body

listen to the pronunciation of body
İngilizce - Türkçe
{i} ceset

Polisler park yakınında terkedilmiş bir arabada bir ceset buldu. - The police found a dead body in an abandoned car near the park.

Tom cesetin nereye gömüldüğünü bildiğini söyledi. - Tom said he knew where the body was buried.

{i} gövde

O güçlü bir gövdeye sahip. - He has a strong body.

Onun etkileyici iş gövdesi onu bilimsel araştırmada bir lider yaptı. - His impressive body of work made him a leader in scientific research.

{i} beden

İnsan ruh ve bedenden oluşur. - Man consists of soul and body.

O, ölü bedeni görünce korktu. - She was scared at the sight of the dead body.

vücut

Vücut ekstra kaloriyi yağa dönüştürür. - The body converts extra calories into fat.

Biraz vücut losyonuna ihtiyacım var. - I need some body lotion.

{i} karoser
(Nükleer Bilimler) esas yapı,kurul
{i} kuruluş
{i} hacim
ten
{i} cisim
{i} birlik

Fadıl arabayı içinde Leyla'nın cesediyle birlikte buldu. - Fadil discovered the car with Layla's dead body inside.

Dan'in cesedi elli tane bıçak yarasıyla birlikte bir kuyu içinde bulundu. - Dan's body was found in a well with fifty stab wounds.

{i} büyük kısım
(Otomotiv) karkas
naaş
(Biyokimya) özdek
cüsse
zümre
(Denizbilim) yin
(Ticaret) örgüt
(Ticaret) gerçek ya da tüzel kişi
ana blok
yığın
endam
nesne
kitle
madde

Bezler vücuda kimyasal maddeler salgılar. - Glands secrete chemical substances into the body.

Ben bu maddelerin vücut tarafından nasıl emildiğini bilmek istiyorum. - I would like to know how these substances are absorbed by the body.

heyet
kurul

Lisede öğrenci kurulu başkanıydım. - I was the student body president in high school.

Havaalanına tam beden tarayıcıları kuruldu. - Full body scanners were installed at the airport.

(Tıp)  bodies]
body corporate hukuki şahıs
üç buutlu cisim
{i} kütle

Okyanus sürekli hareket halinde olan büyük bir su kütlesidir. - The ocean is a huge body of water that is constantly in motion.

Uygulama, vücut kütle indeks oranını hızlı bir şekilde hesaplamanı sağlıyor. - The application allows you to quickly calculate the ratio of body mass index - BMI.

karoser geom
bodyguardmuhafız asker
{i} kütle, kitle: A lake is a body of
(Askeri) TAPA GÖVDESİ: Tapanın, işleyen kısımları içine alan parçası
bir şeyin ana bölümü
{i} grup
(Tıp) Madde, cisim, corpus
{i} miktar: a body of information bir miktar bilgi
body politic hükümetin idaresi altında birleşmiş halk topluluğu
topluluk
esas kısım
miktar

Bir insan vücudu sayısız miktarda hücreden oluşur. - A human body consists of a countless number of cells.

(Politika, Siyaset,Ticaret) kurum
(Politika, Siyaset) birim
üst

Muhafızlar üst araması yaptı. - The guards performed a body cavity search.

Sami, Leyla'nın cesedinin üstüne bir battaniye attı. - Sami threw a blanket over Layla's body.

vücutta
vücud

Siyatik sinir insan vücudundaki en uzun sinirdir. - The sciatic nerve is the longest nerve in the human body.

Onun seksi vücudu beni cezbetti. - Her voluptuous body attracted me.

cismi
(Hukuk) organ

Deri, vücudun en büyük organıdır. - The skin is the largest organ of the body.

İnsan vücudundaki en büyük organ nedir? Cevap sizi şaşırtabilir. - What is the largest organ in the human body? The answer may surprise you.

bodily
bedensel

Solunum istemsiz bir bedensel süreçtir. - Breathing is an involuntary bodily process.

Siz uyurken bedensel işlevler yavaşlar ve vücut sıcaklığı düşer. - While you are asleep, the bodily functions slow down and body temperature falls.

body build
vücut yapısı
body care
vücut bakımı
body coat
astar boya
body coat
altkat boya
body code
vücut şifresi
body code
vücudun şifresi
body depth
(Denizbilim) vücut yüksekliği
body fluid
suyuk
body fluid
(Anatomi,Teknik) vücut sıvısı
body fluid
gövde sıvısı
body force
(Jeoloji) cisim kuvveti
body force
(Askeri) gövde kuvveti
body forth
şekil vermek
body gear
mil üzerindeki dişli
body hairs
vücut tüyleri
body image
(Tıp,Spor) beden imgesi
body image
(Pisikoloji, Ruhbilim) beden imajı
body odour
(pis) vücut kokusu
body paint
(Otomotiv) gövde boyama/boyası
body plane
(Otomotiv) kaporta rendesi
body putty
gövde conta macunu
body putty
(Otomotiv) kaporta macunu
body seal
(Otomotiv) izolasyon lastiği
body seam
(Otomotiv) kaporta dikişi
body shake
(Otomotiv) gövde sarsıntısı
body shell
(Otomotiv) kaporta
body shell
(Otomotiv) kaporta sacı
body shop
karoseri
body side
gövde yanı
body sill
(İnşaat) karoser yan pervazı
body size
(Tekstil) beden ölçüsü
body size
vücut ölçüsü
body text
(Bilgisayar) gövde metni
body type
(Otomotiv) gövde tipi
body wall
vücut duvarı
body waste
vücut dışkısı
body weight
vücut ağırlığı
body width
(Otomotiv) karoser genişliği
body activities
vücut faaliyetleri
body and soul
canla başla
body axis
vücut ekseni
body building
vücut geliştirme
body centred lattice
gövde merkezli kafes
body centred structure
gövde merkezli yapı
body clock
vücut saati
body corporate
hukuki şahıs
body forth
şekil ver
body front panel
karoser ön panosu
body front pillar
kaporta ön takviyesi
body guard
koruma
body politic
devlet oluşturan halk kitlesi
body politic
devlet
body politic
siyasi cemiyet
body radiator
gövde radyatörü
body structure
vücut yapısı
body temperature
vücut sıcaklığı
body-centred
gövde merkezli
body armor
vücut zırhı
body armour
Çelik yelek, vücut için koruyucu zırh
body awareness
Beden farkındalığı
body balance
vücut dengesi
body care product
vücut bakım ürünleri
body cast
gövde döküm
body copy
ilanlarda başlık altına yazılan açıklayıcı metin
body copy
Bir ilan veya reklamda manşet veya resim dışındaki ana metin
body count
Ölü sayısı
body double
vücut çift
body dysmorphic disorder
vücut dismorfik bozukluğu
body english
vücut ingilizce
body fluids
vücut sıvıları
body hammer
vücut çekiç
body in white
beyaz gövde
body language
Vücut dili

Vücut dili onu ele verdi. - Her body language gave her away.

Onun vücut dili onu ele verdi. - His body language gave him away.

body limbs
vücudun parçaları
body lotion
Vücut losyonu
body mist
Vücut nemlendiricisi
body of knowledge
Bir uzmanlık alanındaki tüm bilgi
body of the ship
gemi teknesi
body of work
İş sahası/alanı
body packer
vücut paketçi
body physiology
vücut fizyolojisi
body piercing
vücut piercing
body scrub
vücut bodur
body shampoo
vücut şampuanı
body shape
vücut şekli
body sheet
karoser saçı
body stocking
tek parça iç çamaşırı
body surfing
vücut sörf
body warmer
Kolsuz, yelek biçiminde mont
body-care
vücut bakımı
body-centered cubic
(Mühendislik) Hacim merkezli kübik
body burden
(Nükleer Bilimler) vücut yükü
body forth
temsil etmek
body language
(Sosyoloji, Toplumbilim) beden dili
body odor
{i} vücut kokusu

Yataktan vücut kokusu yayılıyordu. - The bed was stinking of body odor.

Hücre vücut kokusu kokuyordu. - The cell was stinking of body odor.

body politic
devlet kurumu
body sheet
(Otomotiv) karoser sacı
body shop
{i} kaportacı
body snatcher
(isim) ceset hırsızı
body suit
tek parça iç çamaşırı (kadın)
body-centered lattice
kütle-merkezli kafes
bodied
cüsseli
bodily
fiziksel
bodily
bütünüyle
bodily
vücuda ait
bodily
hep beraber
bodily
bütün halinde
bodily
hep birlikte
bodily
tamamen
body language
beden işaretleri
bodily
tümüyle
bodily
{f} cismen
Bodily
bedenî
bodies
organları

Daha büyük kilise organları insanların duymadığı vücutlarında titreşim olarak hissettiği ses ötesi kullanıyor. - The larger church organs use infrasound, which people do not hear, but feel as vibrations in their bodies.

Newton'un yer çekimi kanunu organların birbirini çekme tarzıyla ilgili birçok bilimsel deney ve gözlemlere dayalı matematiksel bir anlatımdır. - Newton's law of gravity is a mathematical description of the way bodies are observed to attract one another, based on many scientific experiments and observations.

bodies
cesetler
bodily
bedence
bodied
{s} vücutlu
bodied
bedenli
bodied
{s} yapılı
bodied
able çlü kuvvetli
bodied
vucütlü
bodily
vücuduyla/tümden
bodily
(Tıp) Vücutla ilgili, bedensel
bodily
kamilen
bodily
tek vücut halinde
bodily
bütün olarak
bodily
{s} bedensel. z. bütünüyle, tümüyle, tamamen
bodily
bedeni
bodily
(sıfat) bedensel
body count
ask. ölü sayısı
body odor
(isim) vücut kokusu
body politic
(Sosyoloji, Toplumbilim) siyasi topluluk
body politic
organize olmuş toplum
body shop
(isim) kaportacı
Türkçe - Türkçe
Aşağıdan yukarıya doğru giyilen tek parçalı kadın giysisi
İngilizce - İngilizce
Physical frame

Indeed, if it belonged to a poor body, it would be another thing; but so great a lady, to be sure, can never want it.

To construct the bodywork of a car
Main section

programming The code of a subroutine, contrasted to its signature and parameters.

To embody

I don't say, one bodies the other / One's spiritual truth; / But I do say it's hard to lose either, / When you have both.

Coherent group

We have now amassed a body of evidence which points to one conclusion.

Material entity

The rioja, sadly, lacked body.

To give body or shape to something
{i} physical form of a person or animal; corpse, carcass; torso; main part, mass; group (of people, things, ideas, etc.); substance; human being; main part of a car; chief part of something; fullness of texture
invest with or as with a body; give body to
{n} the whole trunk of an animal or tree, a person, matter opposed to spirit, main part, mass, spirit in liquors, solid figure, a system, a number of troops, a corporations, reality, the flesh
{v} to produce in some form, to imbody
The part of an email message where you type your message, as opposed to the header or the signature
You can refer to a person's dead body as a body. Officials said they had found no traces of violence on the body of the politician. = corpse
This is a top level HTML document structure which encapsulates and definesall content (text and images) in the document structure; all document content should be contained within the BODY element
A figure that has length, breadth, and thickness; any solid figure
A body of water is a large area of water, such as a lake or a sea. It is probably the most polluted body of water in the world
The body of a car or aeroplane is the main part of it, not including its engine, wheels, or wings. The only shade was under the body of the plane. = shell
Any physical object or material thing
a collection of particulars considered as a system; "a body of law"; "a body of doctrine"; "a body of precedents"
That part of a garment covering the body, as distinguished from the parts covering the limbs
the property of holding together and retaining its shape; "when the dough has enough consistency it is ready to bake"
The physical structure of a human or animal seen as one single organism
Tea taster's term to denote strength and viscosity of a brewed tea
If you say that an alcoholic drink has body, you mean that it has a full and strong flavour. a dry wine with good body. see also foreign body, heavenly body. body armour body modification and mutilation bog body you should have the body mind body problem pineal body
Sometimes used as a shortened term, mainly by elders, but sometimes by others, for ``body of elders'' or ``body of older men'' <<I think your idea is a good one, but we'd better check with the body before acting >>
Amount; quantity; extent
One of the five elements of movement Refers to what the body is doing, which may be described in terms of: whole or partial body actionusing the whole body (e g , whole body stretch), using isolated parts of the body (e g , gesture); cross-lateral (e g , left arm and right leg) type of movement: locomotor (travelling)basic (e g , walk, jump, slide, roll) or combined (e g , step-hop, waltz-run or triplet, grapevine) non-locomotor (on the spot) (e g , curl, stretch, spin) sizesmall, large weight transferlunge, leap, roll balanceon-balance, off-balance; supported, unsupported shapenarrow, wide; angular, curved, twisted; symmetrical, asymmetrical
The thickness or viscosity of a fluid
A group of men or people having a common purpose or opinion; a mass
A corpse
The viscosity or thickness of wine The higher the alcohol and extract content, the more full-bodied the wine
In e-mail, the body is the part of the message containing the most textual content
Body is the feeling that the coffee has in your mouth It is the viscosity, heaviness, thickness, or richness that is perceived on the tongue A good example of body would be that of the feeling of whole milk in your mouth, as compared to water Your perception of the body of a coffee is related to the oils and solids extracted during brewing Typically, Indonesian coffees will possess greater body than South and Central American coffees If you are unsure of the level of body when comparing several coffees, try adding an equal amount of milk to each Coffees with a heavier body will maintain more of their flavor when diluted
The trunk, or main part, of a person or animal, as distinguished from the limbs and head; the main, central, or principal part, as of a tree, army, country, etc
The largest or most important part of anything, as distinct from its appendages or accessories
The sensation of fullness or viscosity in the mouth, imparted by malt dextrins and proteins in beer
A body is an organized group of people who deal with something officially. the Chairman of the policemen's representative body, the Police Federation. the main trade union body, COSATU, Congress of South African Trade Unions. = organization
A number of individuals spoken of collectively, usually as united by some common tie, or as organized for some purpose; a collective whole or totality; a corporation; as, a legislative body; a clerical body
Any mass or portion of matter; any substance distinct from others; as, a metallic body; a moving body; an aëriform body
It is the global impression of a wine Wines are lightly bodied, medium bodied, full bodied depending on the thickness of the wine
an individual 3-dimensional object that has mass and that is distinguishable from other objects; "heavenly body"
element of a SOAP message, it contains the application-specific data The Body element is mandatory If a message contains a Fault, it will appear in the Body
This is a term borrowed from figure dancing terminology in the early days of the set dancing revival and before a set dancing vocabulary had been formulated It is still in use by some teachers to name the movement better described as a 'Quarterhouse'* For examples of the correct use of this term see my Study Notes for one of the figure dances, e g The High Cauled Cap
The body of something such as a building or a document is the main part of it or the largest part of it. The main body of the church had been turned into a massive television studio = bulk
A work used to indicate thickness or thinness of a liquid paint A more acceptable term is viscosity or consistency
a group of persons associated by some common tie or occupation and regarded as an entity; "the whole body filed out of the auditorium"
The code of a subroutine, contrasted to its signature and parameters.[W]
That part of an e-mail message containing the message content,as opposed to the header or the signature
{s} bodily; of or pertaining to the body; of or pertaining to the principal reading topic of an article or book
This term is used mostly with the low power stereo microscopes and it is the basic heart of the microscope without any type of stand (base) or illuminators It usually includes the eyepiece and objective lenses but not the focusing block
A number of things or particulars embodied in a system; a general collection; as, a great body of facts; a body of laws or of divinity
A report region that contains the bulk of the report (text, graphics, data, and computations)
Comparative viscosity, solidity or substance (in wine, colours etc.)
{f} give shape to something; invest with a body; represent in substantial form
The cylindrical portion of the projectile between the bourrelet and the driving bands It is machined to a smaller diameter than the bourrelet to reduce the projectile surface in contact with the lands of the bore The body contains most of the projectile filler
The unthreaded portion of the shank
The material organized substance of an animal, whether living or dead, as distinguished from the spirit, or vital principle; the physical person
the external structure of a vehicle; "the body of the car was badly rusted" the entire physical structure of an organism (especially an animal or human being); "he felt as if his whole body were on fire" body of a dead animal or person; "they found the body in the lake" the central message of a communication; "the body of the message was short" a group of persons associated by some common tie or occupation and regarded as an entity; "the whole body filed out of the auditorium" a collection of particulars considered as a system; "a body of law"; "a body of doctrine"; "a body of precedents" an individual 3-dimensional object that has mass and that is distinguishable from other objects; "heavenly body" invest with or as with a body; give body to
Substance; physical presence
Your body is all your physical parts, including your head, arms, and legs. The largest organ in the body is the liver
The sidewall of a container The portion of a container to which the top and the bottom ends are attached by double seaming
The fleshly or corporeal nature of a human, as opposed to the spirit or soul
body of a dead animal or person; "they found the body in the lake"
The real, as opposed to the symbolical; the substance, as opposed to the shadow
The torso, the main structure of a human or animal frame excluding the extremities (limbs, head, tail)
A unified collection of details, knowledge or information
The section of a dress extending from the neck to the waist, excluding the arms
A body of information is a large amount of it. An increasing body of evidence suggests that all of us have cancer cells in our bodies at times during our lives. = quantity
The part of an e-mail message that contains the main text of the message The body can contain text, graphics, sound, and video clips
the central message of a communication; "the body of the message was short"
Body of Christ
A title describing, as a whole group, all believers in Jesus Christ
Body of Christ
The bread of the eucharist
Body of Christ
The corpse or resurrected body of Jesus Christ
body English
A body motion made to coax an object already propelled go in a desired direction. For example, a nervous leaning or twisting movement while playing sports such as golf or bowling, to "persuade" the ball to go in a desired direction
body bag
A non-porous bag designed to contain a human body, used for the storage and transport of corpses
body bags
plural form of body bag
body butter
a moisturizer designed to be applied to the body
body butters
plural form of body butter
body catch
Any catch that is made around or behind a part of the body, as opposed to in front of the head or chest
body catches
plural form of body catch
body cavity
The cavity within the body of animals which contains the viscera
body check
A move in ice hockey or lacrosse in which a player impedes another with his body
body check
To perform a body check on someone
body checking
Present participle of body check
body checks
Third-person singular simple present indicative form of body check
body checks
plural form of body check
body clock
biological clock
body coat
A gentleman's dress coat
body cord
The insulated wire that runs under a fencer's jacket, connecting the Electrical Competition weapon to the reel, and thence to the scoring machine. Also known as a body wire
body count
The number of persons or bodies counted, especially of those killed in a disaster
body double
A film stand-in for an actor, in scenes not involving the face, especially during scenes of nudity, or of dangerous activity
body double
A political decoy; a person employed to impersonate a politician, in order to draw attention away from the real person or to take risks on their behalf
body doubles
plural form of body double
body horror
A genre of horror fiction based around the graphic destruction or alteration of the body
body image
The subjective inner picture of one's outward physical appearance
body language
Nonverbal communication by means of facial expressions, eye behavior, gestures, posture, and the like; often thought to be involuntary
body lice
plural form of body louse
body lotion
A cleansing lotion designed for the body, to help keep the skin smooth
body louse
A parasitic insect, Pediculus humanus corporis, that infests the body and clothes of humans and feeds on blood
body mass index
a statistical measure of the weight of a person scaled according to height, used to estimate if a person is underweight or overweight. BMI units are defined as \mathrm{kg}/\mathrm{m}^2 ≈ \mathrm{703*lb}/\mathrm{in}^2
body mass indices
plural form of body mass index
body modification
Deliberate physical alteration of the human body, such as tattooing and piercing
body modifications
plural form of body modification
body odor
Alternative spelling of body odour
body odour
The unpleasant smell emitted by a person's body, caused by bacteria multiplied by sweat
body of water
Any significant accumulation of water, usually covering the Earth or another planet, such as a river, lake or a bay
body of work
The entirety of the creative or academic output produced by a particular individual or unit
body part
Vehicle part of the body
body part
any part of an organism such as an organ or extremity
body piercing
The practice of making an opening in part of the flesh and attaching rings or similar decoration through it
body piercings
plural form of body piercing
body politic
The collective body of a nation or state as politically organized, or as exercising political functions
body politic
A corporation
body shop
A workshop in which damage to the bodywork of cars is repaired
body shops
plural form of body shop
body slam
Alternative spelling of body slam
body slams
plural form of body slam
body snatcher
One who secretly removes without right or authority a dead body from a grave, vault, etc
body surf
To ride waves or surf without equipment, such as a surfboard
body surfing
Present participle of body surf
body temperature
The temperature considered to be the accepted standard normal temperature of a healthy, living person or animal

The body temperature for a dog falls within the range of about 38°C to 39°C.

body throw
Any throw that is made around a part of the body, as opposed to in front of the head or chest
body throws
plural form of body throw
body wave
A seismic wave that travels through the earth's interior rather than over the surface. P-waves and S-waves are examples of body waves
body wrap
The practice of wrapping the recipient of a massage in something resembling cellophane as a beauty treatment
body wrap
The air-permeable wrapping material used in this process
body wraps
plural form of body wrap
body-check
To perform a body check; to shove
body-hugging
Sticking close to one's body

You might think you look great in the full, body-hugging Lycra gimp suit, but chances are your girlfriend disagrees – according to the poll only 7% of the women asked found it a good look.

body-surf
To ride waves or surf without equipment, such as a surfboard
body awareness
The felt sense of embodiment; consciousness of our somatic feelings
body brace
(Tıp, İlaç) A brace worn to support the body
body contact
In some partner dances, the connection between the lead and follow is made by direct body contact, instead of a more open frame made with the arms. Body contact may be achieved with the thighs, hips, chest, cheek and/or forehead, depending on the style of dance, the connection needed for a particular move, or to fit the mood of the music
body copy
The main text found in publications we read, body copy is the text of the stories and articles. Body copy is not the headlines, subheads, captions, or pull-quotes. Body copy is usually between 8 and 14 points in size and readability is the key to selecting fonts for body copy
body mass index
(plural body mass indices) an approximate measure of whether someone is over- or underweight, calculated by dividing their weight in kilograms by the square of their height in metres
body of knowledge
A Body of Knowledge is a term used to represent the sum total of all knowledge in an area expertise, most notably professional bodies. A body of knowledge is usually made up of knowledge areas that represent a taxonomy of relevant concepts. Most BOKs also reference a significant amount of supporting literature
body-centered
Relating to or being a crystal space lattice in which each cubic unit cell has an atom at its center and at each vertex
Body Mass Index
{i} BMI, index of healthy weight in people in relation to height (weight in kilograms is divided by the square of height in meters)
body and soul
physical and the spiritual aspects of a person; all of a person, every bit of a person
body art
art form in which the body is used as the medium (includes tattooing, piercing, scarification, painting, etc.)
body bag
a bag in which the body of a dead soldier is placed
body blow
A body blow is something that causes great disappointment and difficulty to someone who is trying to achieve something. His resignation was a body blow to the team. = setback
body builder
person who develops the body for competitive exhibition
body building
building and sculpting of muscles by lifting weights and exercise
body building
an activity in which you do hard physical exercise in order to develop big muscles builder
body clock
Your body clock is the internal biological mechanism which causes your body to automatically behave in particular ways at particular times of the day. Jet lag is caused because the body clock does not readjust immediately to the time change. A physiological mechanism that is thought to regulate physical and mental functions in chronological rhythm. the system in your body that controls types of behaviour which happen at regular times, such as sleeping or eating = biological clock
body color
color of one's skin, skin color
body copy
The bulk of the text set for a publication, usually not including headlines
body copy
The text of an advertisement that tells the complete story and attempts to close the sale It is a logical continuation of the headline and subheads and is usually set in a smaller type size than headlines or subheads (Ch 12)
body copy
The text of a print ad, not including the headline, logo, or subscript material
body copy
Text matter which comprises the major content of an article or publication other than mastheads, headlines, sub-heads, call-outs, charts and graphs Sometimes called Body Text
body fluids
all the liquid substances that are found in the human body (blood, urine, etc.)
body language
Nonverbal communication by means of a sender's bodily motions, facial expressions, or physical location
body language
conscious or unconscious movements and gestures that communicate to others a person’s attitudes and feelings This may also include dress, facial features, skin colour or other personal means of communication without words
body language
sometimes referred to as 'non-verbal communication', in other words, what you can tell about someone's mood or frame of mind by the expression on their face, the way they are standing or sitting, etc
body length
the length of your body
body lotion
moisturizing cream used on the skin
body lotion
lotion applied to the body after bathing
body louse
a parasitic louse that infests the body of human beings
body mass index
A measure of body weight relative to height BMI can be used to determine if people are at a healthy weight, overweight, or obese A body mass index (BMI) of 18 5 up to 25 refers to a healthy weight, a BMI of 25 up to 30 refers to overweight and a BMI of 30 or higher refers to obese --------------------------------------------------------------------------------
body mass index
Measure of an individual's attained growth, measured as the body weight (kg) divided by the square of the height (meters) BMI is an indirect measure of lean body mass and body fat mass
body mass index
= Formerly people judged their weight against the insurance company Ideal Body Weight chart This chart was drawn up to tell people what weights were considered ideal (where you lived the longest) and which were not The Body Mass Index (BMI) is used by researchers to give a convenient and fairly accurate idea of the fat load on the body It is found by dividing the height in meters by the weight in kilograms Click here for a chart to see your BMI
body mass index
weight (in kilograms) / height (in meters) squared
body mass index
Assessing overweight
body mass index
A mathematical formula to assess relative body weight The measure correlates highly with body fat Calculated as weight in kilograms divided by the square of the height in meters (kg/m2)
body mass index
Also called BMI It is equal to your weight (in kilograms) divided by the square of your height (in meters) You can figure out your BMI using the BMI Calculator at this website
body mass index
One of the anthropometric measures of body mass; it has the highest correlation with skinfold thickness or body density The standard formula for calculating is (Weight in Kilograms) / (Height in Meters Squared)
body mass index
A measurement of body fat content It is found by dividing an individuals weight in kilograms by their height in meters squared (weight in kg/height2 in meters)
body mike
A small wireless microphone worn inconspicuously or hidden on the body, as by a performer or announcer, so as to allow freedom of movement
body odor
{i} smell that is unique to a person's body, smell of perspiration
body of work
the total output of a writer or artist (or a substantial part of it); "he studied the entire Wagnerian oeuvre"; "Picasso's work can be divided into periods"
body piercing
{i} place on the body that is pierced with a stud or piece of jewelry, holes on the body for inserting jewelry
body politic
The body politic is all the people of a nation when they are considered as a complete political group. the king was the head of the body politic. The people of a politically organized nation or state considered as a group. all the people in a nation forming a state under the control of a single government
body servant
a valet or personal maid
body stocking
{i} body suit, one-piece close-fitting woman's undergarment that covers the torso
body stocking
a one-piece tight-fitting undergarment for women that covers the torso (and may have sleeves and legs)
body suit
A piece of apparel covering the entire body, wired with "biosensors" for reading the positions of any part of the body
body suit
{i} one-piece close-fitting woman's undergarment that covers the torso
body suit
Garment that provides full length abrasion protection
body temperature
temperature of the body; normally 98
body wall
The portion of an animal body that consists of ectoderm and mesoderm, forms the external body surface, and encloses the body cavity
body waste
waste matter (as urine or sweat but especially feces) discharged from the body
body weight
the weight of a person's body
body work
is a general term that applies to a variety of manipulative therapies, emphasizing skillful touch, which affect posture, function, and behavior
bodily
In or by the body; physically

He was thrown bodily out of the house.

bodily
corporeal
bodily
{a} of or relating to the body, real, actual
The body
bulk
The body
cuerpo
The body
bouk
a body
temple
bodied
Having a specified form of body
bodied
Having a bodily form; corporeal or incarnate
bodied
having a body or a body of a specified kind; often used in combination; "strong-bodied"; "big-bodied"
bodied
having a body or a body of a specified kind; often used in combination; "strong-bodied"; "big-bodied" possessing or existing in bodily form; "what seemed corporal melted as breath into the wind"- Shakespeare; "an incarnate spirit"; "`corporate' is an archaic term
bodied
{s} having a body
bodied
possessing or existing in bodily form; "what seemed corporal melted as breath into the wind"- Shakespeare; "an incarnate spirit"; "`corporate' is an archaic term
bodied
Having a body; usually in composition; as, able-bodied
bodies
plural of body
bodily
Corporeally; in bodily form; united with a body or matter; in the body
bodily
Your bodily needs and functions are the needs and functions of your body. There's more to eating than just bodily needs. see also grievous bodily harm
bodily
In respect to, or so as to affect, the entire body or mass; entirely; all at once; completely; as, to carry away bodily
bodily
affecting or characteristic of the body as opposed to the mind or spirit; "bodily needs"; "a corporal defect"; "corporeal suffering"; "a somatic symptom or somatic illness"
bodily
" having or relating to a physical material body; "bodily existence" affecting or characteristic of the body as opposed to the mind or spirit; "bodily needs"; "a corporal defect"; "corporeal suffering"; "a somatic symptom or somatic illness" of or relating to or belonging to the body; "a bodily organ"; "bodily functions"; "carnal remains" in bodily form; "he was translated bodily to heaven
bodily
Having a body or material form; physical; corporeal; consisting of matter
bodily
Real; actual; put in execution
bodily
having or relating to a physical material body; "bodily existence"
bodily
in bodily form; "he was translated bodily to heaven
bodily
of, related to, or concerning the body
bodily
You use bodily to indicate that an action involves the whole of someone's body. I was hurled bodily to the deck. related to the human body
bodily
having a body; of the body; altogether
bodily
"Leapt bodily below
bodily
Of or pertaining to the body, in distinction from the mind
bodily
of or relating to or belonging to the body; "a bodily organ"; "bodily functions"; "carnal remains"
bodily
{s} physical, corporeal; material, substantial, tangible
body copy
Text matter that comprises the major content of an article or publication other than mastheads, headlines, sub-heads, call-outs, charts and graphs
body copy
The main text of a print ad Usually set in smaller type size (generally 9-14 pt ) than headlines or subheads
body copy
The main section of the book
body copy
Text matter which comprises the major content of an article or publication other than mastheads, headlines, sub-heads, call-outs, charts and graphs
body copy
The text making up the bulk of a document, as distinct from titles and headings Ordinarily set in 10- or 12-point type, but this can vary either way by as much as 4 points
Türkçe - İngilizce
union suit
body