any part of an organism such as an organ or extremity

listen to the pronunciation of any part of an organism such as an organ or extremity
İngilizce - İngilizce
body part
any part of an organism such as an organ or extremity

  Heceleme

  a·ny part of an or·ga·ni·sm such as an or·gan or ex·tre·mi·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  eni pärt ıv ın ôrgınîzım sʌç äz ın ôrgın ır îkstremıti

  Telaffuz

  /ˈenē ˈpärt əv ən ˈôrgəˌnəzəm ˈsəʧ ˈaz ən ˈôrgən ər əksˈtremətē/ /ˈɛniː ˈpɑːrt əv ən ˈɔːrɡəˌnɪzəm ˈsʌʧ ˈæz ən ˈɔːrɡən ɜr ɪksˈtrɛmətiː/

  Günün kelimesi

  senescent