anlaşılır

listen to the pronunciation of anlaşılır
Türkisch - Englisch
understandable

It's perfectly understandable. - Bu kesinlikle anlaşılır.

intelligible
comprehensible

A dictionary makes words comprehensible. - Bir sözlük sözcükleri anlaşılır hale getirir.

lucid
perceptible
apparent
direct
apprehensible
clear

His explanation is not clear. - Onun açıklaması anlaşılır değil.

He speaks passable French, but he is clearly more fluent in German. - O, geçerli Fransızca konuşuyor ama o anlaşılır biçimde Almancada daha akıcı.

pellucid
clear, lucid, intelligible, comprehensible
unequivocal
inferable
decipherable
cognoscible
exoteric
straightforward
transparent
(Ticaret) plain
fluent

He speaks passable French, but he is clearly more fluent in German. - O, geçerli Fransızca konuşuyor ama o anlaşılır biçimde Almancada daha akıcı.

decided
perspicuous
articulate
cognizable
cognisable
conceptive
panetrable
decipher
anlaşılır biçimde
clearly

Please speak more clearly. - Lütfen daha anlaşılır biçimde konuşun.

He speaks passable French, but he is clearly more fluent in German. - O, geçerli Fransızca konuşuyor ama o anlaşılır biçimde Almancada daha akıcı.

anlaşılır biçimde
understandably

Tom was understandably angry. - Tom anlaşılır biçimde kızgındı.

anlaşılır biçimde
directly
anlaşılır biçimde
exoterically
anlaşılır iletişim
(Hukuk) comprehensive communication
anlaşılır olmak
come home
anlaş
(Bilgisayar) negotiate

Attempts to negotiate a peace treaty failed. - Barış anlaşması görüşme girişimleri başarısız oldu.

The two countries will negotiate a settlement to the crisis. - İki ülke kriz için bir anlaşma görüşecekler.

kolay anlaşılır
plain
kolay anlaşılır
pellucid
kolay anlaşılır
(Konuşma Dili) clear cut
anlaş
cotton up to
anlaş
{f} handshake
anlaş
agree with

I have to agree with Tom on this one. - Bu konuda Tom'la anlaşmak zorunda kaldık.

I happen to agree with Tom. - Tom'la tesadüfen anlaşıyorum.

anlaş
concur
anlaş
{f} handshaking
anlaş
{f} assent
anlaş
concurring
eksik fakat anlaşılır tümce kullanma
ellipse
eksik fakat anlaşılır tümce kullanma
ellipsis
kısa ve anlaşılır konuşmak
chop one's words
zor anlaşılır
slippery
Türkisch - Türkisch
beliğ
(Osmanlı Dönemi) MAYU'KAL
anlaşılır
Favoriten