fine

listen to the pronunciation of fine
Englisch - Türkisch
hoş

Sanat üzerine kitapları olan hoş bir kütüphanesi var. - He has a fine library of books on art.

Bu, Boston'un en hoşi otellerinden biridir. - This is one of Boston's finest hotels.

ince

O gömleği deneyin; ince pamuktan yapılmıştır. - Try on that shirt. It's made of fine cotton.

O, ince yontulmuş özelliklere sahip bir kızdı. - She was a girl with finely chiseled features.

iyi

İyiyim, teşekkürler. Ya siz? - Fine, thank you. And you?

Guinness biraların en iyisidir. - Guinness is the finest of beers.

{s} güzel

Çaba güzel sonuçlar üretir. - Effort produces fine results.

Konuşması birçok güzel cümle içeriyordu. - His speech contained many fine phrases.

{f} para cezası vermek
{s} narin
rakik
kıyak
yolunda

Şimdi her şeyin yolunda olduğuna inanıyorum. - I believe everything is fine now.

Onlar Pandora'nın kutusunu açana kadar her şey yolunda. - Everything is fine until they open Pandora's box.

{f} açılmak
para cezası kesmek
cezalandırmak
(hava) açık
katkısız
cezaya çarptırmak
ala

Ona o paranın satın alabileceği en iyi eğitim verildi. - He was given the finest education that money could buy.

Dağın zirvesinden güzel bir deniz manzarası alabilirsin. - You can get a fine view of the sea from the mountaintop.

iyi kaliteli
halis
zarafet
sağlıklı

Sağlıklı bir merak, aslında güzel bir şeydir. - A healthy curiosity is truly a fine thing.

Güzel sağlıklı bir bebek doğurdu. - She gave birth to a fine healthy baby.

kırıntılar halinde
ince ince

Bayırturpunu soy ve ince ince doğra. - Peel and finely chop the horseradish.

rahat

Rahatla, iyi gidiyorsun. - Relax, you're doing fine.

(maden) saf
(iş) dikkatli
kaliteli
çok iyi

Tom çok iyi bir müzisyen. - Tom is a very fine musician.

Öyle güzel bir gündü ki çok iyi eğlendik. - It was such a fine day that we had a very good time.

iyi bir şekilde
(hava) güzel
açık

O, orada ne olduğu ile ilgili güzel bir açıklama yazdı. - He wrote a fine description of what happened there.

yakşı
som
çok ince

Bu kahveyi çok ince öğüt. - Grind this coffee very fine.

para cezası

Bir dolar para cezasına çarptırıldım. - I was fined a dollar.

Mahkeme ona para cezasını ödemesini emretti. - The court ordered her to pay the fine.

para cezasına çarptırmak
incecik
parlak
küçük

Ben iyiyim. Sadece küçük bir kesik. - I'm fine. It's just a little cut.

keyfi yerinde
ustaca yapılan
{i} ceza

Tom'un cezayı ödemekten başka hiçbir seçeneği yoktu. - Tom had no choice but to pay the fine.

Tom 300 dolar para cezası ödedi. - Tom paid a $300 fine.

{s} âlâ, mükemmel, üstün
çokiyi bir şekil
ucu ucuna
{f} berraklaşmak
{f} berraklaştırmak
{s} saf, katışıksız, halis
{s} saf
saf/açık/ince/güzel/iyi
fine cezalandır
{s} uygun
{s} hassas, ince ruhlu, duygulu
{s} nefis
son

En son ne zaman bir para cezası ödedin? - When was the last time you paid a fine?

Bu öğleden sonra hava güzel olacak. - It's going to be fine this afternoon.

{f} arıtmak
dikkatli
{s} mükemmel

Mükemmel iyi hissediyorum. - I feel perfectly fine.

{s} hassas
duygulu
tetik
ceza vermek
zarif
ceza yazmak
sıkı

Cümlede bir sıkıntı göremedim. - The sentence seems fine to me.

iyilik sağlık
ceza kesmek
güzel (hava)
güzellik
nefise
fineness
incelik
fine grained
ince taneli
fine looking
yakışıklı
fine arts
güzel sanatlar

Güzel sanatlar on beşinci yüzyılda İtalya'da gelişti. - The fine arts flourished in Italy in the 15th century.

Güzel Sanatlar Sarayı nerede? - Where is the Palace of Fine Arts?

fine bodied
zayıf bünyeli
fine brush
(Bilgisayar) ince fırça
fine bulgur
(Gıda) köftelik bulgur
fine control
(Biyokimya) ince denetim
fine control
(Denizbilim) incedenetim
fine cotton
ince pamuk
fine crusher
(Madencilik) ince kırıcı
fine crusher
(Madencilik) ince konkasör
fine dining
(Gıda) aristokrat yemek düzeni
fine gold
has altın
fine grid
ince ızgara
fine hair
vellüs
fine lines
(Bilgisayar) ince çizgiler
fine mist
ince taneli (sprey vb)
fine ore bin
(Madencilik) ince cevher slosu
fine print
(Bilgisayar) ek bilgi
fine print
(Bilgisayar) ayrıntılı bilgi
fine print
(Bilgisayar) dipnotlar
fine sandy
ince kumlu
fine screen
ince elek
fine silt
ince silt
fine slit
ince silt
fine stucco
(İnşaat) stükatin
fine thread
ince dişli
fine tread
ince diş
fine veined
ince damarlı
fine, you?
iyiyim ya sen?
fine adjustment
ince ayar
fine art
güzel sanat

Güzel Sanatlar Sarayı nerede? - Where is the Palace of Fine Arts?

Sanatçı olmak için bir güzel sanatlar okulunda okumak zorunda değilsiniz. - You don't have to study at a school of fine arts to become an artist.

fine coal
ince kömür
fine earth
ince toprak
fine filter
ince filtre
fine flour
has un
fine gold
safi altın
fine grain
ince tanecik
fine gravel
ince çakıl
fine paper
birinci sınıf değerli evrak
fine sand
ince kum
fine structure
ince yapı
fine tuning
ince ayar
fine-drawn
inceltilmiş (tel)
fine-grained
ince taneli
fine-meshed
sık ilmekli
fine aggregate
ince agregat
fine and dandy
gayet iyi
fine cardboard
ince karton
fine casting
ince döküm
fine china
ince porselen
fine cloth
ince bez
fine copy
ince kopya
fine day
güzel gün
fine details
ince detaylar
fine dine
kaliteli yemek
fine drawer
ince tarak tezgâhı
fine dust
ince toz
fine edition
ince baskı
fine motor
ince motor
fine motors
güzel motorlar
fine needle aspiration
ince iğne aspirasyonu
fine of
ince
fine paintings
sanatsal değer taşıyan yağlı boya resimler
fine particulate
partikül ince
fine rasp
ince raspa
fine sieve
elek
fine solder
ince lehim
fine stuff
ince şiva harcı
fine taste
güzel tat
fine textured
ince dokulu
fine thank you
iyiyim teşekkürler
fine thanks
iyiyim teşekkürler
fine trade bill
sağlam ticari senet
fine tune
To make small adjustments in for optimal performance or effectiveness: “Advertising agencies kept fine-tuning the coolly calculated machinery of merchandising and hype” (New Yorker)
fine tune
İnce ayar yapmak
fine type
ince tıp
fine up
cezaya çarptırmak
fine with me
bana uyar
fine-dining
kaliteli yemek sunan restoran
fine-drawn
ince çekilmiş
fine-grained
Ayrıntılı, detaylı
fine-grained
İncelikli, özenli

Of this constraints, the base class constaint and the interface constraint are probably the most often used, with the remaining adding fine-grained control.

fine-strand
ince iplik
fine-tune
İnce ayar
fine-tuning
İnce ayar
fine feathers make fine birds
ye kürküm ye
finest
en güzel

Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel resim. - This is the finest picture I have ever seen.

Lee en güzel elbisesini giymişti. - Lee was dressed in his finest clothing.

finer
ince

Bu planı uygulamak için karar verilmesine rağmen, ince noktaların hâlâ planlanmaya ihtiyacı var. - Although the decision to implement this plan has already been made, the finer points still need to be planned out.

Akıl sağlığı ile delilik arasındaki ince çizgi daha incelmiştir. - The thin line between sanity and madness has gotten finer.

fine line
ince çizgi
fined
ceza yemek
fine arts
toplumsal bilimler
fine print
(Bilgisayar) kaliteli yazdır
fine tune
ince ayar
fined
ceza almak
finely
ince

O, ince yontulmuş özelliklere sahip bir kızdı. - She was a girl with finely chiseled features.

Bayırturpunu soy ve ince ince doğra. - Peel and finely chop the horseradish.

finely
güzel güzel
finely
incecik
finely
ince ince

Bayırturpunu soy ve ince ince doğra. - Peel and finely chop the horseradish.

fineness
çapkınlık
fineness
duyarlılık
fineness
ayar
fines
para cezaları

Hakim, sanığın bütün para cezalarını ödeyecek parayı bulana kadar hapiste kalacağını söyledi. - The judge said that the defendant will remain in jail until he finds the money to pay all his fines.

fining
saflaştırma
finely
çok iyi bir biçimde
fineness
zarafet
fineness
güzellik
fining
durultma
fining
arıtma
fine ticket
ceza makbuzu
fining
durultma, arıtma, saflaştırma
fine arts
güzel sanatlar. fine-toothed comb ince dişli tarak. go over the matter with a fine-toothed comb ince eleyip sık dokumak
finely
ince/iyi
Englisch - Englisch
Behind the batsman and at a small angle to the line between the wickets
Made of slender or thin filaments
Being acceptable, adequate, passable, or satisfactory
to become finer, purer, or cleaner
To issue a fine as punishment to (someone)
The end of a musical composition
Particularly slender; especially thin, narrow, or of small girth
to make finer, purer, or cleaner
to clarify (wine and beer) by filtration
Good-looking, attractive
Of superior quality
A payment or fee issued as punishment for breaking the law
Subtle, delicately balanced
Fine champagne; French brandy

He refilled his glass. ‘The fine is very good,’ he said.

The location in a musical score that indicates the end of the piece, particularly when the piece ends somewhere in the middle of the score due to a section of the music being repeated
something that is fine; fine particles
Of a particular grade of quality, usually between very good and very fine, and below mint
expression of agreement
Consisting of especially minute particulate; made up of particularly small pieces
Sunny and not raining
very well; excellently
{n} a penalty, forfeiture, advance money, end
{v} to inflict a penalty, refine, purify, adorn
{a} showy, nice, handsome, pure, clear
Not thick or heavy; slender; filmy; as, a fine thread
To make fine; to refine; to purify, to clarify; as, to fine gold
Money that is owed by a borrower when library items are not returned on time
one possible sanction for an offence under the Code, expressed as a percentage of the current regular tuition fee for a full-time undergraduate student in the Faculty of Arts
A very small particle of material such as very fine sander dust or very small pieces of bark
being satisfactory or in satisfactory condition; "an all-right movie"; "the passengers were shaken up but are all right"; "is everything all right?"; "everything's fine"; "things are okay"; "dinner and the movies had been fine"; "another minute I'd have been fine"
In the context of the Gazetteer, this was a payment to the Crown in return for a royal grant The fines proffered each year were recorded on the Fine Rolls; some were also noted on the Pipe Rolls
to fine the soil
3 (b)
the amount of money which is owed by the borrower if his/her books, materials, or reserves are not returned on time
A sum of money or price paid for obtaining a benefit, favor, or privilege, as for admission to a copyhold, or for obtaining or renewing a lease
Finely; well; elegantly; fully; delicately; mincingly
as
To make finer, or less coarse, as in bulk, texture, etc
The end
A sentence that requires the payment of money to the court
of texture; being small-grained or smooth to the touch or having fine particles; "wood with a fine grain"; "fine powdery snow"; "fine rain"; "batiste is a cotton fabric with a fine weave"; "covered with a fine film of dust"
to fine down a ship's lines, to diminish her lines gradually
A sentence which may be imposed on a convictd person whereby he/she may be ordered to pay a specific amount of money as punishment Usually a default period accompanies this fine and the person will be compelled to serve time if the fine is not paid within that time period
A sum of money a person must pay as punishment because of an illegal act or omission
A penalty which requires a person to pay a sum of money within a fixed period of time Failure to pay may result in further penalties being imposed including imprisonment •Children & Criminal Law
[WPI] adj Good, but not good enough to be {cuspy} The word `fine' is used elsewhere, of course, but without the implicit comparison to the higher level implied by {cuspy}
(of weather) pleasant; not raining, perhaps with the sun shining; "a fine summer evening"
Made of fine materials; light; delicate; as, fine linen or silk
superior to the average; "in fine spirits"; "a fine student"; "made good grades"; "morale was good"; "had good weather for the parade"
money extracted as a penalty characterized by elegance or refinement or accomplishment; "fine wine"; "looking fine in her Easter suit"; "a fine gentleman"; "fine china and crystal"; "a fine violinist"; "the fine hand of a master"
a fee charged for an item returned to the library after the due date
A pecuniary punishment imposed by lawful tribunal upon person convicted of crime or misdemeanor A monetary penalty It may include a forfeiture or penalty recoverable in a civil action, and in criminal convictions, may be in addition to imprisonment
See Fine, n
Thin; attenuate; keen; as, a fine edge
Fee charged for an item returned to the Library after the due date The amount of the fine varies depending on the source For more information on fines, consult the Library's Circulation Policies
The amount of money you will owe if you keep library materials past the due date Your fine will equal the number of days an item is overdue times the number of items overdue
Not coarse; comminuted; in small particles; as, fine sand or flour
A financial charge that is levied against a patron as a penalty for having overdue, damaged, or lost resources Fines, like fees are charges which are collected into invoices Overdue fines are generated at return time by WebCheckout Operators with the proper authorization may also place fines on patrons manually How overdue fines are assessed is controlled as part of the circulation policy of the relevant resource type See Also: Hold, Invoice, Fee
Being dismissive, a way to keep to yourself when asked, "How are you?" "Fine"
in a delicate manner; "finely shaped features"; "her fine drawn body"
minutely precise especially in differences in meaning; "a fine distinction"
In a manner so that the driven ball strikes the object ball so far to one side as to be deflected but little, the object ball being driven to one side
The end of a musical piece
Having (such) a proportion of pure metal in its composition; as, coins nine tenths fine
free or impurities; having a high or specified degree of purity; "gold 21 carats fine"
thin in thickness or diameter; "a fine film of oil"; "fine hairs"; "read the fine print"
{i} monetary penalty, punishment which involves the payment of a specified sum of money
To change by fine gradations; as Naut
issue a ticket or a fine to as a penalty; "I was fined for parking on the wrong side of the street"; "Move your car or else you will be ticketed!"
To pay a fine
Fine Gael
An Irish political party founded in the 1930s
fine art
The singular form of fine arts
fine art
An exact skill that needs practice to perfect

Friendly haggling is a fine art and all part of the experience of visiting a local market; it's not meant to be a battle.

fine arts
The purely aesthetic arts, such as music, painting, and poetry, as opposed to industrial or functional arts such as engineering or carpentry
fine as frog hair
Extremely fine
fine feathers make fine birds
Something that appears beautiful or good is by definition beautiful or good
fine leg
A fielding position on the leg side, behind square and near the boundary; the fielder in that position
fine legs
plural form of fine leg
fine line
A difference, albeit vague and difficult to discern

There's a fine line between fishing and just standing on the shore like an idiot. - Steven Wright.

fine print
The details, restrictions, terms, or conditions, especially of a contract, often printed in very small type

Before signing up for such an offer, be sure to read the fine print carefully.

fine words butter no parsnips
Talking about doing something does not get it done
fine-grained
Having a fine, smooth texture
fine-grained
Consisting of fine particles
fine-structure constant
The fundamental physical value α, presumed to be constant, that characterizes the strength of the electromagnetic force
fine-tooth comb
To search meticulously
fine-tooth comb
A comb with fine, closely-spaced teeth
fine-tooth comb
To go over or through with a fine-tooth comb
fine-toothed
Of a comb, brush, or similar implement, having small teeth placed close together
fine-tune
To make small adjustments to something until optimization is achieved
fine-tuned universe
A universe whose parameters (fundamental constants) are within a very narrow range enabling chemically based life to exist
fine-tuned universes
plural form of fine-tuned universe
fine-grained
consisting of fine particles; "powdered cellulose"; "powdery snow"; "pulverized sugar is prepared from granulated sugar by grinding"
fine and dandy
nice, good, well
fine-textured
Having a smooth, fine-grained structure, smooth-textured
fine-tune
To make small adjustments in for optimal performance or effectiveness: “Advertising agencies kept fine-tuning the coolly calculated machinery of merchandising and hype” (New Yorker)
finely
In a manner to produce a fine result; as to grind finely means to grid to a fine powder
fineness
The ratio, in a precious metal, of the primary metal to any additives or impurities
fineness
The ratio of a ship's length to her beam
fines
Fine particles, whether or not airborne
fines
Third-person singular simple present indicative form of fine
fines
plural form of fine
finest
Superlative form of fine

Use the finest sandpaper available.

finely
{a} beautifully, gaily, neatly, keenly, well
fineness
{n} elegance, show, purify, artfulness
finer
{n} one who purifies metals
finer
{a} more fine
fine art
Painting and sculpture, in which objects are produced that are beautiful rather than useful, can be referred to as fine art or as the fine arts. He deals in antiques and fine art. the university of Cairo's faculty of fine arts
fine art
If you have got something down to a fine art, you are able to do it in a very skilful or efficient way because you have had a lot of experience of doing it. the fine arts forms of art, especially paintings or sculpture, that are produced and admired for their beauty and high quality
fine art
the products of human creativity; works of art collectively; "an art exhibition"; "a fine collection of art"
fine arts
the study and creation of visual works of art
fine arts
forms of art concerned mainly with the creation of beautiful objects (painting, sculpture, music, architecture, etc.)
fine line
obscure boundary, slight difference
fine print
the part of a contract that contains reservations and qualifications that are often printed in small type; "don't sign a contract without reading the fine print
fine print
secondary contractual clauses which appear in small print and are difficult to read
fine print
In a contract or agreement, the fine print is the same as the small print. small print
fine tune
The adjustment of pitch in the smallest of increments, typically 100ths of a semitone, or "cents "
fine tuning
making delicate adjustments (on a machine, instrument, etc.)
fined
past of fine
fined
punished by the imposition of a penalty
fined
Use of various materials for clarifying wines These materials precipitate to the bottom of the fermentation process vessel carrying any suspended particulate matter with them
finely
in a delicate manner; "finely shaped features"; "her fine drawn body" in an elegant manner; "finely costumed actors" in tiny pieces; "the surfaces were finely granular" in a superior and skilled manner; "the soldiers were fighting finely
finely
in an elegant manner; "finely costumed actors"
finely
in a superior and skilled manner; "the soldiers were fighting finely
finely
in a delicate manner; "finely shaped features"; "her fine drawn body"
finely
in tiny pieces; "the surfaces were finely granular"
finely
extremely well; delicately; excellently; precisely, minutely; elegantly
finely
in a superior and skilled manner; "the soldiers were fighting finely"
finely
In a fine or finished manner
fineness
the quality of being very good indeed; "the inn is distinguished by the fineness of its cuisine" having a very fine texture; "the fineness of the sand on the beach" the property of being very narrow or thin; "he marvelled at the fineness of her hair
fineness
the quality of being beautiful and delicate in appearance; "the daintiness of her touch"; "the fineness of her features"
fineness
The purity of precious metal measured in parts per thousand
fineness
having a very fine texture; "the fineness of the sand on the beach"
fineness
Amount of gold, or karat of a piece of jewelry Sometimes "karat fineness" or "gold fineness"
fineness
Purity of precious metals described in parts per thousand A silver bar of a fineness of 999 contains 999 parts of silver and one part of something else
fineness
TR>
fineness
the percentage or decimal proportion of precious metal in a coin
fineness
A measure of the purity equal to the number of parts of pure silver in 1000 parts of the alloy; represents the purity of precious metals, either in monetary or bullion form
fineness
The purity of a precious metal coin, usually expressed as a percentage one thousand parts
fineness
The mean fiber diameter which is usually expresses in microns The diameter of Alpaca fleece is generally varying from 20 to 34 microns, with the lower number being more fine than the larger number Royal Baby fleece may be as fine as 15 microns Vicuna fleece may be 10-15 microns
fineness
{i} delicateness; thinness; pureness; elegancy; softness
fineness
The proportion of the pure precious metal in gold or silver coins and bullion American gold coins were 9/10th fine, while British gold coins were 11/12th fine
fineness
the property of being very narrow or thin; "he marvelled at the fineness of her hair
fineness
the property of being very narrow or thin; "he marvelled at the fineness of her hair"
fineness
the percentage of metal in gold and silver coins Example: a 1964 Dime has a fineness of 90%
fineness
The proportion of pure silver or gold in jewelry, bullion, or coins
fineness
Term used to describe the purity of gold; i e , 948 fine gold contains 948 parts gold and 52 parts of other material
fineness
Keenness or sharpness; as, the fineness of a needle's point, or of the edge of a blade
fineness
Indicated proportion of pure metal in gold or silver Fineness is usually expressed in thousandths; that is, pure metal is 1 000; U S gold is 900 fine
fineness
Freedom from foreign matter or alloy; clearness; purity; as, the fineness of liquor
fineness
The quality or condition of being fine
fineness
the quality of being very good indeed; "the inn is distinguished by the fineness of its cuisine"
fineness
The purity of gold or silver, always expressed in terms of one thousand parts
fineness
The ratio of a ships length to her beam
finer
(comparative of `fine') greater in quality or excellence; "a finer wine"; "a finer musician"
finer
One who fines or purifies
finer
(comparative of `fine') greater in quality or excellence; "a finer wine"; "a finer musician
finer
comparative of fine
fines
Small moist almost dust-like wood particles found on the surface of the reconstituted wood panel The presence of fines helps create a smooth, tight surface
fines
The portion of ground material composed of particles that are smaller than a specified size
fines
In the classification of powdered or granular materials such as molding compounds according to particle size, fines are the portion of the material composed of particles which are smaller than a specified size
fines
Tiny chips that collect in the cutting fluid system Can interfere with cutting action and rob fluid of antitrust properties, so should be periodically removed
fines
A small fee is charged for each day that a circulating item is kept past its due date to encourage borrowers to return materials promptly Fines for overdue reserves may be charged by the hour Items may be renewed on or before the due date for an additional checkout period either online or at any Novanet library, unless a hold has been placed by another borrower
fines
The small particles of feed which are as a result of poor pellet binding, erosion of pellets during storage and handling Such particles, if present in large enough numbers, can cause considerable problems to recirculated water systems, where the mechanical filtration system does not take them out of the water The fines exert an additional B O D loading on the biofilter, which may compromise it's ability to perform to it's design expectations
fines
third-person singular of fine
fines
A momentary amount payable to the union which employees may incur as a result of being disciplined by the union This amount is over and above any amount required to be paid by the employee for union dues
fines
Small particles fiber defined arbitrarily by classification
fines
Finest, dusty material
fines
plural of fine
fines
Aggregate passing a #4 sieve
fines
The finely crushed, flourlike portion of the draff
fines
Very short pulp fibers or fiber fragments and ray cells
fines
Powder formed as product of unintentional fracturing, grinding, and attrition of catalyst particles
fines
Bundles that have been split apart into smaller bundles which are composed of only a few or single filaments Fuzz is usually made of fines
fines
Fines recovered from students for vandalism, lost library and ID cards X 01
fines
Finely crushed or powdered material or fibers; especially those smaller than the average in a mix of various sizes
fines
In general, the smallest particles of coal or mineral in any classification process or sample of the run-of-mine material
finest
police officers
finest
surpassing in quality; "top-grade ore
finest
of fine
finest
surpassing in quality; "top-grade ore"
fining
A method of clarifying wine by pouring a coagulant (such as egg whites) on top and letting it settle to the bottom In general, a fining agent is allowed to fall through the wine, while in filtration, the wine is passed through a filter
fining
The act of imposing a fin&?
fining
The process of adding clarifying agents to beer to precipitate suspended matter
fining
A technique for clarifying wine using agents such as bentonite (powdered clay), gelatin or egg whites, which combine with sediment particles and cause them to settle to the bottom, where they can be easily removed
fining
for clarifying beer
fining
{i} clarification and filtering of wine or alcohol; removal of undissolved gases from fused glass
fining
Removing suspended solids from a cloudy wine by adding wine finings
fining
The process of fining or refining; clarification; also Metal
fining
(wine term): a technique for clarifying wine using agents such as bentonite (powdered clay), gelatin or egg whites, which combine with sediment particles to make them settle at the bottom for easy removal
fining
present participle of fine
fining
A procedure used by brewers to clarify beer with the use of gelatin, Irish moss or isingglass
fining
The act of clarifying or removing undesirable components from wine This is usually done by adding a pure material which has the property of reacting with and removing the undesired component
fining
That which is used to refine; especially, a preparation of isinglass, gelatin, etc
fining
A process of producing a bright beer by clearing the beer of unwanted haze or yeast, by adding ingredients such as isinglass or gelatin
fining
A technique for clarifying wine using agents such as bentonite, gelatin or egg whites, which combine with sediment particles and cause them to settle to the bottom, where they can be easily removed
fining
the traditional method of clearing a wine is to mix a clay such as bentonite through the liquid Any solid particles in the wine cling to the clay which eventually falls to the bottom of the container However this process takes about eight days and many wineries now prefer to filter the wine or clarify it in a centrifuge
fining
The process of clarifying wine to remove any solids
fining
The traditional method of clarifying wine Insoluble substances bind with wine components and precipitate to reduce tannin or remove unstable proteins
fining
The process of clarifying wine by introducing certain addictives that cling to suspend particles in the wine and fall to the bottom In Bordeaux, egg whites are commonly used
fining
Procedure for removing the lees: the dead yeast cells, fragments of grape skins, stems, seeds, pulp and wine Various clarifying substances can be used, depending on the winemakers' aims These substances are insoluble agents, which link with the lees and then settle off Clarifying is a method used to manipulate the tannins and to dispose of the unstable protein and pigments
fining
Describes the process of clarifying mead by removing the sediments and other agents that keep it from having a brilliant, sparkling appearance
fining
the conversion of cast iron into suitable for puddling, in a hearth or charcoal fire
fining
Process to make cloudy wine clear
Türkisch - Englisch

Definition von fine im Türkisch Englisch wörterbuch

fines
(briç) finesse
fine
Favoriten