short

listen to the pronunciation of short
Englisch - Türkisch
kısa

Kısa bir hikaye yazmaya çalıştı. - He tried writing a short story.

Kısa saç stilini severim. - I like the short hairstyle.

az
{s} alçak
(Tekstil) şort

Onlar şort giyiyordu. - They were wearing shorts.

Klas ve farklı olmak için Hawaii tişörtümü ve yeşil şortumu giymeyi tercih ettim, ama çabucak beyaz gömlek ve siyah pantolona alıştım. - I preferred wearing my Hawaiian T-shirt and green shorts to be cool and different, but I quickly got used to the white shirt and black slacks.

{i} kasa açığı
gönül kırıcı
gücük
(Sinema) kısa metraj
boysuz
kabaca
fevri
noksanlık
kısa devre yapmak
kısaca

Benim adım Robert, bu nedenle bana kısaca Bob derler. - My name is Robert, so they call me Bob for short.

Margaret'e kısaca Meg denir. - Margaret is called Meg for short.

(Ticaret) noksan
güdük
(Sigorta) perıod
(viski/vb.) az miktarlarda içilen sert içki
kısa boylu

Ben cüce değilim. Kısa boyluyum. - I am not a dwarf. I am of short stature.

O iki oğlanın kısa boylusudur. - He is the shorter of the two boys.

parasız

Bugünlerde herkes parasız gibi görünüyor. - Everyone seems to be short of money these days.

O her zaman parasızdır. - He's always short of money.

aniden

Kısa devre yüzünden aniden karanlıktaydık. - Because of a short circuit, we were suddenly in the dark.

kıt

Son zamanlardaki kahve kıtlığı birçok sorunu da beraberinde getirdi. - The recent coffee shortage brought about many problems.

Olası şüphelilerin kıtlığı yok. - There's no shortage of possible suspects.

kontak
kısa süren

Kahramanlık en kısa süren mesleklerden biridir. - Heroing is one of the shortest-lived professions there is.

gafleten
yetersiz

İnsan ırkının en büyük eksikliği üstel işlevi anlamak için bizim yetersizliğimizdir. - The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.

Bizim su kaynağımız çok yetersiz. - Our water supply is very short.

yeterli parası olmayan
kısa devre

Elektrik prizine reçel döktüm ve bir kısa devre vardı. - I spilled jam on the electric outlet and there was a short circuit.

Kısa devre yüzünden aniden karanlıktaydık. - Because of a short circuit, we were suddenly in the dark.

{s} çapaklı [met.]
{s} eksik

Tom eksikliklerinin farkında. - Tom is aware of his shortcomings.

Eksikliklerimizin farkında olmalıyız. - We should be conscious of our shortcomings.

çok yağIı
{i} kısa hece
{s} sert (içki)
satılırken elde bulunmayan gevrek
elde bulunmayan malı satmak üzere
ihtiyacı karşılamayan
{s} bücür
birdenbire

Kısa bir ziyaretten sonra birdenbire ayağa kalktı ve ayrıldığını söyledi. - After a short visit, he suddenly stood up and said he was leaving.

tersçe
haricinde
{s} iyi pişmiş
{s} gevrek
{s} hariç
{s} bodur

Kocam gözle görülür derecede kısa kolları olan şişman ve bodur biridir. - My husband is broad-shouldered, with distinctly short arms.

dışında
{i} kısa metrajlı film
{s} tam olmayan
{s} çıtır çıtır
{i} kısa okunuşlu ünlü
{s} kısa kesilmiş
nakıs
dar

Ben zehir yerine darağacını seçersem, ölmeden önce kısa bir süre için acı çekeceğim. - If I choose the gallows instead of the poison, I'll suffer for a shorter amount of time before dying.

Mühendis sıkıntısı şirketimizin gelişimine büyük dar boğaz. - The shortage of engineers is the greatest bottleneck to the development of our company.

(fiil) kısa devre yaptırmak
{s} özet

Hikayeyi özetlersek, o, ilk aşkı ile evlendi. - To make a long story short, he married his first love.

Konuşmasını özet şeklinde parçalara ayırdı. - She took down the speech in shorthand.

ters ve kısa eksik
{f} kısa devre yaptırmak
(Tıp) Kısa (boylu)
(Askeri) KISA: Gözlemci tarafından paralamaların tanzim hattının berisine düştüğüne dair yapılan gözlem veya tanzimleme (mesafenin belirtilen miktar kadar arttırılmasını ifade eder)
birden

Kısa bir ziyaretten sonra birdenbire ayağa kalktı ve ayrıldığını söyledi. - After a short visit, he suddenly stood up and said he was leaving.

{s} ters, sert, gönül kırıcı. i., elek. kısa devre
{s} kestirme

Başarmak için kestirme yoktur. - There is no shortcut to success.

Kestirme bir yol bulmak için haritaya baktılar. - They studied the map to find a short cut.

çabuk kırılan
{s} kısa vadeli

Tinder'deki birçok kişi sadece kısa vadeli bir ilişki arıyor. - Many people on Tinder are just looking for a short-term relationship.

Kısa vadeli sözleşmeli personel haber vermeden işten çıkarıldı. - The short term contract employees were dismissed without notice.

eksiklik

Eksikliklerimizin farkında olmalıyız. - We should be conscious of our shortcomings.

Başkalarının eksikliklerine karşı çok hassasınız. - You are too critical of others' shortcomings.

yerden bitme
aceleci
ters
dar (zaman)
hiddetli
sert
short temper
asabiyet
shortly
kısaca

Sekreter beni kısaca cevapladı. - The secretary answered me shortly.

Çince kısaca kendinizden bahsedin. - Describe yourself shortly in Chinese.

briefly
kısaca

Onu kısaca açıklayabilir misin? - Can you explain it briefly?

Gazeteye kısaca göz attı. - She glanced briefly at the newspaper.

in short
kısacası

Kısacası, ben katılmıyorum. - In short, I disagree.

Kısacası toplantı vakit kaybıydı. - The meeting, in short, was a waste of time.

shorts
şort

Onlar şort giyiyordu. - They were wearing shorts.

Tom deri şort giyiyor. - Tom is wearing leather shorts.

abruptly
ansızın
shortness
{i} kısalık
abruptly
birdenbire
short notice
kısa süre

Kısa sürede konuşma yapmak zorunda kaldım. - I had to make a speech on short notice.

Bu kadar kısa sürede gelmeni takdir ediyorum. - I appreciate your coming on such short notice.

short of
-den başka: She tried everything short of firing him. Onu sepetlemekten başka her şeyi denedi
short and to the point
açık
short and to the point
doğru
short and to the point
kısa
short arc
(Bilgisayar) kısa ark
short bill
(Ticaret) kısa vadeli poliçe
short circuit
kısa devre yapmak
short circuit admittance
kısa devre geçirisi
short circuit impedance
kısa devre çelisi
short circuit impedance
kısa devre empedansı
short circuit operation
(Bilgisayar) kısa devre çalışma
short circuit operation
kısa devrede çalışma
short code
(Telekom) kısa kod
short date
(Bilgisayar) kısa tarih
short delivery
(Ticaret) noksan teslimat
short description
kısa tanım
short edge
(İnşaat) baş
short edge
(Bilgisayar) kısa kenar
short hand
stenografi
short haul
(Bilgisayar) kısa çekme
short haul
kısa erimli
short name
(Bilgisayar) kısa ad
short neck
(Tıp) kısa boyun
short run
(Ticaret) kısa vadeli
short sale
(Ticaret) açığa satış
short sale
(Ticaret) kısa satış
short stay
(Askeri) salpa
short temperedness
Kolay öfkelenme
short time
(Bilgisayar) kısa saat
short while ago
kısa bir süre önce
short and sweet
kısa ve öz
short bond
kısa vadeli tahvil
short circuit
kısa devre

Elektrik prizine reçel döktüm ve bir kısa devre vardı. - I spilled jam on the electric outlet and there was a short circuit.

Kısa devre yüzünden aniden karanlıktaydık. - Because of a short circuit, we were suddenly in the dark.

short circuit
kontak
short cut
kestirme yol
short dated
kısa vadeli
short dated bill
kısa vadeli poliçe
short enough
yeterince kısa
short film
kısa metrajlı film
short for
kısası
short for
kısa şekli
short of
-si eksik
short of
-in dışında
short of
den başka
short pants
kısa pantolon
short precision
kısa kesinlik
short range
kısa aralık
short rate
kısa vadeli kur
short sale
açıktan satış
short sleep
kısa uyku
short stop
kısa duruş
short subject
kısa konu
short temper
çabuk öfkelenme
short tempered
çabuk öfkelenen
short term
kısa vadeli

Kısa vadeli sözleşmeli personel haber vermeden işten çıkarıldı. - The short term contract employees were dismissed without notice.

short term
kısa dönem
short time
kısa zaman

O bu kitabı onun üzerinde sadece iki hafta harcayarak çok kısa zamanda yazdı. - He wrote this book in a very short time, spending just two weeks working on it.

Kısa zamanda çok para kazanmak kolay değildi. - It was not easy to get a lot of money in a short time.

short wave
(ünalgı) kısa tolkun
short-change
aldatmak
short-change
kandırmak
short-handed
işçisi az
short-handed
yardımcısı az
short-headed
kısakafalı
short-headed
brakisefal
short-lived
kısa ömürlü

Haksız kazançlar kısa ömürlüdür.Gerçek para yapmanın tek yolu her kuruşu kazanmaktır. - Ill-gotten gains are short-lived. The only way to make real money is to earn every penny.

Güzellik, kısa ömürlü zorbalıktır. - Beauty is a short-lived tyranny.

short-lived
geçici
short-lived
çok sürmeyen
short-range
kısa dönemli
short-range
kısa vadeli
short-range
kısa menzilli
short-sighted
sağgörüsüz
short-sighted
miyop
short-sighted
ileriyi göremeyen
short-tempered
çabuk öfkelenir
short-winded
tıknefes
short 2
2 kısa
short bill
kısa vadeli poliçe, kısa vadeli senet
short course
(Spor) (Yüzme) Kısa kulvar
short form bill of lading
kısa konşimento
short grain rice
kısa (boylu) pirinç
short journey
kısa yolculuk
short lived
kısa ömürlü

İllüzyonlar kısa ömürlüdür. - Illusions are short lived.

short of
- den başka: "She tried everything short of firing him. - Onu sepetlemekten başka her şeyi denedi."
short out
kısa devre yapmak
short page
sayfa kısa
short seller
açıktan satış yapan, alivre satış yapan
short stack
kısa yığını
short stroke
kısa kurslu
short syllable
kısa hece, kısa seslem
short tailed
Kısa kuyruklu

Any of various small, short tailed, sharp beaked birds that creep on trees and feed on small nuts and insects.

short term memory
kısa süreli bellek
short wheelbase
kısa dingil aralığı
short while
Kısa bir süre

O kısa bir süre orada kaldı. - She stayed there for a short while.

Kısa bir süre sonra o saçmalamaya başladı. - After a short while, he began to talk nonsense.

short-selling
açığa satış
short-throw
kısa mesafede geniş acılı görüntü gönderimine imkan veren lens çeşidi
shortness
eksiklik
shorts
{i} kısa pantolon
abruptly
palas pandıras
abruptly
dik/sarp bir şekilde
abruptly
sarp bir şekilde
abruptly
durup dururken
be short
(Ticaret) eksik gelmek
short story
hikaye

Kısa bir hikaye yazmaya çalıştı. - He tried writing a short story.

Kısa bir hikaye yazmakla meşgulüm. - I have been busy writing a short story.

short supply
(Ticaret) eksik sipariş
short tempered
asabi
short ton
küçük ton
shortest
(Bilgisayar) en kısasına
shortly
birazdan

Birazdan tekrar yayında olacağız. - We'll be back on air shortly.

Otobüs birazdan burada olur. Lütfen biraz bekleyin. - The bus will be here shortly. Please wait a bit.

shortly
ters bir şekilde
shortly
kısacası
shortly
az ve öz bir şekilde
shortly
az bir mesafeden sonra
shortness
sertlik
shorts
erkek mayosu
abruptly
birden bire
abruptly
terslikle
abruptly
gafleten
shorter
{f} daha kısa

O, Tom'dan daha kısadır. - He's shorter than Tom.

Günler daha kısa oluyor. - The days are becoming shorter.

shortly
yakında

Tom yakında burada olmalı. - Tom should be here shortly.

Otobüs yakında gelecek. Lütfen biraz bekle. - The bus will arrive shortly. Please wait a bit.

shortly
az sonra

Tom 2.30'dan az sonra buraya geldi. - Tom got here shortly after 2:30.

Onlar az sonra hazır olmalı. - They should be finished shortly.

shortness
noksanlık
shortness
kıtlık
shortness
darlık
shorts
erkek külotu
shorts
kısa pantalon
short coming
Kusur, eksik, noksan
short for
-in kısası, kısa şekli
short for
için kısa
short run
Kısa zaman süreci
short ship
Girmesini engellemek, dışarıda bırakmak, sokmamak, kapamak, engellemek
short sleeve
kısa kollu

Kısa kollu ile üşümüyor musun? - Aren't you cold in short sleeves?

Adamlar kısa kollu gömlekler giyiyorlar. - The men are wearing short sleeve shirts.

short term
kısa vade

Kısa vadeli sözleşmeli personel haber vermeden işten çıkarıldı. - The short term contract employees were dismissed without notice.

shorter
kısa

Aynı şeyi söylemenin çok daha iyi ve kısa bir yolu yok mu? - Isn't there a much better and shorter way of saying the same thing?

Günler daha kısa oluyor. - The days are becoming shorter.

shortest
en kısa

Hangi yolun en kısa olduğunu merak ediyorum. - I wonder which way is the shortest.

Bildiğim kadarıyla o bu okuldaki en kısa öğrenci. - As far as I know, he is the shortest student in this school.

shorting
(Finans) Borsa oyuncusunun sahip olmadığı ama değerinin düşeceğini tahmin ettiği hisse senedi veya dövizi ödünç alarak satması, yoktan satış
Short story
(isim) öykü

O bir kısa öykü yazarı. - She is a short story writer.

Tom genç bir kız ve onun köpeği hakkında kısa bir öykü yazdı. - Tom wrote a short story about a young girl and her dog.

abruptly
kısa ve ters bir şekilde
abruptly
aniden

Taksi aniden sola döndü. - The taxi abruptly turned left.

Gürültü aniden durdu. - The noise abruptly stopped.

abruptly
kabaca/aniden
abruptly
beklenmedik bir şekilde
be short
(s.t.) (birinde) (bir şey) (belirli bir miktarda) eksik olmak; (belirli bir miktarı) çıkıştıramamak: I'm short five books. Bende beş kitap
Englisch - Englisch
briefly

The boss got a message and cut the meeting short.

A short circuit
To provide with a smaller than agreed or labeled amount

This is the third time I've caught them shorting us.

abruptly

They had to stop short to avoid hitting the dog in the street.

To cause a short circuit in (something)
without achieving a goal or requirement

His speech fell short of what was expected.

Having little duration; opposite of long

Our meeting was a short six minutes today. Every day for the past month it's been at least twenty minutes long.

A short sale

He closed out his short at a modest loss after three months.

A short seller

The market decline was terrible, but the shorts were buying champagne.

To shortchange
curtly

He cut me short repeatedly in the meeting.

Having a small distance from one end or edge to another, either horizontally or vertically
Of a word or phrase, constituting an abbreviation (for another) or shortened form (of another)

“Phone” is short for “telephone” and asap short for as soon as possible.

missing, deficient

The cashier came up short ten dollars on his morning shift.

With a negative ownership position

We went short most finance companies in July.

unawares

The recent developments at work caught them short.

Any financial investment position that is structured to be profitable if the price of the underlying security declines in the future

I'm short General Motors because I think their sales are plunging.

Of comparatively little height
To sell something, especially securities, that one does not own at the moment for delivery at a later date in hopes of profiting from a decline in the price; to sell short
that bounced relatively far from the batsman
shortstop

Jones smashes a grounder between third and short.

brittle (of pastry); see also shortening, shortcrust
of a cricket ball, to bounce relatively far from the batsman so that it bounces higher than normal; opposite of full
relatively close to the batsman
Of an electrical circuit, to short circuit
{a} not long, scanty, defective, low, brittle
{n} an account in short or in few words
at a disadvantage; "I was caught short"
With less height
{i} short circuit, malfunction of a circuit caused by an unintentional low-resistance connection (Electricity); main point; motion picture of less than 30 minutes (Slang); shot, small drink of liquor (British)
Limited in intellectual power or grasp; not comprehensive; narrow; not tenacious, as memory
As in to "take a short position," or to be "short on supply," indicates a supplier has only a small (or no) amount of commodity to sell; opposite of long, which indicates the supplier has a significant amount of commodity at risk and/or to sell
One who has sold a futures contract to establish a market position and who has not yet closed out this position through an offsetting purchase; the opposite of long
Short circuit 1 An abnormal connection of relatively low resistance between two points of a circuit The result is excess (often damaging) current between these points Such a connection is considered to have occurred in a printed wiring CAD database or artwork anytime conductors from different nets either touch or come closer than the minimum spacing allowed for the design rules being use
in a curt, abrupt and discourteous manner; "he told me curtly to get on with it"; "he talked short with everyone"; "he said shortly that he didn't like it"
Limited in quantity; inadequate; insufficient; scanty; as, a short supply of provisions, or of water
the location on a baseball field where the shortstop is stationed
Refers to finish, or aftertaste, when it ends abruptly
To cause a short circuit
To fail; to decrease
tightly; "she caught him up short on his lapel"
of speech sounds (especially vowels) of relatively short duration (as e
A position S in Sylver Coinage is short if g(S) is prime and S/g(S) is a quiet ender See long
See The shorts, under Short, n
Not distant in time; near at hand
create a short-circuit in
Brittle
Breeches; shortclothes
Short, inferior hemp
not holding securities or commodities that one sells in expectation of a fall in prices; "a short sale"; "short in cotton"
marked by rude or peremptory shortness; "try to cultivate a less brusque manner"; "a curt reply"; "the salesgirl was very short with him"
(1) The selling of an option futures contract (2) A trader whose net position in the futures market shows an excess of open sales over open purchases (see "long")
In a short manner; briefly; limitedly; abruptly; quickly; as, to stop short in one's course; to turn short
the English vowel sounds in `pat', `pet', `pit', `pot', putt' not holding securities or commodities that one sells in expectation of a fall in prices; "a short sale"; "short in cotton"
when a futures contract is sold in anticipation of buying it back at a lower cost
To go short is to sell a currency or security For example, if an investor believes that the Japanese economy is getting weaker and that, as a result, the Japanese Yen will depreciate in value, then he/she may want to sell Japanese Yen and take what is called a short position It is not necessary to own the quote currency prior to selling, as it is sold short
In English, the long and short of the same letter are not, in most cases, the long and short of the same sound; thus, the i in ill is the short sound, not of i in isle, but of ee in eel, and the e in pet is the short sound of a in pate, etc
quickly and without warning; "he stopped suddenly"
so as to interrupt; "She took him up short before he could continue"
Having sold & not yet covered/bought back Eg, "I'm short 500 shares of Texas Instruments " Verb form indicates the action of selling Eg, "I'm shorting the S&P 500 " You sell short if you expect the price to fall
primarily spatial sense; having little length or lacking in length; "short skirts"; "short hair"; "the board was a foot short"; "a short toss"
is to sell on the expectation that the price of the asset will drop below its prevailing market price In the case of bonds this implies an expectation that interest rates will rise
used of syllables that are unaccented or of relatively brief duration low in stature; not tall; "his was short and stocky"; "short in stature"; "a short smokestack"
The part of milled grain sifted out which is next finer than the bran
To shorten
The sell side of a futures contract A promise to make delivery
the location on a baseball field where the shortstop is stationed most direct; "took the shortest and most direct route to town" primarily spatial sense; having little length or lacking in length; "short skirts"; "short hair"; "the board was a foot short"; "a short toss" primarily temporal sense; indicating or being or seeming to be limited in duration; "a short life"; "a short flight"; "a short holiday"; "a short story"; "only a few short months" of speech sounds (especially vowels) of relatively short duration (as e
without possessing something at the time it is contractually sold; "he made his fortune by selling short just before the crash
Deficient; defective; imperfect; not coming up, as to a measure or standard; as, an account which is short of the trith
Insufficiently provided; inadequately supplied; scantily furnished; lacking; not coming up to a resonable, or the ordinary, standard; usually with of; as, to be short of money
Short-eared Dog
Atelocynus microtis, an elusive canid endemic to the Amazonian Basin
short Ss
plural form of short s
short and curlies
pubic hair
short and sweet
Efficiently brief in duration, especially when referring to an unpleasant task

The staff meeting was short and sweet today.

short ballot
A ballot that lists only the major candidates for the major offices, for a voting district
short ballots
plural form of short ballot
short black
espresso coffee
short break
A short vacation or holiday
short bus
A shorter school bus used for transporting children being educated in special programs, often for learning disabilities
short buses
plural form of short bus
short circuit
An unintentional connection of low resistance or impedance in a circuit such that excessive and often damaging current flows in it
short circuit
to cause a short circuit in
short circuit
to force termination of an ongoing process before its natural conclusion by bypassing one or more intermediary steps

My mother, determined to short-circuit my outcry, would match my objections by pointing out an inherent reward for doing such work.

short circuit
to terminate a loop before the declared termination condition is met or a conditional before all conditions have been tested for

The Demand is done to ensure that you have indeed been granted this permission before using the Assert to short-circuit the stackwalk.

short circuit operator
A logical operator that returns a value as soon as the outcome is certain, without necessarily testing all operands (for example, an OR operator returning true if the first operand evaluates as true, without evaluating the second operand)
short circuited
Simple past tense and past participle of short circuit
short circuiting
Present participle of short circuit
short circuits
Third-person singular simple present indicative form of short circuit
short circuits
plural form of short circuit
short code
A number of fewer digits than a telephone number, used as an abbreviated telephone number for use only when dialing from a cellular phone
short codes
plural form of short code
short commons
Meagre rations

The master, in his cook's uniform, stationed himself at the copper; his pauper assistants ranged themselves behind him; the gruel was served out; and a long grace was said over the short commons.

short corner
A short pass from a corner (the set piece)
short corner
A penalty corner
short cuts
plural form of short cut
short exact sequence
An exact sequence of precisely three nontrivial groups
short finals
the last section of an aircraft's approach to a runway
short form
A word with the same meaning as another formed by removing one or more of the syllables of the longer word, and considered a word in its own right rather than an abbreviation

Rob is a short form of Robert.

short form
Particularly in Slavonic languages, a shortened form of the adjective, used predicatively

Example: нов, нова, ново, новы are short forms of новый.

short forms
plural form of short form
short fuse
The personality trait of being quick to anger

Be careful of what you say; he has a short fuse.

short fuses
plural form of short fuse
short gross
One hundred and twenty (120), 12 x 10
short hairs
Pubic hair
short handed
having fewer players than are normally involved in a game of that type

With only six players that Texas hold 'em game is short handed.

short hop
When a event is observed just after the moment when a response would have been easy

I was assigned the Jones account on the short hop after our competitors had already won the contract; there was still some hope that it could be turned around.

short hop
The upward motion of a ball which has bounced just before it arrives at a player

The striker played the long pass from the mid-fielder on the short hop.

short hop
A small distance

The next town is just a short hop away.

short hop
The upward motion of the ball which has bounced just before it reaches a fielder

The left fielder got the ball on the short hop and fired it to second, nailing the runner.

short hop
The upward motion of a pass which has bounced just before it arrives at the receiver

The replay shows that the receiver actually caught the pass on the short hop.

short leash
A strict set of rules, or great scrutiny or oversight which limit one's freedom of action

The employee was put on probation after her latest mistakes and given a short leash.

short leashes
plural form of short leash
short leg
a fielding position on the leg side, square of, and close to the batsman; a fielder in the position
short list
A list of candidates that has been generated from a longer list (a long list)
short lists
plural form of short list
short message service
the system for transmitting text messages on mobile phones
short of
Insufficiently equipped with

He's a nice person, but a bit short of brains.

short of
Except; without resorting to; up to the point of

He tried everything short of lending her the money himself.

short of
Less than

An Olympic athlete cannot perform at any level short of world-class.

short of a length
of a ball that pitches short of a good length; a ball that bounces closer to the bowler than the area of the pitch regarded as the best for dismissing or restricting the scoring of the batsman
short on looks
plain, unattractive
short order
Prepared and served quickly
short order
An order of food that can be prepared and served quickly
short orders
plural form of short order
short out
To short circuit
short pass
A pass of the ball between teammates too close together to allow an opponent to get between them. There is no particular distance the ball must travel to qualify as a short pass. For instance, if the passing player drops the ball and retreats before her teammate takes possession, it is not a short pass. A short pass is against the rules and results in a penalty pass to the opposition
short s
The s character, as distinct from the long s — the ſ character
short sale
A property sale negotiated with a mortgage company in which a lender takes less than the total amount due
short sale
A sale of a security that one does not own, delivery obligation met by borrowing the security from another owner
short sale
A sale of a financial security, commodity, or other good that one does not own with the contractual obligation to make delivery of the good to the buyer at a date in the future
short scale
A system of numeric names in which every new term greater than million is 1,000 times the previous term. (i.e., a billion is a thousand million.)
short seller
A person or organization that participates in short selling
short sellers
plural form of short seller
short selling
The practice of selling items or stock which one does not currently possess
short sharp shock
a regime intended to deter crime by making an immediate severe impact
short short stories
plural form of short short story
short short story
A fictional story that is briefer than typical short stories

We do not mean the length of the average short story, but rather that of the short short story that ranges from 500 to 1200 words.

short shrift
A quick rejection, especially one which is impolite and undertaken without proper consideration

The bank gave me the short shrift when I applied for a loan.

short shrifts
plural form of short shrift
short sight
shortsightedness, myopia
short stack
An amount of chips which is far less than the average in the tournament
short stack
A relatively small amount of chips relative to the stakes
short stack
Two pancakes one on top of the other, as opposed to a stack of three
short stack
A player who is in possession of a short stack
short stacked
Having a short stack
short stacks
plural form of short stack
short stop
Alternative spelling of shortstop
short stops
plural form of short stop
short stories
plural form of short story
short story
A work of fiction that is shorter than a novel
short strokes
The final steps of an undertaking, especially one which has been lengthy or laborious

Sly and Dave Chandler having set the deal, and Al McAfee moving in to do the legal fine points, Maxwell and Johnson tumbled into our lap for just over a million in cash up front and about twice that in Slumberhaven stock and options. I didn't even have to get involved, except for the short strokes toward the end.

short strokes
Bare essentials

She can evoke an entire scene in short strokes, as in this from The Wamsutter Wolf: This trailer was in ruins, broken-backed because its west end had slipped off the cinder-block supports. All the windows had been shot out..

short sweetening
sugar - compare long sweetening
short sword
A sword that was shorter than 1 meter, but longer than a dagger
short tandem repeat
A pattern in DNA where two or more nucleotides are repeated and the repeated sequences are directly adjacent to each other, used in determining genetic profiles to identify an individual
short tandem repeats
plural form of short tandem repeat
short temper
The personality trait of being quick to anger

Be careful of what you say; he has a short temper.

short tempers
plural form of short temper
short term
Alternative spelling of short-term
short term
The near future; a comparatively brief time period starting with the present moment (or other time of reference); the time in which immediate needs and goals are relevant
short time
A period of reduced work hours
short title
an abbreviated form of entry for a book in a list or catalog that usually gives only the author's name, the title in brief, the date and place of publication, and the publisher's or printer's name
short ton
A unit of ship capacity or weight equal to 2,000 U.S. or Imperial poundsUS FM 55-15 TRANSPORTATION REFERENCE DATA; 9 June 1886
short tons
plural form of short ton
short waves
plural form of short wave
short-acting
Having a pharmaceutical effect principally in the short term

Short-acting insulin is maximally effective for one to three hours.

short-chain
Having a chain of fewer that about six carbon atoms
short-circuit
Alternative spelling of short circuit
short-circuit operator
Alternative spelling of short circuit operator
short-eared owl
A species of owl, Asio flammeus
short-eared owls
plural form of short-eared owl
short-handed
Lacking sufficient people or staff, as for a given task or job

They frequently found themselves short-handed on weekends.

short-handed
Having, or occurring during an interval with, fewer than a full complement of players on the field, rink, or other venue of play

His final goal was short-handed and came with less than two minutes left.

short-list
Alternative spelling of short list
short-list
Alternative spelling of shortlist
short-lived
Alive or existent for only a short period of time

But his joy was short-lived, for his fortunes soon changed.

short-order
Alternative spelling of short order
short-period
Having an orbital period of less than 200 years, especially said of comets
short-range
Intended for use on something close or nearby
short-short stories
plural form of short-short story
short-short story
Alternative spelling of short short story
short-sighted
Unable to see long-term objectives; lacking foresight
short-sighted
Nearsighted; myopic; unable to focus on distant objects
short-sightedness
The propensity of a person to ignore long-term goals in favor of short-term gains
short-sightedness
myopia
short-staffed
Not having sufficient members of staff
short-sword
Attributive form of short sword, noun
short-tailed hawk
an American bird of prey in the family Accipitridae
short-tailed hawks
plural form of short-tailed hawk
short-tempered
Of or pertaining to a person who is easily angered, who is known to frequently lose his or her temper

She is so short-tempered that people avoid her company.

short-term
of or pertaining to the near or immediate future

This short-term plan deals with the next few days.

short-term
of or pertaining to a short duration of time

short-term exposure.

short-termism
The concentration on obtaining immediate profit at the expense of long term security
short-timer
An employee who has given notice of their intent to leave
short-timer
A soldier during the Vietnam war who had less then two months to serve
short-timer
A person who would not be required to do a difficult or dangerous task
short-winded
out of breath, gasping for air, breathing rapidly; or given to easily becoming so
short-winded
Concise and to the point (opposite of long-winded)
short temperedness
Easily or quickly moved to anger; irascible
short end of the stick
(deyim) The smaller or less desirable part, rank, task, or amount
short ship
Shut out
short short story
very short tale
shorter
Comparative form of short: more short

There are two routes to get there. We're in a rush so we'll take the shorter one.

shorter
A short, a short seller: one who engages in short selling
shortish
Sort of short, short to a degree, moderately short
shortly
In few words; briefly; abruptly; curtly; as, to express ideas more shortly in verse than in prose
shortly
In an irritable ("short") manner
shortness
The result or product of being short
shortness
The property of being short, of being small of stature or brief
shorts
plural form of short
shorts
Pants worn primarily in the summer that do not go lower than the knees

Jessica hated covering her legs, so she rarely wore anything but shorts.

shortly
{a} quickly, soon, briefly, in few words
shortness
{n} the quality of being short, conciseness, a want of memory, imperfection, defect
shorts
{n} the bran and coarse parts of wheat meal
short of
Not having enough of (something); lacking or deficient in

I understand that you are a little short on time here, so practicing is out of question.

short on
Not having enough of (something); lacking or deficient in

I understand that you are a little short on time here, so practicing is out of question.

shorting
(Finans) In finance, short selling or "shorting" is a way to profit from the decline in price of a security, such as a stock or a bond. In contrast, investors who "go long" with an investment hope the price will rise
short circuit
A low resistance connection, usually accidental, across part of a circuit, resulting in excessive current flow
short circuit
The condition that occurs when a circuit path is created between the positive and negative poles of a battery, power supply, or circuit A short circuit will bypass any resistance in a circuit and cause it not to operate 2
short circuit
low-resistance connection across a voltage source, or between the sides of a circuit or line Also called simply a "short", these typically result in excessive (and potentially damaging) current flow
Türkisch - Englisch

Definition von short im Türkisch Englisch wörterbuch

götten bacak/bacaklı short, short-legged
(person). (rahat)
short
Favoriten