temsil etmek

listen to the pronunciation of temsil etmek
Türkçe - İngilizce
represent

His compositions represent the last echo of Renaissance music. - Onun besteleri rönesans müziğinin son yankısını temsil etmektedir.

The only reason for the existence of a novel is that it does attempt to represent life. - Bir romanın varlığının tek nedeni hayatı temsil etmek için girişimde bulunmasıdır.

typify
perform
present
(deyim) identify oneself with
symbolise
(deyim) carry the banner for
body forth
1. to represent; to be a representative for. 2. to put on, perform (a dramatic play)
personify
symbolize
a) to represent b) to present, to perform c) to symbolize, to typify
speak for
exemplify
stand for
(Hukuk) to represent

The only reason for the existence of a novel is that it does attempt to represent life. - Bir romanın varlığının tek nedeni hayatı temsil etmek için girişimde bulunmasıdır.

play
epitomize
temsil etmek, vekalet etmek
To represent represent
kötü temsil etmek
misrepresent
temsil et
(Bilgisayar) delegate
temsil et
(Bilgisayar) impersonate
temsil etme
(Askeri) role playing
temsil et
{f} represented

He represented his class at the meeting. - Toplantıda kendi sınıfını temsil etti.

Mary represented her team in the competition. - Mary yarışmada takımını temsil etti.

temsil et
represent

He represented our company at the conference. - Konferans sırasında şirketimizi temsil etti.

This figure is supposed to represent Marilyn Monroe, but I don't think it does her justice. - Bu figürün Marilyn Monroe'yu temsil ettiği varsayılır, ama onun adaletini temsil ettiğini sanmıyorum.

simge ile temsil etmek
emblematise
simge ile temsil etmek
emblematize
yetersiz temsil etmek
under-represent
temsil etmek