çözümlemek

listen to the pronunciation of çözümlemek
Türkisch - Türkisch
Anlamı ve niteliği anlaşılamayan bir konuyu açıkladıktan sonra sonuca bağlamak, tahlil etmek, analiz etmek: "... büyük bir söz ettiklerini, her işi kökünden çözümleyiverdiklerini sanıyorlar."- N. Ataç
Anlamı ve niteliği anlaşılamayan bir konuyu açıkladıktan sonra sonuca bağlamak, tahlil etmek, analiz etmek
Çözümleme yoluyla bir şeyi incelemek, tahlil etmek, analiz etmek
Çözümleme
tahlil
çözümleme
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp yazma
çözümleme
Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi
çözümleme
Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil
çözümleme
Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil
çözümleme
Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz
çözümleme
Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp, yazmak
çözümleme
Çözümlemek işi
çözümlemek
Favoriten