omurga

listen to the pronunciation of omurga
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) backbone

Invertebrates have no backbone or spinal column. - Omurgasızların hiçbir omurgası veya bel kemiği yoktur.

spine

Zeke Choi's spine was shattered by an assassin's bullet. - Zeke Choi'nin omurgası bir suikastçının kurşunuyla paramparça edildi.

When he kissed me, I felt a shiver run down my spine. - O beni öptüğünde bir ürpertinin omurgamdan aşağı indiğini hissettim.

vertebral column
vertebrae

Even the long neck of a giraffe contains only seven vertebrae. - Bir zürafanın uzun boynu bile sadece yedi omurga içerir.

Had the elephant and the giraffe not had common ancestors, how might one possibly have observed that they had an exactly equal number of vertebrae in their necks? - Fil ve zürafanın ortak ataları olmasaydı biri onların boyunlarında tam eşit sayıdaki omurgaya sahip olduklarını muhtemelen nasıl fark edebilirdi?

keel
Carina
rachis
spinal coloumn
(Denizcilik) keel (to which the ribs are attached)
backbone, spine; keel
(hayvan) chine
(Anatomi) backbone, spine, spinal column
(Anatomi) back

Invertebrates have no backbone or spinal column. - Omurgasızların hiçbir omurgası veya bel kemiği yoktur.

(Tıp) supine
rhachis
spinal column

The spinal column is composed of twenty-four bones. - Omurga yirmi dört kemikten oluşur.

Invertebrates have no backbone or spinal column. - Omurgasızların hiçbir omurgası veya bel kemiği yoktur.

back bone
spinal

The spinal column is composed of twenty-four bones. - Omurga yirmi dört kemikten oluşur.

Invertebrates have no backbone or spinal column. - Omurgasızların hiçbir omurgası veya bel kemiği yoktur.

vertebra

Had the elephant and the giraffe not had common ancestors, how might one possibly have observed that they had an exactly equal number of vertebrae in their necks? - Fil ve zürafanın ortak ataları olmasaydı biri onların boyunlarında tam eşit sayıdaki omurgaya sahip olduklarını muhtemelen nasıl fark edebilirdi?

Even the long neck of a giraffe contains only seven vertebrae. - Bir zürafanın uzun boynu bile sadece yedi omurga içerir.

(Tıp) vertebrarium
chine
omurga anahtar
(Bilgisayar) backbone switch
omurga incinmesi
whiplash injury
omurga incinmesi
whiplash
omurga kanalı
spinal canal, vertebral canal
omurga kemiği ile ilgili
ischiadic
omurga
kelson
omurga
inner keel, keelson
omurga
keelson
işler omurga
centreboard [Brit.]
işler omurga
(gemi) centerboard
kontra omurga
centreboard, false keel
kutu omurga
box keel
levha omurga
(Askeri) keel plate
salma omurga
(gemi) centerboard
salma omurga
fin
salma omurga
centreboard [Brit.]
Türkçe - Türkçe
Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, bel kemiği, esas
Birbirleriyle eklemlendiklerinde kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
bel kemiği
omurga