fair

listen to the pronunciation of fair
Englisch - Türkisch
{i} panayır
{i} fuar

Bu ay uluslararası bir fuarımız olacak. - We are having an international trade fair this month.

Geleneksel ekmek fuarı düzenlediler. - They organized a traditional bread fair.

dürüst

Seni dürüstçe uyardım. - I gave you fair warning.

Dürüst olmak gerekirse, o mantıklı bir kişidir. - To be fair, he is a sensible person.

{s} adil

Onlar da başkalarına adil olmalıdır. - They should also be fair to others.

Benim tartışmayı destekleyecek adil bir miktar bilimsel veriyi sıralayacağım - I will marshal a fair amount of scientific data to support my argument.

adaletli

Tom'a adaletli şekilde davranıldı. - Tom has been treated fairly.

{s} açık

Tom'un çok açık bir teni var ve güneşte kolayca yanar. - Tom has a very fair complexion and burns easily in the sun.

Onun açık renkli bir cilt ve saçı vardır. - She has a fair skin and hair.

{i} festival
{s} güzel

Yarın Tokyo'da hava güzel olacak mı? - Will it be fair in Tokyo tomorrow?

Yaşam adil değil ama hala güzel. - Life isn't fair, but it's still good.

{s} insaflı
adilane

Tom sana adilane davranıyor, değil mi? - Tom has been treating you fairly, hasn't he?

{s} kayda değer
{s} orta
{s} vasat
dosdoğru
{i} lunapark (gezici)
{s} kurallara uygun
pak
{s} güzel, açık ve güneşli (hava)
pazar
şöyle böyle
{s} makul

O oldukça makul bir fiyat. - That's a fairly reasonable price.

Bunu için makul bir fiyat ödedik. - We paid a fair price for it.

saf
{f} doğrulukla
net
{s} iyi

Tom Fransızcayı oldukça iyi konuşur değil mi? - Tom speaks French fairly well, doesn't he?

O, İngilizceyi oldukça iyi konuşur. - He speaks English fairly well.

{s} temiz (kopya)
temiz
doğru

Üç doktor odadan çıkar çıkmaz Peri, Pinokyo'nun yatağına doğru gitti ve alnına dokununca onun ateşler içinde yandığını gördü. - As soon as the three doctors had left the room, the Fairy went to Pinocchio's bed and, touching him on the forehead, noticed that he was burning with fever.

Tom doğruyu söylüyor, ben oldukça eminim. - Tom is telling the truth, I'm fairly certain.

{s} namuslu
{s} fena olmayan, oldukça iyi
hoş

Tom'un ondan hoşlanmayacağından oldukça eminim. - I'm fairly certain that Tom won't like that.

Büyükannem bana hoş peri masalları anlatırdı. - My grandmother used to tell me pleasant fairy tales.

çekici

Çekicilikle insanları değerlendirme düşüncesi benim için adil görünmüyor. - The thought of rating people by attractiveness does not seem fair to me.

kumral
uygun bir şekilde
açık uğurlu
zarif
{s} yabani
dürüstçe

Medyanın, haberleri dürüstçe sunduğunu hissediyor musun? - Do you feel that the media presents the news fairly?

Sen dürüstçe kazandın. - You won, fair and square.

uygunca
kaplamak (uçak)
(kadın) güzel
(hava) açık
istenir
{s} iyice
fair and square doğru ve dürüst
yontmak
{s} uygun
{s} okunaklı
hakça
(ten/saç) açık renkli
sarışın

Erkek kardeşi esmer olduğunda onun nasıl bu kadar sarışın olduğunu anlayamıyorum. - I can't understand how she can be so fair when her brother is swarthy.

eşit

Dün gece ipek ve ince kumaş hakkında ya da eşitlik ve adil yargılama hakkında bir rüya gördüm. - I dreamt a dream last night, about silk and fine cloth or about equality and fair trial.

güz

O bütün ülkenin en güzeliydi. - She was the fairest in the whole land.

Yarın Tokyo'da hava güzel olacak mı? - Will it be fair in Tokyo tomorrow?

haklı

Bunun hakkında haklı olduğumdan oldukça eminim. - I'm fairly sure I'm right about this.

mubah
muvafık
yasalara uygun
adv.doğrulukla: adj.adaletli,fuar
müsait
{s} çok

Ben Çince'yi oldukça iyi okuyabilirim ama çok iyi yazamam. - I can read Chinese fairly well, but I can't write it very well.

Yaklaşık üç yıl süren yoğun çalışmadan sonra Tom Fransızcada çok akıcı oldu. - Tom became fairly fluent in French after about three years of intense study.

{s} beyaz tenli
harfi harfine
{s} nazik
efendice
tamamen

Yargılama tamamen adil değil. - The judgment isn't entirely fair.

O benim için tamamen adil görünüyor. - That seems completely fair to me.

kesmek
{i} çarşı
{s} hassas
büsbütün
doğrudan doğruya
fairness
{i} insaf
fairness
adalet
fair enough
yeterince makul
fair isle
(Dans) Adını Kuzey İskoçyada Shetland adalarının bir parçası olan Fair Islanddan almış olan, birden fazla renk ile desen oluşturmak için kullanılan geleneksel bir örgü tekniği
fair enough
uygun
fair play
tarafsızlık
fair and square
direkt
fair and square
hakkaniyet ve dürüstlükle
fair and square
dürüst bir şekilde
fair and square
doğrudan
fair copy
temiz nüsha
fair copy
temiz kopya
fair haired
tutulan
fair mindedness
haklı düşünürlük
fair price
makul fiyat
fair spoken
kandırıcı
fair spoken
tatlı dilli
fair spoken
nazik
fair to middling
fena olmayan
fair to middling
orta
fair wages
adil vergin
fair weather
iyi hava
fair wind
uygun rüzgâr
fair-haired
sarı saçlı
fair-minded
makul düşünen
fair-weather friend
iyi gün dostu
fair allocation
adil dağılımı
fair and square
özde ve sözde
fair ball
adil topu
fair competition
eşit koşullar altında rekabet
fair competition
adil rekabet
fair complexion
açık ten
fair deal
adil bir anlaşma

Tom'a adil bir anlaşma önerdim. - I offered Tom a fair deal.

fair dinkum
adil dürüst
fair do
adil yapmak
fair enough
Haklısın! Doğru! Yeterince adil!
fair faced
adil yüzlü
fair faced concrete
düz yüzeyli beton
fair field
Fuar alanı
fair fight
Adil bir dövüş
fair go
(Avustralya İngilizcesi) Adil ol! Adaleli davran!
fair hair
sarışın
fair hearing
adil duruşma
fair market
Adil piyasa
fair minden
adil Minden
fair play
(Spor) Kurallara ve karşılıklı hoşgörüye bağlı kalınarak oynanan oyun, dürüst oyun
fair price
(Finans) Bir malın veya hizmetin tarafsızca belirlenmiş tahmini değeri
fair sex
kadınlar
fair shake
adil sallamak
fair shake
(deyim) Adil muameleı
fair share
adil hisse, adil pay, haklı hisse, eşit dağılım, eş dağılımlı
fair skin
Açık ten, beyaz ten
fair spoken
fuar konuşulmaktadır
fair to
adil
fair value
(Finans) Gerçeğe uygun değer
fair value
(Finans) Bir malın veya hizmetin tarafsızca belirlenmiş tahmini değeri
fair wages
adil ücret
fair way
adil bir şekilde
fair weather friend
(deyim) İyi gün dostu
fair-faced concrete
(İnşaat) Düzgün yüzeyli beton

The stairs shall be built in fairfaced concrete quality.

fair-minded
Adil, tarafsız, sağduyulu
fair-skinned
açık tenli
fair-weather
açık hava
fairly
oldukça

Tom Mary'ye oldukça pahalı bir kamera aldı. - Tom bought Mary a fairly expensive camera.

Nesnenin yüzeyi oldukça pürüzlü. - The surface of the object is fairly rough.

fairly
epey

Tom epeyce yaşlı, değil mi? - Tom is fairly old, isn't he?

fairly
açıkça
fairly
büsbütün
fairly
adeta
fair enough
doğru
fair enough
haklısın
fairing
kaplama
fairing
{i} kaplama (uçak)
fairly
dosdoğru
fairly
adilane

Tom sana adilane davranıyor, değil mi? - Tom has been treating you fairly, hasn't he?

fairly
tam olarak
fairness
adil yargılama
fairness
tarafsızlık
be fair
allah için
be fair
adil olmak
fair trade
(Ticaret) adil ticaret
fair trade
(Ticaret) dürüst ticaret
fair value
(Ticaret) borsa rayici
fair value
(Ticaret) makul değer
fairing
kaplama uçak
fairly
yansızca
fairly
hayli
fairly
(Ticaret) tamamıyla
fairly
hakça
fairly
tam anlamıyla
fairly
dürüst bir biçimde

Herkese dürüst bir biçimde davranalım. - Let's treat everybody fairly.

fairly
pek
fairly
adil bir şekilde
fairly
iyice
fairly
makul

O oldukça makul bir fiyat. - That's a fairly reasonable price.

fairly
uygun
fairness
(Dilbilim) eşitlik
fairness
hüsnüniyet
fairness
açık tenlilik
fairness
(Spor) sportmenlik
fairness
alımlılık
to be fair
allah için
fairing
karenaj
fairly
kurallara uygun biçimde
fairly
yeterli
fairness
insaflılık
fairness
doğruluk
fairness
güzellik
fairness
iyilik
fairer
adil
fairly
epeyce

Tom epeyce yaşlı, değil mi? - Tom is fairly old, isn't he?

fairly
epeyi
fairness
içtenlik
fairness
dürüstlük
fairness
sarışınlık
fairness
uygunluk
to be fair
adil olmak

Biz burada adil olmak zorundayız. - We have to be fair here.

fair play
dürüst iş
fair play
temiz oyun
fairing
fuardan alınan hediye
fairing
(isim) kaplama (uçak)
fairly
dürüstçe

O, bana karşı dürüstçe davrandı. - He acted fairly toward me.

Medyanın, haberleri dürüstçe sunduğunu hissediyor musun? - Do you feel that the media presents the news fairly?

fairly
güzelce
fairly
uygun bir şekilde
fairly
tamamen/oldukça/dürüstçe
fairly
âdeta: He fairly flew down the stairs. Merdivenlerden âdeta uçarak
fairly
safça
fairly
tarafsızca

Tom'a tarafsızca davranıldı. - Tom was treated fairly.

fairly
oldukça: fairly big oldukça büyük
fairly
temiz
fairly
adaletli/adil bir şekilde
fairly
uygunca
fairly
harfi harfine
fairness
{i} açıklık
fairness
{i} kurallara uygunluk
fairness
{i} adaletlilik
fairness
{i} beyaz tenlilik
Englisch - Englisch
Light in color, pale, particularly as regards skin tone but also refers to blond hair

She had fair hair and blue eyes.

Just, equitable

He must be given a fair trial.

To bring into perfect alignment (especially about rivet holes when connecting structural members)
to construct or design a structure whose primary function is to produce a smooth outline and reduce air drag
Between the baselines
Beautiful, of a pleasing appearance, with a pure and fresh quality

Monday's child is fair of face.

A woman, a member of the ‘fair sex’; also as a collective singular, women

If single, probably his plighted Fair / Has in his absence wedded some rich miser .

To make fair
Unblemished and innocent; clean and pure

one's fair name.

To smoothen or even a surface (especially a connection or junction on a surface)
Something which is fair (in various senses of the adjective)

When will we learn to distinguish between the fair and the foul?.

An event for professionals in a trade to learn of new products and do business
A community gathering to celebrate and exhibit local achievements
Adequate, reasonable, or decent

The patient was in a fair condition after some treatment.

An event for public entertainment and trade, a market
{n} the female sex, a free market, honesty
attractively feminine; "the fair sex"
Free from spots, specks, dirt, or imperfection; unblemished; clean; pure
This is a worn book that has complete text pages (including those with maps or plates) but may lack endpapers, binding, jacket, etc Any defects should be noted
If you say that someone won a competition fair and square, you mean that they won honestly and without cheating. There are no excuses. We were beaten fair and square. Temporary market where buyers and sellers gather to transact business. Fairs are held at regular intervals, generally at the same location and time of year. An important form of commerce before the Industrial Revolution, fairs solved the problem of distribution and made possible the demonstration of arts and crafts and the sale and barter of goods. They were a fixture of the Roman Empire and medieval Europe, where they were held at major caravan crossroads and near religious festivals. The rules of the fairs eventually became the basis of European business (Hukuk) Fairs began to die out as cities grew larger and transportation networks became more extensive, though some continued to exist as religious festivals or recreational events. County, agricultural, and livestock fairs are still held in many countries. The trade fair or trade show, often an international event in which exhibitors from one industry display their goods, gained popularity in the 20th century. Woodstock Music and Art Fair Charles the Fair fair trade law Philip the Fair trade fair world's fair
A trading institution held annually In medieval England and Wales, a fair was held on a set date, normally associated with the feast of a particular saint A fair might last only a single day or over a number of days, ranging from two or three days to a week or more
Fairness, beauty
If you say that someone plays fair, you mean that they behave or act in a reasonable and honest way. The government is not playing fair, one union official told me
Used, worn, with defects noted
One method of measuring the blood flow in the capillaries of a tissue (this is generally known as organ perfusion, and is measured in ml/mg/min ) This method is based on magnetically 'labelling' the blood outside the images, and then watching it flow in
free from favoritism or self-interest or bias or deception; or conforming with established standards or rules; "a fair referee"; "fair deal"; "on a fair footing"; "a fair fight"; "by fair means or foul"
(used of hair or skin) pale or light-colored; "a fair complexion"
very pleasing to the eye; "my bonny lass"; "there's a bonny bay beyond"; "a comely face"; "young fair maidens"
This is a subjective description Considered as pleasant weather conditions with regard to the time of year and the physical conditions
more than adequate in quality; "fair work"
usually for some charitable object; as, a Grand Army fair
Not overcast; cloudless; clear; pleasant; propitious; favorable; said of the sky, weather, or wind, etc
as, a fair sky; a fair day
A fair woman; a sweetheart
In good condition
A fair is an event at which people display and sell goods, especially goods of a particular type. an antiques fair. see also craft fair, trade fair
This is a subjective description Considered as pleasant weather conditions with regard to the time of year and the physical location
Clearly; openly; frankly; civilly; honestly; favorably; auspiciously; agreeably
You use fair enough when you want to say that a statement, decision, or action seems reasonable to a certain extent, but that perhaps there is more to be said or done. If you don't like it, fair enough, but that's hardly a justification to attack the whole thing
Beautiful, pleasing to the eye
Worn book that has complete text pages (including those with maps or plates) but may lack endpapers, half-title, etc (which must be noted) Binding, jacket (if any), etc , may also be worn All defects must be noted
a competitive exhibition of farm products; "she won a blue ribbon for her baking at the county fair"
join so that the external surfaces blend smoothly visually appealing; "our fair city"
Fair skin is very pale and usually burns easily. It's important to protect my fair skin from the sun. Fair is also a combining form. Fair-skinned people who spend a great deal of time in the sun have the greatest risk of skin cancer
(used of hair or skin) pale or light-colored; "a fair complexion"; free of clouds or rain; "today will be fair and warm"
A fair amount, degree, size, or distance is quite a large amount, degree, size, or distance. My neighbours across the street travel a fair amount My mother's brother lives a fair distance away so we don't see him and his family very often
A competitive exhibition of wares, farm products, etc
free of clouds or rain; "today will be fair and warm"
join so that the external surfaces blend smoothly
Worn book that has complete text pages, but may lack endpapers, half-title, et cetera
A coin that exhibits wear, with the main features still distinguishable, and the legends, date and inscriptions still readable
{s} just, equitable; reasonable; average; handsome; light colored; comfortable; clean, clear
Fair is a worn book that has complete text pages (including those with maps or plates) but may lack endpapers, half-title, etc (which must be noted) Binding, jacket (if any, etc , may also be worn All defects must be noted (AB Bookman )
Pleasing; favorable; inspiring hope and confidence; said of words, promises, etc
To make smooth and flowing, as a vessel's lines
Free from any marked characteristic; average; middling; so-so; as, a fair specimen
not primarily for purposes of sale; as, the Mechanics' fair; an agricultural fair
is a worn book that has complete text pages (including those with maps or plates) but may lack endpapers, half-title, etc (which must be noted) Binding, jacket (if any), etc , may also be worn All defects must be noted
Free from obstacles or hindrances; unobstructed; unincumbered; open; direct; said of a road, passage, etc
"marked by impartiality and honesty : free from self-interest, prejudice, or favoritism"
Good fortune; good luck
An acronym for "Fair Access to Insurance Requirements," FAIR offers insurance to people in high-risk areas who might otherwise be denied coverage Reinsured by the United States government, FAIR is a pooling plan with policies for fire and allied perils
Less than 4/10 opaque cloud cover, no precipitation, and no extremes in temperature, visibility or winds
Less than normal crop condition Yield loss is a possibility but the extent is unknown Pastures are providing generally adequate feed but still less than normal for the time of year
{i} festival, market, bazaar; exhibition, show
Some major parts replaced; minor replacement parts may be required; metal rusted, may be lightly pitted all over, vigorously cleaned or reblued; rounded edges on metal and wood; principal lettering, numerals, and design on metal partly obliterated; wood scratched, bruised, cracked, or repaired where broken; in fair working order or can be easily repaired and placed in working order
Without a dark hue; light; clear; as, a fair skin
as, a fair mark; in fair sight; a fair view
a traveling show; having sideshows and rides and games of skill etc
Pleasing to the eye; handsome; beautiful
Fair Isle
A traditional knitting technique used to create patterns with multiple colours
fair and square
Totally fairly and undoubtedly

We won the game fair and square.

fair and square
Within the applicable rules
fair ball
A ball which has been hit between the first base and third base lines

It's a ... fair ball; it rolls into the corner; Jones is stretching for two; the throw -- safe!.

fair balls
plural form of fair ball
fair bet
An assumption that is likely to be true
fair catch
A call on a kicking play in which the receiver waves his hand to indicate that he will not run with the ball, assuring that he will not be tackled after catching it
fair copy
A handwritten document that has been corrected and written neatly
fair dinkum
genuine, honest, fair and square

He appreciated the honesty, he appreciated the fact that I rang him and was prepared to be fair dinkum with him, and he heard what I said.

fair dinkum
Expressing surprise, wonder etc

She checked what he had produced against the diagram in her book, smiled and said, “Fair dinkum, you really do teach maths,” which took Daniel a little by surprise as he wasn’t sure what “fair dinkum” meant, but as it was accompanied by a smile he assumed it was some form of approval.

fair enough
An expression used to concede a point; denotes that, upon consideration, something is correct or reasonable; an expression of acknowledgment or understanding

You can play the exercises pretty well on piano, fair enough, but can you play the movement expressively?.

fair game
: a game that is fair, that does not involve cheating, etc
fair game
An goal or object that may legitimately be sought

After the middle sister's call from a friend's house, her slice of cake was fair game.

fair game
Actions permissible by the rules

The referee ruled the unprecedented play fair game.

fair go
Used to persuade someone to act with more fairness or reason

Fair go mum! Let me go to the party tonight!.

fair go
A reasonable opportunity to attempt something

He said he wanted a fair go to apply for the scholarship.

fair linen
Linen of the highest quality, especially that suited for use on an altar. The use of other quality fabric is now more common
fair market value
The price at which the buyer and seller are willing to do business
fair market values
plural form of fair market value
fair off
To clear

They said it was going to fair off later on, but it didn't.

fair play
used to acknowledge or congratulate for something
fair play
Good behavior, following the rules
fair sex
Women collectively

And he had his friends among the fair sex—not lovers, friends.

fair suck of the sauce bottle
Used to inform somebody that they’re taking more than their share, etc
fair suck of the sav
Used to inform somebody that they’re taking more than their fair share
fair suck of the sav
An exclamation of incredulity, as in "You've got to be kidding"
fair to middling
only tolerably good
fair trade
A system of trading promoting more equitable global trade, especially to sellers and producers in poorer areas, but also to the environment
fair up
To clear

They said it was going to fair up later on, but it didn't.

fair use
: a doctrine in intellectual property law that permits one party to make use of another party's protected intellectual property (such as a copyright or trademark) under narrowly defined circumstances

Although fair use was not mentioned in the previous copyright law, the doctrine has developed through a substantial number of court decisions over the years. United States Copyright Office Statement on Fair Use,.

fair uses
plural form of fair use
fair weather friend
Alternative form of fair-weather friend
fair wind
A wind blowing in the direction the sailor wants to go, ie. favourably. (Reference: Ray Parkin, H. M. Bark Endeavour, Miegunyah Press, second edition 2003, ISBN 0-522-85093-6, page 210.)
fair-built
Built beautifully; elegantly constructed

It will laxare animos, refresh the soul of man, to see fair-built cities, streets, theatres, temples, obelisks, etc.

fair-haired
Having relatively blond hair
fair-haired
Given special treatment as a favorite
fair-minded
unbiased and impartial
fair-weather
Dependable only in the absence of trouble
fair-weather
Suitable for use only during fair weather
fair-weather friend
One who is friendly, helpful, or available only when it is advantageous or convenient to be so

Pertini is being embraced as the leader of a staunch and increasingly important ally—a country that, as Reagan put it, is no fair-weather friend but instead is an indispensable partner..

fair hair
blond or light hair
fair isle
Fair Isle is a traditional knitting technique used to create patterns with multiple colours. It is named after Fair Isle, a tiny island in the north of Scotland, that forms part of the Shetland islands. Fair Isle knitting gained a considerable popularity when the Prince of Wales (later to become Edward VIII) wore Fair Isle tank tops in public in 1921. Traditional Fair Isle patterns have a limited palette of five or so colours, use only two colours per row, are worked in the round, and limit the length of a run of any particular colour
fair dealing
The transacting of business in a manner characterized by candor and full disclosure and free of self-dealing; specif : such transacting undertaken by a corporate officer on his or her own behalf
fair go
(AUSTRALIAN ENGLISH INFORMAL) Something you say when you want someone to act in a reasonable way

Fair go mate, let the others have a turn!.

fair market value
(Ekonomi) Fair market value (FMV) is an estimate of the market value of a property, based on what a knowledgeable, willing, and unpressured buyer would probably pay to a knowledgeable, willing, and unpressured seller in the market. An estimate of fair market value may be founded either on precedent or extrapolation. Fair market value differs from the intrinsic value that an individual may place on the same asset based on their own preferences and circumstances
fair shake
(deyim) Honest treatment

Joe has always given me a fair shake.

fair value
(Finans) Fair value, also called fair price, is a concept used in finance and economics, defined as a rational and unbiased estimate of the potential market price of a good, service, or asset, taking into account such factors as:
fairing
A present; originally, one given or purchased at a fair
fairing
A structure on various parts of an aircraft that produces a smooth outline and reduces drag
fairly
partly, not fully; somewhat

The weather this weekend will be fairly dry.

fairly
in a fair evenhanded manner; "deal fairly with one another"
fairing
{n} a gift or present made at a fair
fairly
{a} honestly, justly, openly, duly, clearly
fairness
{n} beauty, whiteness, honesty, candor
a fair
funfair
fair enough
justly, pretty fair, quite right, quite correct
fair play
approval If you refer to someone's attitude or behaviour as fair play, you approve of it because it shows respect and sympathy towards everyone, even towards people who are thought to be wrong or to deserve punishment. a legal system that is unmatched anywhere in the world for its justice and sense of fair play. Conformity to established rules
fair play
playing or behaving according to the rules; justice
fair trade
Promotion of more equitable, less exploitative dealings with producers in developing countries Sometimes called alternative trade The fair trade movement is more visible in Europe In terms of coffee production, fair trade principles stress minimum prices; credit availability; and stable, long-term business relationships directly with farmer cooperatives, avoiding intermediaries or middlemen Sustainable agricultural practices are of perhaps secondary importance Finca Spanish for "estate," a specific coffee farm, either large or small S Zumbrunn/Conservation International This coffee field is at Angel Albino Corzo, Sierra Madre de Chiapas Mexico Some shade has been removed to make room for coffee
fair trade
Smuggling "Neither Dirk Hatteraick nor any of his sailors, all well known men in the fair trade, were again seen upon that coast " - Sir Walter Scott: Guy Mannering, chap x Latterly the phrase has been introduced into politics to signify reciprocity of protection or free-trade That is, free-trade to those nations that grant free-trade to us, and vice versa
fair trade
A trading process that involves a cooperative association that ensures that "marginalized and disadvantaged" world producers and farmers receive sufficient compensation for goods and produce Usually associated with the coffee industry, and identified with the Fair Trade logo
fair trade
Fair trade is the practice of buying goods directly from producers in developing countries at a fair price. fair trade coffee. Trade that conforms to a fair-trade agreement
fair trade
"Fair Trade/Social Shops"
fair trade
A method of production and asset management which assures that the people who grow the raw product are treated well and fairly compensated Very important with Chocolate due to widespread problems with slavery on Cacao plantations
fair trade
selling of merchandise in accordance with a fair trade agreement
fair trade
is an alternative approach to conventional international trade It is a trading partnership, which aims at sustainable development for excluded and disadvantaged producers It seeks to do this by providing better trading conditions, by awareness raising and by campaigning Examples include Cafédirect and Divine Chocolate Many of the companies are structured as social enterprises
fair trade
Trade between nations that takes place under active government intervention to ensure that the companies of each nation receive their fair share of the economic benefits of trade; also called managed trade
fair trade
trading which tries to make sure that the people who make the products in developing countries receive a fair price
fair value
Theoretical value
fair value
The theoretical price at which a company is "fairly valued," meaning that it would not be reasonable to assume that the shares will rise Fair value at any given point is derived from a number of qualitative and quantitative aspects of the business
fair value
Another name for the theoretical forward price: Spot price plus interest less the future value of dividends
fair value
The reference against which U S purchase prices of imported merchandise are compared during an antidumping investigation Generally expressed as the weighted average of the exporter's domestic market prices, or prices of exports to third countries during the period of investigation
fair value
The reference against which US purchase prices of imported merchandise are compared during an anti-dumping investigation Generally expressed as the weighted average of the exporter's domestic market prices or prices of exports to third countries during the period of investigation In some cases fair value is the constructed value Constructed value is used if there are no, or virtually no, home market or third country sales or if the number of such sales made at prices below the cost of production is so great that remaining sales above the cost of production provide an inadequate basis for comparison
fair value
Normally, a term used to describe the worth of an option or futures contract as determined by a mathematical model Also sometimes used to indicate intrinsic value See also Intrinsic Value and Model
fair value
The fair value of a security is essentially synonymous with its market value It is the price at which an asset or service passes from a willing seller to a willing buyer
fair value
The price at which a warrant should be trading using the following input data, strike date & price, cover, volatility, risk free interest rate and current underling price The equation is called Black Scholes (C = S N(x) - K exp(-rt) N (x - F sqrt(t)) In short however the fair value is what the warrant is trading at: )
fair value
n m
fair value
Price at which a financial instrument would be traded freely between two parties In the case of a warrant the fair value identifies the theoretically correct price of the option, taking into account all factors which may influence the price There are various models for calculating the fair value
fair value
The amount at which an asset or liability could be exchanged in an armÕs-length transaction between a willing buyer and a willing seller
fair value
An option value derived from a mathematical option valuation model
fair value
In the context of futures, the equilibrium price for futures contracts Also called the theoretical futures price, which equals the spot price continuously compounded at the cost of carry rate for some time interval More generally, fair value for any asset simply refers to the perception that it is neither underpriced (too cheap) nor overpriced (too expensive)
fair value
"Estimated realizable values in cash transactions of the same or similar assets, quoted market price, independent appraisals, and other available evidence " Given the quantities donated, normally this would approximate wholesale price (not retail price paid by an individual consumer) Remember, the non-profit is primarily concerned with the usability of GIK products within their own programs, rather than with the income from the sale of products Therefore, both usability and marketability are joint considerations in determining fair value
fair value
the value of a futures or option contract based upon the results of a mathematical formula
fair value
Describes the worth of an options or futures contract based on the value of the shares plus dividends on a discounted value When fair value falls below a predetermined value, traders sell the cash index and buy futures or options When fair value rises above a predetermined value, traders buy the cash index and sell futures or options
fair value
A mathematical relationship between the S&P 500 cash and futures index
faire
obsolete spelling of fair
faire
{i} to do (French)
fairer
Comparative form of fair; more fair
fairest
superlative of fair
fairing
The body work in front of the driver The nose cone is part of the fairing, but also the 'driver fairing' which is mounted before the steering column
fairing
A structure on various parts of an aircraft that produces a smooth outline, and reduces drag
fairing
A lightweight shell that covers all or part of the rider/bicycle Fairings are primarily intended for improving the ærodynamics of the vehicle, and they are generally prohibited from organized bicycle racing Some fairings are designed less for ærodynamics than for the sake of protecting the rider from cold and rain
fairing
{i} aerodynamic covering (on the body of an airplane) that reduces drag; (Archaic) gift, present (usually purchased at a fair)
fairing
- Bodywork and/or windshield at the front of the motorcycle designed to deflect the wind Also used to refer to side panels on, for example, sportbikes
fairing
streamlined covering (also curvature in spine connected to the tail fin)
fairing
A streamlined cover over a joint or around angular parts of an aircraft intended to reduce drag
fairing
Structural member designed to reduce drag or air resistance
fairly
Honestly; properly
fairly
vagueness You use fairly instead of `very' to add emphasis to an adjective or adverb without making it sound too forceful. Were you always fairly bright at school? I'll have no income and no home and will need a job fairly badly. = pretty see also fair
fairly
Softly; quietly; gently
fairly
in a fair evenhanded manner; "deal fairly with one another" in conformity with the rules or laws and without fraud or cheating; "they played fairly
fairly
Fairly means to quite a large degree. For example, if you say that something is fairly old, you mean that it is old but not very old. Both ships are fairly new We did fairly well but only fairly well. = quite
fairly
In a fair manner; clearly; openly; plainly; fully; distinctly; frankly
fairly
to a moderately sufficient extent or degree; "the shoes are priced reasonably"; "he is fairly clever with computers"; "they lived comfortably within reason"
fairly
in conformity with the rules or laws and without fraud or cheating; "they played fairly"
fairly
partly, not fully
fairly
justly; well enough, moderately; clearly
fairly
Favorably; auspiciously; commodiously; as, a town fairly situated for foreign trade
fairly
in conformity with the rules or laws and without fraud or cheating; "they played fairly
fairly
equitably
fairness
the quality of being good looking and attractive
fairness
{i} decency, justice; lightness, blondness; beauty, attractiveness
fairness
ability to make judgments free from discrimination or dishonesty
fairness
this is an important organizing word in the concept of justice Fairness has come to mean that each individual in a community will be treated in the way most appropriate for that individual This does not mean that every one is treated the same, but that everyone is treated appropriately for that individual Fairness means that everyone is treated as they ought to be treated This idea is incomplete because what is appropriate for each person remains to be decided
fairness
Assessment is fair if those being assessed understand clearly what is expected, what form the assessment will take and they are treated equitably
fairness
conformity with rules or standards; "the judge recognized the fairness of my claim" ability to make judgments free from discrimination or dishonesty
fairness
The state of being fair, or free form spots or stains, as of the skin; honesty, as of dealing; candor, as of an argument, etc
fairness
a principle that mandates equal access If n processes are queue waiting for a facility (or resource), each process should have the same probability of gaining access A FIFO queue is fair
fairness
the property of having a naturally light complexion
fairness
Fairness is the quality of being reasonable, right, and just. concern about the fairness of the election campaign
fairness
As related to Generic Flow Control (GFC), fairness is defined as meeting all of the agreed quality of service (QoS) requirements by controlling the order of service for all active connections
fairness
As related to Generic Flow Control (GFC), fairness is defined as meeting all the agreed quality of service (QOS) requirements, by controlling the order of service for all active connections
fairness
A concept which dictates that if a task runs too long, its priority is lowered so that other tasks can get their fair share of the CPU This concept is repugnant to real-time principles and is used chiefly in multi-user systems with the intent of disallowing one user to monopolize the CPU for long compiles and the like
fairness
The property of being fair
fairness
A social, not psychometric, concept ; a joint function of the procedure, the job, the population and how the scores are used (SIOP, 1987)
fairness
(See non-discrimination)
fairness
A system included in SCSI-3 which prevents fast devices with a higher priority from "hogging" the bus and preventing devices with a lower priority from gaining control of the bus Must be used if QAS is implemented
fairness
impartiality Fairness refers to such aspects of the assessment program and evaluation system as equal opportunity to acquire the knowledge and skills to be assessed, use of developmentally appropriate assessments, sound procedures, appropriate use of evaluation results, and reasonable demands on the teachers being evaluated in terms of such factors as time, costs, and personal resources required See Adverse Impact, Bias, Comparability, Developmentally Appropriate, Equitable, Equity
fairness
conformity with rules or standards; "the judge recognized the fairness of my claim"
fairness
(n ) A property of a concurrent system If a system is fair, then in the long run all processes are served equally No process has preferential access to semaphores and in particular no process can livelock See also deadlock
fairs
plural of fair
fair
Favoriten