of or relating to the body, real, actual

listen to the pronunciation of of or relating to the body, real, actual
İngilizce - Türkçe

of or relating to the body, real, actual teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bodily
bedensel

Siz uyurken bedensel işlevler yavaşlar ve vücut sıcaklığı düşer. - While you are asleep, the bodily functions slow down and body temperature falls.

Solunum istemsiz bir bedensel süreçtir. - Breathing is an involuntary bodily process.

bodily
fiziksel
bodily
bütünüyle
bodily
vücuda ait
bodily
{f} cismen
bodily
tümüyle
bodily
hep birlikte
bodily
bütün halinde
bodily
bütün olarak
bodily
tek vücut halinde
bodily
{s} bedensel. z. bütünüyle, tümüyle, tamamen
bodily
kamilen
bodily
bedeni
bodily
(sıfat) bedensel
bodily
(Tıp) Vücutla ilgili, bedensel
bodily
tamamen
bodily
vücuduyla/tümden
İngilizce - İngilizce
{a} bodily
of or relating to the body, real, actual