temsil etmek

listen to the pronunciation of temsil etmek
Türkçe - İngilizce
represent

The only reason for the existence of a novel is that it does attempt to represent life. - Bir romanın varlığının tek nedeni hayatı temsil etmek için girişimde bulunmasıdır.

His compositions represent the last echo of Renaissance music. - Onun besteleri rönesans müziğinin son yankısını temsil etmektedir.

(deyim) carry the banner for
perform
symbolise
present
(deyim) identify oneself with
typify
personify
1. to represent; to be a representative for. 2. to put on, perform (a dramatic play)
symbolize
body forth
a) to represent b) to present, to perform c) to symbolize, to typify
speak for
exemplify
stand for
(Hukuk) to represent

The only reason for the existence of a novel is that it does attempt to represent life. - Bir romanın varlığının tek nedeni hayatı temsil etmek için girişimde bulunmasıdır.

play
epitomize
temsil etmek, vekalet etmek
To represent represent
kötü temsil etmek
misrepresent
temsil et
(Bilgisayar) delegate
temsil et
(Bilgisayar) impersonate
temsil etme
(Askeri) role playing
temsil et
represent

He represented his class at the meeting. - Toplantıda kendi sınıfını temsil etti.

This figure is supposed to represent Marilyn Monroe, but I don't think it does her justice. - Bu figürün Marilyn Monroe'yu temsil ettiği varsayılır, ama onun adaletini temsil ettiğini sanmıyorum.

temsil et
{f} represented

The cicada has represented insouciance since antiquity. - Ağustosböceği antik çağlardan beri ilgisizliği temsil etmiştir.

Mary represented her team in the competition. - Mary yarışmada takımını temsil etti.

simge ile temsil etmek
emblematise
simge ile temsil etmek
emblematize
yetersiz temsil etmek
under-represent
temsil etmek