dark

listen to the pronunciation of dark
Englisch - Türkisch
karanlık

O karanlıktan çok korkar. - He is terrified of the dark.

Yarasalar genelde karanlıkta uçar. - Bats usually fly in the dark.

koyu

O koyu kahverengi ayakkabılar giyiyordu. - She was wearing dark brown shoes.

O koyu mavi bir eşarp taktı. - She wore a dark blue scarf.

{i} koyu renk

Tom koyu renkleri giymeyi seviyor. - Tom likes to wear dark colors.

Tom evinde koyu renklerden hoşlanmaz. - Tom doesn't like dark colors in his home.

dark kara gözlü
{s} kasvetli

Eğer o çok mutluysa, romanları neden bu kadar kasvetli? - If he's such a happy person, why are his novels so dark?

{s} loş

Karanlıkta loş bir ışık gördük. - We saw a dim light in the darkness.

kapanık
{s} ışıksız
dark horse beklenilmediği halde partisi tarafından aday gösterilen adam
az sütlü dark blue lacivert
karanl

Yarasalar genelde karanlıkta uçar. - Bats usually fly in the dark.

O karanlıktan çok korkar. - He is terrified of the dark.

yağız (kişi)
{s} üzüntülü
{s} esrarlı
{s} bulanık

Su soğuk ve bulanıktı. - The water was cold and dark.

{s} korkutucu
{s} esmer

Mary her zaman uzun boylu, esmer ve yakışıklı bir adama kavuşmanın hayalini kurdu. - Mary always dreamed of meeting a tall, dark, and handsome man.

O, uzun boylu, esmer ve yakışıklı. - He's tall, dark, and handsome.

{s} kötü

Hava karardı ve daha da kötüsü yağmur yağmaya başladı. - It got dark, and what was worse, it began to rain.

Beth kötü erkek kardeşinden dolayı karanlıktan korkuyor. - Beth is afraid of the dark because of her evil brother.

karaca
çepel
habersiz
siyaha yakın
gizli

Onun gizli bir sırrı var. - He has a dark secret.

Tom Mary'ye en gizli sırrını fısıldadı. - Tom whispered his darkest secret to Mary.

{i} bilgisizlik
{s} cehalet içinde
{i} belirsizlik
{s} asık suratlı
{i} gölge

Tom'un arkasından karanlık bir gölge geçti. - A dark shadow passed behind Tom.

Karanlığı boşa çıkaran ışık da gölgeler yaratır. - The light that casts away the darkness also creates shadows.

{i} akşam

Tom karanlıkta akşam yemeği yedi. - Tom ate dinner in the dark.

Yağmur yağdığı için hava bu akşam daha erken kararacak. - It will get dark earlier this evening, as it is raining.

{s} kara

O karanlıktan çok korkar. - She is terrified of the dark.

Yarasalar genelde karanlıkta uçar. - Bats usually fly in the dark.

{s} muğlak, çapraşık
izbe
zulmet
darkness
karanlık

O, karanlıktan faydalanarak kaçtı. - He escaped under cover of the darkness.

Karanlıkta bir şekil belirdi. - A form appeared in the darkness.

get dark
kararmak
dark boundary
alacakaranlık
dark colored
esmer
dark horse
beklemediği halde aday gösterilen adam
dark blue
(Bilgisayar) k mavi
dark chamber
(Fotoğrafçılık) karanlık oda
dark current
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) karanlık akımı
dark current
(Denizbilim) kör-akım
dark days
(deyim) kara günler
dark nebula
(Astronomi) kara bulutsu
dark noise
karanlık gürültüsü
dark of
karanlıklar
dark place
zindan
dark red
ateş kırmızısı
dark red
(Bilgisayar) k kırmızı
dark red
güvez
dark yellow
(Bilgisayar) k sarı
dark adaptation
karanlığa uyum
dark ages
orta çağ
dark blue
lacivert

Tom'u lacivert bir minibüse binerken gördüm. - I saw Tom getting into a dark blue van.

dark current
karanlık akım
dark discharge
karanlık deşarj
dark enough
yeterince karanlık
dark horse
yarışta kazanması umulmayan at
dark horse
yetenekleri bilinmeyen kimse
dark nebula
kara nebula
dark red
koyu kırmızı
dark resistance
karanlık direnci
dark room
karanlık oda
dark segment
karanlık kesim
dark spot
karanlık çekit
dark spot
karanlık nokta
dark spots
güneşteki karanlık çekitler
dark star
ışık vermeyen yıldız
dark trace screen
karanlık izli ekran
dark-eyed
kara gözlü
dark age
karanlık yaş
dark ages
karanlık çağlar
dark ark
kara mavna
dark beer
dark bira
dark blonde
köyü sarı
dark comedy
Kara mizah
dark eyed honey
köyü gözlü bal
dark figure
karanlık figürü
dark humor
Kara mizah
dark king
kötülükler kralı
dark lantern
hırsız feneri
dark magic
Kara büyü
dark magician
Kara büyü yapan kişi
dark matter
karanlık madde
dark meat
köyü et
dark navy
Köyü lacivert
dark place
karanlık bir yerde
dark red
köyü kırmızı
dark rider
kara süvari
dark tourism
Karanlık turizm
dark water
karanlık su
dark-haired
siyah saçlı
Dark Ages
ortaçağın ilk yarısı
Dark Continent
{i} kara kıta
Dark Continent
{i} afrika
dark adaptation
(Askeri) karanlığa alışmak
dark and weak
kara kuru
dark border
(Bilgisayar) koyu kenarlık
dark brown
koyu kahverengi
dark chartreuse
(Bilgisayar) koyu uçuk yeşil
dark chocolate
koyu çikolata
dark day
kara gün
dark day
karanlık gün
dark day
kötü gün
dark discharge
(Elektrik, Elektronik,Teknik) karanlık boşalım
dark discharge
(Elektrik, Elektronik,Teknik) ışıksız deşarj
dark discharge
(Fizik) elektriksel boşalım
dark eyed
kara gözlü
dark fuchsia
koyu fuşya
dark grey
kurşuni
dark honey
(Arılık) koyu bal
dark horizontal
(Bilgisayar) koyu yatay
dark horse
(deyim) sürpriz at
dark horse
kazanma ihtimali zor olan
dark l
(Dilbilim) art çıkarımlı l
dark lantern
{i} fener (hırsız)
dark lantern
siyah fener
dark lightning
(Meteoroloji) koyu şimşek
dark mineral
(Jeoloji) koyu mineral
dark news
kara haber
dark noise
karanlik gurultusu
dark object
karartı
dark of the moon
mehtapsız gece
dark orange
koyu portakal
dark period
karanlık dönem
dark picture
(Bilgisayar) koyu resim
dark segment
(Meteoroloji) karanlık segman
dark skin
koyu ten
dark skinned
kara derili
dark skinned
koyu tenli
dark syrup
(Ticaret) koyu şerbet
dark turquoise
koyu firuze
dark vertical
(Bilgisayar) koyu dikey
darkness
{i} esrarengizlik
darkness
{i} bilinmezlik
be in the dark
bilgisi olmamak
be in the dark
habersiz olmak
darkish
alaca karanlık
darkly
gizemli bir şekilde
darkness
koyuluk/karanlık
darkness
{i} gizlilik
in the dark
habersiz
dark blue
mavi

Tom dışarıda park etmiş koyu mavi bir araba fark etti. - Tom noticed a dark blue car parked outside.

Tom koyu mavi bir takım elbise giydi. - Tom wore a dark blue suit.

dark blue
koyu mavi
darker
koyu

Güneş lekeleri birkaç bin derece daha serin olduğu için çevrelerinden daha koyu görünür. - Sunspots appear darker than their surroundings because they are a few thousand degrees cooler.

Daha koyu bir renk olsaydı elbiseyi sever miydin? - Would you have liked the dress if it had been a darker color?

darkness
karartmak
darkness
muğlaklık
darkness
kararmak
darkness
esmerlik
darkness
zulmet
extra dark
(Bilgisayar) çok koyu
fear of the dark
karanlıktan korkmak
till dark
akşama dek
very dark
çok koyu
a dark day
karanlık gün
a dark saying
kapalı söz
anode dark space
anot karanlık bölgesi
as dark as
kadar karanlık
aston dark space
aston karanlık bölgesi
cathode dark space
katot karanlık bölgesi
darker
{f} daha koyu

Daha koyu bir renk olsaydı elbiseyi sever miydin? - Would you have liked the dress if it had been a darker color?

Güneş lekeleri birkaç bin derece daha serin olduğu için çevrelerinden daha koyu görünür. - Sunspots appear darker than their surroundings because they are a few thousand degrees cooler.

darkest
en koyu
darkly
kasvetli bir şekilde
darkly
ümitsizce
get dark
akşam olmak
in the dark
gizli bir şekilde
in the dark
gizlilikle
langmuir dark space
langmuir karanlık uzayı
make dark
karart
pitch-dark
zifiri karanlık

Bu gece dışarısı zifiri karanlıktı. - It was pitch-dark outside tonight.

shot in the dark
kaba tahmin
take a shot in the dark
kafadan atmak
a shot in the dark
bir atış karanlık
a shot in the dark
(deyim) Sallama, kafadan atma, bilmeden tahminde bulunma
a stab in the dark
(deyim) Sallama, kafadan atma, bilmeden tahminde bulunma
as dark as
gibi karanlık
darkness
karanlığın
get dark
akşam olmak, hava kararmak
getting dark
hava kararıyor
in dark
Karanlıkta
look at the dark side of it
o karanlık tarafına bakmak
darkish
{s} koyu
darkish
{s} siyahımsı
darkish
{s} mat
darkly
belirsizce
darkly
esrarengiz biçimde
darkly
koyu/karanlık şekilde
darkly
karanlıkta kalacak şekilde
darkness
{i} kötülük
darkness
{i} körlük
darkness
{i} bilgisizlik
darkness
{i} koyuluk
darkness
{i} cehalet
darkness
{i} loşluk
darks
koyu renkler
Englisch - Englisch
Dull or deeper in hue; not bright or light

Her skin grew dark with a suntan.

Conducive to hopelessness; depressing or bleak

The Great Depression was a dark time.

With emphasis placed on the unpleasant aspects of life; said of a work of fiction, a work of nonfiction presented in narrative form or a portion of either

The ending of this book is rather dark.

Lacking progress in science or the arts; said of a time period
Ignorance

The lawyer was left in the dark as to why the jury was dismissed.

Nightfall

It was after dark before we got to playing baseball.

Hidden, secret

Meantime we shall express our darker purpose (Shakespeare, King Lear, i 1).

A complete or (more often) partial absence of light

Dark surrounds us completely.

Without moral or spiritual light; sinister, malign
Having an absolute or (more often) relative lack of light

The room was too dark for reading.

{n} darkness, obscurity, ignorance, perplexity
{a} void of light, blind, obscure
(used of color) having a dark hue; "dark green"; "dark glasses"; "dark colors like wine red or navy blue"
Evincing black or foul traits of character; vile; wicked; atrocious; as, a dark villain; a dark deed
If you describe something as dark, you mean that it is related to things that are serious or unpleasant, rather than light-hearted. Their dark humor never failed to astound him + darkly dark·ly The atmosphere after Wednesday's debut was as darkly comic as the film itself see also pitch-dark
lacking enlightenment or knowledge or culture; "this benighted country"; "benighted ages of barbarism and superstition"; "the dark ages"; "a dark age in the history of education"
A dark place or area is mysterious and not fully known about. the dark recesses of the mind
Deprived of sight; blind
adj [with very little light (I gets ~ at 7 o'clock )] gelap
marked by difficulty of style or expression; "much that was dark is now quite clear to me"; "those who do not appreciate Kafka's work say his style is obscure"
Strong tobacco, that is generally air-dried and cured
A dark period of time is unpleasant or frightening. This was the darkest period of the war. = black
absence of light or illumination
Blank observation with the same on-chip exposure time as another observation
{i} lack of light, gloom, darkness; black color
stemming from evil characteristics or forces; wicked or dishonorable; "black deeds"; "a black lie"; "his black heart has concocted yet another black deed"; "Darth Vader of the dark side"; "a dark purpose"; "dark undercurrents of ethnic hostility"; "the scheme of some sinister intelligence bent on punishing him"-Thomas Hardy
showing a brooding ill humor; "a dark scowl"; "the (Atasözü)ially dour New England Puritan"; "a glum, hopeless shrug"; "he sat in moody silence"; "a morose and unsociable manner"; "a saturnine, almost misanthropic young genius"- Bruce Bliven; "a sour temper"; "a sullen crowd"
If you describe a white person as dark, you mean that they have brown or black hair, and often a brownish skin. Carol is a tall, dark, Latin type of woman fair
When it is dark, there is not enough light to see properly, for example because it is night. It was too dark inside to see much People usually draw the curtains once it gets dark She snapped off the light and made her way back through the dark kitchen. light + darkness dark·ness The light went out, and the room was plunged into darkness. + darkly dark·ly a darkly lit, seedy dance hall
If you describe something as dark, you mean that it is black in colour, or a shade that is close to black. He wore a dark suit and carried a black attaché case light + darkly dark·ly Joanne's freckles stood out darkly against her pale skin
absence of moral or spiritual values; "the powers of darkness"
To darken; to obscure
Dark thoughts are sad, and show that you are expecting something unpleasant to happen. Troy's chatter kept me from thinking dark thoughts. = gloomy
Roasting term meaning dark brown beans with a shiny surface; equivalent to espresso or French roast
If you describe something someone says or does as a shot in the dark or a stab in the dark, you mean they are guessing that what they say is correct or that what they do will be successful. Every single one of those inspired guesses had been shots in the dark. light dark Dark Learning dark matter
Energy: A long range repulsive force that appears to be causing the expansion rate of the Universe to increase Observations suggest that dark energy accounts for around two thirds of the total mass energy of the Universe It is a prediction of general relativity (as the cosmological constant), but its quantum mechanical nature remains unknown
A dark shade or dark passage in a painting, engraving, or the like; as, the light and darks are well contrasted
having skin rich in melanin pigments; "National Association for the Advancement of Colored People"; "the dark races"; "dark-skinned peoples"
If you are in the dark about something, you do not know anything about it. The investigators admit that they are completely in the dark about the killing
Anything that's secret is said to be a dark "Here's the dark of it," is a way of saying "I've got a secret and I'll share it with you "
causing dejection; "a blue day"; "the dark days of the war"; "a week of rainy depressing weather"; "a disconsolate winter landscape"; "the first dismal dispiriting days of November"; "a dark gloomy day"; "grim rainy weather"
Take an exposure without opening the shutter
devoid or partially devoid of light or brightness; shadowed or black or somber-colored; "sitting in a dark corner"; "a dark day"; "dark shadows"; "the theater is dark on Mondays"; "dark as the inside of a black cat"
Not clear to the understanding; not easily seen through; obscure; mysterious; hidden
Dûr
not giving performances; closed; "the theater is dark on Mondays"
If you do something before dark, you do it before the sun sets and night begins. They'll be back well before dark
brunet (used of hair or skin or eyes); "dark eyes"
Dark looks or remarks make you think that the person giving them wants to harm you or that something horrible is going to happen. dark threats. = sinister + darkly dark·ly `Something's wrong here,' she said darkly
If someone has dark hair, eyes, or skin, they have brown or black hair, eyes, or skin. He had dark, curly hair
Anything secret is said to be dark "Here's the dark of it," is a way of saying "I've got a secret and I'll share it with you "
Portion of the light-dark cycle in which the lights are out (i e , from 'lights-off' to 'lights-on')
A warm, mellow, excessively rich quality in reproduced sound The audible effect of a frequency response that is clockwise-tilted across the entire range, so that output diminishes with increasing frequency The opposite of "light "
The dark is the lack of light in a place. I've always been afraid of the dark. = darkness light
an unilluminated area; "he moved off into the darkness"
an unenlightened state; "he was in the dark concerning their intentions"; "his lectures dispelled the darkness" absence of light or illumination not giving performances; closed; "the theater is dark on Mondays" brunet (used of hair or skin or eyes); "dark eyes" devoid or partially devoid of light or brightness; shadowed or black or somber-colored; "sitting in a dark corner"; "a dark day"; "dark shadows"; "the theater is dark on Mondays"; "dark as the inside of a black cat" (used of color) having a dark hue; "dark green"; "dark glasses"; "dark colors like wine red or navy blue" marked by difficulty of style or expression; "much that was dark is now quite clear to me"; "those who do not appreciate Kafka's work say his style is obscure" showing a brooding ill humor; "a dark scowl"; "the (Atasözü)ially dour New England Puritan"; "a glum, hopeless shrug"; "he sat in moody silence"; "a morose and unsociable manner"; "a saturnine, almost misanthropic young genius"- Bruce Bliven; "a sour temper"; "a sullen crowd" secret; "keep it dark"; "the dark mysteries of Africa and the fabled wonders of the East
If you do something after dark, you do it when the sun has set and night has begun. They avoid going out alone after dark
{s} lacking light; deep, not pale; black, murky; vague, foggy, unclear
Foreboding evil; gloomy; jealous; suspicious
Absence of light; darkness; obscurity; a place where there is little or no light
The condition of ignorance; gloom; secrecy
When you use dark to describe a colour, you are referring to a shade of that colour which is close to black, or seems to have some black in it. She was wearing a dark blue dress. light
Re-route outgoing or incoming calls to another phone
secret; "keep it dark"; "the dark mysteries of Africa and the fabled wonders of the East
an unenlightened state; "he was in the dark concerning their intentions"; "his lectures dispelled the darkness"
Destitute of knowledge and culture; in moral or intellectual darkness; unrefined; ignorant
secret; "keep it dark"; "the dark mysteries of Africa and the fabled wonders of the East"
absence of light or illumination not giving performances; closed; "the theater is dark on Mondays"
Dralaenglish | adronato
the time after sunset and before sunrise while it is dark outside
Dark Ages
The period of European history encompassing (roughly) 476–1000 CE
Dark Ages
Any relatively primitive period of time

Yes, DSL is a better, faster and less expensive way to access the Internet. Unfortunately, it's saddled with back-office systems that belong in the Dark Ages and politics that may require regulatory oversight.

Dark Ages
The time before the Internet was popular

Put yourself back in the dark ages, the time before the Internet took off–say, the 1970s–and ask: What was the environment for creativity then?.

Dark Continent
Africa

The Advertiser Adelaide, 10 November 1903.

dark ages
Alternative form of Dark Ages
dark art
Alternative form of black art
dark arts
plural form of dark art
dark chocolate
A serving of this chocolate
dark chocolate
chocolate that has not had milk products added to lighten and sweeten it
dark chocolates
plural form of dark chocolate
dark culture
an umbrella term, used to describe a summary of parts of several subcultures including gothic, darkwave, neofolk, industrial, electro, BDSM/fetish, metal and medieval
dark current
The temperature-dependant current that flows in a photodetector when no light is shining on it
dark elf
A race of elves
dark elf
A male ancestral spirit who may protect the people. They are generally light-avoiding, though not necessarily subterranean
dark elf
A dwarf, ancestor, or underground dwelling nature spirit in Heathenry
dark elf
One of a race of elves who live underground, and often but not always correlated with the dwarves
dark elves
plural form of dark elf
dark energy
A mysterious (and as yet hypothetical) form of energy which is spread out uniformly throughout space (and time) and which has anti-gravitational properties: it is one of the possible explanations for the current accelerating rate of expansion of the universe, and it is estimated to account for about 74% of the mass-energy of the universe
dark factory
A factory with no human labor
dark figure
The estimated number of unreported criminal cases; the dark figure of crime

By definition, they ignore the unreported “dark figure” of crime. We turn now to a second source of official crime data.

dark horse
An unexpected success

Everyone was expecting the red team to win, but the greens were the dark horse in the event.

dark horse
A candidate who is nominated unexpectedly, without previously having been discussed or considered as a likely choice
dark horses
plural form of dark horse
dark l
A consonantal sound, the velarized alveolar lateral approximant, represented by ɫ in the International Phonetic Alphabet
dark lantern
A lantern with a panel that slides to block the light

In the meantime, Mr. Merryweather, we must put the screen over that dark lantern..

dark lanterns
plural form of dark lantern
dark matter
particles of matter that cannot be detected by their radiation but whose presence is inferred from gravitational effects
dark meat
A black person, regarded as a sex partner
dark meat
The legs, thighs and wings of poultry
dark meats
plural form of dark meat
dark nebula
A type of nebula that unlike other types of nebulae does not emit or reflect light and therefore appears as a starless region in the sky

Horsehead Nebula is a typical dark nebula, and is famous for resembling the head of a horse.

dark sleeper
Odontobutis obscura, a freshwater goby found in East Asia
dark sleepers
plural form of dark sleeper
dark space
Any of several regions in a glow discharge in which little or no light is produced
dark spaces
plural form of dark space
dark-lantern
Alternative form of dark lantern
dark magic
Black magic or dark magic is type of magic that draws on malevolent powers. It is used for malevolent acts or to deliberately cause harm in some way. It is alternatively spelt with a 'K' (magick), this term is also known as black magick, dark magick, the dark arts of magick and dark side magick
dark tourism
Dark tourism or Grief tourism is tourism involving travel to sites associated with death and suffering. Thanatourism, derived from the Ancient Greek word thanatos for the personification of death, is associated with dark tourism but refers more specifically to violent death; it is used in fewer contexts than the terms dark tourism and grief tourism
Dark Ages
Middle Ages, period of history between 476 A.D. and the beginning of the Renaissance, period of time between ancient times and modern times
Dark Continent
A former name for Africa, so used because its hinterland was largely unknown and therefore mysterious to Europeans until the 19th century. Henry M. Stanley was probably the first to use the term in his 1878 account Through the Dark Continent. the Dark Continent a name given to Africa by Europeans in the 19th century. The name meant that Africa was then an unknown area to Europeans, but it is now considered an offensive name
Dark Continent
{i} Africa; term used in the 19th century referring to Africa before its large areas had been explored
Dark Prophet
prophet of doom
dark adaptation
the process of adjusting the eyes to low levels of illumination; cones adapt first; rods continue to adapt for up to four hours
dark age
period without development or progression, period of regression
dark age
disapproval If you refer to a period in the history of a society as a dark age, you think that it is characterized by a lack of knowledge and progress. The Education Secretary accuses teachers of wanting to return to a dark age
dark age
The Dark Ages are the period of European history between about 500 A.D. and about 1000 A.D
dark ages
Term in occasional use to refer to the migration period and Viking period, but unpopular because of its implication of ignorance ; most appropriately used of western Scotland before c 800, a period remarkably dark
dark ages
A period of roughly nine hundred years, during which, the most significant contributions to science were the advent of the windmill and the heavy plow
dark ages
The period following the fall of the Roman Empire during which Europe experienced in intellectual, civil, and social decline, generally from 476 to 1000, also called the Early Middle Ages
dark ages
This is the name given to the Middle Ages from the fifth century (the decline of classical culture) through to the fourteenth century (the start of the Renaissance in Italy) because of the apparent intellectual and moral ignorance or darkness of this period
dark ages
the period of history between classical antiquity and the Italian Renaissance
dark as midnight
very dark
dark as night
as black as night, darker than midnight
dark as pitch
black as coal, very dark
dark as the inside of a horse
{s} (Slang used in the USA) very dark
dark blue
{i} deep blue
dark blue
a dark shade of blue
dark bread
bread made with whole wheat flour
dark browed
{s} having dark brows
dark brown
chestnut in color
dark chamber
small cell into which the sun shines only through a small opening
dark cloud
storm cloud, gloomy cloud
dark clouds
rain clouds, gloominess, foreboding
dark comdey
a comdey characterized by grim or satiric humor; a comedy having gloomy or disturbing elements
dark complexioned
{s} blackavized, dark faced
dark future
gloomy or hopeless future, bad forecast, bad prospects
dark glasses
sunglasses: spectacles that are darkened or polarized to protect the eyes from the glare of the sun; "he was wearing a pair of mirrored shades"
dark glasses
Dark glasses are glasses which have dark-coloured lenses to protect your eyes in the sunshine. = sunglasses. glasses with dark glass in them that you wear to protect your eyes from the sun or to hide your eyes sunglasses
dark glasses
pessimism, tendency to see things in a negative light
dark green
shade of green which is slightly blackish in tint, forest green
dark ground illumination
a form of microscopic examination of living material by scattered light; specimens appear luminous against a dark background
dark haired
with dark colored hair
dark horse
If you describe someone as a dark horse, you mean that people know very little about them, although they may have recently had success or may be about to have success
dark horse
someone in a race that is considered very unlikely to win (especially a political race); political candidate who is nominated unexpectedly; racehorse in respect of which little is known
dark horse
a racehorse about which little is known
dark horse
a political candidate who is not well known but could win unexpectedly
dark horse
a racehorse about which little is known a political candidate who is not well known but could win unexpectedly
dark lantern
a lantern with a sliding panel to conceal the light
dark lantern
{i} lantern that has a sliding panel used to dim or conceal its light
dark lantern
A lantern whose light can be blocked, as by a sliding panel
dark matter
{i} (Astronomy) non luminous matter presumed to exist in space
dark matter
Matter that's thought to exist in the universe, but that emits no signals other than gravitational effects
dark matter
(cosmology) a hypothetical form of matter that is believed to make up 90 percent of the matter in the universe; it is invisible (does not absorb or emit light) and does not collide with atomic particles but exerts gravitational force
dark matter
Matter that is in space but is not visible to us because it emits no radiation by which to observe it The motion of stars around the centers of their galaxies implies that about 90% of the matter in a typical galaxy is dark Physicists speculate that there is also dark matter between the galaxies but this is harder to verify
dark matter
generally refers to undetected matter whose existence is needed to account for the motion of visible objects such as stars Dark matter may account for 90% of the mass of our universe
dark matter
Dark matter is material that is believed to form a large part of the universe, but which has never been seen. Physical objects or particles that emit little or no detectable radiation of their own and are postulated to exist because of unexplained gravitational forces observed on other astronomical objects. Dark matter is believed to be part of the missing mass. Nonluminous matter not directly detectable by astronomers, hypothesized to exist because the mass of the visible matter in the universe cannot account for observed gravitational effects. Long believed to exist in large quantities, it enters into many theories of the origin of the universe and its present large-scale structure and into models of gravitation and other fundamental forces (see fundamental interaction) between particles. Numerous candidates for dark matter have been proposed over the years, but none has yet been confirmed
dark matter
material that does not emit any light (or not detected yet), but has a significant gravitational effect
dark matter
Any nonluminous astronomical object or particle that is detected only by its gravitational influence Examples include planets, black holes, white dwarfs (because they are low luminosity) and more exotic things like weakly interacting particles (WIMPs)
dark matter
the "missing" mass of the Universe known to exist because more mass than can be observed is needed for a universe of ours' size and stability, possibly in the form of small black holes, particles currently thought to be massless, or mass exerting gravitational forces fourth-dimensionally
dark matter
Theoretical non-luminous matter that has eluded detection by all present means, except through gravitational interaction with luminous objects Astronomers and astrophysicists calculate that dark matter comprises more than 90 percent of the universe Perhaps most of the universe exists as undetected clumps of interstellar dust and gas, plus cold dark stellar cores that collapsed billions of years ago Others have suggested an unknown form of matter, and a small mass for neutrinos Whatever the explanation, much of the universe has yet to be seen
dark matter
Material that is believed to make up more than 90% of the mass of the universe, but is not readily visible because it neither emits nor reflects electromagnetic radiation, such as light or radio signals Its composition is unknown
dark matter
Name given to the amount of mass whose existence is deduced from the analysis of galaxy rotation curves but which until now, has escaped all detections There are many theories on what dark matter could be Not one, at the moment is convincing enough and the question is still a mystery
dark matter
The matter which is postulated to account for at least 90% of the mass of the Universe, but which has yet to be directly detected The evidence for its existence comes mainly from observations of the dynamics of stars in galaxies and of galaxies in clusters of galaxies, from gravitational lensing and from cosmological models Candidates for dark matter range from brown dwarfs and black holes to weakly-interacting elementary particles such as low-mass, fast-moving neutrinos or massive, slow-moving cold dark matter particles
dark matter
Invisible "cosmic glue" that holds together rapidly spinning galaxies and controls the rate at which the universe expands It is observed by watching its gravitational affect on other objects
dark matter
Matter in galaxies, clusters, and possibly between clusters, that can not be observed directly but can be detected by its gravitational effect As much as 90 percent of the mass of the universe may be in the form of dark matter
dark matter
A nonluminous gravitational component of the universe invoked to explain the internal motions of galaxies and the motions of galaxies within clusters of galaxies
dark matter
matter that we can't see, but we know must exist for various reasons, like spiral galaxies rotating so fast that, if the light matter was all that was there, the galaxy would fly apart Something must be holding it together, assuming gravity is still at galaxy-sized distances
dark matter
Term used to describe the mass in galaxies and clusters whose existence we infer from rotation curves and other techniques, but which has not been confirmed by observations at any electromagnetic wavelength
dark matter
Mass whose existence is deduced from the analysis of galaxy rotation curves and other indirect evidence but which has so far escaped direct detection
dark matter
–The apparently dominant form of matter in the Universe, perhaps accounting for more than 90 percent of the total mass Unlike "normal" matter, it does not form stars and galaxies; hence, there is no mechanism for producing the radiation with which dark matter might be directly seen
dark matter
matter that exerts gravitational force but does not emit any detectable light or radiation; dark matter comprises most of the mass of the universe but its exact nature remains unknown
dark matter
source of being, calling the Universe into existence Setting initial parameters for Universal development, dark matter takes up energy and collects all information after the Universe's existence
dark matter
A term used to describe matter in the universe that cannot be seen, but can be detected by its gravitational effects on other bodies
dark meat
the flesh of the legs of fowl used as food
dark of the moon
side of the moon which is in shadow
dark place
dim spot, unlit place
dark reaction
The second stage of photosynthesis, not requiring light to occur, and during which energy released from ATP drives the production of organic molecules from carbon dioxide
dark red
red which has a blackish tint, maroon, brick red
dark red
a red that reflects little light
dark room
special darkened room for developing photographs
dark side
side belonging to the forces of darkness and evil; evil desire, wickedness, malice, ugliness
dark side of the moon
section of the moon that is hidden by the light of the sun
dark sky
sky without light
dark star
A star that is normally obscured or too faint for direct visual observation, especially the component of an eclipsing binary star detectable by spectral analysis or in the eclipse of the bright component
dark water
Attack used by Beruche of the Ayakashi Sisters
dark water
Beruche's attack
dark window
window which has no light shining from it
dark-eyed junco
common North American junco having gray plumage and eyes with dark brown irises
dark-haired
having hair of a dark color; "a dark-haired beauty
dark-haired
having hair of a dark color; "a dark-haired beauty"
dark-skinned
having skin rich in melanin pigments; "National Association for the Advancement of Colored People"; "the dark races"; "dark-skinned peoples"
dark-skinned
naturally having skin of a dark color; "a dark-skinned beauty"; "gold earrings gleamed against her dusky cheeks"; "a smile on his swarthy face"; "`swart' is archaic
dark-skinned
having dark skin, swarthy, Negro
all cats are gray in the dark
Variant of all cats are grey in the dark
baryonic dark matter
Any large aggregate of ordinary matter that does not emit light
before dark
Before night begins to fall. From morning until evening. In the daytime before sunset

I think you should finish mowing the lawn before dark.

cold dark matter
Dark matter traveling at classical, non-relativistic speeds
darkly
mysterious
darkly
to appear as dark
darkly
faintly seen in the dark
darkness
The state or quality of reflecting little light, of tending to a blackish or brownish color
darkness
The product of being dark
darkness
Evilness, lack of understanding or compassion, reference to death or suffering
hot dark matter
Dark matter traveling at ultra-relativistic velocities
in the dark
Without information

They remained in the dark until the newspaper story came out.

in the dark
Lacking information

I was in the dark about the surprise party until I walked in.

keep someone in the dark
To deliberately not tell someone details about something
leap in the dark
shot in the dark
murder in the dark
A party game, played in a darkened room, in which a designated "murderer" eliminates other players, who must try to identify which player is the murderer
non-baryonic dark matter
dark matter comprised of elementary particles whose composition is as yet unknown, but is presumed to be unlike normal protons, neutrons and electrons etc
oh dark hundred
Some unspecified hour in the early morning (implies an unpleasant time to be awake)

I had to get up at oh dark hundred to catch a plane.

oh dark thirty
Some unspecified hour in the early morning (implies an unpleasant time to be awake)

I had to get up at oh dark thirty to catch a plane.

oh-dark-thirty
Alternative spelling of oh dark thirty
pitch-dark
Absolutely dark or black; as dark as pitch

The assassin crept into the royal bedchamber only after it was pitch-dark.

shot in the dark
A guess, attempt, or choice made with little or no evidence or knowledge

From listening, I can't tell who composed it. Beethoven, maybe, but that's a shot in the dark.

take a shot in the dark
To try on something without having any knowledge about the subject

I didn't study for the test and took a shot in the dark.

warm dark matter
Dark matter traveling at relativistic speeds, less than ultra-relativistic particles, but more than classical particles
whistle in the dark
To make a show of bravery despite one's fears
whistle in the dark
To speak of something despite having little knowledge of it
darkish
{a} rather dark, dusky, dull obscure
Türkisch - Englisch

Definition von dark im Türkisch Englisch wörterbuch

dark bira
dark beer
dark forces demo yüklemesi
(Bilgisayar) dark forces demo install
dark forces kurulumu
(Bilgisayar) dark forces setup
dark sun yüklemesi
(Bilgisayar) dark sun installation
dark
Favoriten