zümre

listen to the pronunciation of zümre
Türkçe - İngilizce
coterie
set
clan

The clan ended in seventh grade. - Zümre yedinci sınıfta sona erdi.

party, body, group, class
category
class
rank
party
band
community
body
denomination
status
bevy
flock
zümre hâkimiyeti pol
oligarchy
zümre idaresi
oligarchy
yüksek zümre
vanity fair
belli bir zümre
galere
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Bölük, cemaat, grup, takım, sınıf. Cins
Tür, cins
Topluluk, takım, grup, camia: "Ben de kardeş sadakasıyla, ötekinin berikinin lütfuyla yaşayan tufeyliler zümresinden çıktım."- R. N. Güntekin
Topluluk, takım, grup, camia
zümre edebiyatı
Seçkin kesimlere hitap eden edebiyat
zümre