çaresiz

listen to the pronunciation of çaresiz
Türkisch - Englisch
desperate

Tom was truly desperate. - Tom gerçekten çaresizdi.

Tom was starting to feel desperate. - Tom çaresiz hissetmeye başlıyordu.

helpless

Tom felt completely helpless. - Tom tamamen çaresiz hissetti.

The child is helpless in his rage. - Çocuk öfkesinde çaresizdir.

inevitable
despairing
past cure
shiftless
irremediable
irredeemable
without means
(someone) who is in desperate straits
beyond retrieve
past retrieve
incurable

According to Tom's doctors, his condition is incurable. - Tom'un doktorlarına göre onun durumu çaresiz.

She suffers from an incurable disease. - O, çaresiz bir hastalıktan muzdarip.

1.incurable (disease)
irreparable
helpless, without means; irreparable, incurable; inevitably
(problem, situation) for which no solution or remedy exists or seems to exist, desperate
remediless
used to indicate the unavoidable nature of an action: Çaresiz gittim. I had no choice but to go
(deyim) tied hand and foot
(deyim) bound hand and foot
high and dry
necessary

I wouldn't have asked you to come if I weren't absolutely necessary. - Kesinlikle çaresiz olmasaydım senden gelmeni istemezdim.

cure
{s} powerless
naked
imperious
çare
remedy

There is a remedy for everything. - Her şey için bir çare var.

I have a remedy for that. - Bunun için bir çarem var.

çare
cure

There's a cure for everything, except death. - Ölüm dışında her şey için bir çare vardır.

His illness is without a cure. - Onun hastalığının bir çaresi yoktur.

çaresiz bırakmak
to render helpless
çaresiz kalmak
to be in desperate straits
çaresiz kalmak
to find no way out
çare
{i} help

The child is helpless in his rage. - Çocuk öfkesinde çaresizdir.

Without him, I would be helpless. - O olmazsa, çaresiz kalırım.

çare
{i} resort

She relied on the medicine as a last resort. - O, son çare olarak ilaca güvendi.

He borrowed some money from his father as a last resort. - O, son çare olarak babasından ödünç para aldı.

çare
aid
çare
{i} redress
kimsesiz ve çaresiz kalmış
high and dry
çare
resort to

You should not resort to drinking. - İçkiye son çare olarak başvurmamalısın.

çare
out

I guess I have no choice but to work out now. - Şimdi çalışmaktan başka çarem yok sanırım.

There's only one way to find out how to do that. Ask Tom. - Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek için yalnız bir çare var. Bunu Tom'a sor.

çare
choice

I guess I have no choice but to work out now. - Şimdi çalışmaktan başka çarem yok sanırım.

We had no choice but to leave the matter to him. - Meseleyi ona bırakmaktan başka çaremiz yoktu.

çare
expedient
çare
solution

Tom said he was desperate to find a solution. - Tom bir çözüm bulmak için çaresiz olduğunu söyledi.

çare
resource
çare
shift
çare
means
'auszihtslo:s çaresiz, umutsuz
'Auszihtslo: 's helpless, hopeless
çare
{i} healer
çare
{i} curative
çare
{i} relief
çare
{i} expedience
çare
{i} medium
çare
alternative
çare
{i} expediency
çare
antidote
çare
obviation
çare
way out
çare
egress
çare
corrective
çare
way, means, expedient; remedy, cure, help
Türkisch - Türkisch
İster istemez
Çare bulamayan (kimse), bîçare
Çaresi bulunmayan, onulmaz. Çare bulamayan (kimse), biçare: "Viranelerde yemek için ot toplayan kimsesiz kadınlarla konuştu."- Ö. Seyfettin. İster istemez: "Bu olmayınca da işi çaresiz komisyonculuğa dökmüştü."- H. Taner
Çaresi bulunmayan, onulmaz
(Hukuk) NAÇAR
umarsız
devasız
ÇÂRE
(Osmanlı Dönemi) Hile
Çare
(Osmanlı Dönemi) KOMBİNEZON
Çare
merhem
Çare
umar
Çare
(Osmanlı Dönemi) SURET
Çare
(Osmanlı Dönemi) HİLE
ÇÂRE
(Osmanlı Dönemi) Ayrılık
ÇÂRE
(Osmanlı Dönemi) Bir def'a
ÇÂRE
(Osmanlı Dönemi) f. Neticeye varmak üzere maniaları kaldırmak için tutulması icabeden çıkar yol. Kurtuluş yolu. Tedbir, yardım, yol
çare
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
çare
Bir şeyi önleme, tedavi yolu, deva
çare
çıkar yol, çözüm yolu
çare
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu: "Sonra aklına daha emin bir çare gelmiş gibi ters yüzü geri döndü."- Y. K. Karaosmanoğlu
çaresiz
Favoriten