anlayışlı

listen to the pronunciation of anlayışlı
Türkisch - Englisch
understanding

That's to say, I have a better understanding of the Chinese nation. - Yani, Çin ulusuna karşı daha anlayışlıyım.

You've been so understanding. - Sen çok anlayışlıydın.

considerate

She is considerate of others. - O başkalarına karşı anlayışlıdır.

gentle
indulgent
wise; quick eyed
comprehensive
sagacious
discerning
receptive

Tom wasn't real receptive to the plan. - Tom plan için gerçekten anlayışlı değildi.

intelligent; understanding
insightful

Sentences bring context to the words. Sentences have personalities. They can be funny, smart, silly, insightful, touching, hurtful. - Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler.

sympathetic

People were sympathetic to Fadil. - İnsanlar Fadıl'a karşı anlayışlıydı.

congenial
apprehensive
thoughtful

Tom's ideas were thoughtful. - Tom'un düşünceleri anlayışlıydı.

sensible
witted
clear headed
quick
clearheaded
sympathizer
perspicacious
large-minded
clear
penetrating
clear-headed
percipient
{s} wise
nimble
quick eyed
anlayış
understanding

This book is above my understanding. - Bu kitap benim anlayışımın üzerindedir.

Tom certainly has a better understanding of this matter than I do. - Tom'un kesinlikle bu konu ile ilgili daha iyi bir anlayışı var.

anlayışlı olmak
understand
anlayış
{i} comprehension

There is a global problem of comprehension. - Küresel bir anlayış sorunu var.

anlayış
apprehension
anlayış
percept

You're a very perceptive person. - Sen çok anlayışlı bir adamsın.

anlayış
savvy

Tom is savvy, isn't he? - Tom anlayışlı, değil mi?

anlayış
understanding, comprehension; intelligence; intellect, mind
anlayış
intellect
anlayış
mind
nazik ve çok anlayışlı
tactful
anlayış
grasp
anlayış
sagacity
anlayış
insight

Theosophy is a system of belief based on mystical insight into the nature of God and the soul. - Teosofi Tanrı ve ruhun doğasında mistik anlayışa dayalı bir inanç sistemidir.

Sentences bring context to the words. Sentences have personalities. They can be funny, smart, silly, insightful, touching, hurtful. - Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler.

anlayış
conception
anlayış
sense

He has no sense of humor. - Onun espri anlayışı yoktur.

He has a sense of humor. - Onun bir mizah anlayışı vardır.

anlayış
reach
anlayış
perceptivity
anlayış
perceptiveness
anlayış
wit

A good sense of humor will help you deal with hard times. - İyi bir espri anlayışı zor dönemlerle başa çıkmana yardımcı olacaktır.

Without a basic understanding of certain norms, communication is impossible. - Bazı normlarla ilgili temel bir anlayış olmadan, iletişim mümkün değildir.

anlayış
sympathy
anlayış
perspicacity
anlayışlı olmak
be savvy
çok anlayışlı ve sezgili kimse
very insightful and sentient person
anlayış
{i} discernment
anlayış
{i} cognizance
anlayış
intelligence
anlayış
horizon
anlayış
sensibility
anlayış
intellect, mind
anlayış
percipience
anlayış
understanding, comprehension
anlayış
mentality
anlayış
nous
anlayış
flair
anlayış
percipient
anlayış
prehension
anlayış
consciousness
anlayış
perceptive

You're a very perceptive person. - Sen çok anlayışlı bir adamsın.

anlayış
intellection
anlayış
understanding, sympathy
anlayış
intelligence, perceptiveness
anlayış
bearings
Türkisch - Türkisch
Hoşgörülü (olarak)
Hoşgörülü
Hoşgörülü: "Bu evin içinde, hatta belki bu dünyada en anlayışlı dost sizsiniz benim için."- P. Safa
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
Hoşgörülü (olarak): "Kocasına bir şeyler demek, anlayışlı, şefkatli davranmak istiyor."- A. İlhan
zeyrek
ferasetli
Anlayış
(Osmanlı Dönemi) İCTİHAD
Anlayış
(Osmanlı Dönemi) ZİHNİYYET
anlayış
Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ
anlayış
Ayırıcı bir nitelik olmak bakımından görüş, zihniyet
anlayış
Hoş görme, hâlden anlama
anlayış
Anlama işi veya biçimi, telakki, zihniyet: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç
anlayış
Anlama işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
anlayışlı
Favoriten