüksek kıyı
high colour
koyu renk
high contrast
yüksek kontrast
high efficiency machine
yüksek verimli makine
high energy fuel
yüksek verimli yakıt
high fidelity amplifier
yüksek sadakatli kuvvetlendirici
high fidelity sound system
hı fı ses sistemi
high flown
mağrur
high flyer
yüksekten uçan
high forest
koru ormanı
high frequency
yüksek frekans
high frequency amplification
yüksek frekans amplifikasyonu
high frequency drying
yüksek frekanslı kurutma
high frequency resistance
yüksek frekans direnci
high frequency transformer
yüksek frekans transformatörü
high frequency welding
yüksek frekans kaynağı
high gear
yüksek vites
high grade
yüksek rütbeli
high green syrup
beyaz şurup
high hardenability steel
yüksek sertleşirli çeıik
high hat
büyüklük taslayan kimse
high jinks
gürültülü eğlence
high jinks
çılgınlık
high level
yüksek düzeyli
high level file store
yüksek duzeyli kütük deposu
high level language
yüksek dereceli dil
high level modulation
yüksek düzeyli modülasyon
high level railroad
yükseltilmiş demiryolu
high level recovery
yüksek düzeyli onarma
high modulus filament yarn
yüksek modüllü filament iplik
high performance equipment
yüksek performanslı ekipman
high pile fabric
uzun tüylü kumaş
high pitched
çok tiz
high power
yüksek güç
high pressure
yüksek basınç
high pressure locomotive
yüksek basınçlı lokomotif
high pressure weather
yüksek basınçlı hava
high priced
yüksek fiyatlı
high priced goods
yüksek fiyatlı mallar
high quality
yüksek kalite
high quality steel
yüksek nitelikli çelik
high relief
yüksek kabartma
high resistance voltmeter
yüksek dirençli voltmetre
high rise building
büyük bina
high school graduate
lise mezunu
high society
yüksek sosyete

Sami, Kuzey Carolina yüksek sosyetesinde büyüdü. - Sami grew up in North Carolina high society.

high speed camera
yüksek hızlı kamera
high speed flight
yüksek hızlı uçuş
high speed memory
yüksek hızlı bellek
high speed reader
yüksek hızlı okuyucu
high status
yüksek statü
high street
ana cadde
high sulphur steel
yüksek kükürtlü çelik
high temperature
yüksek sıcaklık
high temperature bath
yüksek sıcaklık banyosu
high temperature dyeing
yüksek sıcakta boyama
high temperature reactor
yüksek sıcaklık reaktörü
high tension
yüksek gerilim
high tension
yüksek voltaj
high tension spark plug
yüksek gerilim bujisi
high treason
ihanet

O, vatana ihanet suçundan bir adaya sürgün edildi. - He was exiled to an island for the crime of high treason.

O vatana ihanet için bir adaya sürüldü. - He was banished to an island for high treason.

high vacuum
yüksek vakum
high voltage cable
yüksek gerilim kablosu
high voltage fuse
yüksek gerilim sigortası
high voltage probe
yüksek gerilim probu
high water
yüksek su
high water level
yüksek su seviyesi
high wind
kuvvetli rüzgar
high-boiling
yüksek derecede kaynar
high-class
birinci sınıf
high-class
kaliteli
high-flown
(dil) tumturaklı
high-flown
kibirli
high-handed
despot
high-level
zirve
high-minded
yüce gönüllü
high-pitched
dik meyilli
high-pitched
çok tiz

Tom'un çok tiz bir sesi var. - Tom has a high-pitched voice.

high-powered
hızlı
high-quality
yüksek kaliteli

Yüksek kaliteli kahve için daha büyük bir talep kahve fiyatlarının yükselmesine neden oldu. - Greater demand for high-quality coffee has helped drive coffee prices higher.

Bu şirket, yüksek kaliteli üretimi ile ünlüdür. - This company is famous for its high-quality production.

high-quality
yüksek nitelikli
high-resolution
yüksek kararlı
high-rise
yüksek (yapı)
high-sounding
tantanalı
high-speed
son süratle giden
high-spirited
canlı
high-strength
yüksek mukavemetli
high-water
taşkın
high-water
azami kabarma
higher
higher education yuksek öğrenim
high jinks
eğlence
be high
yüksek olmak
high society
sosyete

Sami, Kuzey Carolina yüksek sosyetesinde büyüdü. - Sami grew up in North Carolina high society.

higher
daha yukarı

Daha yukarıya giderken hava incelir. - As you go up higher, the air becomes thinner.

higher
higher criticism Kitabı Mukaddes yazılarının tarih
highest
en fazla
highly
gayetle
highness
yükseklik
high level
yüksek düzey
high school
düz lise
high speed
(Otomotiv) yüksek hız
high speed
(Bilgisayar) yüksek hızlı
high temperature
(Ticaret) yüksek ısı
high tide
met hareketi
high tide
met hali
high tide
met zamanı
higher
yüksek

Japonya'daki hiçbir dağ Fuji dağından daha yüksek değildir. - No other mountain in Japan is higher than Mt. Fuji.

Öğretmen Tom'a ona bir C 'den daha yüksek bir şey veremediğini söyledi. - The teacher told Tom that he couldn't give him anything higher than a C.

highest
en üstün
highly
pek çok
High Court
Yüce Divan
İngilizce - İngilizce
Being elevated in position or status, a state of being above many things
In or at a great value

Costs have grown higher this year again.

To be under the influence of a mood affecting drug; stoned
A large area of elevated atmospheric pressure; an anticyclone
In a pitch of great frequency

I certainly can't sing that high.

Of greater frequency, or with more rapid wave oscillations

The note was too high for her to sing.

In or to an elevated position

How high above land did you fly?.

A period of euphoria, from excitement or from an intake of drugs

That pill gave me a high for a few hours, before I had a comedown.

The maximum atmospheric temperature recorded at a particular location, especially during one 24-hour period
Tall, lofty, at a great distance above the ground (at high altitude)
Of a quantity or value, great or large

My bank charges me a high interest rate.

{n} a high place
{a} tall, lofty, loud, dear
(literal meanings) being at or having a relatively great or specific elevation or upward extension (sometimes used in combinations like `knee-high'); "a high mountain"; "high ceilings"; "high buildings"; "a high forehead"; "a high incline"; "a foot high"
Exalted in social standing or general estimation, or in rank, reputation, office, and the like; dignified; as, she was welcomed in the highest circles
The stock price has moved up or down by more than 20 percent in a month in at least 8 of the past 24 months All IPO stocks automatically get this risk rating for the first 12 months of trading
In meteorology it is synonymous with "area of high pressure" and refers to a maximum of atmospheric pressure in two dimensions--closed isobars in the synoptic surface chart; or a maximum of height (closed contours) in the constant-pressure chart Since a high is, on the synoptic chart, always associated with anticyclonic circulation, the term is used interchangeably with anticyclone
happy and excited and energetic slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug (especially marijuana) (literal meanings) being at or having a relatively great or specific elevation or upward extension (sometimes used in combinations like `knee-high'); "a high mountain"; "high ceilings"; "high buildings"; "a high forehead"; "a high incline"; "a foot high"
Boosts or cuts frequencies in the high (treble) half of the frequency spectrum (1 KHz - 20 KHz) A "shelving" control, it tends to make more extreme changes at higher frequencies (20 KHz) and less extreme changes at lower frequencies (1 KHz)
a forward gear with a gear ratio giving high vehicle velocity for a given engine speed
a state of altered consciousness induced by alcohol or narcotics; "they took drugs to get a high on"
Strong-scented; slightly tainted; as, epicures do not cook game before it is high
Regarded as raised up or elevated; distinguished; remarkable; conspicuous; superior; used indefinitely or relatively, and often in figurative senses, which are understood from the connection Elevated in character or quality, whether moral or intellectual; preëminent; honorable; as, high aims, or motives
extensive, thorough scholarship, etc
Of the side of the levels that originates or creates the low; eternal, bright, powerful, decisive
in or to a high position, amount, or degree; "prices have gone up far too high"
If you say that something is a high priority or is high on your list, you mean that you consider it to be one of the most important things you have to do or deal with. The Labour Party has not made the issue a high priority Economic reform is high on the agenda. low
deep or vivid) color; high (i
at a great altitude; "he climbed high on the ladder"
If you refer to the highs and lows of someone's life or career, you are referring to both the successful or happy times, and the unsuccessful or bad times
The high hand is simply the best hand When playing a high-low split game, one is said to "win the high" when one has the best hand, while another player wins the low In seven card stud, the player with the strongest up cards is said to be high, and is usually first to act on fourth and subsequent streets
emphasis If you say that you looked high and low for something, you are emphasizing that you looked for it in every place that you could think of
greater than normal in degree or intensity or amount; "a high temperature"; "a high price"; "the high point of his career"; "high risks"; "has high hopes"; "the river is high"; "he has a high opinion of himself"
slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug (especially marijuana)
If a food or other substance is high in a particular ingredient, it contains a large amount of that ingredient. Don't indulge in rich sauces, fried food and thick pastry as these are high in fat. low
A ball that hits more to the center of the headpin, often leaving a split Same as "heavy"
rich or spicy) seasoning; high (i
If you aim high, you try to obtain or to achieve the best that you can. You should not be afraid to aim high in the quest for an improvement in your income
A high gear is one in which the pedals move slowly compared to the speed of the wheels High gears are achieved by using large chainwheels and small rear sprockets High gears are for going fast, when the terrain permits The rider must push much harder on the pedals in a high gear, so high gears are not suitable for lower-speed riding, due to the great strain that hard, slow pedaling puts on the joints
the highest price for a particular futures contract on a given day
If someone is high on drink or drugs, they are affected by the alcoholic drink or drugs they have taken. He was too high on drugs and alcohol to remember them
an area of high pressure with winds moving clockwise It often brings fine weather
used of sounds and voices; high in pitch or frequency
{i} high point, highest point; high gear (in an automobile); high pressure system (Meteorology); state of euphoria produced by drugs or alcohol (Slang); state of great excitement, high spirits
If your spirits are high, you feel happy and excited. Her spirits were high with the hope of seeing Nick in minutes rather than hours. low
In a high manner; in a high place; to a great altitude; to a great degree; largely; in a superior manner; eminently; powerfully
Elevated above any starting point of measurement, as a line, or surface; having altitude; lifted up; raised or extended in the direction of the zenith; lofty; tall; as, a high mountain, tower, tree; the sun is high
Someone who is high in a particular profession or society, or has a high position, has a very important position and has great authority and influence. Was there anyone particularly high in the administration who was an advocate of a different policy? corruption in high places. Someone who is high up in a profession or society has a very important position. His cousin is somebody quite high up in the navy
The centre of an area with high atmospheric pressure
far up toward the source; "he lives high up the river"
You can use high to indicate that something is great in amount, degree, or intensity. The European country with the highest birth rate is Ireland Official reports said casualties were high Commercialisation has given many sports a higher profile. low High is also an adverb. He expects the unemployment figures to rise even higher in coming months. You can use phrases such as `in the high 80s' to indicate that a number or level is, for example, more than 85 but not as much as
The 'high' is the highest price for the period (so far)
upward, to a higher altitude; to a high degree; extravagantly
used of the smell of game beginning to taint
You use high to talk or ask about how much something upright measures from the bottom to the top. an elegant bronze horse only nine inches high Measure your garage: how high is the door?
A high is a feeling or mood of great excitement or happiness
intense) heat; high (i
A period of euphoria due to an intake of drugs
used of sounds and voices; high in pitch or frequency at a great altitude; "he climbed high on the ladder"
People of rank or high station; as, high and low
Something that is high extends a long way from the bottom to the top when it is upright. You do not use high to describe people, animals, or plants. a house, with a high wall all around it Mount Marcy is the highest mountain in the Adirondacks. high-heeled shoes The gate was too high for a man of his age to climb. low High is also an adverb. wagons packed high with bureaus, bedding, and cooking pots
in a rich manner; "he lives high
The highest value of the security during the current day's trading By checking this in relation to the low, you can get an idea of how much the stock is fluctuating
The highest card dealt or drawn
in a rich manner; "he lives high"
The highest price of the day of trading for a particular stock or commodity
Acute or sharp; opposed to grave or low; as, a high note
An area of high pressure, usually accompanied by anticyclonic and outward wind flow Also known as an anticyclone
a lofty level or position or degree; "summer temperatures reached an all-time high" a high place; "they stood on high and observed the coutryside"; "he doesn't like heights" a state of altered consciousness induced by alcohol or narcotics; "they took drugs to get a high on" a state of sustained elation; "I'm on a permanent high these days" an air mass of higher than normal pressure; "the east coast benefits from a Bermuda high" happy and excited and energetic slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug (especially marijuana) (literal meanings) being at or having a relatively great or specific elevation or upward extension (sometimes used in combinations like `knee-high'); "a high mountain"; "high ceilings"; "high buildings"; "a high forehead"; "a high incline"; "a foot high" greater than normal in degree or intensity or amount; "a high temperature"; "a high price"; "the high point of his career"; "high risks"; "has high hopes"; "the river is high"; "he has a high opinion of himself" used of sounds and voices; high in pitch or frequency at a great altitude; "he climbed high on the ladder" far up toward the source; "he lives high up the river" in or to a high position, amount, or degree; "prices have gone up far too high" in a rich manner; "he lives high
An elevated place; a superior region; a height; the sky; heaven
High German
The form of the German language spoken in most of Germany, Austria and part of Switzerland, where it is also an official language
High Mass
A Roman Catholic Mass celebrated in full ceremonial form, in which the celebrant is assisted by a deacon and a subdeacon and accompanied by acolytes, a thurifer, and a choir
High Mass
A Missa Cantata or sung Mass
High Middle Ages
The period of European history, between the Early Middle Ages and the Late Middle Ages, that saw great social and political change
High Street
Alternative capitalization of high street
high C
the C note exactly two octaves above middle C
high altar
The main altar in a church, situated on the main axis at the east of the chancel or choir
high and dry
Abandoned, helpless
high and mighty
A social or economic group wielding undue power, influence or economic clout

The high and mighty are to be found at the Fairlawn Country Club on pleasant afternoons.

high and mighty
Overbearingly arrogant; ostentatiously self-important or self-aggrandizing

Ever since she was placed in the gifted program, she's become so high and mighty that no one wants to be near her.

high as a kite
Very much under the influence of drugs, extremely high
high bar
A horizontal bar
high bit
The most significant bit in the binary representation of a number, sometimes used to record the sign of the number
high card
A hand which has no pairs and is not a straight or a flush. The lowest possible winning hand in poker
high concept
An appealing idea for a work that can be understandably summarized in a few sentences or less

Spielberg's opinion relates well to the vision of high concept expressed by other Hollywood representatives: a striking, easily reducible narrative which also offers a high degree of marketability.

high cotton
the best of times; a time of well being

You're in high cotton.

high court
A supreme court; a court to which final appeals may be taken
high courts
plural form of high court
high crime
A major crime, notably one suject to high justice, i.e. trial before the highest courts, which may impose the gravest punishments

Lese majesty used to be a high crime, for which royal or imperial courts often put offenders to death.

high dependency unit
An area for patients who require more intensive observation, treatment and nursing care than would be usually provided on a general ward. A standard of care between the general ward and full intensive care
high end
Alternative spelling of high-end (the best and generally most expensive of a class.)
high explosive
Any powerful chemical explosive that, upon detonation, produces gas at a very high rate, thereby producing a very violent effect
high fashion
haute couture
high fidelity
Characterized by minimal distortion
high fidelity
An electronic system that reproduces a given sound or image with relatively high accuracy
high five
A gesture of celebration or victory in which two people slap their right hands together at shoulder height or higher
high five
To slap high fives
high fived
Simple past tense and past participle of high five
high fives
Third-person singular simple present indicative form of high five
high fives
plural form of high five
high fiving
Present participle of high five
high frequency gravitational wave
Alternative spelling of high-frequency gravitational wave
high ground
A position of advantage or superiority in a conflict or competition

President George W. Bush had once again outmaneuvered them by taking the national-security high ground in an election year.

high heels
a pair of (women's or men's) high-heeled shoes

I look sexier in high heels.

high hopes
An aim or goal that is unattainable

Did you see that ant trying to move the tree? He's got high hopes all right. High in the sky hopes.

high horse
An appearance or sense of smug superiority
high jinks
Tricky and/or humorous behavior
high jump
An athletics event where a competitor must jump over a bar placed gradually higher and higher
high jumper
An athlete who competes in the high jump
high jumpers
plural form of high jumper
high level language
Common misspelling of high-level language
high level languages
Common misspelling of high-level languages
high line
The target area above the opponent's midriff
high nelly
a particular style of old bicycle with a very strong frame and rod-operated handbrakes
high nelly
any old bike
high noon
Exactly noon; midday; the middle of the day

whereas, ten years since, there were thousands who could not endure my lightest word of rebuke to the South, they can now easily swollow John Brown whole, and his rifle into the bargain. In firing his gun, he has merely told us what time of day it is. It is high noon, thank God!.

high occupancy vehicle
Alternative spelling of high-occupancy vehicle
high off the hog
Alternative form of high on the hog
high on the hog
Well off; living comfortably or extravagantly

The synthetic belle wins the prize and her creators are eating high off the hog until the nation’s Press demands a look at the original.

high point
A climax; the best time in a given period

This has been the high point of my life.

high points
plural form of high point
high priest
In the history of the Hebrew Testament (Tanakh), the male person who was responsible for making the annual sacrifice on the Day of Atonement (Yom Kippur). Always a descendant of Aaron the older brother of Moses
high priest
A clergyman with a higher function than a normal priest
high priest
Jesus Christ
high priest
The second-lowest office in the Melchizedek priesthood

Jake was ordained a high priest when he was called to be a counselor in a bishopric.

high priests
plural form of high priest
high probability trade
In investment banking, any deal or transaction with a high degree of likelihood of success
high profile
Common misspelling of high-profile
high profile
a conspicuous position, intentionally attracting attention
high profiles
plural form of high profile
high road
A main road or highway

There, a few yards before them, was the high road from Risingham to Shoreby, lying, at this point, between two even walls of forest.

high road
A course of action which is honorable, dignified, or respectable

The high road of public service and the low road of political advantage seem inextricably intertwined.

high roller
a gambler who wagers large amounts of money, usually in a casino
high school
secondary school
high school
An institution which provides all or part of secondary education
high schoolers
plural form of high schooler
high schools
plural form of high school
high score
A score that is the highest or among the highest for a particular game, often recorded in a high-score table

To make the game more interesting, let's create a personal score display that matches the global high score display.

high score table
Alternative spelling of high-score table
high score tables
plural form of high score table
high scores
plural form of high score
high sea
The sea when it is very rough due to strong winds and storms, such that the sea encroaches much further inland than is normal, often causing damage

The ship eventually broke in half in high sea and winds.

high seas
International waters; parts of the ocean that are not considered to belong to any specific country
high seas
Parts of the ocean surface that are far from shore
high season
In the tourist industry, the period of highest demand. In a sun and sand resort this means the hottest months, whereas in a ski resort, this means the coldest months
high side
a type of motorcycle crash where the motorcycle tire loses, then rapidly regains traction, thus throwing the rider violently up, over, and off the motorcycle as the motorcycle spins off on its own trajectory
high society
The socially interacting wealthy fashionable elite of a society, especially in Western societies
high speed steel
Abbreviated HSS. A kind of tool steel, invented in the early 20th century, which retains its hardness and temper at high temperatures (at which previous kinds of tool steel would soften), thus allowing cutters made from it to be employed at higher cutting speeds than were previously practical
high spirits
joyous elation
high street
Mainstream shops, banks, etc. that can be found on such a street, in contrast to more specialist shops and services

Woolworths has had a presence on the UK High Street for almost a century.

high street
Physical, bricks and mortar shops, in contrast to Internet shops
high street
The main street of any town
high streets
plural form of high street
high tackles
plural form of high tackle
high tea
suppertime
high tea
Formal afternoon tea
high tea
A late afternoon or early evening meal, also known as "meat tea"
high teas
plural form of high tea
high tech
high technology; the most advanced technology available
high technology
Any highly technical or specialized technological application or equipment, especially one that involves complex electronics or computing
high tension
having a relatively high voltage
high tide
The natural tide at its highest level for a particular tidal cycle at a certain place
high tide
The time of day when the sea has risen to its highest level
high tide
climax, culminating point or phase
high tides
plural form of high tide
high touch
Human interaction
high touch
Dealing with or interacting with a human being as opposed to transacting with computers or through high tech
high touch
Having a high awareness of human complexity, having empathy
high touches
plural form of high touch
high treason
Criminal disloyalty to one's country
high water
The location of high tide on a coastal area
high water
The maximum level attained
high water
The highest stage of a river
high waters
high tides
high yaller
a light-skinned black person
high-beam
The setting of an automobile's headlights adjusted to brighten a longer distance in front of the car, than when on the normal (low-beam) setting

Turn off your high-beams - you're blinding the oncoming traffic.

high-class
Describing something recognized for its quality

She's nothing but a high-class prostitute, but she is earning $2000 a night.

high-definition
Having enhanced picture quality on a TV or any other display
high-definition television
A television set that employs such a system
high-definition television
Any or all of several formats of television system having a higher resolution than traditional ones
high-definition televisions
plural form of high-definition television
high-definition televisions
Television sets that employ one or more of the formats for high-definition television
high-density lipoprotein
a class of lipoprotein that transports cholesterol to the liver from other tissue; high levels may decrease the risk of coronary heart disease
high-density lipoproteins
plural form of high-density lipoprotein
high-end
Most sophisticated or expensive

I wouldn't put a high-end stereo in your car in this neighborhood.

high-end
Appealing to sophisticated or discerning tastes

She shops at discount department stores, but looks as if she patronized high-end boutiques.

high-energy
producing a large amount of energy (when reacting)
high-energy
vigorous, energetic or dynamic
high-energy
of an elementary particle, or the equivalent electromagnetic radiation, having an energy greater than a hundred thousand electron volts
high-flown
pretentiously eloquent; highly figurative

Red River Settlement is, to use a high-flown expression, an oasis in the desert, and may be likened to a spot upon the moon or a solitary ship upon the ocean. In plain English, it is an isolated settlement on the borders of one of the vast prairies of North America. — R.M. Ballantyne, Hudson Bay, 1850.

high-flown
lofty, extravagant, refined

It seems to me he makes troubles, by expecting every one else to be as quixotic as himself. He is not likely to find high-flown notions among ordinary business men! — Mrs George de Horne Vaizey, A Houseful of Girls, 1905.

high-frequency
Of or pertaining to high frequency sound or other radiation
high-frequency gravitational wave
gravitational radiation, in the megahertz to gigahertz region, which is proposed to have been produced by the Big Bang or by the collision of massive astronomical objects or artificially in the laboratory. Gravitational waves having frequencies higher than 100 kHz
high-frequency gravitational waves
plural form of high-frequency gravitational wave
high-handed
Using power or authority without proper consideration for the feelings or rights of others
high-hanging fruit
Fruit that, because of its height from the ground, is more difficult to harvest
high-hanging fruit
Anything that is difficult to achieve, and which is put off while simpler alternatives are still available

The smaller research-based centers will tackle the much more difficult to express, high-hanging fruit, in particular, represented by membrane and posttransationally modified proteins.

high-hat
A person claiming to be superior
high-hat
To snub or treat condescendingly

I don't high-hat technical words, because I know there a lot of things that can't be said any other way, but the doctor's lengthy explanation simply boiled down to this, that .

high-hat
disdainful; haughty
high-heeled
Having tall heels

Her high-heeled shoes made a horrible clicking as she walked down the hall...and then twisted her ankle.

high-heeled
Wearing high heels
high-heeled shoe
Shoe which raise the heel of the wearer's foot significantly higher than the toes
high-jump
Alternative spelling of high jump
high-jumper
Alternative spelling of high jumper
high-level
Of or pertaining to a person of a high social position or high rank within a hierarchy or organization
high-level
Computer instructions in a high-level language, consisting of relatively English-like commands and mathematical notations which, after compilation or interpretation, become a set of machine language instructions
high-level
At a high level, altitude or elevation
high-level language
A programming language, requiring a compiler to translate into a form a particular machine understands, focusing on user-friendly code development by automating core tasks such as accessing memory
high-level languages
plural form of high-level language
high-maintenance
Describes a system which requires a high degree of maintenance to ensure proper functioning and without which it is likely to break down
high-maintenance
Who requires a lot of attention

He has this incredibly high-maintenance girlfriend; if he doesn't tell her that he loves her every five minutes, she tends to break down into hysterical depressive weepy fits.

high-marking
An activity specific to snowmobiling, where a snomobile attempts to ride as far as possible up a steep slope, then turn and come down without rolling or stalling on the hill
high-minded
Given to idealism
high-minded
Refined, cultured, particularly civilized
high-occupancy vehicle
A vehicle with a large number of persons in it
high-occupancy vehicle
More specifically, a vehicle carrying passengers who number over a certain threshold (for instance, at least two passengers)
high-octane
high powered, energetic, forceful or dynamic
high-octane
having a high octane number, good anti-knock characteristics; used in high performance vehicles
high-performance
Having the quality of performing exceptionally well

The new high-performance computer can run all the new software and games.

Türkçe - İngilizce

high teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

high frequency
(Havacılık) hf
high pressure yüksek basınç
pressure
high tide
denizin kabarması
high-five
çak bir beşlik
high