clear

listen to the pronunciation of clear
Englisch - Türkisch
net

Tom ne istediğini oldukça netleştirdi. - Tom made it quite clear what he wanted.

Tom kimle konuşmamamız gerektiğini oldukça netleştirdi. - Tom made it quite clear who we weren't supposed to talk to.

temiz

Boğazını temizledi ve Ben Tatoeba'yı seviyorum! dedi. - He cleared his throat, and said:I love Tatoeba!.

Sabahleyin katlanır yatağı temizleriz. - In the morning, we clear the futon.

berrak

idrarın ne renk; Berrak, koyu sarı, kırmızımsı veya bira gibi kahverengi mi? - What color is your urine: clear, dark yellow, reddish, or brown like beer?

Gökyüzü çok berraktı. - The sky was as clear as ever.

açık

Senatonun antlaşmayı reddedeceği açıkça görünüyordu. - It seemed clear the Senate would reject the treaty.

Elinden geldiğince açık konuşsan iyi olur. - You had better talk as clearly as you can.

{s} belirgin

George pozisyonunu belirginleştirdi. - George has made his position clear.

{s} tiz
{s} parlak

Onun mavi gözleri açık ve parlaktı. - His blue eyes were clear and bright.

Pazar sabahı hava parlak ve açıktı. - It was a bright and clear Sunday morning.

sil
{s} bulutsuz

Bulutsuz bir günde Fuji dağını görebilirsiniz. - On a clear day, you can see Mt. Fuji.

Bulutsuz gökyüzüne bak. - Look at the clear sky.

{s} ortada

Bir fincan kahve, baş ağrımı ortadan kaldırdı. - A cup of coffee cleared up my headache.

{s} saydam
(Bilgisayar) boşalt

Rafı boşalt ve kitaplarını oraya koyabilirsin. - Clear off the shelf, and you can put your books there.

Yolu boşaltın. Güvenli değil. - Clear the road. It's not safe.

açık (gök)
dolu olmayan
celi
kolaylıkla anlaşılan
gümrükten mal çekmek
takas etmek
defolmak
tümüyle
yerine kaldırmak
bulanık olmayan
açılmak
suçsuz çıkarmak
(Ticaret) kar etmek
peyda
(Ticaret) yük boşaltmak
ayan
hudutsuz
açık hale getirmek
(Bilgisayar) temizlemeyi
aydın

Hava aydınlanacak gibi görünüyor. - It looks like it'll clear up.

Bir fincan kahve kafamı aydınlattı. - A cup of coffee cleared my head.

pak
anlayışlı
arı
resmi izin vermek
açmak
aşikâr

Tom'un seninle evlenmek gibi bir niyeti olmadığı aşikar. - It's clear that Tom has no intention of marrying you.

aklamak
(borç) temizlemek
dışarı

Gökyüzü açık ve rüzgar ferahlatıcı biçimde serin. Dışarıda geçirmek için harika bir gün. - The sky is clear and the wind is refreshingly cool. It's a perfect day to spend outdoors.

saf
belasız
suçsuz
emin

O noktada pek emin değilim. - I'm not too clear about that point.

değmeden geçmek
temizlemek

Bahçeyi temizlemek zorundayım. - I have to clear the garden.

Çatıdaki karı temizlemek zorundayız. - We have to clear the snow off the roof.

anlaşılır

Mary'nin cümleleri çevrilmek için kolay ve anlaşılırdır. - Mary's sentences are clear and easy to translate.

Ben anlaşılır biçimde düşünmüyordum. - I wasn't thinking clearly.

uzakta

Bulutlu günlerde, uzaktaki sesleri açık havadakilerden daha iyi duyarsın. - On cloudy days, you can hear distant sounds better than in clear weather.

Hava açıkken Fuji dağını uzaktan görebiliriz. - On a clear day, we can see Mt. Fuji in the distance.

tamamen

Yasa tamamen açıktır. - The law is perfectly clear.

O şimdi tamamen benim için temiz. - It's all clear to me now.

lekesiz
{f} açık hale getir

Bu, işleri açık hale getiriyor. - That makes things clear.

O bunu daha açık hale getiriyor mu? - Does that make it any clearer?

ödemek
engelsiz
tehlikesiz
aşmak
açıkça net bir şekilde
kolayca kavrayan
masum

Bu gerçeğin ışığında, onun masum olduğu açıktır. - In the light of this fact, it is clear that he is innocent.

kararlı
uzağa
boş

Rafı boşalt ve kitaplarını oraya koyabilirsin. - Clear off the shelf, and you can put your books there.

Bekleme odası boşalıyor. - The waiting room is clearing out.

{f} temizle

Boğazını temizledi ve Ben Tatoeba'yı seviyorum! dedi. - He cleared his throat, and said:I love Tatoeba!.

O, evinin önündeki yolun karını temizledi. - He cleared the road in front of his house of snow.

{f} geçmek
bütünüyle
açık ve seçik
{s} zeki
boşalt, sil açık, temiz
{f} bilgi vermek
{f} berraklaşmak
clearly
açık bir biçimde

Düşünceni daha açık bir biçimde açıkla! - Explain your idea more clearly.

Seni açık bir biçimde duymadım. Bir daha söyler misin lütfen? - I didn't hear you clearly. Would you please say it again?

clearly
açıkça

Açıkçası, Tom Fransızcayı çok iyi anlamaz. - Tom clearly doesn't understand French very well.

Şirkette açıkça konuşmalısın. - You must speak clearly in company.

be clear
belli olmak
clear out
tamamen bitirmek,yok etmek
clear enough
yeterince açık
clear eyed
zeki
clear up
bulmak
clear up
açıklığa kavuşturmak
clear history
(Bilgisayar) geçmişi temizle
clear history
(Bilgisayar) geçmiş'i temizle
clear history
(Bilgisayar) geçmişi sil
clear ice
(Askeri) şeffaf kanat buzu
clear of
-den uzak
clear of
temizlenmiş
clear of
(Havacılık) den uzak
clear of
arındırmak
clear off
tabanları yağlamak
clear off
açmak
clear out
boşaltıp temizlemek
clear out
yıkılmak
clear out
çekilip gitmek
clear out
sıvışmak
clear out
toz olmak
clear out
tüymek
clear up
düzene koymak
clear up
çözülmek
clear up
açmak
clear up
düzelmek
clear up
temizlemek
clear up
parlatmak
clear up
(Dilbilim) açıklık getirmek
clear up
düzene sokmak
clear air turbulance
açık hava türbülansı
clear away
toparla
clear away
toplamak
clear away
temizlemek
clear away
kaldırıp götürmek
clear band
temiz bant
clear headed
anlayışlı
clear ice
cam buz
clear lumber
kusursuz kereste
clear of
arındır
clear off
çekip gitmek
clear off
borç ödemek
clear off
sıvışmak
clear off
kaçmak
clear off
clear opening
serbest açıklık
clear out
boşalt
clear out
tertemiz etmek
clear sighted
keskin gözlü
clear span
serbest açıklık
clear syrup
beyaz şurup
clear the air
gerginliği gidermek
clear the air
sürtüşmeyi gidermek
clear the line
çınkayı meşgul etmemek
clear the line
hattı açık tutmak
clear up
(hava) açılmak
clear up
halletmek

Bu sorunu halletmek istiyoruz. - We want to clear up this problem.

clear up
aydınlat
clear up
çözümlemek
clear up
düzenle
clear violation
açıkça ihlal
clear-cut
biçimli
clear-cut
kesin
clear-cut
keskin hatlı
clear-cut
düzgün
clear-cut
açık ve net
clear-headed
anlayışlı
clear-headed
mantıklı
clear-sighted
keskin gözlü
clear-sighted
mantıklı
clear air turbulence
açık hava türbülansı
clear as a bell
can gibi ortada
clear as glass
cam gibi ortada
clear customs
gümrükten geçmek
clear cutting
net kesim
clear fluid
berrak sıvı
clear out
toplayıp atmak
clear session
şifresiz oturum
clear sighted
açık görüşlü
clear skies
açık gökyüzü
clear spell
net büyü
clear sth up
temizlemek
clear the funds from an account
paranın hesaptan tahsil edilmesi
clear the line
telefonu meşgul etmemek, hattı açık tutmak
clear the way
Bir engeli kaldırmak

We've got a loan from the bank which has cleared the way for us to buy a house.

clear the way
net bir şekilde
clear thinking
net düşünme
clear this hurdle
engeli aşmak
clear voice
Net ses
clear#up
düzenle
clear away
ortadan kaldırmak
clear up
aydınlanmak
clearly
anlaşılır biçimde

Tom anlaşılır biçimde bir şizofren paranoyak. - Tom is clearly a paranoid schizophrenic.

O, geçerli Fransızca konuşuyor ama o anlaşılır biçimde Almancada daha akıcı. - He speaks passable French, but he is clearly more fluent in German.

clearly
açık açık
clear out
boşaltmak
clearly
apaçık

Hâlâ apaçık hatırlıyorum. Yedi ya da sekiz yıl önceydi. Tam olarak nerede? Sen de orada mıydın? - I still clearly remember. It was seven or eight years ago. Where exactly? Were you also there?

clearly
şüphesiz

Şüphesiz, o, biyoteknoloji hakkında çok şey biliyor. - Clearly, she knows a lot about biotechnology.

Şüphesiz Tom'da potansiyel var. - Tom clearly has potential.

clear away
toparlamak
clear cut
(Konuşma Dili) düzgün
clear cut
(Konuşma Dili) keskin hatlı
clear cut
(Konuşma Dili) kolay anlaşılır
clear off
defol
clear to
ta -e kadar
clear up
toplamak
clear up
toparlamak
clear up
düzeltmek
clear up
(Dilbilim) çözüm bulmak
clear up
düzenlemek
clear up
çözmek
clearing
alan
clearing
temizleme işi
clearing
(Ticaret) mahsup
clearing
temizleme

Tom kalktı ve masayı temizlemeye başladı. - Tom got up and began clearing the table.

Tom masayı temizlemeye başladı. - Tom started clearing the table.

clearing
{f} temizle

Tom masayı temizlemeye başladı. - Tom started clearing the table.

Tom kalktı ve masayı temizlemeye başladı. - Tom got up and began clearing the table.

clearing
meydan
clearing
ağaçsız yer
clearing
(orman) açıklık
clearly
açık seçik
clearly
düpedüz
clearly
kesinlikle
clearness
açıklık

Açıklık her teknik yazarın bir yol gösterici ilkesi olmalıdır. - Clearness should be a guiding principle of every technical writer.

Clearly
açık ki
clear away
açmak
clear to
net
cleared
açıklayış
cleared
aklan
clearing
Ülkeler arasındaki iki yanlı ticaret anlaşmalarının temelde malla ödemeyi öngören bir türü. Anlaşmalı ülkeler arasında ithalat ve ihracat işlemleri döviz kullanılmadan mahsup ve takas yoluyla ve ilgili kurumları aracılığıyla gerçekleştirilir
clearly
açıklıkla
clears
temizler
clear away
sofrayı kaldırmak
clear away
kaldırmak
clear away
yok olmak
clear away
dağılmak
clear away
kaybolmak
clear cut
açık
clear cut
biçimli
clear cut
kesin
clear cut
belirgin
clear off
{k} (deyim) gitmek
clear off
defolmak
clear off
ortadan kaldırmak
clear off
ortadan kaybolmak
clear off
yok etmek
clear off
bitirmek
clear out
çek git
clear out
{f} satıp bitirmek
clear out
k.dili. sıvışmak, tüymek
clear out
{f} tahliye etmek
Englisch - Englisch
An idea state of beingness free of unwanted influences
To obtain permission to use (a sample of copyrighted audio) in another track
Without a thickening ingredient
To earn a profit of; to net

He's been clearing seven thousand a week.

Completely transparent in colour

as clear as crystal.

Without clouds

clear weather, a clear day.

Bright, not dark or obscured

Congress passed the President’s Clear Skies legislation.

To defend by hitting (or kicking, throwing, heading etc.) the ball (or puck) from the defending goal
Free of obstacles

The coast is clear.

Free of ambiguity or doubt

Do I make myself clear? Crystal clear.

To eliminate ambiguity or doubt from a matter; to clarify; especially, to clear up
free (or separate) from others
Not near something or touching it

Stand clear of the rails, a train is coming.

Of the sky, such that less than one eighth of its area is obscured by clouds
To remove obstructions or impediments

Clear the way.

To become clear

After a heavy rain, the sky cleared nicely for the evening.

To pass without interference; to miss

The door just barely clears the table as it closes.

Of a check or financial transaction, to go through as payment; to be processed so that the money is transferred

The check might not clear for a couple of days.

Free of guilt, or suspicion

a clear conscience.

All the way; entirely

I threw it clear across the river to the other side.

To remove from suspicion; especially of having committed a crime

The court cleared the man of murder.

free from cloudiness; allowing light to pass through; "clear water"; "clear plastic bags"; "clear glass"; "the air is clear and clean"
{a} free from mixture, transparent, pure, innocent, obvious, acute, loud
{v} to free, make pure, brighten, acquit, exonerate, make profit, render manifest
{a} clean, quite, completely, entirely
When you clear an area or place or clear something from it, you remove things from it that you do not want to be there. To clear the land and harvest the bananas they decided they needed a male workforce Workers could not clear the tunnels of smoke Firemen were still clearing rubble from apartments damaged at the scene of the attack
make a way or path by removing objects; "Clear a path through the dense forest"
A throw or a kick by the goalkeeper, or a kick by a defender, in an attempt to get the ball away from the goal area
easily deciphered
go away or disappear; "The fog cleared in the afternoon"
free from confusion or doubt; "a complex problem requiring a clear head"; "not clear about what is expected of us"
If your skin is clear, it is healthy and free from spots
free of restrictions or qualifications; "a clean bill of health"; "a clear winner"
to kick the ball away from one's goal
go unchallenged; be approved; "The bill cleared the House"
To render bright, transparent, or undimmed; to free from clouds
{i} deletion; act of unmarking, removal of a mark from a check box (Computers)
If something or someone is a certain amount clear of a competitor, they are that amount ahead of them in a competition or race. Keegan's team are now seven points clear of West Ham He crossed the line three seconds clear of Tom Snape
pass by, over, or under without making contact; "the balloon cleared the tree tops"
pronounce not guilty of criminal charges; "The suspect was cleared of the murder charges"
affording free passage or view; "a clear view"; "a clear path to victory"
To obtain a clearance; as, the steamer cleared for Liverpool to-day
To free from impurities; to clarify; to cleanse
a throw or kick by the goalkeeper or a kick by the defender in an attempt to get the ball away (clear) from the goal area
You can say `Is that clear?' or `Do I make myself clear?' after you have told someone your wishes or instructions, to make sure that they have understood you, and to emphasize your authority. We're only going for half an hour, and you're not going to buy anything. Is that clear?
If something or someone is clear of something else, it is not touching it or is a safe distance away from it. As soon as he was clear of the terminal building he looked round
remove (people) from a building; "clear the patrons from the theater after the bomb threat"
of complexion; without such blemishes as e
Scientology The name of a state achieved through auditing or an individual who has achieved this state A Clear is a being who no longer has his own reactive mind A Clear is an unaberrated person and is rational in that he forms the best possible solutions he can on the data he has and from his viewpoint The Clear has no engrams which can be restimulated to throw out the correctness of computation by entering hidden and false data
Something that is clear is easy to understand, see, or hear. The book is clear, readable and adequately illustrated The space telescope has taken the clearest pictures ever of Pluto He repeated his answer, this time in a clear, firm tone of voice. unclear + clearly clear·ly Whales journey up the coast of Africa, clearly visible from the beach It was important for children to learn to express themselves clearly
If it is a clear day or if the sky is clear, there is no mist, rain, or cloud. On a clear day you can see the French coast The winter sky was clear
In a clear manner; plainly
  To cause one or more storage locations to be in a prescribed state, usually that corresponding to a zero or that corresponding to the space character
Free from ambiguity or indistinctness; lucid; perspicuous; plain; evident; manifest; indubitable
clear to the mind; "a clear and present danger"; "a clear explanation"; "a clear case of murder"; "a clear indication that she was angry"; "gave us a clear idea of human nature"
(of sound or color) free from anything that dulls or dims; "efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings"; "clear laughter like a waterfall"; "clear reds and blues"; "a light lilting voice like a silver bell"
earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages; "How much do you make a month in your new job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger brought in lots of money"; "He clears $5,000 each month"
If your mind or your way of thinking is clear, you are able to think sensibly and reasonably, and you are not affected by confusion or by a drug such as alcohol. She needed a clear head to carry out her instructions. + clearly clear·ly The only time I can think clearly is when I'm alone
"clear the water before it can be drunk" free from payment of customs duties, as of a shipment; "Clear the ship and let it dock" of complexion; without such blemishes as e
Without mixture; entirely pure; as, clear sand
free from payment of customs duties, as of a shipment; "Clear the ship and let it dock"
in an easily perceptible manner; "could be seen clearly under the microscope"; "She cried loud and clear"
completely; "read the book clear to the end"; "slept clear through the night"; "there were open fields clear to the horizon
free (the throat) by making a rasping sound; "Clear the throat"
To make exchanges of checks and bills, and settle balances, as is done in a clearing house
A clear substance is one which you can see through and which has no colour, like clean water. a clear glass panel The water is clear and plenty of fish are visible. = transparent
A command in the Edit menu that removes selected material without placing it on the Clipboard You can use the Undo command immediately after using Clear if you change your mind
A shot hit deep to the opponent's back boundar>Nine The high clear is a defensive shot, while the flatter attacking clear is used offensively
the state of being free of suspicion; "investigation showed that he was in the clear"
remove the occupants of; "Clear the building"
clear and convincing evidence
A legal standard for deciding the outcome of a dispute, based on evidence that clearly indicates that a claim is more likely to be true than not, without needing to eliminate all doubt
clear as crystal
transparent
clear as crystal
understandable
clear as mud
Unclear, difficult or impossible to understand or interpret
clear cut
having had all trees cut
clear cut
to remove all trees or vegetation from an area
clear cut
straightforward, obvious, simple, or basic

It looks like a simple enough problem, but the answer might not be as clear cut as you suppose.

clear ice
black ice
clear off
To leave abruptly
clear one's throat
Forcibly, (sometimes mutedly) expelling air from one's lungs, sometimes to clear mucus, sometimes to attract attention to something; less vigorous than coughing
clear out
to remove or eject (from), especially forcibly

We need to get the trees cleared out the way before anything can drive down this path.

clear out
to become empty

The town is packed in the summer, but clears out in the winter.

clear out
to completely empty

clear out your inbox to make more space.

clear out
to leave quickly

They cleared out as soon as the cops arrived.

clear round
To complete a show jumping course without knocking down any of the obstacles
clear round
To complete a series of tasks without error
clear someone's name
To prove innocence of a person previously considered or suspected to be guilty
clear the air
To assuage a hostile situation

The bouncer was called in to clear the air after a violent argument between the married couple in the bar.

clear the decks
To remove, or fasten, all loose material, or partitions prior to a naval engagement
clear the decks
To prepare for action
clear title
full ownership of something, usually land, that is free of any encumbrances
clear up
To clarify, to correct a misconception
clear up
Of stormy weather, to dissipate, to become calm
clear view screen
a circular disc of plate glass, set into the screen of a ship's bridge and spun at high speed by an electric motor in heavy rain or snow; it offers a clear view forward
clear-air turbulence
The erratic movement of air masses in the absence of any visual cues, especially such movement that causes unexpected turbulence to an aircraft
clear-cut
Alternative spelling of clear cut
clear-eyed
Having clear, sharp sight
clear-eyed
Mentally acute and perspicacious
clear-out
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
clear-out
The act of emptying something

We should give the garage a clear-out to make space for the new car.

clear-sighted
Having sharp vision
clear-sighted
Acutely perceptive or discerning; perspicacious
clear-box testing
(Bilgisayar) White-box testing (also called glass-box or clear box testing) is the test in which a tester knows the internal program structure and its code. As a result, the tester can execute each program statement and function; check each intended error handling, etc. This testing involves source code reviews, walkthroughs, as well as design and execution of tests based on the access to the program code. White-box testing requires deeper knowledge of programming languages and technologies than black-box testing
clearer
Comparative form of clear: more clear
clearer
Someone who or something which clears
clearing
The act or process of making or becoming clear
clearing
The act of removing the ball from one's own goal area by kicking it
clearing
The period in which remaining university places are allocated to remaining students
clearing
A process of exchanging transaction information and authorisation through a central institution or system to complete and settle those transactions
clearing
Present participle of clear
clearly
To a degree clearly discernible

He was clearly wrong on all points but one.

clearly
Without a doubt; obviously

'Clearly, the judge erred in his opinion.''.

clearness
The state of being clear; clarity
clearer
{n} one that makes clear, bright or plain
clearly
{a} brightly, plainly, evidently, easily
clearness
{n} brightness, plainness, fairness
Clearing
This is when a person or object is released from the earth's gravitational pull
clear away
move away from; clean rubble from
clear away
remove from sight
clear away
When you clear things away or clear away, you put away the things that you have been using, especially for eating or cooking. The waitress had cleared away the plates and brought coffee Tania cooked, served, and cleared away
clear away
scour
clear cut
A harvest in which all or most all of the trees are removed in one cutting
clear cut
Harvesting all the trees in one area at one time, a practice that destroys vital habitat and biodiversity and encourages rainfall or snowmelt runoff, erosion, sedimentation of streams and lakes, and flooding
clear cut
A harvest in which all or almost all of the trees are removed in one entry Also called 'deforestation' (See regeneration harvest )
clear cut
A harvest in which all or almost all of the trees are removed in one cutting
clear off
remove from sight
clear off
go away, leave, depart
clear out
disapproval If you tell someone to clear out of a place or to clear out, you are telling them rather rudely to leave the place. She turned to the others in the room. `The rest of you clear out of here.' `Clear out!' he bawled. `Private property!' = get out
clear out
clear out the chest and lungs; "This drug expectorates quickly"
clear out
empty completely; "We cleaned out all the drawers"
clear out
{f} tidy up; move out and don't leave anything behind; empty completely, clean up
clear out
move out and leave nothing behind
clear out
If you clear out a container, room, or house, you tidy it and throw away the things in it that you no longer want. I took the precaution of clearing out my desk before I left. see also clear-out
clear up
When you clear up or clear a place up, you tidy things and put them away. After breakfast they played while I cleared up I cleared up my room
clear up
To clear up a problem, misunderstanding, or mystery means to settle it or find a satisfactory explanation for it. During dinner the confusion was cleared up: they had mistaken me for Kenny. see also clear-up = sort out
clear up
free (the throat) by making a rasping sound; "Clear the throat"
clear up
become clear; "The sky cleared after the storm"
clear up
finish a task completely; "I finally got through this homework assignment"
clear up
To clear up a medical problem, infection, or disease means to cure it or get rid of it. If a medical problem clears up, it goes away. Antibiotics should be used to clear up the infection Acne often clears up after the first three months of pregnancy
clear up
make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could you clarify these remarks?"; "Clear up the question of who is at fault"
clear up
clarify, elucidate; become bright, brighten
clear up
When the weather clears up, it stops raining or being cloudy. It all depends on the weather clearing up
clear up
make clear and (more) comprehensible; "clarify the mystery surrounding her death"
clear up
become clear; "The sky cleared after the storm
clearable
{s} able to be cleared; able to be given clearance
cleared
freed from any question of guilt; "is absolved from all blame"; "was now clear of the charge of cowardice"; "his official honor is vindicated"
cleared
Past tense and past participle of to clear
cleared
rid of objects or obstructions such as e
cleared
rid of objects or obstructions such as e g trees and brush; "cleared land"; "cleared streets free of fallen trees and debris"; "a cleared passage through the underbrush"; "played poker on the cleared dining room table"
cleared
trees and brush; "cleared land"; "cleared streets free of fallen trees and debris"; "a cleared passage through the underbrush"; "played poker on the cleared dining room table
clearer
One who, or that which, clears
clearer
{i} thing that clears, that which purifies; that which brightens; clearing agent that removes the cloudiness from a specimen when using a microscope (Medicine)
clearer
A tool of which the hemp for lines and twines, used by sailmakers, is finished
clearer
Comparative of clear
clearest
Superlative form of clear; most clear
clearing
A method adopted by banks and bankers for making an exchange of checks held by each against the others, and settling differences of accounts
clearing
The gross amount of the balances adjusted in the clearing house
clearing
The process of managing the details between an acquirer and an issuer to allow posting of a cardholder's account and reconciliation of a merchant's settlement position
clearing
An area of land within a wood or forest devoid of trees
clearing
The removal of classified or sensitive data from a storage medium in such a way that there is assurance, proportional to the sensitivity of the data, that the data may not be reconstructed using normal system capabilities
clearing
The process of exchanging financial transaction details between an acquirer and an issuer to facilitate posting of a cardholder's account and reconciliation of a customer's settlement position
clearing
a tract of land with few or no trees in the middle of a wooded area
clearing
Used to remove two or more line items from an account Clearing open items occurs when an amount of equal value is assigned to the opposite side of the account, and is a matter of account maintenance
clearing
The process or method by which checks and/or other point-of-sale transactions are moved, physically or electronically, from the point of origin to a bank or other financial institution that maintains the customer’s account
clearing
The procedure through which the clearing house or association becomes the buyer to each seller of a futures contract and the seller to each buyer, and assumes responsibility for protecting buyers and sellers from financial loss by assuring performance on each contract
clearing
the act of freeing from suspicion
clearing
Clearing runs from August until early October Those eligible for Clearing are applicants not holding any offers, those not holding a place after Confirmation decisions have been made and those applying after 14 August
clearing
An open space in the fog etc
clearing
Most of the sky will be covered in clouds, but you will see more and more sunshine throughout the forecast period It will take only a portion of the period for the sky to become less than half covered in clouds
clearing
(compensation) The verification of information between two brokers in a securities transaction and the subsequent settlement (delivery of certificates in exchange for payment) The Clearinghouse is the agency which matches the information, settles the trade and regulates delivery
clearing
the process by which cheques and other payments are passed through the banking system
clearing
The process of transmitting, reconciling and in some cases, confirming payment orders prior to settlement Sometimes the term is used (imprecisely) to include settlement
clearing
The procedure through which the clearing house or association becomes the buyer to each seller of a futures contract, and the seller to each buyer, and assumes responsibility for protecting buyers and sellers from financial loss by assuring performance on each contract
clearing
The process of exchanging cheques etc between banks, and the settlement of the net differences
clearing
Clearing has two meanings In ice hockey you clear the puck out of your defensive zone by shooting it out of the zone - and not to a teammate If you pass to to a team mate it is called a "clearing pass "
clearing
The procedure by which the clearing house of an exchange acts as the buyer to every seller of a futures contract and the seller to every buyer
clearing
{i} section of forest which is free of trees; removal; cleaning, washing; clarification, elucidation
clearing
A sequence of events used to disconnect a call, and return to the ready state
clearing
Resolving of non-optimum conditions Locating wrong answers and blocked energy in the mind or in a person's space and releasing it
clearing
A tract of land cleared of wood for cultivation
clearing
Running or passing the ball from the defensive half of the field to the attack goal area
clearing
Clearing has two meanings In ice hockey you clear the puck out of your defensive zone by shooting it out of the zone - and not to a teammate However in in-line hockey clearing is equivalent of ice hockey's icing If the puck is passed by a defensive player over the center line and the goal line without being touched by a player the referee stops play and brings it back into the defensive zone for a face-off
clearing
The process of exchanging financial details between an acquirer and an issuer to facilitate posting of a cardholder's account and reconciliation of a merchant's settlement position
clearing
a process of removing "fog" from the film negative or positive
clearing
the "paperwork" involved in share trading, including settlement of the payment and delivery of the shares (mostly done electronically now)
clearing
A system used to settle mutual indebtedness between a number of organizations (banks, brokers, etc) All claims are set against one another, a balance is struck at agreed intervals and only the differences are settled Used frequently in securities clearing
clearing
the act of removing solid particles from a liquid
clearing
The procedure through which the clearing house or association becomes buyer to each seller of a futures contract, and seller to each buyer, and assumes responsibility for protecting buyers and sellers from financial loss by assuring performance on each contract
clearing
The process of settling a trade
clearing
the act of removing solid particles from a liquid the act of freeing from suspicion a tract of land with few or no trees in the middle of a wooded area
clearing
The process of registration, settlement, margin and the provision of a guarantee
clearing
The act or process of making clear
clearing
The process of settling an exchange or transaction, whereby the buyer delivers payment and receives the product (currency or other)
clearing
A clearing is a small area in a forest where there are no trees or bushes. A helicopter landed in a clearing in the dense jungle. a small area in a forest where there are no trees
clearly
unmistakably, manifestly, obviously; from a logical point of view; intelligibly; in a way that is easy to hear
clearly
In a clear manner
clearly
without doubt or question; "they were clearly lost"; "history has clearly shown the folly of that policy"
clearly
in an easily perceptible manner; "could be seen clearly under the microscope"; "She cried loud and clear"
clearly
in an easily perceptible manner; "could be seen clearly under the microscope"; "She cried loud and clear
clearly
without doubt or question; "they were clearly lost"; "history has clearly shown the folly of that policy" in an easily perceptible manner; "could be seen clearly under the microscope"; "She cried loud and clear
clearly
in an intelligible manner; "the foreigner spoke to us quite intelligibly"
clearly
clear to the mind; with distinct mental discernment; "it's distinctly possible"; "I could clearly see myself in his situation"
clearly
In an easily understood manner; without a doubt; obviously
clearness
{i} clarity
clearness
free from obscurity and easy to understand; the comprehensibility of clear expression
clearness
the quality of clear water; "when she awoke the clarity was back in her eyes"
clearness
the quality of clear water; "when she awoke the clarity was back in her eyes
clearness
{i} transparency, lucidity
clearness
The quality or state of being clear
clears
third-person singular of clear
clear
Favoriten