frame

listen to the pronunciation of frame
İngilizce - Türkçe
çerçeve

Kaliforniya'da birçok evin ahşap çerçeveleri var. - In California, most houses have frames of wood.

Onun küçük bir çerçevesi vardır. - He has a small frame.

{i} iskelet

Yapı, çelik iskelet üzerine betondan yapılacaktır. - The building will be made of concrete on a steel framework.

Evin iskeleti bir veya iki gün içinde bitirilmelidir. - The frame of the house should be finished in a day or two.

{i} yapı

Onun dev gibi yapısı tarafından cüceleştim. - I was dwarfed by his gigantic frame.

Bütün iskelet demirden yapıldı. - The whole framework was made of iron.

argo yalan yere suç yüklemek
{i} çizgi roman
(Askeri) KARE, FİLM KARESİ: Seri halindeki fotoğraflardan herhangi biri
kasnak
limonluk
(Askeri) kaburga
çerçeveye almak
(Fotoğrafçılık) kadraj
çerçeveletmek
telaro
(Dilbilim) öğe
fotoğraf karesi
şekillendirmek
karkas
(Tıp) çevrelemek
mizaç
yapı iskeleti
(Avcılık) tabancalarda kubuz
çerçeve, ekranda birden fazla html dosyasını gösterir
dile getirmek
gizli dolaplar çevirmek
beden

Onun ağır bir bedeni var. - He has a heavy frame.

ifade etmek
{f} çerçevele

Caddede aldığı resmi çerçeveletti. - He framed the picture he had bought on the street.

Tom fotoğrafı çerçeveledi ve onu yatağın üzerine astı. - Tom framed the photograph and hung it over the bed.

çerçevelemek
gövde
uydurma kanıtlarla suçsuz birini suçlu göstermek ya da mahkum ettirmek
dalavere yapmak
vücut biçimi
belirtmek
çatı

Ben program yaparken uygulama çatıları kullanmayı seviyorum, çünkü tekrarlamalı işlerde bana zaman kazandırırlar. - I like to use frameworks when I program because they save me time on repetitive tasks.

(Denizcilik) Posta
(Havacılık) Bir hava ya da deniz aracının iskeleti, kaburga
{f} tasarlamak; düzenlemek, tertip etmek, yapmak
{f} argo suçu (aslında suçsuz olan birine) yıkmak
{i} arka plân
(isim) çerçeve, çatı, şasi, iskelet, beden, yapı, yaradılış, kare (film, çizgi roman), sera, tezgâh, arka plân
{i} yaradılış
{i} şasi
{i} sera
becermek
ilerlemek
(Tıp) Beden, vücut
{i} çerçeve; (pencereye/kapıya ait) kasa; telaro
(Tekstil) germe makinesi
{i} (binaya ait) iskelet, karkas
{i} (vücuda ait) bünye, yapı
{f} komplo kurmak
(İnşaat) şasi çerçevesi
{f} iş çevirmek
{f} çamur atmak
sera/çerçeve/iskelet/yapı
{i} otomobil, kamyon
çerçeve,v.çerçevele: n.yapı
uydur/kur/çerçevele
{i} kare film
görüntü

O, kamera görüntüsünü kare kare gözden geçirdi. - He reviewed the footage frame by frame.

tesis etmek
film karesi
(Bilgisayar) resim karesi
resim

Duvarda çerçeveli birkaç resim vardı. - There were several framed pictures on the wall.

Bu, plastikten yapılmış bir resim çerçevesi. - This is a picture frame made of plastic.

ayarlamak
kumpas
kasa

O kapı kasasının altında durdu. - He stood under the door frame.

Kapı kasası çarpık ve kapı uygun şekilde kapanmayacak. - The door frame is warped and the door won't close properly.

meydana getirmek
tasarlamak
iftira
frame of mind
ruhsal durum
frame picture
(Bilgisayar) resmi çerçevele
frame rate
(Bilgisayar) resim karesi hızı
frame antenna
çerçeve anten
frame counter
resim sayacı
frame house
ahşap ev
frame of mind
ruh hali
frame of mind
düşünüş tarzı
frame of mind
mizaç
frame saw
kol testeresi
frame-up
hileli düzen
frame a draft
taslak çerçeve
frame and panel door
çerçeve ve panel kapı
frame buffer
çerçeve tampon
frame center rest
şasi merkezi mesnedi
frame check sequence
çerçeve kontrol dizisi
frame frequency
çerçeve frekansı
frame got broken
çerçevesi kırık var
frame link
çerçeve bağlantı
frame of
çerçeve
frame of reference
düşünce çerçevesi
frame order
Toplu sipariş
frame repetition rate
saniyede yarı resim, saniyede alan (sayısı)
frame synchronization
resim senkronizasyonu, resim eşlemesi
frame width
görüntü eni
frame work for door
Kapı doğraması
frame work for window
Pencere doğraması
frame-work
frame-iş
frame; give a configuration to
kare; bir yapılandırma vermek
frame alignment pattern
cerceve hizalama oruntusu
frame bar
kafes çubuğu
frame bar
çerçeve çubuğu
frame bit
cerceve biti
frame construction
çerçeve konstrüksiyonu
frame construction
(İnşaat) ahşap iskeletli yapı
frame construction
(İnşaat) çerçeve yapı
frame construction
(İnşaat) çerçeve inşaat
frame construction
(İnşaat,Teknik) çerçeve yapımı
frame grid
(Otomotiv) şasi ızgarası
frame half
yarım şasi
frame hive
(Arılık) çerçeveli kovan
frame hold
düşey lineerlik ayarı
frame hold
düşey doğrusallık ayan
frame house
ahşap yapı iskeleti
frame leg
(İnşaat) çerçeve ayağı
frame leg
çerçeve kolonu
frame line
(Sinema) çerçeve çizgisi
frame line
(Sinema) resim çizgisi
frame link
şasi bağlantısı
frame of mind
(ruhi) hal, durum: I left him in a cheerful frame of mind. Onu neşeli bir halde bıraktım
frame of mind
düşünce yapısı
frame of reference
(Nükleer Bilimler) referans sistemi
frame part
şasi parçası
frame post
çerçeve kolonu
frame rail
kenar elemanı
frame rate
Çerçeve Hızı
frame relay
cerceve aktarici
frame rod
çerçeve çubuğu
frame saw
hızar
frame side
şasi yanı
frame size
Çerçeve Boyutu
frame span
çerçeve açıklığı
frame tale
masal içinde masal
frame tale
hikâye içinde hikâye
frame tent
iskeletli çadır
frame up
iş çevirmek
frame up
çamur atmak
frame up
komplo kurmak
frame wall
(İnşaat) ahşap çatkı duvar
frame work
(Askeri) ÇATI, ÇERÇEVE
frame/second
(Bilgisayar) kare/saniye
freeze frame
(Sinema) sabitleşmiş kare
freeze frame
(Sinema) dondurulmuş görüntü
freeze frame video
(Bilgisayar,Teknik) duruk çerçeveli video
freeze frame
sabitlesmis kare, dondurulmuş görüntü
freeze frame video
duruk cerceveli video
freezing the frame
(Pisikoloji, Ruhbilim) kare dondurma
front frame
ön şase
front frame
ön çerçeve
front of the frame
şasi ön kısmı
window  frame
pencere çerçevesi
blind frame
kör kasa
bound object frame
(Bilgisayar) ilişkili nesne çerçevesi
chassis frame
şasi çerçevesi
chassis frame
şasi
entire frame
(Bilgisayar) tüm çerçeve
floor frame
(İnşaat) taban çerçevesi
floor frame
zemin çerçevesi
frame of mind
durum
frame of mind
ruhi hal
frame of reference
(Pisikoloji, Ruhbilim) referans çerçevesi
frames
(Bilgisayar) resim karesi
frames
kare
frames
(Bilgisayar) çerçeve

Onlar pencere çerçevelerini sarıya boyadı. - They painted the window frames yellow.

Tom kalın çerçeveli gözlük takar. - Tom wears glasses with thick frames.

image frame
(Bilgisayar) resim çerçevesi
information frame
bilgi çerçevesi
interior wood door frame
ahşap içi kapı kasası
lost frame
(Bilgisayar) kayıp çerçeve
main frame
(Askeri) ana iskelet
midship frame
(Askeri) mastori postası
mirror frame
ayna çerçevesi
parent frame
(Bilgisayar) ana pencere
previous frame
(Bilgisayar) önceki çerçeve
reference frame
(Matematik) başvuru koordinat sistemi
reference frame
(Matematik) referans koordinat eksenleri
remove frame
(Bilgisayar) çerçeveyi kaldır
remove frame
(Bilgisayar) çerçeve kaldır
reverse frame
(Askeri) ters posta
rib frame
(Askeri) ıskarmoz
rubber frame
lastik çerçeve
rudder frame
(Askeri) dümen palası
sign frame
işaret çerçevesi
single frame
(Bilgisayar) tek kare
solid frame
(Bilgisayar) kalın çerçeve
text frame
(Bilgisayar) metin çerçevesi
trim frame
trim çerçevesi
window frame
(Bilgisayar) pencere kenarlığı
air frame
uçak çatkısı
auxiliary frame
yardımcı şasi
cold frame
limonluk
cold frame
sera
cuttling frame
katlama donanımı
door frame
kapı kasası
doubling frame
katlama tezgahı
embroidery frame
nakış kasnağı
embroidery frame
kasnak
forcing frame
camekânlı fidelik
forcing frame
yastık
framer
çerçeveleme jüyesi
framer
çerçeveci
framing
çatı
framing
kafes
framing
iskelet
hoist frame
şövalman
hoist frame
kuyu kulesi
integral body and frame
yekpare şasi ve karoser
lines per frame
resim başına satır
lock frame
kilit şasisi
machine frame
makine şasisi
main frame
büyük sistem
page frame
sayfa çerçevesi
picture frame
resim çerçevesi

Bu, plastikten yapılmış bir resim çerçevesi. - This is a picture frame made of plastic.

screen frame
baskı çerçeve
stenter frame
germe makinesi
time frame
zaman dilimi
truck frame
kamyon şasisi
window frame
pencere pervazı
Frame work
çerçevelemek işi
X frame
X şeklinde şasi, X biçimli çatkı
a frame
bir çerçeve
İngilizce - İngilizce
The outer decorated portion of a stamp's image, often repeated on several issues although the inner picture may change
A context for understanding or interpretation

In this frame, it's easy to ask the question that the investigators missed.

A piece of photographic film containing an image

A film projector shows many frames in a single second.

An individually scrollable region of a webpage
Conspire to incriminate falsely a presumably innocent person

The gun had obviously been placed in her car in an effort to frame her.

The structural elements of a building or other constructed object

Now that the frame is complete, we can start on the walls.

A complete game of snooker, from break-off until all the balls (or as many as necessary to win) have been potted
To construct in words so as to establish a context for understanding or interpretation

The way the opposition has framed the argument makes it hard for us to win.

The structure of a person's body

His starved flesh hung loosely on his once imposing frame.

A rigid, generally rectangular mounting for paper, canvas or other flexible material

The painting was housed in a beautifully carved frame.

A set of balls whose results are added together for scoring purposes. Usually two balls, but only one ball in the case of a strike, and three balls in the case of a strike or a spare in the last frame of a game
To position visually within a fixed boundary

The director frames the fishing scene very well.

A division of time on a multimedia timeline, such as 1/30th of a second
Of a constructed object such as a building, to put together the structural elements

Once we finish framing the house, we'll hang tin on the roof.

Of a picture such as a painting or photograph, to add a decorative border
An independent chunk of data sent over the wires of a network
The frame of a picture or mirror is the wood, metal, or plastic that is fitted around it, especially when it is displayed or hung on a wall. Estelle kept a photograph of her mother in a silver frame on the kitchen mantelpiece. a pair of picture frames
The frame of an object such as a building, chair, or window is the arrangement of wooden, metal, or plastic bars between which other material is fitted, and which give the object its strength and shape. He supplied housebuilders with modern timber frames We painted our table to match the window frame in the bedroom
{f} enclose in a frame (i.e. a picture); contrive false evidence against, set up (Slang); construct, build; fashion; formulate
The frames of a pair of glasses are all the metal or plastic parts of it, but not the lenses. He was wearing new spectacles with gold wire frames
You can refer to someone's body as their frame, especially when you are describing the general shape of their body. Their belts are pulled tight against their bony frames
{i} casing; skeleton; structure; body structure; mood; picture in a film; (Internet) data packet that includes header and footer fields that are needed to display data on a physical medium
{n} a case, shape, support, disposition, order
{v} to put in a frame, make, devise, invent
The basic unit of communication between two N_Ports Frames are composed of a starting delimiter (SOF), a header, the payload, the Cyclic Redundancy Check (CRC), and an ending delimiter (EOF) The SOF and EOF contain the Special Character and are used to indicate where the frame begins and ends The 24-byte header contains information about the frame, including the S_ID, D_ID, routing information, the type of data contained in the payload, and sequence/exchange management information The payload contains the actual data to be transmitted, and may be 0-2112 bytes in length The CRC is a 4-byte field used for detecting bit errors in the received frame
If someone frames an innocent person, they make other people think that that person is guilty of a crime, by lying or inventing evidence. I need to find out who tried to frame me
the internal supporting structure that gives an artifact its shape; "the building has a steel skeleton"
Of a presumably innocent person, to cause to appear guilty
Sometimes a window will be divided into multiple subdivisions called frames Each frame has its own scroll bar, and can be scrolled independently For example, Windows Explorer will have a list of folders in the left frame, with a list of that folder's folders/files in the right frame
In asynchonous serial communications, a unit of transmission that is sometimes measured in elapsed time It begins with the start bit that precedes a character and ends with the last stop bit that follows the character In synchronous communications, a package of information transmitted as a single unit Every frame follows the same basic organization and contains control information, such as synchronizing characters, station address, and an error-checking value, as well as a variable amount of data See also datagram; encapsulation; packet
The basic logical unit in which bit-oriented data is transmitted The frame consists of the data bits surrounded by a flag at each end that indicates the beginning and end of the frame A primary rate can be thought of as an endless sequence of frames
If someone is in the frame for something such as a job or position, they are being considered for it. We need a win to keep us in the frame for the title. = in the running see also cold frame. drawing frame spinning frame Frame Janet Janet Paterson Frame Clutha frame structure light frame construction reference frame frame of reference space frame stocking frame water frame
alternative names for the body of a human being; "Leonardo studied the human body"; "he has a strong physique"; "the spirit is willing but the flesh is weak"
To originate; to plan; to devise; to contrive; to compose; in a bad sense, to invent or fabricate, as something false
construct by fitting or uniting parts together
To provide with a frame, as a picture
The outer decorated portion of a stamps image, often repeated on several issues although the inner picture may change
its model and strength; the skeleton of a structure
Particular state or disposition, as of the mind; humor; temper; mood; as, to be always in a happy frame
A single screen-sized image that can be displayed in sequence with other slightly different images to create animated drawings A video frame consists of two interlaced fields of either 525 lines (NTSC) or 625 lines (PAL/SECAM), running at 30 frames per second (NTSC) or 25 frames per second (PAL/SECAM) Film runs at 24 frames per second
A glazed portable structure for protecting young plants from frost
take or catch as if in a snare or trap; "I was set up!"; "The innocent man was framed by the police"
A term applied, especially in England, to certain machines built upon or within framework; as, a stocking frame; lace frame; spinning frame, etc
enclose in a frame, as of a picture
A named element of a frame set A frame appears in a web browser as a scrollable window in which pages can be displayed You assign a page to a frame when you create a hyperlink to the page
The sequence of bits that form the unit of data transmission at the LAN data link layer or medium access control layer In Ethernet, a frame consists of the sequence of bits transmitted by a station from the "preamble" through the "frame check sequence" Also called "packet"
A frame is a rectangular cluster of Emacs windows When using X Windows, you can create more than one Emacs frame, each having its own X window, and then you can subdivide each frame into Emacs windows as you wish See section Frames and X Windows
A vehicle for the transmission of data over a link It can be described as a collection of bits, including the address, data, and control information, that is switched and transmitted over a link The size and composition of the frame varies according to the protocol used The terms packet and frame are often used interchangeably
the constructional system, whether of timber or metal, that gives to a building, vessel, etc
A kind of open case or structure made for admitting, inclosing, or supporting things, as that which incloses or contains a window, door, picture, etc
one of a series of still transparent photographs on a strip of film used in making movies draw up the plans or basic details for; "frame a policy" formulate in a particular style or language; "I wouldn't put it that way"; "She cast her request in very polite language" enclose in or as if in a frame; "frame a picture" construct by fitting or uniting parts together enclose in a frame, as of a picture
To support
A stand to support the type cases for use by the compositor
This term has many different uses but by far the most frequently used is in relation to Web pages where the Web page being viewed has a number of independent boxes or frames A common application of this is with a search engine where in the left hand frame you enter the information you want to be searched and the results of this search are presented back in the right hand frame
one of a series of still transparent photographs on a strip of film used in making movies
A segment of a digital signal that has a repetitive characteristic in that corresponding elements of successive frames represent the same things In a time-division multiplex system, a frame is a sequence of time slots, each containing a sample from one of the channels served by the multiplex system; the frame is repeated at the sampling rate, and each channel occupies the same sequence position in successive frames
To fit to something else, or for some specific end; to adjust; to regulate; to shape; to conform
A frame is the (variable-sized) "block" in which data is transferred across an Ethernet network The second volume of this Guide gives a brief description of an Ethernet frame
When referring to video, the information (or time) required, for one complete picture to be viewed In North America, there are several video frame rate standards: 30 frames per second (fps), 29 97 fps Film has a frame rate of 24 fps CD-Audio stores information in frames as well There are 75 frames per second on audio CDs However, the CD frames and video frames are not related [BACK]
To construct by fitting and uniting the several parts of the skeleton of any structure; specifically, in woodwork, to put together by cutting parts of one member to fit parts of another
A whole video image; is composed of two interlaced fields A CCD chip produces 30 frames per second at NTSC sytem and 25 frames at PAL
The frame is where seat, engine, wheels, etc are mounted on There are various kart manufacturers which will offer different frames Depending on who you ask, you will get different suggestions on which frame is the best Some people claim that European kart frames are better than American ones This topic is always good for a long and heated discussion among karting fans The frame is also called chassis A frame is designed to allow flexing during cornering, which is quite an important point You might want to read more about the flexing The constant flexing during cornering will eventually wear out a frame Because the frame has to work so hard, the younger the frame, the better Mileage may vary, but don't buy a frame which is older than 5 years, if you plan on being competitive Older ones are typically quite cheap and will do great to get some first experiences in To get an overview of just some of the many kart frame manufacturers, click here
A frame of cinema film is one of the many separate photographs that it consists of. Standard 8mm projects at 16 frames per second
To shape; to arrange, as the organs of speech
Contrivance; the act of devising or scheming
One complete video picture A frame contains two video fields, scanned at the NTSC rate of 30 frames per second or the PAL rate of 25 frames per second
construct by fitting or uniting parts together enclose in a frame, as of a picture
A subsection of a Web page displayed independently of other portions of the page A frame may include a scroll bar that allows the user to scroll a frame of one page while another frame remains constant Simple Web pages contain one frame, which is also known as a main frame
See Dovetail, Halve, v
Datalink layer "packet" that contains the header and trailer information required by the physical medium That is, network layer packets are encapsulated to become frames See also: datagram, encapsulation, packet
frame ball
The ball that will take the player's score past the theoretical winning point, even though the frame is not finished and there are still some balls remaining on the table
frame balls
plural form of frame ball
frame buffer
Alternative spelling of framebuffer
frame buffers
plural form of frame buffer
frame counter
An indicator, in roll film cameras, that shows that number of frames that have moved through the camera (number of exposures taken)
frame dragging
the bending out of shape of space and time near a rotating body, as predicted by general relativity
frame house
A house constructed on a light wooden framework
frame of mind
state of mind
frame of reference
a set of axes which enable an observer to measure the position and motion of all bodies in some system relative to the reference frame
frame of reference
a set of assumptions, ideas and standards that form a viewpoint from which philosophical, religious and other ideas may be evaluated
frame rate
the measurement of how quickly an imaging device can produce unique consecutive images called frames, most often expressed in frames per second (often abbreviated "fps") or, equivalently, Hertz (Hz)
frame saw
An old design of saw that used a relatively narrow blade, kept stiff by tension through the frame
frame up
To arrange fraudulent evidence to falsely implicate a person of a crime; to frame
frame up
To erect the initial walls and roof of a new building
frame work knitter
less common spelling of framework knitter
frame averaging
(Bilgisayar) Frame averaging is a technique to get better statistics, that is more image data or a better signal to noise ratio (SNR) in your images
frame of reference
A set of coordinate axes in terms of which position or movement may be specified or with reference to which physical laws may be mathematically stated. Also called 'reference frame'
frame of reference
A set of coordinate axes in terms of which position or movement may be specified or with reference to which physical laws may be mathematically stated. Also called reference frame
frame of reference
A set of ideas, as of philosophical or religious doctrine, in terms of which other ideas are interpreted or assigned meaning
Frame Relay Service
(Computers) telecommunications service based on high-capacity telephone lines capable of transferring up to 1.5 mbps (mainly used for connecting between LANs and a WAN)
frame a picture
encase a painting or drawing in a protective border
frame buffer
(computer science) a buffer that stores the contents of an image pixel by pixel
frame buffer
(Computers) temporary memory that stores frames of graphic images not currently being displayed on-screen
frame grabber
card which receives video signals and transfers them to the computer
frame of a building
support on which a building is built
frame of mind
mood, fancy, state of mind
frame of mind
Your frame of mind is the mood that you are in, which causes you to have a particular attitude to something. Lewis was not in the right frame of mind to continue
frame of reference
a system of assumptions and standards that sanction behavior and give it meaning
frame of reference
A frame of reference is a particular set of beliefs or ideas on which you base your judgment of things. We know we're dealing with someone with a different frame of reference
frame rate
How fast the source repaints the screen with a new frame NTSC repaints the screen every 1/30th of a second for a frame rate for 30 frames per second PAL is 25 frames per second
frame rate
Number of animation frames displayed per second; frequency with which image is regenerated
frame rate
frequency at which the pictures in a film are displayed, speed of the display of frames
frame rate
The speed at which video frames are scanned or displayed, 30 frames per second for NTSC, 25 frames a second for PAL/SECAM
frame rate
  The number of frames transmitted or received per unit time (188) Note 1:   The frame rate is usually expressed in frames per second   Note 2: In television transmission, the frame rate must be distinguished from the field rate, which in the NTSC and other systems, is twice the frame rate   Synonym frame frequency
frame rate
Term used in the production of animation and video A movie's frame rate determines how many frames a second it should ideally run at Developers of digital materials need to be aware that some lower specification computers may not be able to redraw screens at the desired frame rate or speed
frame rate
The number of frames displayed, per second, in video High-frame rates generally produce better quality video, because there are more frames This smoothes the movement in the video
frame rate
The number of frames that are shown or sent each second Live action relates to a frame rate of 30 frames per second
frame rate
The number of images captured or displayed per second A lower frame rate produces a less fluid motion and saves disk space A higher setting results in a fluid image and a larger movie file
frame rate
The basic sampling frequency defined for a multi-frequency record; the reciprocal of the frame interval The frame rate is usually the lowest sampling frequency used for any signal included in the record
frame rate
The frame rate of a video source is determined by the speed at which it completes the rendering of a new image This is limited by both the speed at which image data can be created and the rate at which video images can be presented on a display For example the NTSC system redraws at 30Hz, PAL is 25Hz and computer displays are now usually 72-75Hz
frame rate
The basic channel rate at which the switch operates Either 16 or 32 kbs
frame rate
- The number of frames per second that a graphics card can create
frame rate
The number of pictures that can be taken in a given period of time
frame rate
Is the rate at which an entire scene is change when every pixel is commanded to project a new value of signal radiance
frame rate
The number of complete screens or frames drawn per second (FPS) Higher frame rates provide smoother motion
frame rate
The speed at which a Flash movie plays The default frame rates is 12fps(frames per second)
frame rate
is the numbers of frames per second that is rendered by the game engine It can also be considered the rate at which the map performs while being played in the game
frame relay
This ANSI/ITU-T-standard packet interface protocol has a few advantages over ISDN For one thing, you can purchase frame relay lines in increments between 56 kbps and 1 5 mbps (equivalent to a T1 connection) The protocol also has a flat-rate billing structure instead of a per-hour usage charge But frame relay is designed for data transfer only, so it's not well suited to videoconferencing or any other voice application Frame relay is sometimes confused with a leased line Both are used primarily to extend a local area network (LAN) between business branches However, a leased line is a dedicated line permanently connected between sites, and frame relay uses the telephone company's shared network on an as-needed basis
frame relay
A high-speed packet-switched data communications service, similar to X 25 Frame relay is a leading contender for LAN-to-LAN interconnect services, and is well suited to the bursty demands of LAN environments See also Permanent Virtual Circuit, Switched Virtual Circuit [Visit the Frame Relay Forum @ http: //www frforum com/ ] Fractional T1 A service in which a customer can use less than 24 channels on a T1 line without paying the cost of the entire line Front-End Processor (FEP) A communications computer associated with a host computer that manages the lines and routing of data through the network
frame relay
A high-speed packet switching protocol popular in networks, including WANs, LANs, and LAN-to-LAN connections across vast distances
frame relay
Standard packet-switched protocol for transmission of voice and data that creates "virtual" dedicated circuits These are less expensive than dedicated circuits
frame relay
A protocol to replace the x 25 packet switching protocol used in the past Frame Relay is a simplified version, owing to the vastly improved transmission facilities of today Much of the x 25 protocol's error checking, re-sync and recovery features are no longer needed, thus Frame Relay is much moer efficient, giving way to to less overhead (control) bytes and the resultant higher overall thruput
frame relay
(Computers) standard for fast transmission of data using the "fast packet switching" method (in LAN or WAN networks)
frame relay
Frame relay is a telecommunication service designed for cost-efficient data transmission for intermittent traffic between local area networks (LANs) and between end-points in a wide area network (WAN) Frame relay is based on the older X 25 packet-switching technology which was designed for transmitting analog data such as voice conversations Unlike X 25 which was designed for analog signals, frame relay is a fast-packet technology, which means that the protocol does not attempt to correct errors When an error is detected in a frame, it is simply "dropped " (thrown away) The end points are responsible for detecting and retransmitting dropped frames
frame relay
High-speed packet switching technique used to interconnect LANs Capable of any payload up to 4096 bytes per packet Defined in ITU-T I 122 Typically used to build VPNs, particularly where guarantees of bandwidth are required In Interoute’s i-21 network, the QoS capabilities of MPLS are used instead of Frame Relay to guarantee bandwidth over the network as well as provide additional flexibility in service offerings
frame relay
At the data link layer in a wide area network (WAN), a protocol for transferring packets at speeds up to 1 544 Mbps, depending on the physical medium being used Frame Relay is designed for noise-free digital lines, and therefore omits the error correction facilities The result is increased bandwidth
frame relay
A high-speed packet switching protocol used in wide area networks (WANs) Frame Relay provides for a granular service up to a DS1 rates of 1 544 Mbps
frame relay
A packet switching standard based on the older X 25 protocol that achieves greater speeds with fast, reliable networks It lowers overhead by reducing the accounting and checking procedures used in X 25
frame relay
Frame Relay is a form of packet switching, but uses smaller packets and requires less error checking than the traditional forms of packet switching (NET)
frame relay
A network access protocol for bursty data applications that is characterized by four important features: high transmission speed, low network delay, high connectivity and efficient bandwidth use
frame relay
Frame Relay is a network technology ideally suited to carrying traffic that is of bursty or sporadic in nature Network costs are reduced by having many Frame Relay customer sharing the same network capacity (and relying on them wanting to make use of the network at slightly different times)
frame relay
A networking protocol, which means that unlike a point-to-point private line, there's a network switch in-between your location and to whomever you're connecting Actually, you get a private line to a node on the frame relay network, and the remote location gets a private line to a near-by frame relay node When you send traffic over your line, the network gets it to the remote location by routing it through the frame relay network Then the data is passed to the remote location's line and it has reached its destination
frame relay
(FR) A high-speed packet-switched data communications service, similar to X 25 Frame relay is a leading contender for LAN-to-LAN interconnect services, and is well suited to the bursty demands of LAN environments See also permanent virtual circuit and switched virtual circuit
frame relay
A fast packet switching protocol based on the LAPD protocol of ISDN that performs routing and transfer with less overhead processing than X 25
frame relay
A high-speed packet switching protocol used in wide area networks (WANs) Providing a granular service of up to DS3 speed (45 Mbps), it has become very popular for LAN to LAN connections across remote distances Many of the major carriers offer frame relay services
frame relay
A fast packet technology initially defined as an ISDN frame mode service Frame relay uses a minimal set of Data Link Layer procedures across the User-to-Network Interface (UNI), providing unacknowledged transfer of variable length frames between users Additional Layer 2 and 3 functions must be provided by the end-users The Layer 2 protocol uses LAPF-Core procedures The network discards any frame with bit errors Frame relay offerings today primarily offer permanent virtual circuit (PVC) services independent of ISDN Switched virtual circuit (SVC) services will use ISDN-like signaling for call control
frame relay
A communications interface that provides high-speed packet transmission with minimum delay and efficient use of bandwidth It assumes that all connections are reliable and does not have error detection or control which helps to speed up the protocol
frame relay
The emerging standard for high-speed data communications, offering users transmission speeds of 2 048 megabits per second and higher It allows faster speeds than the X 25 packet switching standard because it does away with elaborate error-correction and routing information Its main application is interconnecting local area networks
frame relay
A protocol for connecting computers on a WAN Frame Relay networks are in some cases being replaced by faster technologies, including ATM Back to Top
frame relay
An interface standard which defines a method of routing packets of data, or frames, in a wide area network It operates at the data-link layer, thereby saving the overhead of error recovery present in higher layer protocols and insuring greater throughput in the network See also: protocol, TCP/IP Protocol Suite
frame relay
This phrase refers to a shared-bandwidth wide area network based on a subset of High-level Data-link Control (HDLC) called LAP-D (link access procedure-D channel) Frame relay is designed to be carried over high-speed, high-accuracy links such as T-1 or the still emerging T-3; a 56Kbps line is the most common implementation Individual frames can vary in size, but they are usually 4,096 bytes Users reserve a specific data rate called the CIR, or committed information rate, but users can attempt to burst data at higher rates Extra frames are discarded if the carrier's network doesn't have sufficient capacity Frame relay is the CCITT standard for a low-overhead packet-switching protocol that provides dynamic bandwidth allocation at speeds up to 2Mbits/sec or more It is considered a second generation X 25 in that it is more efficient
frame relay
A switching technology that uses packets Two of the strengths of Frame Relay are that the packets can have variable length frames and it is protocol independent
frame story
A narrative structure containing or connecting a series of otherwise unrelated tales
frame up
{f} build by fitting parts together; set up the first walls and roof of a new structure
frame up
{i} setup, plot to implicate an innocent person on false evidence, dishonest incrimination of an innocent person
frame up
construct by fitting or uniting parts together
frame-head
beam, ledge, upper beam of a doorframe
frame-up
A frame-up is a situation where someone pretends that an innocent person has committed a crime by deliberately lying or inventing evidence. He was innocent and the victim of a frame-up. a plan to make someone seem guilty of a crime which they did not do = set-up
frame-up
an act that incriminates someone on a false charge
freeze frame
A still frame or picture taken from a video, film, or motion picture
freeze-frame
A freeze-frame from a film is an individual picture from it, produced by stopping the film or video tape at that point. when you stop the action on a video at one particular place freeze
A-frame
an architectural structure, in the shape of an "A", having two straight sides meeting at the top
B-frame
A compressed video frame which is reconstructed based on its differences from both the previous and the subsequent frame
D-frame
A low-quality intraframe containing only DC components, used for high-speed previews
I-frame
An intraframe, a frame which contains all necessary rendering information within itself
P-frame
A video frame which contains only information on the differences from previous frames
Zimmer frame
A walking frame

These are three- or four-legged frames, on wheels, which remind one of a modern-day Zimmer frame.

cold frame
A transparent-roofed enclosure, built low to the ground, used to protect plants from cold weather
diamond frame
A modern, upright bicycle shape or design, as distinguished from a penny-farthing bicycle, a recumbent, etc
flash frame
In video or film editing, a flash frame is a very short shot (usually one frame, but occasionally several) that appears in a sequence of images. Flash Frames are usually inadvertent and result from either an editing mistake or an equipment problem. From time to time, however, they are inserted intentionally for creative reasons
framed
Simple past tense and past participle of frame
framer
A person who assembles the timbers of a wood-framed building
inertial frame of reference
a frame of reference that is stationary relative to a body moving at constant velocity and on which no force is being exerted
open reading frame
A sequence of DNA triplets, between the initiator and terminator codons, that can be translated into mRNA
space frame
A three-dimensional truss, often of steel, forming a rigid, stable structure
spinning frame
a machine that draws and twists fibres and then winds it onto spools or spindles
stocking frame
knitting machine used to manufacture hosiery
time frame
the period of time during which something is expected to occur, or does occur
time-frame
Alternative spelling of time frame
walking frame
A framework device used to support either an infant learning to walk or a person with walking difficulties
window frame
The wooden, aluminium or PVC etc. framework around a window
zimmer frame
Alternative spelling of Zimmer frame

She was leaning on a zimmer frame, peering up at them from under a bird's nest of uncombed grey hair.

framer
{n} one who frames, a maker, a contriver
inertial reference frame
A coordinate system in which Newton's first law of motion is valid(synonym) inertial frame

(synonym) inertial frame.

space frame
(Mimarlık) A three-dimensional structural framework designed to withstand loads applied at any point
framable
Capable of being framed
framed
provided with a frame; "there were framed snapshots of family and friends on her desk"
framed
provided with a frame; "there were framed snapshots of family and friends on her desk
framed
past of frame
framed
{s} enclosed in a frame (i.e. a picture); falsely incriminated, set up (Slang); constructed, built; fashioned; formulated
framer
someone who writes a new law or plan; "the framers of the Constitution"
framer
someone who makes frames (as for pictures)
framer
The carpenter contractor that installs the lumber and erects the frame, flooring system, interior walls, backing, trusses, rafters, decking, installs all beams, stairs, soffits and all work related to the wood structure of the home The framer builds the home according to the blueprints and must comply with local building codes and regulations
framer
{i} person who makes frames
framer
The carpenter contractor who installs the lumber and erects the frame, flooring system, interior walls, backing, trusses, rafters, decking, and installs all beams, stairs, soffits, and all work related to the wood structure of the home The framer builds the home according to the blueprints and must comply with local building codes and regulations
framer
One who frames; as, the framer of a building; the framers of the Constitution
framer
someone who writes a new law or plan; "the framers of the Constitution" someone who makes frames (as for pictures)
framer
A person who writes a new law
framer
A person who makes frames for paintings
framers
plural of framer
frames
An HTML technique for combining two or more separate HTML documents within a single web browser screen Compound interacting documents can be created to make a more effective web page presented in multiple windows or sub-windows A framed web site often causes great problems for search engines, and may not be indexed correctly Search engines will often index only the part of a framed site within the <NOFRAMES> section, so make sure that the <NOFRAMES> section includes relevant text which can be indexed by the spiders If your site uses frames, consider providing a gateway page or adding navigational links within the framed pages Submit the main page - the one containing the <FRAMESET> tag to the search engines If you use a gateway page, submit this separately
frames
– A feature of HTML that allows a web author to divide a page into two or more separate windows If the frame does not have a <title> element, or the <title> element is not meaningful this can cause accessibility issues In addition, some browsers do not support frames Index
frames
A term used to describe a viewing and layout style of a World Wide Web site; it refers to the simultaneous loading of 2 or more Web pages at the same time within the same screen Originally developed by Netscape and implemented in their Navigator 2 0 browser, today many other popular Web browsers support this feature With frames, often you have one frame acting as a 'control frame' while the other is the 'target frame' - the results of actions in the control frame display in the target frame Back to Top
frames
Web Frames allow web publishers to divide the browser window into multiple HTML documents Each frame contains an individual document that function independently of the other frames
frames
A feature of some web browsers that enables a page to be displayed in separate scrollable windows Frames can be difficult to translate for text-only viewing via ADA guidelines, so their use is increasingly being discouraged
frames
{i} thin metal or plastic framework for optical lenses
frames
The browser display is separated into different sections, each with its own scroll bar (if needed) Some sections can remain unchanged displaying advertising or an index, whereas the main section or frame acts as a normal browser display Not all browsers support frames
frames
Frames enable a browser to display content from two or more web pages at once A common use of frames is to have a table of contents on one side of the browser linking to more pages on the other side
frames
plural of frame
frames
The use of multiple, independent sections to create a single Web page Each frame is built as a separate HTML file but with one "master' file to identify each section When a user requests a page with frames, several pages will be displayed as panes Sites using frames may report one page request with several panes as multiple page requests Most audit firms count only the master HTML page request and therefore can accurately report the page requests
frames
third-person singular of frame
frames
Some web pages are actually composed of two or three individual web pages, arranged in 'frames' You might often come across a 'navigation frame', providing links to key areas of a site, that will remain on screen as you browse the site of which it is a part Some apparently framed sites actually create the impression by using tables instead of frames
frames
An HTML technique allowing web site designers to display two or more pages in the same browser window Most search engines do not index framed web pages properly - they only index the text present in the NOFRAMES tag Unless a web page which uses frames contains relevant content in the NOFRAMES tag, it is unlikely to get a high search engine ranking
frames
A method of breaking up a web page so that you can view two or more pages simultaneously in the same browser window Commonly used, as in the old Essex website, to provide a navigation bar on the left of the browser window This technique was fashionable for a time, but makes it hard for search engines to index a site and causes problems for users with special accessibility needs
frames
divide the main browser's display window into independent window frames Each frame can simultaneously display a different document The display window may be divided into columns and rows of individual frames separated by scrollbars
frames
A Web site technique that divides a single page into two separate entities Back to top
frames
World-wide web Frames are areas of a web browser window into which some pages of world-wide web content are divided Whilst many web designers advocate the use of frames to ease navigation (with frames permitting, for example, a static menu to remain alongside a scrolling document display), others bemoan their use as frames tend to create cumbersome and cluttered layouts on smaller displays Some older web browsers and most Net-top boxes also have difficulty displaying frames, whilst even newer browsers often have difficulty reliably printing them Many web sites therefore now choose to offer both a "frames" and a "non-frames" option
frames
Definition: A coding style that is used to combine multiple HTML documents into a single web page Frames are often used to allow certain areas of a web site to remain in place (i e navigation, header graphic) while other areas of the site are scrollable Framed web sites are more difficult to optimize for high search engine rankings because most spiders are unable to read and index the content within a tag Sites that are designed using frames need to place optimized content in the in order to provide the search engine spiders with something to index
frames
The new frames feature of Netscape Navigator 2 0 is a sophisticated page-presentation capability that enables the display of multiple, independently scrollable frames on a single screen, each with its own distinct URL Frames can point to different URLs as well as be targeted by other URLs - all within the same screen Developers can now incorporate banners, ledges, tables of contents, and display panels into their designs, allowing users to scroll through multiple sites simultaneously, submit database queries in one frame and receive back instant results in another and even freeze regions of the screen in place while the user scrolls through information on a page
frames
An HTML technique allowing web site designers to display two or more pages in the same browser window Many search engines do not index framed web pages properly - they only index the text present in the NOFRAMES tag Unless a web page which uses frames contains relevant content in the NOFRAMES tag, it is unlikely to get a high ranking in those search engines
frames
A format for web documents that divides the screen into segments, each with a scroll bar as if it were as "window" within the window Usually, selecting a category of documents in one frame shows the contents of the category in another frame To go BACK in a frame, position the cursor in the frame an press the right mouse button, and select "Back in frame" (or Forward)
frames
Frames are a technique used in web pages to divide the page into multiple windows, where each window is called a frame and can contain its own separate page The advantage of frames is that one window can be scrolled or changed while other windows remain fixed for such purposes as keeping a menu in view all the time The disadvantage is that not all browsers support them
frames
A feature supported by most modern Web browsers than enables the Web author to divide the browser display area into two or more sections (frames) The contents of each frame are taken from a different Web page Frames provide great flexibility in designing Web pages, but many designers avoid them because they are supported unevenly by current browsers
frames
The use of multiple, independent sections to create a single Web page Each frame is built as a separate HTML file but with one "master' file to identify each section When a user requests a page with frames, several pages will be displayed as panes Sites using frames may report one page request with several panes as multiple page requests Most audit firms count only the master HTML page request and therefore can accurately report the page requests
frames
In HTML, providing the ability to break a web page into multiple, separately scrollable areas Because some search engines cannot follow links in a framed web site, a good web designer will contain text in a NOFRAMES-tag and provide a link for search engines to index your site
frames
'Frames' are pages within an HTML page Frames behave like a separate window They can have their own menus, scroll bars, and content Frames let you keep certain content (your logo and menu for example) fixed on the screen, when users scroll down to read text You can also use frames to display someone else's web site inside your web site
framing
The construction of the skeletal framework of a house
framing
A framework, or a sy&?; of frames
framing
A control procedure used with multiplexed digital channels such as T1 carriers, whereby bits are inserted so that the receiver can identify the time slots that are allocated to each sub channel
framing
A way of talking about a situation that reveals something about how the speaker views others and the world A way of talking about a situation that reveals something about how the speaker views others and the world
Türkçe - İngilizce
fotoğraf çerçevesi
frame