parlatmak

listen to the pronunciation of parlatmak
Türkisch - Englisch
polish
shine

Today is our day to shine. - Bugün parlatmak için bizim günümüzdür.

brighten
to polish; to shine, to make bright, to brighten (up)
clean
sleek
lighten
blazon
burnish
(boya) glaze
satin
to polish, burnish; to make (something) shine, gleam, or glisten
give a polish
furbish
luster
furbish up
gloss
slang to toss off (booze), knock back (booze)
rub up
lustre
brighten up
clear up
slick down
enamel
parla
shone

The sun shone brightly. - Güneş parlak bir şekilde parladı.

My father polished his car till it shone. - Babam parlayıncaya kadar arabasını cilaladı.

parlatma
{i} Polish

There's no way to polish a hedgehog. - Bir kirpiyi parlatmanın yolu yok.

Tom asked me to polish his shoes. - Tom ayakkabılarını parlatmamı istedi.

parlatma
buffing
parlatma
(Otomotiv) burnish
parlatma
brightening
parlatma
(Mekanik) honing
parla
{f} shining

The child talked with his eyes shining. - Çocuk parlayan gözlerle konuştu.

We saw the first star shining in the sky. - Biz gökyüzünde parlayan ilk yıldızı gördük.

parla
{f} glistening
parla
{f} sparkle

Mary's eyes sparkled like diamonds. - Mary'nin gözleri elmas gibi parladı.

Her eyes sparkled like diamonds. - Onun gözleri elmas gibi parladı.

parla
{f} blaze
parla
{f} glisten
parla
{f} shine

She had her shoes shined. - O, ayakkabılarını parlattı.

Susan shined her father's shoes. - Susan babasının ayakkabılarını parlattı.

parlatma
shine

Today is our day to shine. - Bugün parlatmak için bizim günümüzdür.

parlatma
lustring
parlatma
(Gıda) glazing
iyice parlatmak
polish up
kumaşı parlatmak
mercerize
parla
flame

The logs flamed brightly. - Kütükler parlak şekilde alev alev yandı.

parla
coruscate
parlatma
polishing
parlatma
polishing, lustring, brightening
parlatma
polishing, burnishing
silerek parlatmak
rub up
Türkisch - Türkisch
İçmek
Bir yüzeyi düzgün ve parlak duruma getirmek, parlamasını sağlamak
Güzel, etkili, alışılmamış söz söylemek
Bir yüzeyi düzgün ve parlak duruma getirmek, parlamasını sağlamak: "Derdini anlayan birini bulmak sevinci küçük gözlerini parlatmıştı."- H. E. Adıvar. İçki içmek
perdahlamak
yaldızlamak
Parlatma
(Osmanlı Dönemi) İLMA'
Parlatma
perdah
parlatma
Parlatmak işi
parlatmak
Favoriten