bütün olarak

listen to the pronunciation of bütün olarak
Türkçe - İngilizce
totally
in the lump
completely
bodily
en bloc
outright
as a whole

The nation as a whole is in favor of political reform. - Bir bütün olarak ulus, siyasi reformun lehinde.

Your essay has some mistakes, but as a whole it is very good. - Denemenin birkaç hatası var fakat bir bütün olarak çok iyi.

on whole
holistically
bütün olarak düşünmek
structure
bir bütün olarak
as a whole
bir bütün olarak
in the aggregate
bütün olarak