plural form of body modification

listen to the pronunciation of plural form of body modification
İngilizce - İngilizce
body modifications
plural of body
bodies
plural form of body modification

  Heceleme

  plu·ral form of bo·dy mo·di·fi·ca·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv bädi mädıfıkeyşın

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈbädē ˌmädəfəˈkāsʜən/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈbɑːdiː ˌmɑːdəfəˈkeɪʃən/

  Günün kelimesi

  traduce