kaliteli

listen to the pronunciation of kaliteli
Türkisch - Englisch
of good quality
of high quality

The life preserver must be made of high quality materials. - Cankurtaran yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış olmalıdır.

quality

Do you have better quality ones? - Daha kaliteli olanlarına sahip misin?

Tom was fed up with eating the low quality food provided by the prison. - Tom hapishane tarafından temin edilen düşük kaliteli yiyecek yiyerek besleniyordu.

choice
wire-wove
high-toned
high-class
de luxe
fine
high-grade
sterling
qualified
high in quality, of good quality
glorified
jammy
high toned
of good quality, de luxe, fine, high-class
pukka
wire woven
classic
hunkydory
solid
up to scratch
pucka
first chop
good quality
wirewove
{s} vintage

Mary was wearing a vintage skirt and a wool hat. - Mary, kaliteli bir etek ve yün bir şapka giyiyordu.

hightoned
hightest
kalite
quality

I prefer quality to quantity. - Kaliteyi miktara tercih ederim.

The quality of higher education must answer to the highest international standards. - Daha yüksek eğitim kalitesi, en yüksek uluslararası standartlara cevap vermelidir.

kaliteli eğitim
quality education
kaliteli hizmet sunmak
give quality service
kaliteli yazdır
(Bilgisayar) fine print
kaliteli ürün
quality product
kaliteli apre
(Tekstil) high-grade finish
kaliteli baskıya yakın
near-letter quality
kaliteli dergi
slick
kaliteli dergi
slick paper
kaliteli devlet
state of good quality
kaliteli gereçler
high-grade materials
kaliteli işlev yayılımı
(Ticaret) quality function deploymen
kaliteli mal
quality goods
kaliteli mallar
fancy goods
kaliteli marka
quality brand
kaliteli meyve
choice fruit
kaliteli olmak
be quality
kaliteli tarama
(Bilgisayar) quality scan
kaliteli çimento
portland cement
kaliteli şarap
vintage wine
kaliteli şarap
a wine of quality
kaliteli şarap
vintage
kaliteli şey
super
kalite
{i} sort
kalite
{i} grade

This boat is made with high grade aluminum and high strength iron. - Bu tekne üstün kaliteli alüminyum ve yüksek güçlü demir ile yapılır.

kalite
{i} class
kalite
(Ticaret) duality
kalite
cast
kalite
qulatiy
kalite
calibre
kalite
swell
kalite
chop
kalite
prize
kalite
quality of
kalite
in quality
çok kaliteli
High quality
beyaz kaliteli porselen
parian
daha kaliteli bir şeyleriniz var mı
Do you have anything of better quality
düşük kaliteli
of poor quality
düşük kaliteli
poor

Unusually low temperatures account for the poor rice crop this year. - Olağandışı düşük ısılar bu yıl düşük kaliteli pirinç hasatından sorumlu tutulmaktadır.

düşük kaliteli
offgrade
en kaliteli inci
orient pearl
kalite
{i} water

What is the quality of the water that the Palestinians drink in the occupied territories? - Filistinlilerin işgal altındaki topraklarda içtiği suyun kalitesi nedir?

Many people around the world don't have access to good quality water. - Dünyadaki birçok insanın iyi kalitede suya erişimi yok.

kalite
{i} standard

The quality of higher education must answer to the highest international standards. - Daha yüksek eğitim kalitesi, en yüksek uluslararası standartlara cevap vermelidir.

siyah kaliteli çay
pekoe
son derece kaliteli
well-qualified
yüksek kaliteli
of high quality
yüksek kaliteli
high-quality

These devices are distinguished by particularly high-quality workmanship. - Bu cihazlar özellikle yüksek kaliteli işçilikle ayırt edilir.

The firm is known for its high-quality products. - Firma, yüksek kaliteli ürünleriyle bilinmektedir.

üstün kâliteli
first rate
üstün kâliteli
high grade
üstün kâliteli
hunky dory
Türkisch - Türkisch
Nitelikli: "Bari bundan sonra boş yerlere kaliteli eleman alıp durumu biraz düzeltelim."- H. Taner
Nitelikli
KALİTE
(Osmanlı Dönemi) Fr. Vasıf
Kalite
nitelik
kalite
Osmanlı donanmasında kullanılmış, çektiri türünden bir savaş gemisi
kalite
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
kalite
üstün nitelikli, üstün yetenekli
kalite
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik: "Saatin kalitesi, kurgu mekanizmasında, yani zembereğindedir."- H. Taner. Üstün nitelikli
kalite
On dokuz ya da yirmi dört kürekçisi olan, çektiri türünden savaş gemisi
kalite
Osmanlı Donanmasın da küçük savaş gemisi
kalite
Üstün nitelikli
kaliteli
Favoriten