hf

listen to the pronunciation of hf
Englisch - Türkisch
(Havacılık) high frequency
(Askeri) yüksek frekans (high frequency)
high frequency" iciN KISALTMA
have fun
Eğlenmek

İnsanlarla görüşmek ve eğlenmek istiyorum. - I want to meet people and have fun.

Tom sadece eğlenmek istiyor. - Tom just wants to have fun.

have fun
eğlen

Tom eğlenmeyi seviyor. - Tom likes to have fun.

Tom nasıl eğleneceğini bilmiyor. - Tom doesn't know how to have fun.

high frequency
yüksek frekans
high frequency
kısa dalga
high frequency
yüksek ferakans,yüksek frekans
Englisch - Englisch
hf
Historie
Favoriten