kütle

listen to the pronunciation of kütle
Türkçe - İngilizce
mass

The force of gravity between two objects is proportional to the product of the two masses, and inversely proportional to the square of the distance between their centers of mass. - İki nesne arasındaki çekim kuvveti iki kütlenin ürünü ile orantılıdır ve onların kütle merkezleri arasındaki mesafeyle ters orantılıdır.

Tens of thousands of people gathered in Saint Peter's Square on Sunday morning, despite the cold and the rain, to take part in Solemn Mass with Pope Francis in celebration of Easter. - On binlerce insan soğuk ve yağmura rağmen Paskalya kutlamasında Papa Francis ile Dindar Kütleye katılmak için pazar sabahı Aziz Petrus Meydanında toplandı.

bulk
phys. mass
aggregate
block
mass; group, social body
mass, large block or chunk
gob
force

The force of gravity between two objects is proportional to the product of the two masses, and inversely proportional to the square of the distance between their centers of mass. - İki nesne arasındaki çekim kuvveti iki kütlenin ürünü ile orantılıdır ve onların kütle merkezleri arasındaki mesafeyle ters orantılıdır.

Gravity is a force of attraction that exists between any two masses, any two bodies, or any two particles. - Yer çekimi herhangi iki kütle, herhangi iki organ ya da herhangi iki parçacık arasında olan bir çekim kuvvetidir.

pack
group
body

The ocean is a huge body of water that is constantly in motion. - Okyanus sürekli hareket halinde olan büyük bir su kütlesidir.

The application allows you to quickly calculate the ratio of body mass index - BMI. - Uygulama, vücut kütle indeks oranını hızlı bir şekilde hesaplamanı sağlıyor.

social body
(Ticaret) population
kütle çekim
Gravitation
kütle balansı
mass balance
kütle betonu
mass concrete
kütle denkliği
mass balance
kütle eksiği
mass defect
kütle korunum yasası
law of conservation of mass
kütle merkezi
centre of mass, barycenter
kütle noksanı
mass defect
kütle numarası
mass number
kütle numune
bulk sample
kütle sayısı
mass number
kütle spektrografı
mass spectrograph
kütle spektrometresi
mass spectrometer
kütle spektrometrisi
mass spectrometry
kütle spektrumu
mass spectrum
kütle çelik
mass steel
kütle ölçüsü
slug
kütle örnek
bulk sample
biyolojik kütle
(Biyoloji) biomass
kuru kütle
(Çevre) dry mass
kütlemek
bump
siyah kütle
(Meteoroloji) black body
tandem kütle spektrometri
(Tıp) tandem mass spectrometry
öz kütle
(Fizik) density
aktif kütle
active mass
belli kütle
(Havacılık) apparent mass
birim kütle
unit mass
biyo kütle enerjisi
biomass energy
durgun kütle
rest mass
duruk kütle
rest mass
erimiş kütle
fusion
etkin kütle
effective mass
hibrit kütle spektrometresi
(Tıp) hybrid mass spectrometer
hipotetik kütle
(İstatistik) hypothetical population
ideal kütle hacmi
(Ticaret) ideal population
kritik kütle
critical mass
kritik kütle
(Kimya) critacal mass
kütlemek
to bump, to emit a thudding noise
mavi kütle
blue mass
nispi izotopik kütle
relative isotopic mass
plastik kütle
plastic body
püskürük kütle geol
mass of eruptive rock
sonsuz kütle
(Havacılık) infinite mass
standart kütle
standard mass
yüz kiloluk kütle birimi
quintal
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) (Kitle) Bir cismi terkib ve teşkil eden kısımların bütün hey'etine denir. Toplu şey. Deste. Yığın. Külçe
Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kitle
Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı
Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren kat sayı veya nesne niceliği
Büyük parça, küme, yığın
kitle
kütlemek
Bir yere çarpıp küt diye ses çıkarmak
organik kütle
Birleşimindeki ögelerin büyük ve belirgin bölümü canlı varlıklardan oluşan kayaç
kütle