temperature of the body; normally 98

listen to the pronunciation of temperature of the body; normally 98
İngilizce - Türkçe

temperature of the body; normally 98 teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

body temperature
vücut sıcaklığı
İngilizce - İngilizce
body temperature
temperature of the body; normally 98