nesne

listen to the pronunciation of nesne
Türkçe - İngilizce
article
object

Can you describe the object? - Nesneyi tarif edebilir misiniz?

We can see distant objects with a telescope. - Bir teleskopla uzak nesneleri görebiliriz.

anything
objective

I think I'm objective. - Nesnel olduğumu düşünüyorum.

subject

Tom does not know the difference between a subject and an object. - Tom özne ve nesne arasındaki farkı bilmez.

English is an SVO language because the subject comes first, followed by the verb and then the object. - İngilizce bir SVO dilidir, çünkü özne önce gelir, ardından fiil ve daha sonra nesne gelir.

particle

Uranus has eleven known rings, which contain dark, boulder-sized particles. - Uranus'un kara, kaya parçaları şeklinde nesneleri içeren, onbir bilinen halkası vardır.

stuff
(Bilgisayar) objects

Lisa is so skillful that she can even make screws and similar small objects for herself. - Lisa o kadar yeteneklidir ki kendisi için vida ve benzeri küçük nesneleri bile yapabilir.

Gravity causes objects to have weight. - Nesnelerin ağırlığının sebebi yer çekimidir.

(Bilgisayar) an object

Not all verbs require an object. - Fiillerin hepsi bir nesneye ihtiyaç duyuyor değildir.

After ten months of very hard work, sometimes working through the night in an unheated dome, Clyde Tombaugh discovered an object he named Pluto. - On aylık çok sıkı bir çalışmadan sonra, bazen ısıtılmamış bir kubbede gece boyunca çalışarak, Clyde Tombaugh Pluto adını verdiği bir nesne keşfetti.

gram., phil. object
objective case
thing (any nonhuman thing which has weight and takes up space)
thing, anything " şey, obje; object" " obje; direct object
direct object
thingamajig
thing

The first item on Tom's list of things to take with him on his trip is his mobile phone recharger. - Tom'un yolculuğu sırasında yanına alacağı şeylerin listesinde ilk nesne cep telefonu şarjıydı.

The following words are called pronouns and are used as the subject of a sentence. They represent a person or a thing. - Aşağıdaki sözcüklere adıl denir ve cümlede özne olarak kullanılırlar. Onlar bir kişi veya nesne sunarlar.

body
aught
objest
he
nesne adı
(Bilgisayar) object name
nesne ekle
(Bilgisayar) add object
nesne eylemi
(Bilgisayar) object action
nesne eylemleri
(Bilgisayar) object actions
nesne güncelleme
(Bilgisayar) object update
nesne ilişkileri
(Pisikoloji, Ruhbilim) object relations
nesne kimliği
(Bilgisayar) object id
nesne konumu
(Bilgisayar) object position
nesne listesi
(Bilgisayar) object list
nesne paketleyici
(Bilgisayar) object packager
nesne programı
(Bilgisayar) object program
nesne rengi
(Bilgisayar) object color
nesne seç
(Bilgisayar) select objects
nesne seç
(Bilgisayar) select object
nesne seçimi
(Pisikoloji, Ruhbilim) object choice
nesne sil
(Bilgisayar) delete object
nesne yok
(Bilgisayar) no objects
nesne yönelimli
(Askeri) object-oriented
nesne yönelimli dil
(Bilgisayar) object-oriented language
Nesne Bağlama ve Katıştırma
Object Linking and Embedding
nesne adını girin
(Bilgisayar) enter object name
nesne ayarla
(Bilgisayar) adjust object
nesne
(Bilgisayar) open object
nesne bağlantısı
(Bilgisayar) object link
nesne bilgisayar
(Bilgisayar) object computer
nesne biçemi
(Bilgisayar) object style
nesne biçimlendir
(Bilgisayar) format object
nesne boyutu
(Bilgisayar) object size
nesne bulunamadı
(Bilgisayar) no objects found
nesne değişmezliği
(Pisikoloji, Ruhbilim) object constancy
nesne düzenleyici
(Bilgisayar) object editor
nesne etiketi
(Bilgisayar) object tag
nesne etki alanı
object domain
nesne etkinleştir
(Bilgisayar) activate object
nesne grubunu çöz
(Bilgisayar) ungroup object
nesne grubunu çöz
(Bilgisayar) ungroup objects
nesne görüntüle
(Bilgisayar) view object
nesne görüntüle
(Bilgisayar) view objects
nesne gözatıcı
(Bilgisayar) object browser
nesne gözatıcısı
(Bilgisayar) object browser
nesne hizala
(Bilgisayar) align object
nesne hizmeti
object service
nesne içerik mimarisi
(Bilgisayar) object content architecture
nesne işleme
object handle
nesne kalıcılığı
(Pisikoloji, Ruhbilim) object permanence
nesne kavramı
(Pisikoloji, Ruhbilim) object concept
nesne kaybı
(Pisikoloji, Ruhbilim) object loss
nesne kaydet
(Bilgisayar) save object
nesne kitaplıkları
(Bilgisayar) object libraries
nesne kitaplığı
(Bilgisayar) object library
nesne konumlandırma
(Bilgisayar) object positioning
nesne kopyala
(Bilgisayar) copy object
nesne koruma
(Bilgisayar) object protection
nesne kuyruğu
(Bilgisayar) object pooling
nesne körlüğü
(Pisikoloji, Ruhbilim) object blindness
nesne libidosu
(Pisikoloji, Ruhbilim) object libido
nesne listele
(Bilgisayar) list object
nesne modeli
object model
nesne odak
(Fotoğrafçılık) object focus
nesne olarak
(Bilgisayar) as object in
nesne oluştur
(Bilgisayar) create object
nesne oluşturuldu
(Bilgisayar) object created
nesne sahibi
(Bilgisayar) object owner
nesne sevgisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) object love
nesne silimi
(Dilbilim) object deletion
nesne silme
(Dilbilim) object deletion
nesne sürükle
(Bilgisayar) nudge object
nesne sürümü
(Bilgisayar) object version
nesne sıkışması
(Tıp) impaction
nesne sınıfı
(Bilgisayar) object class
nesne tanımı
(Bilgisayar) object definition
nesne tarayıcı
(Bilgisayar) object browser
nesne tarayıcısı
(Bilgisayar) object browser
nesne taşındı
(Bilgisayar) object moved
nesne tiryakiliği
(Pisikoloji, Ruhbilim) object addict
nesne tutturucular
(Bilgisayar) object anchors
nesne türleri
(Bilgisayar) object types
nesne türü
(Bilgisayar) object type
nesne var
(Bilgisayar) object exists
nesne ve metin
(Bilgisayar) object and text
nesne yardımı
(Bilgisayar) object help
nesne yenile
(Bilgisayar) refresh object
nesne yetkisi
(Bilgisayar) object authority
nesne yolu
(Bilgisayar) object path
nesne yolunu al
(Bilgisayar) get object path
nesne yükü
(Pisikoloji, Ruhbilim) object cathexis
nesne çerçevesi
(Bilgisayar) object frame
nesne çevir
(Bilgisayar) flip object
nesne çizelgesi
object table
nesne çıkarılıyor
(Bilgisayar) outputting object
nesne öbeği gram
an object and its modifiers; objective clause
nesne özellikleri
(Bilgisayar) object properties
nesne özniteliği
object attribute
nesne üstünde metin
(Bilgisayar) text over object
nesne-renk
(Aydınlatma) object-colour
bilinmeyen nesne
(Bilgisayar) unknown object
sonraki nesne
(Bilgisayar) next object
galiz ve şiddetli nesne
galiz and heavy objects
haber verilen nesne
news of data objects
hafif nesne
light objects
kaypancak nesne
kaypancak objects
nesneler
objects

Gravity causes objects to have weight. - Nesnelerin ağırlığının sebebi yer çekimidir.

Lisa is so skillful that she can even make screws and similar small objects for herself. - Lisa o kadar yeteneklidir ki kendisi için vida ve benzeri küçük nesneleri bile yapabilir.

beklenmeyen nesne
unexpected object
belirlenen nesne
(Bilgisayar) set object
belirtili nesne
qualified noun
belirtili nesne gram
qualified noun
belirtisiz nesne
unqualified noun
belirtisiz nesne gram
unqualified noun
birincil nesne
(Pisikoloji, Ruhbilim) primary object
bozuk nesne
(Bilgisayar) bad object
böyle bir nesne yok
(Bilgisayar) no such object
cinsel nesne
(Pisikoloji, Ruhbilim) sex object
dolaylı nesne
indirect object
etkin nesne
(Bilgisayar) active object
gizle nesne
(Bilgisayar) hide object
kısmi nesne
(Pisikoloji, Ruhbilim) part object
sanatsal nesne
(küçük) objet d'art
sivri nesne fobisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) aichmophobia
sosyal nesne
(Pisikoloji, Ruhbilim) social object
üst nesne
(Bilgisayar) parent object
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) şey, herhangi bir şey
Gerçek yaşamda yada sanal ortamda etkileşilebilen olguların her biri
Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç
Obje
Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
Tümcenin öğelerinden biri
Nen, şey
Öznenin dışında kalan her konu, obje
Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje: "Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil."- S. M. Alus. Öznenin dışında kalan her konu, obje: "Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş."- S. Birsel
nesne öbeği
Nesneyle ilgili olarak kullanılan kelimelerin bütünü
belirli nesne
Belirtme durumu ekini almış, geçişli fiil durumunda olan yüklemle ilgili kelime veya kelime grubu
belirtili nesne
Belirtme durumundaki nesne, sarih meful
belirtisiz nesne
Yalın durumdaki nesne
ortak nesne
Birleşik cümlede birbirinden farklı kılışları gösteren fiillerin anlamlarını tamamlayan ve onlara ortaklaşa nesnellik eden nesne
nesne