karkas

listen to the pronunciation of karkas
Türkçe - İngilizce
skeleton
(the concrete) skeleton (of a building)
(Otomotiv) body
carcass

Some forensics researchers study the rate of insect colonization of carcasses. - Bazı adli araştırmacılar karkasların böcek kolonizasyon oranını çalışmaktadırlar.

frame
(Otomotiv) casing
karkas