backing

listen to the pronunciation of backing
İngilizce - Türkçe
yardım
destek

Sürekli seni desteklemekten bıktım. - I'm fed up with always backing you up.

Sen yanlış atı destekliyorsun. - You're backing the wrong horse.

{i} arka
(Rüzgar) Saat yönünün tersi yönünde yön değiştiren
destekleme

Sürekli seni desteklemekten bıktım. - I'm fed up with always backing you up.

geri çekilme
masif
arka kaplama
sırt
(Dilbilim) kalınlaşma
arka parça
fon müziği
{i} ciro
müzaheret
fon/destek
{i} onay
{i} torpil
{i} arkalık
(Tekstil) altlık ( taban )
tasdik
{i} takviye
{i} kayırma
{i} destekçiler
(Havacılık) baking
arka dolgusu
back
sırt

Japon kadınları bebeklerini sırtlarında taşırlar. - Japanese women carry their babies on their backs.

O, sırtında bir sırt çantası taşıyor. - She is carrying a backpack on her back.

back
arka

Çamaşır yıkarken oğlunun pantolonunun arka cebinde bir prezervatif buldu. - While doing the wash she found a condom in the back pocket of her son's pants.

Hisleri, görüntüleri, düşünceleri ya da anıları iletmeyen müzik sadece arka fon gürültüsüdür. - Music that doesn't transmit feelings, images, thoughts, or memories is just background noise.

back
ters

Alfabeyi tersten oku. - Say the alphabet backwards.

Ne yazık ki plan ters tepti. - Unfortunately, the plan backfired.

back
geri

Ne zaman geri döneceksin? - What time will you be back?

O henüz geri gelmedi. Kaza geçirmiş olabilir. - He isn't back yet. He may have had an accident.

back
{i} arkalık
backing singer
Geri vokalist, geri vokal
backing up
(Bilgisayar) yedekleniyor
backing up
(Bilgisayar) yedekliyor
backing plate
takviye plakası
backing storage
yardımcı bellek
backing store
yardımcı bellek
backing sheet
üzerine resim yapılabilinen bir tür kağıt
backing store
mağaza destek
backing a bill
(Ticaret) senede kefil olmak
backing a bill
(Ticaret) bir senede kefil olma
backing bar
destek çubuğu
backing plate
takoz plakası
backing plate
sırt plakası
backing rod
(İnşaat) derz fitili
backing roll
(Matbaacılık, Basımcılık) karşı vals
backing roll
(Matbaacılık, Basımcılık) destek valsi
backing side
(Tekstil) arka taraf
backing stone
(Askeri) masif taş
backing strip
alt destek şeridi
backing washer
takviye yıkayıcı
backing weld
arka kaynağı
back
desteklemek

Tom beni desteklemek için kaldı. - Tom stayed to back me up.

İddiaları kanıtla desteklemek önemlidir. - It's important to back up claims with evidence.

back
{f} 1. -i desteklemek, -e arka olmak, -e yardım etmek: Akif's company is
back
{f} üzerine bahse girmek
back
arkasındaki

Mağazanın arkasındaki karanlık bir köşede gözden kayboldu. - He disappeared into a dark corner at the back of the shop.

Sınıfın arkasındaki birkaç öğrenci, cep telefonundan mesaj atıyorlardı. - Several students in the back of the classroom were texting.

back
-e yardım etmek
back
(Anatomi) omurga

Omurgasızların hiçbir omurgası veya bel kemiği yoktur. - Invertebrates have no backbone or spinal column.

back
sırtlamak
back
(Dilbilim) kalın

Saçını tıraş edersen, tekrar daha kalın uzayacaktır. - If you shave your hair, it will grow back thicker.

back
eğin
back
geriye götürmek
back
tekrar

Bir kertenkelenin kuyruğunu kesersen, o tekrar uzar. - If you cut the tail off of a lizard, it will grow back.

Hapishaneden çıktığımda, Tom tekrar ayaklarımın üstünde durmama yardımcı oldu. - When I got out of prison, Tom helped me get back on my feet.

back
arka taraf
back
arkaya doğru olan
back
vazgeçmek

Tom şimdi vazgeçmek üzere değil. - Tom isn't about to back down now.

back
kaşelemek
back
geri sürmek
back
tekne

Tekneye geri dönelim. - Let's get back to the boat.

Tom tekneye dönmeye çalıştı. - Tom tried to get back in boat.

back
gerilemek
back
geri yürütmek
back
(Bilgisayar) desen
back
eski

Eskiden konser verdiğimde Tom ve Mary arkada benim yedek şarkıcılarımdı. - Tom and Mary were my backup singers back when I used to perform.

İstasyona geri dönüş uzun bir yol olmasına rağmen, eski vagon yavaş yavaş yaklaştı. - Although it was a long way back to the station, little by little the old wagon drew near.

back
evvelki
back
(Bilgisayar) önceki

Ne zaman döndün? Ben önceki gün geri döndüm. - When did you return? I came back the day before yesterday.

Önceki gece partiden geç dönmeme rağmen sabah bir papatya kadar dinçtim. - Although I came back late from the party last night, I was as fresh as a daisy in the morning.

back
oynamak
back
yine

Ütü soğuduktan sonra Mary elektrik kablosunu ütüye sardı, ütüyü tekrar rafa koydu, ütü masasını katladı ve onu yine dolaba kaldırdı. - After the iron had cooled off, Mary wrapped the electrical cord around the iron, put the iron back on the shelf, folded up the ironing board, and put it away back in the closet.

Yarına kadar buna yine ihtiyacım var. - I need this back by tomorrow.

back
geriye gitmek

Bir bebek olmak için geriye gitmek istiyorum. - I want to go back to being a baby.

Sadece ne kadar geriye gitmek istiyorsun? - Just how far back do you want to go?

back
kaplamak kitap
back
arka çıkmak
back
yerine
back
(Askeri) ters esiş
back
geriye doğru sürmek
back
geçmişte

Geçmişte lisede, her sabah altıda kalkardım. - Back in high school, I got up at 6 a.m. every morning.

Leyla sıkı bir dini geçmişten geliyor. - Layla comes from a strict religious background.

back
(para) önceden borç olan
back
arkaya götürmek
back
karşılığında
back
arkada

Eskiden konser verdiğimde Tom ve Mary arkada benim yedek şarkıcılarımdı. - Tom and Mary were my backup singers back when I used to perform.

Biz uzun süredir arkadaşız. - We're friends from way back.

back
(futbol) bek
back
eski yerinde
back
bahse girmek
back
geriye doğru

Köpek geriye doğru yürüdü. - The dog walked backward.

Tom geriye doğru yürüyor. - Tom is walking backwards.

back
daldaki
back
geçmişe

Tom geçmişe seyahat etti. - Tom traveled back in time.

Zamanda geçmişe seyahat etmenin imkansız olduğu düşünülüyor. - It is considered impossible to travel back to the past.

back
geriye doğru götürmek
back
eski yerine
back
geri yine
back
dal

Babam eve dönmeden önce uykuya daldım. - I fell asleep before father came back home

Tom yine uykuya daldı. - Tom fell back asleep.

back
karşılık olarak
back
üzerine para koymak
brake backing plate
fren destek plakası
back
arkase
full backing
tam destek
piggy backing
piggy destek
back
{s} geriye doğru giden
back
(isim) sırt, belkemiği; arka, geri; arkalık, elin tersi, kitap sırtı, ters taraf; defans oyuncusu, bek; tekne (boya vb.)
back
önce

25 Ocaktan önce kütüphane kitaplarımı geri götürmek zorundayım. - I've got to take my library books back before January 25th.

Sen gelmeden önce ben zaten çıkmıştım. - By the time you came back, I'd already left.

back
(Askeri) TERS ESİŞ: Rüzgarın saat ibresi aksi istikametinden esmesi
back
{f} kaplamak (kitap)
back
geri geri gitmek
back
geride

Polis kalabalığı geride tuttu. - The police held the crowd back.

Polisler kalabalığı geride tuttu. - The police held back the crowd.

back
geç

O henüz geri gelmedi. Kaza geçirmiş olabilir. - He isn't back yet. He may have had an accident.

Hiçbir kültürel geçmiş, sanatı anlamak için gerekli değildir. - No cultural background is necessary to understand art.

back
{i} bek

Her zaman bir kötümserden ödünç para al; o, geri ödenmesini beklemez. - Always borrow money from a pessimist; he doesn't expect to be paid back.

Tom Mary'nin 2.30'a kadar geri dönmesini bekliyor. - Tom expects Mary back by 2:30.

back
tarafını tutmak
back
arkaya

Tom arkaya yakın oturuyor. - Tom is sitting near the back.

Tom'un saçları arkaya taranmıştı. - Tom's hair was slicked back.

back
{i} elin tersi
back
{i} futbol bek
back
{f} destek olmak
back
uzak

O birçok kez bize doğru baktı ve uzaklaştı. - He looked back at us many times and walked away.

Terinde olsam uzak dururum. - I'd stand back if I were you.

back
yardım etmek

Tom yardım etmek için beni geri gönderdi. - Tom sent me back to help.

Tom yardım etmek için dönen tek kişi. - Tom is the only one who came back to help.

back
tekne eski ye
back
{s} arkadaki

Resmimizi arkadaki heykelle çektirelim, değil mi? - Let's have our picture taken with the statue in the back, shall we?

back
üzerine bahse girmek geriye sürmek
back
sözünden

Tom şimdi sözünden dönemez. - Tom can't back out now.

Tom kesinlikle sözünden dönecek bir insan tipi gibi görünmüyor. - Tom certainly doesn't seem like the kind of person that would back down.

back
{s} eski tarihli
back
sırtına binmek güneşin aksi yönüne dönmek
back
geriye

Köpek geriye doğru yürüdü. - The dog walked backward.

Aktris, sahne üzerinde geriye düştü. - The actress fell backward over the stage.

back
kitap sırtı
back
ödemesi gecikmiş
back
dirise etmek back down back out caymak
back
{f} kayırmak
back
takviye etmek
back
{f} sırtına binmek
back
{i} belkemiği
back
{s} ödenmemiş
back
ters taraf
back
bir şeye destek olmak
back
{f} astarlamak
back
{i} (Anatomi) sırt, belkemiği
back
arka olmak
back
ciro etmek
back
{i} tekne (boya vb.)
back
defans oyuncusu
crystal backing
(Nükleer Bilimler) sönümleme bloku
gravel backing
(Askeri) çakıl destek
marketing backing
(Ticaret) pazarlama desteği
photo backing
(Sinema) dip fotoğrafı
rubble backing
(Askeri) döküntü taşla destekleme
weld with backing strip
altlıklı kaynak dikişi
İngilizce - İngilizce
A liner or other material added behind or underneath

The cardboard backing gives the notebook a little extra stiffness.

Present participle of back
Support, especially financial

It's a volunteer organization that works with backing from the city and a few grants.

Musicians and vocalists who support the main performer
That which provides support for the main performer
(wind) That turns anticlockwise
The fabric on the back side of a quilt; the bottom layer of a quilt sandwich The backing may be a single fabric or may be pieced
Woven or non-woven material used underneath the item or fabric being embroidered to provide support and stability Can be hooped with the item or placed between the machine throat place and the hooped garment Available in various weights and two basic types--cutaway and tearaway
the act of providing approval and support; "his vigorous backing of the conservatives got him in trouble with progressives" something forming a back that is added for strengthening
Thin, high-visibility Dacron® line designed to be tied between the reel spool and the back end of the fly line
The fabric and yarns that make up the side of the carpet that lays next to the floor In tufted carpets there are two types of backing Primary backing a woven or nonwoven fabric through which the yarn is inserted by the tufting needles Secondary backing Fabric that is laminated to the back of the carpet to reinforce it
The bottom or back layer of a quilt Traditionally plain, currently quilter's are using print fabrics that match the front, knowing other quilters' will turn it over
A relatively thin flexible material to which the adhesive is applied Theoretically' any material that is reasonably flat' relatively thin' and flexible could be used as a tape backing
Application of an additional layer to an item to provide support Sometimes called lining Backing is a conservation treatment used on weakened sheet paper items
Material or surface on which a flag is placed for the purpose of stabilization or preservation See "Blocked "
If someone has the backing of an organization or an important person, they receive support or money from that organization or person in order to do something. He said the president had the full backing of his government to negotiate a deal Mr Bach set up his own consulting business with the backing of his old boss. = support
[n] the piece of cloth that forms the underside of a quilt
the bottom or back layer of a quilt, usually a plain unadorned fabric that has been pieced to the width of the quilt
something forming a back that is added for strengthening
this is the fabric on the back of the quilt
{i} support, aid; musical accompaniment
Support or aid given to a person or cause
That which is behind, and forms the back of, anything, usually giving strength or stability
The backing of a popular song is the music which is sung or played to accompany the main tune. Sharon also sang backing vocals for Barry Manilow
Process of shaping a ridge or shoulder on each side of the spine of a text block after rounding it, and prior to lining it Backing accommodates the thickness of the boards, and provides a hinge along which they swing Backing also helps to prevent the spine of the textblock from collapsing into a concave shape over time See Rounding (LBI Standard Glossary, p 13)
before putting on the cover
Materials (fabrics or yarns) comprising the back of the carpet
A coating that is applied to the back of fabric to prevent seam slippage and excess wear
Frame lumber installed between the wall studs to give additional support for drywall or an interior trim related item, such as handrail brackets, cabinets, and towel bars In this way, items are screwed and mounted into solid wood rather than weak drywall that may allow the item to break loose from the wall Carpet backing holds the pile fabric in place
A backing is a layer of something such as cloth that is put onto the back of something in order to strengthen or protect it
A counterclockwise shift in the wind direction in the Northern Hemisphere at a certain location In the Southern Hemisphere, it is clockwise This can either happen in the horizontal or the vertical (with height) For example, the wind shifts from the northeast to the north to the northwest It is the opposite of veering
The preparation of the back of a book with glue, etc
Walking, usually across a road or natural barrier, in a backward motion, generally in an attempt to camouflage track by an incorrect direction of travel
Support for the main performer
Woven or non-woven material used beneath the item or fabric being embroidered to provide support and stability Can be hooped with the item or placed between the machine throat and the hooped garment Available in various weights and in two basic types: cut-away and tear-away
A change in wind direction that shifts counterclockwise in the Northern Hemisphere at a certain location In the Southern Hemisphere, it is clockwise This can either happen in the horizontal or the vertical (with height) For example, the wind shifts from the northeast to the north to the northwest It is the opposite of veering
Fabrics and yarns that make up the back of the carpet as opposed to the carpet pile or face In tufted carpet
A change in wind direction in a counterclockwise sense; opposite of veering
A counterclockwise shift in wind direction (for example, south winds shifting to the east)
The act of moving backward, or of putting or moving anything backward
Referring to abrasives, backing is the flexible material that provides a surface for abrasive grain Paper, waterproof paper, and heavy weight cloth are the most commonly used backings for woodworking abrasives
Fanning out and hammering the back of the book to form joints or shoulders to accommodate the cover boards See also joint
the act of providing approval and support; "his vigorous backing of the conservatives got him in trouble with progressives"
financial resources provided to make some project possible; "the foundation provided support for the experiment"
backing band
A group of musicians who accompany an artist at a live performance or on a recording. This can either be an established group, or else an ad hoc group assembled for the purpose
backing up
Present participle of back up
backing singer
A backing vocalist or backing singer (or, especially in the U.S. and Canada, backup singer or sometimes background singer or harmony vocalist) is a singer who provides vocal harmony with the lead vocalist or other backing vocalists
backing vocalist
A backing vocalist or backing singer (or, especially in the U.S. and Canada, backup singer or sometimes background singer or harmony vocalist) is a singer who provides vocal harmony with the lead vocalist or other backing vocalists
backing up
the process of copying your files onto removable media This gives you a copy of the files that you can recover from if something happens to the original copy
backing and filling
fluctuating between two actions or decisions, constantly changing a decision, delaying a decision continually (American Slang); guiding a water vessel through a narrow area by alternately letting the sails catch the wind and preventing the sails from catching the wind (Nautical)
backing track
musical accompaniment that is prerecorded
backing up
Making a copy of a computer file for use if the original is lost, damaged, or destroyed Sometimes called archiving See also DUMPING
backing up
Copying some or all of the files on your Mac to different disks or tape, so you won't lose the information if the original versions are damaged, lost, or stolen The copied files are called backups
backing up
Printing the reverse side of a sheet already printed on one side
backing up
Printing the reverse side of a sheet already printed on one side In electrotyping, backing a copper shell with metal to make the plate the required thickness
backing up
Saving your data to a floppy disk (p 16)
backing up
In press work, the reverse side of the sheet
backing up
duplicating a disk or file, which can be used if something happens to the original
backing up
A method of saving and storing important files efficiently
backing up
to print the second side of printed sheet possibly aligned back-to-back
backing up
to print the second side of printed sheet Also, to make a duplicate of a computer file as a precaution against losing the original
back
The roof of a horizontal underground passage
back
The edge of a book which is bound

The titles are printed on the backs of the books.

back
The backrest, the part of a piece of furniture which receives the human back

Can you fix the back of this chair?.

back
to change direction contrary to its normal pattern (anticlockwise in the northern hemisphere, clockwise in the southern)
back
Large and attractive buttocks
back
The inside margin of a page
back
Effort, usually physical

Put some back into it!.

back
The side of a blade opposite the side used for cutting

Tap it with the back of your knife.

back
To or in a previous condition or place

The office fell into chaos when you left, but now order is back.

back
A non-alcoholic drink (often water or a soft drink), to go with hard liquor or a cocktail
back
Not current

I’d like to find a back issue of that magazine.

back
The part of a piece of clothing which covers the back

I still need to finish the back of your dress.

back
Produced in the back of the mouth

U in rude is a back vowel.

back
Upper part of a natural object which is considered to resemble an animal's back

The small boat raced over the backs of the waves.

back
Area behind, such as the backyard of a house

We'll meet out in the back of the library.

back
to brace the yards so that the wind presses on the front of the sail, to slow the ship
back
to lay out a second, smaller anchor to provide additional holding power
back
That part of the body that bears clothing
back
The spine and associated tissues

I hurt my back lifting that dictionary.

back
The reverse side; the side that is not normally seen

I hung the clothes on the back of the door.

back
The keel and keelson of a ship

The ship's back broke in the pounding surf.

back
The side of any object which is opposite the front or useful side

Turn the book over and look at the back.

sealant backing
A compressible material placed in a joint before appyling sealant
back
{a} backward, behind, on things past
back
{v} to mount, second, support, put back
back
{n} the hinderpart, rear, thick part, outside
Back
door

Tom came in through the back door. - Tom entered through the back door.

Tom entered through the back door. - Tom came in through the back door.

Back
seconds
Back
ura
Back
keypad
Back
bk
back
option on the browser menu which is used to undo several recent positioning operations
back
backward, to the rear; to the past
back
be in back of; "My garage backs their yard"
back
when using a browser, returns to the last page viewed
back
of an earlier date; "back issues of the magazine"
back
The part opposite to, or most remote from, that which fronts the speaker or actor; or the part out of sight, or not generally seen; as, the back of an island, of a hill, or of a village
back
give support or one's approval to; "I'll second that motion"; "I can't back this plan"; "endorse a new project"
back
The back of a book is the binding edge To back a book is to shape the back of a previously rounded book, so as to make a shoulder on either side against which the front and back covers fit closely
back
A member of the offensive backfield: the quarterback or either of the two running backs; also, a member of the defensive backfield: either of the two safeties or two cornerbacks
back
An extended upper part, as of a mountain or ridge
back
To bet on the success of; as, to back a race horse
back
(Of time) In times past; ago
back
In the previous state or position
back
The wind is said to back when its direction changes in a counter-clockwise direction A wind that was blowing from the south and shifts to the east is often said to be "backing to the east " Also see veer and haul
back
A support or resource in reserve
back
The front, or outer surface of the bow; the surface facing the target
back
In concealment or reserve; in one's own possession; as, to keep back the truth; to keep back part of the money due to another
back
The side of something opposite the front or useful side; the reverse side; the side that is not normally seen
back
To brace the weather yardarm in so that the wind acts on the forward part of the sail, pressing it back
back
To adjoin behind; to be at the back of
back
the series of vertebrae forming the axis of the skeleton and protecting the spinal cord; "the fall broke his back"
back
This is the rear defensive player
back
Far from the main area
back
Toward the stern
back
In some team sports, a position behind most players on the team
back
the position of a player on a football team who is stationed behind the line of scrimmage
back
in repayment or retaliation; "we paid back everything we had borrowed"; "he hit me and I hit him back"; "I was kept in after school for talking back to the teacher"
back
A garment for the back; hence, clothing
back
To write upon the back of; as, to back a letter; to indorse; as, to back a note or legal document
back
To a former state, condition, or station; as, to go back to private life; to go back to barbarism
back
{i} dorsum
back
To support
back
In arrear; as, to be back in one's rent
back
establish as valid or genuine; "Can you back up your claims?"
back
cause to travel backward; "back the car into the parking spot"
back
That which is farthest away from the front
back
in or to or toward an original condition; "he went back to sleep"
back
| Main Page | Gallery Online | New Releases Gift Gallery | Glossary & Editions | Guest Book Order | Email Us | About the Gallery
back
The rear of body, especially the part between the neck and the end of the spine and opposite the chest and belly
back
(football) a person who plays in the backfield
back
the change direction contrary to its normal pattern (anticlockwise in the northern hemisphere, clockwise in the southern)
back
In human beings, the hinder part of the body, extending from the neck to the end of the spine; in other animals, that part of the body which corresponds most nearly to such part of a human being; as, the back of a horse, fish, or lobster
back
In a state of restraint or hindrance
back
In return, repayment, or requital
back
shift to a counterclockwise direction; "the wind backed"
back
located at or near the back of an animal; "back (or hind) legs"; "the hinder part of a carcass"
back
Posterior part of the body trunk from the nape of the neck to the buttocks
back
the position of a player on a football team who is stationed behind the line of scrimmage a support that you can lean against while sitting; "the back of the dental chair was adjustable"
back
the front and back covering of a book; "the book had a leather binding"
back
In, to, or toward, the rear; as, to stand back; to step back
back
See Bac, 1
back
The upper part of a lode, or the roof of a horizontal underground passage
back
support financial backing for; "back this enterprise"
back
In withdrawal from a statement, promise, or undertaking; as, he took back the offensive words
back
In a manner that impedes
back
To change from one quarter to another by a course opposite to that of the sun; used of the wind
back
To make a back for; to furnish with a back; as, to back books
back
A large arrow pointing to the left on your browser's toolbar By clicking back you can move backwards through any links that you have followed
back
A ferryboat
back
To move or go backward; as, the horse refuses to back
back
The back button allows you to step back through the screens one step at a time
back
The part of something that goes last
back
To get upon the back of; to mount
back
the part of a garment that covers your back; "they pinned a `kick me' sign on his back"
back
Being in arrear; overdue; as, back rent
back
Being at the back or in the rear; distant; remote; as, the back door; back settlements
back
To support; to maintain; to second or strengthen by aid or influence; as, to back a friend
back
One of the players usually numbered 9 through 15 Except for the scrumhalf, backs don't take part in scrums or lineouts
back
{s} behind, after
back
We have listed below each active ingredient that can be found in our products Also included is a description of some of the general symptoms associated with each ingredient Derma-Clear Ingredients Glossary: Belladonna (Deadly Nightshade): Acutely flushed, hot dry skin, burning to the touch Boils and abscesses Influenza, especially indicated when the eyes are inflamed Sudden chill and onset of symptoms characterized by flushing, burning heat and throbbing pain Mezereum (Spurge Olive): Often useful in cases of neuralgic pains about the teeth and face Skin is sensitive to the touch with intense itching Miliary eruptions Lac Vaccinum Defloratum (Skimmed Cow's Milk): Intense frontal headache Sore throat, aggravated when swallowing Nausea and vomiting Short dry cough and soreness of chest Pimples on face and forehead Back
back
It is recommended that you use the Back Button or Arrow on your Browser
back
The part opposed to the front; the hinder or rear part of a thing; as, the back of a book; the back of an army; the back of a chimney
back
To place or seat upon the back
back
the part of something that is furthest from the normal viewer; "he stood at the back of the stage"; "it was hidden in the rear of the store"
back
Moving or operating backward; as, back action
back
in answer; "he wrote back three days later"; "had little to say in reply to the questions"
back
To stand still behind another dog which has pointed; said of a dog
back
(football) a person who plays in the backfield strengthen by providing with a back or backing establish as valid or genuine; "Can you back up your claims?"
back
1 On a vessel, toward the stern 2 Of wind, to change in a counterclockwise direction, as would be seen looking down from above the earth; Compare to veer
back
The part of a cutting tool on the opposite side from its edge; as, the back of a knife, or of a saw
back
a support that you can lean against while sitting; "the back of the dental chair was adjustable"
back
at or to or toward the back or rear; "he moved back"; "tripped when he stepped backward"; "she looked rearward out the window of the car"
back
The outward or upper part of a thing, as opposed to the inner or lower part; as, the back of the hand, the back of the foot, the back of a hand rail
back
be behind; approve of; "He plumped for the Labor Party"; "I backed Kennedy in 1960"
back
(1) The main portion of a hide, obtained by cutting off the two bellies (2) Leather made from (1) Bark Tanned Leather vegetable tanned, mainly by means of the tannins contained in the barks of trees
back
Dorsal part of the bird
back
The distance from the withers to top of croup or hips should match the length of the horse's neck from the poll to the withers The length of the back is directly related to the slope of shoulder The steeper the shoulder, the longer the back A horse with a long back is usually not as well balanced or as strong as a short-backed horse
back
the side that goes last or is not normally seen; "he wrote the date on the back of the photograph"
back
building Thunderstorm - A thunderstorm in which new development takes place on the upwind side (usually the west or southwest side), such that the storm seems to remain stationary or propagate in a backward direction
back
A shallow vat or tub used chiefly by brewers
back
related to or located at the back; "the back yard"; "the back entrance"
back
The flared hinge ironed onto the text portion of a case bound book by a rounder-backer The back serves several purposes: 1) it holds the round in the text 2) it keeps the cover boards in position after the book is cased in 3) it creates a hinge together with the case that helps each page to bend in the paper rather than at the binding, reducing stress on the binding and making the book last longer
back
To a previous condition or place
back
in or to or toward a former location; "she went back to her parents' house"
back
{i} dorsal area; part of a chair where the back rests; rear part of the human body (from the neck to the end of the spine); end; defense player (Basketball)
back
{f} support; move backwards, move to the rear
back
the posterior part of a human (or animal) body from the neck to the end of the spine; "his back was nicely tanned"
back
strengthen by providing with a back or backing
back
travel backward; "back into the driveway"; "The car backed up and hit the tree"
back
To go in the reverse direction
back
place a bet on; "Which horse are you backing?"; "I'm betting on the new horse"
back
Near the rear
back
The roof or upper part in any underground mining cavity
back
in answer; "he wrote back three days later"; "had little to say in reply to the questions
back
To drive or force backward; to cause to retreat or recede; as, to back oxen
back
a browser button that returns the view to the last page shown A drop list attached to the button lists the last several pages visited
back
Away from the front or from an edge
back
To the place from which one came; to the place or person from which something is taken or derived; as, to go back for something left behind; to go back to one's native place; to put a book back after reading it
back
Away from contact; by reverse movement
back
in or to or toward a past time; "set the clocks back an hour"; "never look back"; "lovers of the past looking fondly backward"
back
A large shallow vat; a cistern, tub, or trough, used by brewers, distillers, dyers, picklers, gluemakers, and others, for mixing or cooling wort, holding water, hot glue, etc
back
a defender
backings
plural of backing
brake backing plate
(Otomotiv) A metal plate, located inside the brake drum, on which the wheel cylinder, brake shoes, and other brake parts are mounted
backing