depressed

listen to the pronunciation of depressed
Englisch - Türkisch
morali bozuk

Tom Mary'nin neden çok morali bozuk göründüğünü merak ediyordu. - Tom wondered why Mary seemed so depressed.

Bugün biraz morali bozuk görünüyorsun. - You seem a little depressed today.

{s} bunalımlı

Tom bu sabah bunalımlı gibi görünüyor. - Tom seems to be depressed this morning.

Tom bunalımlı görünüyordu. - Tom seemed depressed.

sanayisi gelişmemiş
üzülmüş
kahrolmak
süngüsü düşük
kahretmek
(Tıp) debrese
düşük
basık
çökkün
alçak
kasavetli
keyifsiz

Kendimi biraz keyifsiz hissediyorum. - I feel a bit depressed.

{f} üz

Hatırlamak beni üzdü. - Remembering it depressed me.

Bu felsefe kitabını okumak beni üzüyor. - Reading this philosophy book is making me depressed.

üzgün

Tom depresif ve üzgün. - Tom is depressed and upset.

Depresyona girmiş, bunalımlı

I feel depressed.

{f} bastır
canı sıkılmış
{s} değeri düşürülmüş
{s} çökmüş

Çökmüş ekonomi iyileşme belirtileri gösterdi. - The depressed economy showed signs of improving.

x üz/indir/bastır
(Biyoloji) deprese
{s} kederli
{s} durgun (piyasa/ekonomi)
{s} durgun

Borsa ciddi biçimde durgun. - The stock market is severely depressed.

{s} darboğazda olan
gelişmemiş/basık/üzgün
(Tıp) Çukurluk gösteren, çukurlaşmış
(Tıp) Bastırılmış, çalışma temposu düşürülmüş
{s} karamsar

Onun karamsarlığı etrafındakilerin moralini bozdu. - His pessimism depressed those around him.

O sonuç hakkında karamsar. - He's depressed about the result.

(Tıp) Ruhi çöküntü gösteren, hüzünlü, kederli
deprese,v.üz: adj.canı sıkkın
{s} düşürülmüş
{s} bastırılmış
sıkkın

Canın sıkkın görünüyorsun. Bir şey mi oldu. - You look depressed. Did something happen?

durgun (piyasa)
depress
{f} moralini bozmak
depressed area
(Coğrafya) azgelişmiş alan
depressed area
geri bölge
depressed market
durgun piyasa
depressed (mexico)
Depresyonda (mexico)
depressed, melancholic, sad
Melankolik, hüzünlü bunalımlı
depressed; suppressed, subdued
Depresyonda;, zorlanmış bastırılmış
depressed arch
(Mimarlık) basık kemer
depressed center flat car
(Askeri) R6 VAGONU: Bazı yük çeşitlerinin yerleştirilmesi için yeterli yer temin etmek maksadıyla, tekerlekleri arasındaki döşeme kısmı daha alçak olmak üzere, özel şekilde yapılan kenarsız vagon
depressed feelings
bastırılmış duygular
depressed roadway
yer düzeyinden aşağıda yol
depressed sewer
basık kesitli pissu borusu
depress
bastırmak
depress
azaltmak
depress
neşesini kaçırmak
depress
basmak
being depressed
keyifsizlik
depress
durgunlaştırmak
depress
-e basmak
depress
(Muzik) kalın sesten okumak
depress
değerini azaltmak
depress
alçaltmak
depress
miktarını azaltmak
depress
keyfini kaçırmak
depress
indirmek
depress
içini karartmak
depress
üzmek
depress
üz

Leyla, en yakın arkadaşı Salima'nın kaybı üzerine derin bir depresyona girdi. - Layla slipped into a deep depression over the loss of her best friend, Salima.

Hatırlamak beni üzdü. - Remembering it depressed me.

be depressed
psikolojisi bozulmak
depress
bastır
fell depressed
Ruhi çöküntü hissetmek, depresyonda hissetmek
get depressed
karartır
accelerator pedal depressed
(Otomotiv) gaz pedalına basılmış
depress
(Askeri) ALÇALIŞ VERMEK: Yükseliş tertibatı vasıtasıyla bir silahın namlusunu indirmek
depress
{f} üzmek, canını sıkmak, moralini bozmak
depress
{f} değerini/miktarını azaltmak
depress
bastı
depress
dili kolunu kanadını kırmak
depress
kuvvetten düşürmek
depress
{f} sıkmak
depress
{f} -i bastırmak, -e basmak
depress
bastır,üz
depress
depressible şevki kırılır
depress
kasvet vermek
depress
{f} kısmak
depress
{f} kuvvetten düşürmek, zayıflatmak
depress
{f} düşürmek
severely depressed
afakanlar basmak
Englisch - Englisch
unhappy, and blaming oneself rather than others; despondent
Simple past tense and past participle of depress
Suffering from clinical depression
Suffering damaging effects of economic recession
low in spirits; "lonely and blue in a strange city"; "depressed by the loss of his job"; "a dispirited and resigned expression on her face"; "downcast after his defeat"; "feeling discouraged and downhearted"
A depressed place or industry does not have enough business or employment to be successful. legislation to encourage investment in depressed areas = run-down
Pressed or forced down; lowed; sunk; dejected; dispirited; sad; humbled
Having the vertical diameter shorter than the horizontal or transverse; said of the bodies of animals, or of parts of the bodies
Shell cross-section which is flattened dorso-ventrally, so it is wider than it is high
past of depress
lower than previously; "the market is depressed"; "prices are down"
having the central portion lower than the margin; "a depressed pustule" lower than previously; "the market is depressed"; "prices are down" flattened downward as if pressed from above or flattened along the dorsal and ventral surfaces
Lying flat; said of a stem or leaf which lies close to the ground
having the central portion lower than the margin; "a depressed pustule"
The same as DEBRUISED
flattened downward as if pressed from above or flattened along the dorsal and ventral surfaces
Concave on the upper side; said of a leaf whose disk is lower than the border
Term used to describe a fish with a vertically flattened body such as types of flatfish and rays
If you are depressed, you are sad and feel that you cannot enjoy anything, because your situation is so difficult and unpleasant. She's been very depressed and upset about this whole situation
Flattened from top to bottom
Severely despondent and unhappy
underneath; lower than its surroundings
area region with substandard economic performance,perhaps as a result of a change in industrial structure, such as a decline in manufacturing industry
{s} sad, gloomy; economically depressed; flattened, pressed down
Describes a solid flattened form
emo
crestfallen
heavyhearted
depressed fracture
fracture of the skull where the bone is pushed in
deeply depressed
very despondent, melancholy, extremely depressed
depress
To press down on

Depress the upper lever to start the machine.

depress
To make depressed, sad or bored

Winter depresses me.

depress
To cause a depression or a decrease in parts of the economy

Lower productivity will eventually depress wages.

depress
to press down
depress
{v} to humble, deject, cast or let down
became depressed
became sad, became unhappy
depress
cause a depression or a decrease in parts of the economy
depress
To reduce (an equation) in a lower degree
depress
press down on
depress
lessen the activity or force of; "The rising inflation depressed the economy"
depress
lower (prices or markets); "The glut of oil depressed gas prices
depress
lessen the activity or force of; "The rising inflation depressed the economy" lower someone's spirits; make downhearted; "These news depressed her"; "The bad state of her child's health demoralizes her" lower (prices or markets); "The glut of oil depressed gas prices
depress
If something depresses prices, wages, or figures, it causes them to become less. The stronger U.S. dollar depressed sales
depress
To cast a gloom upon; to sadden; as, his spirits were depressed
depress
To press down; to cause to sink; to let fall; to lower; as, to depress the muzzle of a gun; to depress the eyes
depress
cause to drop or sink; "The lack of rain had depressed the water level in the reservoir"
depress
If someone or something depresses you, they make you feel sad and disappointed. I must admit the state of the country depresses me
depress
To bring down or humble; to abase, as pride
depress
To lessen in price; to cause to decline in value; to cheapen; to depreciate
depress
lower someone's spirits; make downhearted; "These news depressed her"; "The bad state of her child's health demoralizes her"
depress
make depressed, sad or bored
depress
{f} make sad, discourage; press down on
depress
To lessen the activity of; to make dull; embarrass, as trade, commerce, etc
depress
lower (prices or markets); "The glut of oil depressed gas prices"
depress
press down; "Depress the space key"
depress
Having the middle lower than the border; concave
got depressed
became depressed, became extremely sad
depressed
Favoriten