gövde

listen to the pronunciation of gövde
Türkçe - İngilizce
trunk

I'm going to lay you down in the green grass underneath that big old oak tree and then carve our initials into its trunk. - O büyük, ihtiyar meşe ağacının dibinde çimlere uzanıp, gövdesine adlarımızın baş harflerini kazıyacağım.

Tom sat on a tree trunk. - Tom bir ağaç gövdesinde oturdu.

body

Mary has a lean body. - Mary ince bir gövdeye sahip.

A dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs. - Bir dachshund uzun gövdesi ve kısa bacakları olan bir Alman köpeğidir.

carcass
carcase
(ağaç vb.) stock
body, the main part of anything
fuselage (of an airplane)
body, trunk, torso, bulk (of a person)
(direk vb.) shank
stem
body; (ağaç) trunk, stem; fuselage; hull
hull

They scraped barnacles off the hull of the ship. - Geminin gövdesinden kaya midyelerini sıyırdılar.

(uçak) former
body, trunk (of animals, trees)
dressed carcass (of an animal)
gram. theme, stem
housing
ground form
bulk
cover
(Tarım) stock
(Avcılık) flat
frustum
shaft
drum
(İnşaat) bisque
{i} stalk
frame
casing
(Tıp) torso

Sami sent Layla photos of his torso. - Sami gövdesinin fotoğraflarını Leyla'ya gönderdi.

soma
somato
shank
gövde akışı ölçer
(Çevre) Stemflow meter
gövde çürüğü
(Botanik, Bitkibilim) Stem rot
gövde deposu
belly tank
gövde gösterisi
public demonstration, mass meeting (to show strength)
gövde gösterisi
show of strength
gövde heykeli
sculpture torso
gövde merkezli
body-centred
gövde üstü suya iniş
(uçak) belly-flop
gövde üstü suya iniş
belly landing
gövde üzerine iniş
belly landing
gövde üzerine inmek
(uçak) pancake
ana gövde
chassis
arka gövde
(Otomotiv) rear housing
blok gövde
(Bilgisayar) blockbody
bütün gövde
(Otomotiv) body complete
dolu gövde
(Muzik) solid body
esnek gövde
elastic body
kayıcı gövde
sliding block
kolsuz ve başsız gövde
torso
koltuk gövde altı kaportası
belly fairing
kök gövde
root stock
merkez gövde girişi
(Havacılık) center body intake
merkez gövde nozulu
(Havacılık) center body nozzle
monokok gövde
monocoque fuselage
oluklu gövde
fluted web
primer gövde
(Botanik, Bitkibilim) primary stem
rotil gövde yüzeyi
(Otomotiv) ball joint housing surface
torpido gövde
torpedo body
üst gövde
coachwork
gövde