vücud

listen to the pronunciation of vücud
Türkçe - İngilizce
body

The temperature of the human body hovers around 37°C. - İnsan vücudunun ısısı 37°C civarında gezinir.

The sciatic nerve is the longest nerve in the human body. - Siyatik sinir insan vücudundaki en uzun sinirdir.

Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Varlık. Var olmak. Bulunmak
(Osmanlı Dönemi) Cesed, cisim, ten, gövde.Vücud mertebeleri muhteliftir. Ve vücud âlemleri ayrı ayrıdır. Ayrı ayrı oldukları için, vücudda rüsuhu bulunan bir tabaka-i vücudun bir zerresi, o tabakadan daha hafif bir tabaka-i vücudun bir dağı kadardır ve o dağı istiab eder. Meselâ: Âlem-i şehadetten olan kafadaki hardal kadar kuvve-i hâfıza âlem-i mânadan bir kütübhane kadar vücudu içine alır. Ve âlem-i hâricîden olan tırnak kadar bir âyine-i vücudun, âlem-i misal tabakasından koca bir şehri i
(Osmanlı Dönemi) var olma, meydana gelme, varlık; beden, cesed
SEBEBİ VÜCUD
(Hukuk) Varlık nedeni
ademi vücud
(Osmanlı Dönemi) olmayan; yokluk
vücud