kerim

listen to the pronunciation of kerim
Türkisch - Englisch
(isim) Gracious kind
gracious
kind, generous, munificent, gracious
good
Kuran-ı Kerim
The Holy Qur'an
kuran-ı kerim
koran
kuran-ı kerim
Quran, Qoran, Koran, al-Qur'an: The sacred writings of Islam revealed by God to the prophet Muhammad during his life at Mecca and Medina
Türkisch - Türkisch
Soylu, asil
Allah'ın adlarından biri
Eli açık, cömert
(Osmanlı Dönemi) kimseye muhtaç olmayan, sonsuz ikram ve gerçek zenginlik sahibi Allah
Soylu
KERİM
(Osmanlı Dönemi) Her şeyin iyisi, faydalısı. Kerem ile muttasıf olan, ihsan ve inayet sâhibi. Şerefli ve izzetli. Muhterem, cömert, müsamahakâr. (Kur'an-ı Kerim tâbirindeki kerim; muazzez, mükerrem mânâsınadır. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime 27 defa geçer ve ancak iki defa Cenab-ı Hak hakkında kullanılmıştır.)
kur'ân-ı kerim
Kur'ân veya Kur'ân-ı Kerîm, Hz. Muhammed'e Allah (c.c.) tarafından Cebrail aracılığıyla vahiyler şeklinde gönderildiğine inanılan kutsal kitap. İlk kez 7. yy'da kitap haline getirilmiştir. Kur'ân ayrıca Kelamullah, Kitabullah, Furkan, Tenzil, Mushaf, Kitab, Nur, Zikir ve Ümmülkitap isimleriyle bilinir. Fatiha Süresi ile başlayıp, Nas Süresi ile sona erer
mihmandarı kerim
(Osmanlı Dönemi) dünya misâfirhanesinde kullarına yardım eden ve nîmet veren Rabbimiz; Müslümanlara dünya misâfirhânesinde rehberlik eden Peygamberimiz
kerim
Favoriten