goodness

listen to the pronunciation of goodness
Englisch - Türkisch
iyilik

Alçak için bilgelik ve iyilik iğrenç görünüyor. - Wisdom and goodness to the vile seem vile.

İyilik, şiddetten daha fazlasını yapar. - Goodness does more than violence.

tanrı

Tanrıya şükür buradasın. - Thank goodness you're here.

Buna ne olduğunu tanrı bilir. - Goodness knows what it was.

erdemlilik
ihsan
cömertlik
(neyinse) en iyi bölümü
en iyi kısmı
birr
faziletlilik
fazilet
keşke
{i} (bir yemekteki) besleyici değer veya lezzet
hafifçe
hayır
mükemmellik
{i} öz
{i} cevher
güzellik
hüsün
good
{s} güzel

Onun böyle güzel bir teklifi reddetmesine şaşırdım. - I am surprised that she refused such a good offer.

Hava güzel olması koşuluyla, katılım iyi olmalı. - Attendance should be good provided the weather is favorable.

good
{s} iyi

İyi akşamlar, nasılsın? - Good evening, how are you?

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

good
{s} hayırlı
goodness gracious me!
tanrım
goodness me!
tanrım
goodness of fit test
(Askeri) uyuşum yoklaması
Goodness knows!
Allah bilir!
goodness gracious
aman yarabbi
goodness for the parents
birr-i valideyn
goodness for you!
ilahi sana
goodness gracious
{ü} allah allah
goodness of fit test
(Askeri) UYUM DENENCESİ, UYUŞUM YOKLAMASI
goodness upon you!
ilahi sana
goodness!
ilahi sana
good
âlâ

Sizinki gibi öyle iyi bir kamera alamam. - I can't afford such a good camera as yours.

Bu iyi hava devam ederse, iyi bir ürün alacağız. - We'll have a good crop if this good weather keeps up.

good
çok

Onun Mahjong'da çok iyi olduğunu duydum. - I hear he is good at mahjong.

O çok iyi bir öğretmendir. - She is a very good teacher.

good
{i} hayır

Tom ve Mary çıkıyorlar mı? Hayır, sadece iyi arkadaşlar. - Are Tom and Mary dating? No, they're just good friends.

Bugün kendini iyi hissetmiyorsan evde kalman gerekir.Hayır, hayır. Ben iyi olacağım - If you're not feeling good today you should stay home No, no. I'll be fine.

God
{i} ilah

Allah'tan başka bir ilâh yoktur ve Muhammed, Allah'ın elçisidir. - There is no god but God, and Muhammad is the messenger of God.

For goodness sake
Allah aşkına!
Thank goodness
Çok şükür!/Şükürler olsun!
good
cici
good
bozulmamı
good
{s} yararlı

O, tasarruflarını yararlı şeylere yatırdı. - He put her savings to good use.

Tek yararlı bilgi iyi olanı nasıl arayacağımızı ve kötü olandan nasıl kaçınacağımızı öğretendir. - The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil.

good
(Politika, Siyaset) ürün

Şirket, çeşitli kağıt ürünleri üretmektedir. - The company manufactures a variety of paper goods.

Gıda ve giyim tezgahlarındaki ürünler çok ucuz. - Goods at the food and clothing stalls were very cheap.

good
{s} sağlığa yararlı
good
kerim
good
aferin

Haydi, Spot. Yuvarlan. Aferin oğluma! - Come on, Spot. Roll over. That's a good boy!

Aferin, böyle devam et. - Keep up the good work.

good
salah
good
çürümüş olmayan
good
hasenat
good
mal

Bu mallar için gümrük vergisi yok. - These goods are free of duty.

İnsanların yeni mallara harcamak için daha fazla parası vardı. - People had more money to spend on new goods.

good
sağlıklı

Sağlıklı kalabildiğim sürece uzun yaşamak isterim. - I want to live as long as I can stay in good health.

Tom sağlıklı gibi görünüyor. - Tom seems to be in good health.

good
(Ticaret) tahsili mümkün (senet)
good
uygun

Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu. - The house looked good; moreover, the price was right.

İyi bir iş yapmak istiyorsanız, uygun araçları kullanmalısınız. - If you want to do good work, you should use the proper tools.

good
fayda

Sigara içmek çok zarar verir ama hiç fayda vermez. - Smoking does much harm but no good.

Hastanedeki tatsız deneyimleri telafi etmek için, Tom onun için faydalı olandan biraz daha fazla içti. - To compensate for his unpleasant experiences in the hospital, Tom drank a little more than was good for him.

good
iyilik

Şu iyilik timsali tiplere dayanamam. - I can't stand those goody-goody types.

Kötülüğe karşı iyilik yap. - Render good for evil.

good
kazanç

Arabamı satarak iyi bir kazanç elde ettim. - I made a good profit by selling my car.

good
makbul
good
yarar

Sizin başarınız büyük ölçüde fırsatınızdan nasıl yararlanacağınıza bağlıdır. - Your success will largely depend upon how you will make good use of your opportunity.

O, bu bilgileri yararlı kullanıma sundu. - He put this information to good use.

good
taze

Taze meyve, sağlığın için yararlıdır. - Fresh fruit is good for your health.

Taze meyve, sizin için iyidir. - Fresh fruit is good for you.

good
neredeyse

Neden böyle iyi arkadaş olduklarını anlayamıyorum. Onların neredeyse hiç ortak yönleri yok. - I can't understand why they're such good friends. They have hardly anything in common.

Sorun neredeyse çözüldü. - The problem is as good as settled.

good
uslu durmak
good
çok iyi

O çok iyi bir öğretmendir. - She is a very good teacher.

Onun Mahjong'da çok iyi olduğunu duydum. - I hear he is good at mahjong.

good
(Osmanlıca) kifayetli
good
menfaat

Birey, devletin menfaati için mevcut değildir. - The individual does not exist for the good of the State.

Tom, acentenin menfaatı icabı işi bırakmalıdır. - Tom should quit for the good of the agency.

good
oh
good
sağlamlaştırmak
good
doğruluk
good
çıkar

Tom bugün gerçekten iyi iş çıkardı. - Tom really did a good job today.

İyi bir iş başardın. Senin için şapkamı çıkarmak istiyorum. - You have done a good job. I'll take my hat off to you.

good
(Osmanlıca) sahih
good
yetenekli

O, konuşma sanatında yeteneklidir. - He has a good art of talking.

good
rabıtalı
good
pekala

Pekala, Tom'a veda öpücüğü vermeyecek misin? - Well, aren't you going to kiss Tom goodbye?

good
{s} uslu
have the goodness to
nezaketen
i wish to goodness
aman keşke
my goodness!
aman tanrım
my goodness!
tanrım
thank goodness
allaha şükür
thank goodness!
elhamdülillah!
thank goodness!
çok şükür
For goodness' sake
Allah aşkına
My goodness
Allahım! Yarabbim!
good
sağlam

Tom iyi bir yaşam sağlamaktadır. - Tom makes a good living.

Tom'un sağlam bir el sıkışması var. - Tom has a good firm handshake.

good
becerikli
good
iyiler

Onlar çok çok iyiler. - They're very, very good.

Bazıları İngilizcede iyiler,ve diğerleri matematikte iyiler. - Some are good at English, and others are good at mathematics.

good
sevecen
good
iyi ahlaklı
good
namuslu
good
iyiliksever

Tom bir iyilikseverdi. - Tom was a good Samaritan.

good
yardımsever
good
başarılı

Başarılı olmak için iyi bir plan yapmak zorundasın. - To be successful, you have to establish a good plan.

Eğer başarılı olacaksan iyi bir başlangıç yapmalısın. - If you are to succeed, you must make a good start.

good
güvenilir

Bunu güvenilir kaynaklardan öğrendik. - I got this on good authority.

Şüphesiz o iyi bir adam ama güvenilir değil. - He is a good fellow, to be sure, but he isn't reliable.

good
tam

Ted saatleri tamir etmede iyidir. - Ted is good at fixing watches.

Ted saatleri tamir etmede iyidir. - Ted is good at repairing watches.

good
(the ile) iyi insanlar
good
yakşı
good
komple
good
yerinde

Bugün patronun keyfi yerinde mi? - Is the boss in a good mood today?

Öğretmenimizin havası yerinde. - Our teacher is in a good mood.

good
saygıdeğer
thank goodness
Allah'a şükür
thank goodness
hamdolsun
good
iyi mi
good
iyiydi
good
iyiye
oh my goodness
Aman Allahım! Allah Allah! Aman ya Rabbi! Aman Tanrım!
receive goodness
iyilik bulmak
God
{i} put
good
(isim) hayır
good
{s} dolu dolu
good
{s} emin

Bunun iyi bir fikir olup olmadığından emin değilim. - I'm not sure if that's a good idea.

Tom'un iyi bir öğretmen olacağına eminim. - I bet Tom would be a good teacher.

good
ünlem iyi
good
oldukça

O oldukça iyi bir fikir. - That's a pretty good idea.

Tom yemek pişirmede oldukça iyidir. - Tom is quite good at cooking.

good
peki

Peki iyi haber nedir? - So what's the good news?

Peki, biri iyi olmak zorunda. - Well someone has to be good.

good
(zarf) oldukça
good
(deyim) good few /many ( +plural) bircok
good
{s} (bet.ter, best)
gracious goodness
allah allah
gracious goodness
aman allahım
gracious goodness
hayret
honest to goodness
sade ve basit
honest to goodness
içten
honest to goodness
gerçek
i wish to goodness
allah vere de
i wish to goodness
keşke
my goodness
aman allahım
my goodness
aman yarabbi
thank goodness
şükür allaha
thank goodness
hamd olsun
Englisch - Englisch
The good, nutritional, healthy part or content of something
God

Thank goodness that the war is over!.

The state or characteristic of being good
The moral qualities which constitute Christian excellence; moral virtue

The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith.

{n} all desirable qualities, virtue, piety
the quality of being good
The quality of being good in any of its various senses; excellence; virtue; kindness; benevolence; as, the goodness of timber, of a soil, of food; goodness of character, of disposition, of conduct, etc
Goodness is the quality of being kind, helpful, and honest. He retains a faith in human goodness
feelings People sometimes say `goodness' or `my goodness' to express surprise. Goodness, I wonder if he knows My goodness, he's earned millions in his career. for goodness sake: see sake thank goodness: see thank
{ü} oh my! (used to express surprise or shock)
{i} quality of being good; kind-heartedness; virtue, integrity
godlyhead
{i} beneficialness
goodness gracious
Oh my God
goodness gracious me
Alternative form of goodness gracious
goodness me
An expression of mild surprise
goodness me
Used to express surprise
goodness gracious!
oh my! (exclamation of surprise or shock)
goodness knows
no one knows, only God knows
for goodness' sake
Used to express frustration, exasperation, annoyance

For goodness' sake, get off the computer! You've been on there for ages!.

for goodness' sake
Used to express surprise or amazement

For goodness' sake, I spelledt that word correctly. I never knew I could do that.

good
Of food, being satisfying; meeting dietary requirements

Eat a good dinner so you will be ready for the big game tomorrow.

good
Beneficial; worthwhile

a good job.

good
The abstract instantiation of something qualified by the adjective; e.g., "The best is the enemy of the good."
good
Of food, edible; not stale or rotten

The bread is still good.

good
Acting in the interest of good; ethical

When we are happy, we are always good, but when we are good, we are not always happy.

good
Healthful

Walking is good for you.

good
Holy

Good Friday.

good
The forces or behaviors that are the enemy of evil. Usually consists of helping others and general benevolence
good
Effective

a good worker.

good
Reasonable in amount

all in good time.

good
Well; satisfactorily or thoroughly

The one thing that we can't do...is throw out the baby with the bathwater.... We know our process works pretty darn good and, uh, it’s really sparked this amazing phenomenon of this...high-quality website.

good
With "and", extremely

The soup is good and hot.

good
Entire

The car was a good ten miles away.

good
Large in amount or size

a good amount of seeds.

good
Useful for a particular purpose; functional

The flashlight batteries are still good.

good
An item of merchandise
good
A result that is positive in the view of the speaker
honest-to-goodness
Real; genuine

Is the clam chowder made with honest-to-goodness clams?.

my goodness
Used to express surprise, shock, or amazement. Also as "oh my goodness"

My goodness, what a loud noise!.

oh my goodness gracious
Oh my God
thank goodness
Used to express gratitude or relief
good
{a} having desirable qualities, fit
good
{n} that which affords real happiness or pleasure, or the means of obtaining it
good
{a} well

He speaks English well. - He is a good speaker of English.

What are some tasty foods that would go well with potatoes? - What are some good foods to eat with potatoes?

Thank Goodness It's Friday
A phrase used by people at the end of a working week when they are looking forward to two days of rest at the weekend
Good
heavy
for goodness sake
for God's sake, for Heaven's sake (expression of exasperation or anger)
good
{i} benefit, asset; something positive; virtue, decency, honor
good
agreeable or pleasing; "we all had a good time"; "good manners"
good
moral excellence or admirableness; "there is much good to be found in people" that which is good or valuable or useful; "weigh the good against the bad"; "among the highest goods of all are happiness and self-realization" benefit; "for your own good"; "what's the good of worrying?" thorough; "had a good workout"; "gave the house a good cleaning" generally admired; "good taste" resulting favorably; "its a good thing that I wasn't there"; "it is good that you stayed"; "it is well that no one saw you"; "all's well that ends well" not left to spoil; "the meat is still good" not forged; "a good dollar bill" having desirable or positive qualities especially those suitable for a thing specified; "good news from the hospital"; "a good report card"; "when she was good she was very very good"; "a good knife is one good for cutting"; "this stump will make a good picnic table"; "a good check"; "a good joke"; "a good exterior paint"; "a good secretary"; "a good dress for the office" morally admirable in excellent physical condition; "good teeth"; "I still have one good leg"; "a sound mind in a sound body" appealing to the mind; "good music"; "a serious book" agreeable or pleasing; "we all had a good time"; "good manners" most suitable or right for a particular purpose; "a good time to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time is ripe for great sociological changes" capable of pleasing; "good looks" of moral excellence; "a genuinely good person"; "a just cause"; "an upright and respectable man"; "the life of the nation is secure only while the nation is honest, truthful, and virtuous"- Frederick Douglass
good
Wares; commodities; chattels; - - formerly used in the singular in a collective sense
good
not left to spoil; "the meat is still good"
good
A spell descriptor denoting spells usable by good and neutral beings Also an aspect of alignment that focuses on protecting innocent life; the opposite of evil Good creatures maintain a strong respect for life, concern themselves with the dignity of sentient beings, and make personal sacrifices to help others Also, when capitalized, a spell domain composed of nine divine spells and a granted power embodying the principles of good
good
Truth Appearance
good
in a complete and thorough manner (`good' is sometimes used informally for `thoroughly'); "he was soundly defeated"; "we beat him good"
good
bueno / buena; Good afternoon , Buenas tardes ; Good-bye , Adios ; Good evening ; Good night , Buenas noches ; Good morning , Buenos dias
good
a grading term for a coin that is very worn but which has most of the devices outlined
good
Used in the context of general equities Including among the group and side (buy or sell) being discussed during the block call
good
opposed to evil
good
To manure; to improve
good
Useful for a particular purpose (it's a good watch)
good
having or showing knowledge and skill and aptitude; "adept in handicrafts"; "an adept juggler"; "an expert job"; "a good mechanic"; "a practiced marksman"; "a proficient engineer"; "a lesser-known but no less skillful composer"; "the effect was achieved by skillful retouching"
good
Good means of a high quality, standard, or level. Exercise is just as important to health as good food His parents wanted Raymond to have the best possible education good quality furniture. poor
good
If you describe a piece of news, an action, or an effect as good, you mean that it is likely to result in benefit or success. On balance biotechnology should be good news for developing countries I had the good fortune to be selected This is not a good example to set other children I think the response was good. bad
good
superior to the average; "in fine spirits"; "a fine student"; "made good grades"; "morale was good"; "had good weather for the parade"
good
feelings You use good old before the name of a person, place, or thing when you are referring to them in an affectionate way. Good old Harry. Reliable to the end
good
Someone, especially a child, who is good obeys rules and instructions and behaves in a socially correct way. The children were very good I'm going to be a good boy now Both boys had good manners, politely shaking hands. bad
good
This book is in average worn condition It has all pages or leaves present Any defects should be noted
good
To make good; to turn to good
good
Anything that anyone wants All options or alternatives are goods Goods can be tangible or intangible [FACS]
good
That which possesses desirable qualities, promotes success, welfare, or happiness, is serviceable, fit, excellent, kind, benevolent, etc
good
Of food, healthful; full of vitamins and minerals
good
promoting or enhancing well-being; "an arms limitation agreement beneficial to all countries"; "the beneficial effects of a temperate climate"; "the experience was good for her"
good
Not blemished or impeached; fair; honorable; unsullied; as in the phrases a good name, a good report, good repute, etc
good
describes the average used and worn book that has all pages or leaves present Any defects must be noted
good
Goody-goody; lacking in spirit or personality
good
financially sound; "a good investment"; "a secure investment"
good
adj [clever (He's a good cook )] pandai 2 adj [not bad (That was a ~ meal )] baik
good
(often used as a combining form) in a good or proper or satisfactory manner or to a high standard (`good' is a nonstandard dialectal variant for `well'); "the children behaved well"; "a task well done"; "the party went well"; "he slept well"; "a well-argued thesis"; "a well-planned party"; "the baby can walk pretty good"
good
Good is what is considered to be right according to moral standards or religious beliefs. Good and evil may co-exist within one family. evil
good
Someone who is in a good mood is cheerful and pleasant to be with. People were in a pretty good mood He exudes natural charm and good humour A relaxation session may put you in a better frame of mind. bad
good
A person's good eye, arm, or leg is the one that is healthy and strong, if the other one is injured or weak. bad
good
in the phrases a good deal, a good way, a good degree, a good share or part, etc
good
Acting in the interest of good; ethical (good intentions)
good
In law, a comprehensive name for almost all personal property as distinguished from land or real property
good
Possessing moral excellence or virtue; virtuous; pious; religious; said of persons or actions
good
Not lacking or deficient; full; complete
good
Serviceable; suited; adapted; suitable; of use; to be relied upon; followed especially by for
good
Favourable
good
tending to promote physical well-being; beneficial to health; "beneficial effects of a balanced diet"; "a good night's sleep"; "the salutary influence of pure air"
good
nice, excellent, of high quality
good
feeling healthy and free of aches and pains; "I feel good"
good
most suitable or right for a particular purpose; "a good time to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time is ripe for great sociological changes"
good
emphasis You use good to emphasize the great extent or degree of something. We waited a good fifteen minutes This whole thing's got a good bit more dangerous
good
If something is done for the good of a person or organization, it is done in order to benefit them. Furlaud urged him to resign for the good of the country I'm only telling you this for your own good! = benefit
good
appealing to the mind; "good music"; "a serious book"
good
{s} excellent; pleasant; pleasurable; decent; valid; well-behaved; in fine condition; competent, skilled; positive; having admirable moral values
good
Good means pleasant or enjoyable. We had a really good time together I know they would have a better life here There's nothing better than a good cup of hot coffee It's so good to hear your voice after all this time. bad
good
Advancement of interest or happiness; welfare; prosperity; advantage; benefit; opposed to harm, etc
good
morally admirable in excellent physical condition; "good teeth"; "I still have one good leg"; "a sound mind in a sound body"
good
having the normally expected amount; "gives full measure"; "gives good measure"; "a good mile from here"
good
a product, service, or a process that can be used to make products or deliver services
good
If you say that something or someone is as good as new, you mean that they are in a very good condition or state, especially after they have been damaged or ill. I only ever use that on special occasions so it's as good as new In a day or so he will be as good as new
good
If you are good at something, you are skilful and successful at doing it. He was very good at his work I'm not very good at singing He is one of the best players in the world I always played football with my older brother because I was good for my age. bad, poor
good
Someone who is good is kind and thoughtful. You are good to me Her good intentions were thwarted almost immediately
good
Generic Object Oriented Database A database structure used to store design and library information (TI*)
good
having desirable or positive qualities especially those suitable for a thing specified; "good news from the hospital"; "a good report card"; "when she was good she was very very good"; "a good knife is one good for cutting"; "this stump will make a good picnic table"; "a good check"; "a good joke"; "a good exterior paint"; "a good secretary"; "a good dress for the office"
good
That which is desirable The object of the will The will, by nature, desires the good Even if the will chooses evil, it must desire it as a good It must impose this deception upon the object in order for that object to be desirable Also, ontologically, that which perfects a nature is a true good
good
If something is good for a person or organization, it benefits them. Rain water was once considered to be good for the complexion Nancy chose the product because it is better for the environment. = beneficial bad
good
Some minor replacement parts; metal smoothly rusted or lightly pitted in places, cleaned or reblued; principal lettering, numerals, and design on metal legible; wood refinished, scratched, bruised, or minor cracks repaired; in good working order
good
If you say that it is good that something should happen or good to do something, you mean it is desirable, acceptable, or right. I think it's good that some people are going It is always best to choose organically grown foods if possible. bad
good
A reasonable amount of time
good
If people are good friends, they get on well together and are very close. She and Gavin are good friends She's my best friend, and I really love her
good
A good idea, reason, method, or decision is a sensible or valid one. They thought it was a good idea to make some offenders do community service There is good reason to doubt this Could you give me some advice on the best way to do this? bad, poor
good
of moral excellence; "a genuinely good person"; "a just cause"; "an upright and respectable man"; "the life of the nation is secure only while the nation is honest, truthful, and virtuous"- Frederick Douglass
good
resulting favorably; "its a good thing that I wasn't there"; "it is good that you stayed"; "it is well that no one saw you"; "all's well that ends well"
good
Clever; skillful; dexterous; ready; handy; followed especially by at
good
morally admirable
good
If someone or something is no good or is not any good, they are not satisfactory or are of a low standard. If the weather's no good then I won't take any pictures I was never any good at maths
good
Of food, having a particularly pleasant taste
good
An average used book that has all pages or leaves present There will be a little wear, and any defects will be noted
good
having or showing or arising from a desire to promote the welfare or happiness of others; "his benevolent smile"; "a benevolent nature"
good
with or in a close or intimate relationship; "a good friend"; "my sisters and brothers are near and dear"
good
Good describes the average used and worn book that has all pages or leaves present Any defects must be noted (AB Bookman )
good
capable of pleasing; "good looks"
good
Possessing desirable qualities; adapted to answer the end designed; promoting success, welfare, or happiness; serviceable; useful; fit; excellent; admirable; commendable; not bad, corrupt, evil, noxious, offensive, or troublesome, etc
good
Kind; benevolent; humane; merciful; gracious; polite; propitious; friendly; well-disposed; often followed by to or toward, also formerly by unto
good
If you say it's a good thing, or in British English it's a good job, that something is the case, you mean that it is fortunate. It's a good thing you aren't married It's a good job it happened here rather than on the open road
good
Pleasant; enjoyable
good
If you say that something will do someone good, you mean that it will benefit them or improve them. The outing will do me good It's probably done you good to get away for a few hours You don't do anybody any good by getting yourself arrested
good
deserving of esteem and respect; "all respectable companies give guarantees"; "ruined the family's good name"
good
Generic Object Oriented Database A database structure used to store design and library information
good
not forged; "a good dollar bill"
good
in excellent physical condition; "good teeth"; "I still have one good leg"; "a sound mind in a sound body"
good
You say `Good' or `Very good' to express pleasure, satisfaction, or agreement with something that has been said or done, especially when you are in a position of authority. `Are you all right?' --- `I'm fine.' --- `Good. So am I.' Oh good, Tom's just come in see also best, better, goods
good
`As good as' can be used to mean `almost.' His career is as good as over The vote as good as kills the chance of real reform. = practically
good
generally admired; "good taste"
good
A tangible physical entity p 249
good
Not small, insignificant, or of no account; considerable; esp
good
thorough; "had a good workout"; "gave the house a good cleaning"
good
Yield prospects are normal Moisture levels are adequate and disease, insect damage, and weed pressures are minor Pastures are providing adequate feed supplies for the current time of year
good
If you say that doing something is no good or does not do any good, you mean that doing it is not of any use or will not bring any success. It's no good worrying about it now We gave them water and kept them warm, but it didn't do any good There is no way to measure these effects; the chances are it did some good
good
moral excellence or admirableness; "there is much good to be found in people"
good
Any article, natural or man-made substance, material, supply, or manufactured product, including inspection and test equipment, and excluding technology
good
If you get a good deal or a good price when you buy or sell something, you receive a lot in exchange for what you give. Whether such properties are a good deal will depend on individual situations The merchandise is reasonably priced and offers exceptionally good value
good
A good estimate or indication of something is an accurate one. We have a fairly good idea of what's going on This is a much better indication of what a school is really like Laboratory tests are not always a good guide to what happens in the world. poor
good
The good is what it is rational to want Therefore a good knife is one that has characteristics that are rational to want in a device with one blade used for cutting When one considers what makes a good person, or good character, the matter becomes more complex, because it then becomes important to ask whether the traits under discussion are those that people would want in themselves, or those that they would want in others, and whether those are the same, or in what sort of society those would be the same
good
good deal: see deal in good faith: see faith so far so good: see far good as gold: see gold good gracious: see gracious good grief: see grief good heavens: see heaven good job: see job good lord: see lord for good measure: see measure the good old days: see old in good shape: see shape to stand someone in good stead: see stead in good time: see time too good to be true: see true. Good Buy Cape of Good Hope Good Feelings Era of Good Friday Good Hope Cape of Good Neighbour Policy Henry Beauclerc French: Good Scholar Hywel the Good John the Good Philip the Good William the Good
good
With "and", extremely. (The soup is good and hot.)"
good
If something changes or disappears for good, it never changes back or comes back as it was before. The days of big-time racing at Herne Hill had gone for good A few shots of this drug cleared up the disease for good
good
Well, especially in the phrase as good, with a following as expressed or implied; equally well with as much advantage or as little harm as possible
good
that which is good or valuable or useful; "weigh the good against the bad"; "among the highest goods of all are happiness and self-realization"
good
exerting force or influence; "the law is effective immediately"; "a warranty good for two years"; "the law is already in effect (or in force)"
good
If someone makes good a threat or promise or makes good on it, they do what they have threatened or promised to do. Certain that he was going to make good his threat to kill her, she lunged for the gun He was confident the allies would make good on their pledges
good
The rating you get on a step when you hit the arrow more than slightly off-beat
good
Real; actual; serious; as in the phrases in good earnest; in good sooth
good
Someone who is good is morally correct in their attitudes and behaviour. The president is a good man For me to think I'm any better than a homeless person on the street is ridiculous. bad
good
benefit; "for your own good"; "what's the good of worrying?"
good
Adequate; sufficient; competent; sound; not fallacious; valid; in a commercial sense, to be depended on for the discharge of obligations incurred; having pecuniary ability; of unimpaired credit
good
* The good is what it is rational to want Therefore a good knife is one that has characteristics that are rational to want in a device with one blade used for cutting When one considers what makes a good person, or good character, the matter becomes more complex, because it then becomes important to ask whether the traits under discussion are those that people would want in themselves, or those that they would want in others, and whether those are the same, or in what sort of society those would be the same
good
An object-oriented object-oriented framework framework for graphical applications from TU Ilmenau running under X Windows X-Window-System with special support to IRIS GL, OpenGL OpenGL, VOGL, etc - /GOOD
good
many approaches to ethics are centred on achieving what is good, although others are based on doing what is right Priority to one goal need not exclude the other, but might shape the contents or limit how we pursue the other We can ask about the relationship between human goodness and the goodness of other things, such as a knife that cuts well On some views, goodness is reduced to one quality, like happiness or pleasure or satisfying desire, but others think of goodness as inherently complex In either case, goodness has a place in moral psychology, motivating our actions and explaining our emotions
good
If you make good some damage, a loss, or a debt, you try to repair the damage, replace what has been lost, or repay the debt. It may cost several billion roubles to make good the damage. = put right
good
feelings People say `Good for you' to express approval of your actions. `He has a girl now, who he lives with.' --- `Good for him.'
good
Of people, competent or talented
good
A moveable tangible object For the purposes of United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, goods do not include things bought for personal use or at an auction or foreclosure sale, nor may they be ocean-going vessels or aircraft
honest-to-goodness
simple and good
honest-to-goodness
honest-to-god: used informally especially for emphasis; "a real honest-to-god live cowboy"; "had us a high old time"; "went upriver to look at a sure-enough fish wheel"
oh my goodness
{ü} oh my! (exclamation of surprise or shock)
thank goodness
thank God
goodness
Favoriten