kuruluş

listen to the pronunciation of kuruluş
Türkçe - İngilizce
establishment
institution

That hospital is one of the oldest institutions in the city. - O hastane, kentteki en eski kuruluşlardan biridir.

foundation
organisation
organization

She is playing an important role in our organization. - O, kuruluşumuzda önemli bir rol oynuyor.

We must beef up our organization. - Kuruluşumuzu güçlendirmeliyiz.

shop
body
organization, establishment, or institution (corporate body)
disposition, distribution (of troops)
(Hukuk) body, establishment, foundation
foundation, establishment, formation; institution, organization, enterprise; construction
organ

He is playing an important role in our organization. - O, kuruluşumuzda önemli bir rol oynuyor.

Tom was named the head of the organization after the director retired. - Müdür emekli olduktan sonra Tom kuruluşun başına tayin edildi.

concern
founding, establishment
set up
installation , enterprise
institute
Enterprise

Thanks to your initiatives we've been recognized as a progressive and forward-thinking enterprise by the press. - Girişimleriniz sayesinde basın tarafından ilerici ve ileriye dönük düşünce kuruluşu olarak tanınmaktayız.

promotional
construction, structure
being set up
(Askeri) entity
(Ticaret) setting up
plant
association
(Ticaret) house
corporation
agency
venture
company

The launching of the company was in 1950. - Şirketin kuruluşu 1950 yılında oldu.

directorate
founding
constitution
setup
installation
Kuruluş Dışı Kadro ve İstihkaklar
(Askeri) Table of Distribution and Allowance
Kuruluş Dışı Kadro ve İstihkaklar Listesinin belirlenmesi
(Askeri) Table of Distribution and Allowance (TDA) designation
kuruluş süresi
installation time
kuruluş tarihi
founded
kuruluş temel özellik verileri
(Askeri) foundation feature data
kuruluş testi
installation testing
kurum ve kuruluş
agency and institute
aracı kuruluş
factor
mesleki kuruluş
(Ticaret) association
kuruluş yılı
founding year
kuruluş yılı
foundation year
minimum kuruluş
(Bilgisayar) compact installation
polis kuruluş
police force
hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş
Christian religious organizations concerned with
bilinmeyen kuruluş
(Bilgisayar) unknown organization
birincil kuruluş
primary agency
burs veren kuruluş
grantor
denizden havaya ara birim; tek kuruluş unsuru
(Askeri) sea-to-air interface; single agency item
dini kuruluş
(Politika, Siyaset) ecclesiastics association
dini kuruluş yetkilisi
prior
doğal kaynakları kontrol eden kuruluş
conservancy
genel kuruluş anlaşması
(Askeri) general agency agreement
gönüllü kuruluş
voluntary agency
ikincil ana kuruluş
(Ticaret) next most senior parent
ikincil kuruluş
(Politika, Siyaset) subsidiary organ
ikram servisi yapan kişi veya kuruluş
caterer
ileri kademeli kuruluş
(Askeri) advanced echelon
jenerik kuruluş
(Askeri) generic establishment
lider Federal Kuruluş
(Askeri) lead Federal Agency
lider kuruluş; hukuki danışman; hat yükselticisi; çevrim anahtarı üreteç (LKG) a
(Askeri) lead agent; legal adviser; line amplifier; loop key generator (LKG) adapter
microsoft kuruluş şeması
(Bilgisayar) microsoft organization chart
sivil kuruluş
civil institution
sivil kuruluş
non-governmental establishment
sınai kuruluş
industrial enterprise
tedrici kuruluş
(Ticaret) gradual formation
veren kuruluş:konu
(Bilgisayar) issuer: subject
yan kuruluş
subsidiary
yetkili kuruluş
(Ticaret) public authority
yetkili kuruluş
(Hukuk) competent body
kuruluş